Nivå o1 land Författare    Man / Kvinna o1 o1 Ort o4 o4 Ort Litterära verk  - använd SÖK funktionen i Redigera menyn för person eller sökning på speciellt bokverk
1 Bab En Hedu`Anna 2300f 2225f Matematik och Astronomi (Första kända namngivna kvinnliga författare)
1 Spa Ibn Tufail (Abubacer) 1109 Guadix(Granada) 1186 Marrakech Havy ibn Yaqzan(Det är omöjligt att tänka ensam)
1 Arab Ibn Rushd (Averroes) 1126 Cordoba Spanien 1198 "Tahafut al-tahafut"("Sammanbrottets sammanbrott")/Om harmonin mellan religionen och filosofin(Om tankefriheten)
1 Arab Ibn Sina (Avicenna) 980 Buchara Uzbekistan 1037 Medicine 1-5)/Canon medicinae(Al Qanun fi al Tibb)/Al shifa(Själens botemedel)/De Mineralibus/De Congelatione et Conglutatione Lapidum(Om lera till tegel,stalaktitet,fossiler,meteoriter)
2 Arab al Kindi 850
2 Arab Ibn Al Muqaffa  (Razbih) 720 Persien 756 Fabler:Kalila och Dimna(Sjakaler)/Övr:Den stora boken om rätt beteende(Om levnadskonst)/
2 Arab Ibn Bajja (Avempace) 1100 1139
2 Arab Yaqub ibn Ishaq al-Kindi 867
2 Arab al Farabi (Alfarabius) ? 950
2 Arab al Ghazali (Algazel) (Algazali) 1058 1111 "Tahafut al-falasifa"(Filosofernas sammanbrott")
1 Gre Pittakos c600f
1 Gre Epikuros 341f 270f Om Naturen/Tre lärobrev/Ord:Epikurism/Epikuriska skolan/
1 Gre Xenofanes
1 Gre Pythagaros
1 Gre Sapfo
2 Gre Thucydides c460f c400f Historian:The war of the Peloponnesians and the Athenians
1 Gre Antsthenes
1 Gre Anaximander 611f Miletos 547f
1 Gre Xenofanes-Kolofon
2 Gre Diodoros  (Kronos) Ord:Den Megariska skolan
1 Gre Anaximenes ? Miletos 528f
2 Gre Aischines 390f Athen 315f
1 Gre Diotima 400f
1 Gre Thales
1 Gre Solon-Athen
2 Gre Tymicha 500f Elev-Pythagaros
2 Gra Arate of Cyrene 300f
2 Gra Anglaonike
2 Gre Phintys 500f Elev-Pythagaros
2 Gre Barbapiccolo
2 Gre Theanom 500f Pythagaros hustru och filosof(kosmolog)
1 Gre Periandros
1 Gre Chilon
1 Gre Bias
2 Gre Aspatia 470f Miletos Ionia 410f Dotter till Axiochus och gift med PERIKLES
1 Gre Kleobules
1 Gre Sokrates 470f Athen 399f Athen
1 Gre Hippokrates -kos
1 Gre Zenon E
2 Gre Aglaonica av Thessalien 400f Asronom
1 Gre Parmenides
1 Gre Melissos-Samos
1 Gre Giorgias fr Leontini
2 Gre Deinarchos 300-tf Talare
1 Gre Leukippos 400-tf Den stora världsordningen/Om förnuftet
1 Gre Demosthenes 384f 322f
1 Gre Demetrios från Faleron Faleron 300-tf
1 Gre Demokritos från Abdera Abdera
2 Gre Axiothea Platons Elev
2 Gre Lastenia Platons Elev
2 Gre Periktione Platons mor
1 Gre Protagaros
1 Gre Anaxagoras 500f Klazomenai 428f
2 Gre Arete av Cyrene 370f 340f Dotter till Aristippus/Böcker(40st)/Filosofiantologi med 110 filosofer/
1 Gre Empedokles 492f Akragas 423f
1 Gre Filolaos
1 Gre Herakleitos
1 Gre Hippokrates fr Chios Chios 400-tf Matematiker:Elementa
1 Gre Kratylos
1 Gre Xenofon Athen c430f c354f Memorabilia/Oeconomicus/Symposium/Apology of Socrates/
1 Gre Antisthenes
1 Gre Euklides - Megara 450f Megara 380f Megariska skolan/
1 Egy Euklides - Alexandria 330f 270f Stoicheia(Elementa-matematikens alfabet)/Om delning
1 Gre Alkmaion
1 Gre Aiskylos 525f 456f Verk(90st totalt-7st kvar):Orestien(Agamemnon,Gravoffret,Eumeniderna)(458f)/Den fjättrade Prometheus(470f)/Perserna(471f)/De sju mot Thebe(Laioe,Oidipus)(467f)/De skyddssökande(464f)/Prometheus(461f)
2 Gre Aristippos d.y. Kyrene 300tf Metrodidaktos(han som undervisades av sin moder)
1 Gre Aristippos d.ä. 435f Kyrene 355f Grundare av cyrenska filosofiskolan
1 Gre Aristofanes
1 Gre Dionenes- Appo
2 Ita Livia 43f 29 Kejsar Augustus hustru
1 Kina Konfucius (KongFuze)(Kong Qiu) 551f Lu (Shandong) 479f Talare:Samtalen med Konfucius(Lunyu)/Dikt:Sångernas bok(Shi Jing) 160 st om kärlek och liv,111 dikter till Hovet,34 dikter om fest och hovceremonier
1 Kina Laotse (Lao Zi)(Lao Shi)(Lao Dan) c600f Lao Zi(Daodejing)(Boken om vägen)/Ord:Daoismens grundare
1 Gre Sofokles 496f 406f Dramor(120-7st kvar):Kung Oidipus/Antigone/Oidipus på Kolonos
1 Gre Herodotos 484f 424f Forskningar
1 Gre Straton från Lampsakos 200fc Lampsakos 269f Peripatetiska skolan 287f-286f/
1 Gre Antifon  (Antiphon) 479f Athen 411f Talare/Sofist
2 Ita Julia Domna 190 Kejsar Septimus Severus hustru/Matematiker/
1 Gre Prodikos
1 Gre Thykydides
1 Gre Diogenes från Sinope (kyon) Sinope 323f Bodde i en tunna och kallades för Kyon=hund (därav kyniker)
1 Gre Eudoxos - Kn
1 Gre Isokrates 436f Athen 338f Retoriker/Talare/
1 Kina Mo Tzu
1 Iran Zarathustra (Zoroaster) 1500f? 500f? Avesta(urkunden för Zoroastrismen):1.Yasna(dyrkan)(Gathasångerna) 2.Visprat(skyddsmakter) 3.Vendidad(den mot demoner riktade lagen) 4.Yashterna(gudahymner) 5.Khorda Avesta(sammandrag)/(1000f-1323e)/
1 Gre Hippias
1 Gre Lysias Syracusa 459f 380f
1 Gre Mahavia
1 Gre Faidros
1 Gre Herakleitos -P
1 Gre Menedemos 345f Eretria 270f Eretriska skolan
1 Gre Diogenes - Sino
1 Gre Hippokrates - Kos 460f Kos 370f Läkare:Corpus Hippocraticum
1 Gre Theofrastos 370f Lesbos 285f Karaktärer(Den girige,Den skrytsamme..)/Ord:Den Peripatetiska skolan/
1 Gre Platon 427f Athen 347f Athen
1 Gre Zenon Athen
1 Gre Krantor
1 Gre Aristoteles
1 Gre Timon Philos
1 Gre Arkesilaos
1 Gre Pyrron -Elis 360f Elis 270f
1 Gre Aristoxenos
1 Gre Speusippos
1 Gre Xenokrates
1 Gre Ekfantos
1 Gre Krates från Mallos 100-tf Grammatiker-stoisk filosof
1 Gre Bion från Borysthenes 335f 245f Tal:Moralfilosofi/Ord:Den Kyniska skolan
1 Gre Diodores
1 Gre Aristofanes
1 Ind Buddha
1 Aristarchos Alexandria
1 Kleanthes
1 Aristarchos -Samos
1 Gre Epikuros 341f Samos 270f
1 Gre Archimedes 287f Syrakusa 212f Syrakusa Archimedes skruv/Matematik:Metoden(Palimsest från 900-talet)(palimsest=återanvänd pergamentyta för ny skrift)
2 Egy Diofantos (Diophantos) c250e Alexandria Matematik:Aritmtika 1-13(6 st böcker bevarade)/Ord:okänd storhet(symbol)/Diofantos ekvation
1 Hegesias
1 Chrysippos
1 Diogenes Seleukia
1 Kleitimakos
1 Gre Karneades 214f Athen 129f
1 Gre Hipparchos Nikaia Bithynien 100-tf Astronom-geograf:Magnetud/
1 Gre Panaitios Rhodos 180f Rhodos 110f Stoicism
1 Filon fr Laris
1 Perectione
1 Phintys
1 Aesara
1 Dong Chungshu
1 Lucretius
1 M.T Cicero
1 Seneca d äldre
1 Clemens
1 Antikos Askal.
1 Marcus Varro
1 Posidonios
1 Filedemos
1 Sextus Pro.
1 Kleomedes
1 Trasyllos
1 Eudoros fr Athes
1 Agrippa
1 Aenesidemos
1 Seneca d yngre
1 Filon f Alexandria
1 Epiktekos
1 M Quintillianus
1 Gre Plutarkos Chal. 46 120 Moralia/22 st Biografier/
1 Gre Apollonios 90t Nypythagoreisk vandringsfilosof
1 Plinius d äldre
1 Josephus
1 Hadrianus
1 Wang Chung
1 Cornutus
1 Gre Ammonios Sakkas 175 Alexandria 242 Lärare till Plotinos
1 Marcus A.A
1 Gre Plotinos 205 Egypten 270 Enneaderna(de nio avdelningarna)
1 Origenes 185 254 Hexapla(sexfaldig)(Bibelverk)/Contra Celsum(Mot Kelsos)/De principiis/
1 Egy Clemens f Alexandria 150 216 Förmaning till hedningarna,Pedagogen och Vävnaden
1 Ptolemaios
1 Irenaeus
1 Valentinus
1 Tertullianos Q
1 Agrippa
1 Athenagoras
1 Doiogenes Oino.
1 Sextus Empiricus
1 Justinus Martyr
1 Favorines
1 Gre Longinos 213 273 Peri hypsous(Om det Sublima,Om det upphöjd,Om den stora stilen)
1 Gre Basileios den Store  (Basilius) 330 379 Ord:Treenigheten/Kappadokierna
2 Gre Gregorios av Nazianzos (Nazians) 330 390 Brev(200):/Ord:Treenigheten/Kappadokierna
2 Gre Gregorios av Nyssa 334 394 Bok:Mot Eunomios(mot Arianismen,mot Apolliarismen)/Ord:Treenigheten/Kappadokierna
2 Gre Johannes Damascenus 749
1 Gre Porfyrios 234 305 Nytext:Plotinos skrifter/Mot kristendomen(Stridsskrift)
1 Gre Iamblichos Chalkis 330
2 Gre Areopagita  (Dionysios) c500 Syrien Om de gudomliga namnen/Om den mystiska teologin/Om den himelska hierarkin/Om den jordiska hierarkin/
1 Diogenus Laer
1 Alexander från Alexandria
2 Egy Theon från Alexandria c350 Alexandria c400 Ptolemaios astronomiska tabeller(kommentarer)/Almagest/Elementa(Reviderad)
1 Kelsos från Alexandria
2 Egy Klaudios Ptolemaios c170e Almagest 1-13(Ptolemaiska systemet-Planeternas rörelse i Geocentriskt perspektiv-Band)(c140e)/Tetrabiblos(Fyra böcker om astrologi)/Matematiska böcker/Studier i optik//Harmonilära/
1 Menandros
1 Alexander Afro
1 Sallustius
1 Diophantos
1 Thimistios
1 Julianus
1 Aur. Augustinus
1 Egy Hypatia 370 Alexandria 415
1 Gre Proklos v437 Teologins grunder/Kommentarer till Platons skrifter/Ord:Nyplatoniker
1 Rom Boethius  (Ancius Manlius Boetius) 480 524 Logica vetus(Aristoteles)/De consolatione philosophiae(Filosofins tröst)/De institutione musica(om musik)( 1.musica mundana 2.Musica humana 3.Musica instrumentalis)/Ord:Quadrivium(om skolämnen 1.Aritmetik 2.Musikteori 3.Geometri 4.Astronomi)
1 Simplikios
1 Damaskios
1 Muhammed
1 Irl Johannes Scotus Erigena 810 877 Periphyseon el. De divisione naturae(Om naturens indelning)
1 Alfarabius
1 Dorotea Bucca
1 Babtista Malesta
2 Fra Etienne Condillac 1714 1780 Essai sur l´origine des connaissances humaines(Avhandling om den mänskliga kunskapens ursprung)(1748)/Traite des sensation(Avhandling om sinnesintryck)(1754)/Ord:Upplysningsfilosof/Encyclopedie
2 Fra Julien Offroy de La Mettrie 1709 1751 L´Homme machine(Människan maskinen)(1747)/L´Art de jouir(Konsten att njuta)(1751)/
2 Fra Mably Gabriel 1709 1785
2 Egy Ali Abd al-Razig 1888 Upper Egypt 1966 Islam and the Foundation of Power(1925)/Introduction of the History of Islamic Philosophy(1944)/
2 Egy Muhammed Abdun 1844 Egypt delta 1905 Islam and Chistianity(1948)/Thoeology of Unity(1965)/
1 Manegold
1 Eng Anselm av Canterbury 1033 1109 Proslogion(Guds existens)/Cur deus homo(Varför blev Gud människa?)
1 Algazel
1 Chau Yong
1 Avempac
1 L.Petrus
1 Fra Pierre Abaelard (Abelard) 1079 1142 Summa boni(Summan av det goda((1120)/Historia calamitatum(Historien om mina olyckor)/The letters of Abelard and Heloise(B.Radice)/Sic et nin(Ja och Nej)/
1 Fra Heloise 1101 1164
1 Tys Hildegard av Bingen 1098 1179
1 M.Ghazali
1 Porreé Gilbert
1 H.Viktor
2 Pol Rosa Luxemburg 1871 1919 Sociala reformer eller revolution(1898)/Masstrejk,parti och revolution(1906)/Kapitalets ackumulation(1913)/Den Ryska revolutionen(1918,1922)
2 Pol Salomon Maimon  (S.ben Joshua) 1752 1800 Versuch uber die Transcendentalphilosophie(1790)/
1 Hohannes-S
1 Spa Maimonides Moses(Musa ibn Maymun) 1135 Spanien 1204 Mishene Tora-14 band(Upprepning av Tora)/Sefer hamitzvot(Budens bok)/De förvillades vägvisare(The Guide of the Perplexed 1-2)(1176-1191)
1 Averoes
1 Tys Herrad av Landsberg c1130 c1200 Hortus Deliciarum(Klenodernas trädgård)  en översiktsverk över teologiskt kunnande
1 R.Grosseteste
1 Eng Francis Bacon 1561 1626 The Essays(1601)/The Advancement of learning(1605)/Novum Organum(Det nya verktyget)(1620)/The new Atlants(Det nya Atlantis)(1622)/Sylva Sylvarum(1627)/
1 Eng Roger Bacon 1220 1292
1 Ita Bonaventura (Giovanni de Fidanza) 1220 1274
1 Hadewijch
1 Radegunda
1 de D.Boehtius
1 Tys Albertus Magnus  (Greve Bollstädt) 1200 1280 De mineralibus et rebus metallicis(Mineralogi)(1260)/Saml:Skrifter 1-38(1890-99)/Saml:1-40(1951-)/
1 Ita Thomas av Aquino 1225 1274 Sententiarum libri quattor(Fyra sentensböcker)(1258)/Summa contra gentiles(Summa mot hedningarna)(1261)/Summa theologiae(1265)/Prima secundae(1269-72)/Secunda secundae(1269-72)/
1 Jean Buridan
1 Marsilius-Pad.
1 Julian av Norwich
1 C de Pisan
1 Sve Heliga Birgitta
1 Nicolaus-A
1 Johannes av J
1 Bradwardine
1 O.Nicolaus
1 Walter Burley
1 Sigerus
1 Ita Katarina av Siena 1347 1380 Brev om kyrktig bot och reformer(381 st brev)
1 Eng Duns Scotus Johannes (Dr.Subtilis) 1266 Skottland 1308 Köln Läran om Den formella distinktionen(Naturens haecceitas)
1 Tys Johannes Eckehart 1260 Hochheim Thuringen 1327
1 Ibn al Arabi
1 Radulphus
1 Richard-Middl.
1 Eng William Ockham 1285 1349 Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem(Man bör inte mångfaldiga tingen utöver det nödvändiga)(Ockhams rakkniv)
2 Eng James Martineau 1805 1900 Types of Ethical Theory 1-2(1885)/
1 N.Casanus
1 Lor.Valla
1 Johannes Reuchlin
1 Sch Paracelsus (Theo. v Hohenheim) 1493 1541 Ord:Paracelsism
1 Ita Niccolo Machiavelli 1469 Florens 1527 Florens Il Principe(Fursten)(1513)/Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio(Avhandlingar om Livius tio första böcker)(1531)/Istorie fiorentini(Florens historia)(1532)/Scen:Mandragula(1524)/
1 Agrippa N
1 Erasmus av Rotterdam (Disederius) 1469 1536 Adagia(Ordstäv)(1500,15)/Encomium moriae(Dårskapens lov)(1509)/Querela Pacis(Fredsgudinnans klagan)(1517)/Colloquia familiaria(Förtroliga samtal)(1518)/Saml:Opera omnia 1-11(1703-06)/Opus epistolarum(brev) 1-12(1906-08)/
1 Tys Martin Luther 1483 1546 Disputatio contra scholasticam theologiam(Disputation mot den skolastiska teologin)(1517)/Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum(De 95 teserna om avlatens innebörd)(31 okt.1517)/An den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung(Om Kyrkans reformering)/De captivitate Babylonica ecclesiae praeludium(Om Kyrkans Babyloniska fångenskap)/De libertate christiana/Von der Freiheit eines Christenmenchen(Om en kristen människas frihet)/Nya Testamentet(1522)/De servo arbitrio(Om den trälbundna viljan)(1525)Kirchenpostille(Kyrkopostilla)(1543)/Deutsche Messe und Ordnung des Gottesdiensts(Tysk mässa och Gudstjänstordning)(1526)/Der Kleine Katechismus(Lilla Katekesen)(1529)/Der Grosse Katechismus(Stora Katekesen)(1529)/In epistolam S.Pauli ad Galatas commentarius(Stora Galaterbrevskommentaren)(1545)/Vorlesungen uber 1.Mosebok(Föreläsningar över 1:a Moseboken)(1545)/Om:D.Martin Luthers Werke.Kritische Gesamtausgabe.Weimar(100 st band)/Martin Luther.Verker i udvalg 1-6)(1979-83)
1 Eng Thomas More 1477 1535 Utopia(Utopia-en välordnad stat)(1516)
1 Melanchthon
1 P.Rasmus
2 Ita Giordano Bruno 1548 Nola 1600 De l´infinito univeso e modi(Om det oändliga alltet och världarna)(universums oändlighet)(1584)/
1 Ita Marilio Ficino 1433 1499 Theologia Platonica(1492)/Nytext:Platons Dialoger
1 Pompanazzi
2 Fra Oliva Sabuco des Nantes Barrera 1562 Människans natur/
1 Montaigne
1 P.G.Laurentius sv
1 Jean Bodin
1 Eng Marie de Gourney 1565 1645
1 Hol Anna Maria Schurman 1607 1678 Vän till Descartes
1 Birgit Thott
1 Cavendish
1 dc Masham
1 Fra Pierre Bayle 1647 1706 Dictionnaire historique et cretique(Historical and Critical Dictionary)(1697)/
1 Antonie Arnold
2 Tys Karl Christian Krause 1781 1832
1 Tys Johannes Kepler 1571 Weil d Stadt Swabia 1630 Regensburg The Cosmographic Mystery(1597)/Astronomia pars Optica(The optical part of Astronomy)/1604)/De stella Nova(Concerning the New star)(1604)/Astronomia Nova(New Astronomy)(1609)/Dissertatio cum Nuncio Sidereo(Conversation with the Sidereal Messenger)(1610)/Narratio de observatis Quatuor Jovis Satellitibus(Narration about four Satillites of Jupiter observed)(1610)/Dioptrice(om teleskop)(1611)/De vero anno que Aeternus dei Filius Humanam naturam in utero benedictae Virginis Mariae Assumosit(Om Jusus rätta födelseår)(1613)/Eptome astronomiae Copernicanae(Epitome of Copernican Astronomy)(1617-21)/Harmonice Mundi(Harmony of the World)(1619)/Tabulae Rudolphinae(Rudolphine tables)(1627)/
1 Tys Gottfried Willhelm von  Leibniz 1646 Leipzig 1716 Hannover Avhandling om Metafysiken(1686)/Essais de Theodicee(Theodicen)(1710)/Nouveaux Essais sur L´Entendement Humain(Nya essäer om det mänskliga förståndet)(1704-utgavs ej)/Monadologin(avh)(1714)/Brev:15 000 st
2 Tys Johann Albrecht Bengel 1687 1752 Ordo temporum(Tidernas ordningsföljd)(1741)/Gnomon(1742)/
2 Ita Bernardino Telesio 1509 1588 De Rerum Natura/
1 Ita Tommaso Campanella (Giov.Dom.) 1568 Stilo Neapel 1639 Paris Philosophia Sensibus Demonstrata(Philosophy demonstrated by the Sense)(1592)/De monarchia hispanica(1599)/De sensu rerum et magia(On the Meaning of things and on Magic)/Universalis philosophiae sea metaphysicarum rerum juxta propria digmata Parte tres(Universal Doctrine of Philosophy or of metaphysical things according to their proper principles 1-3/Apologia pro Galileo(Defense of Galileo)(Försvar för Galileo)(1622)/Citta del sole(Solstaten)(The city of the sun in total commonwealths)(1623)/Ord:Idealstaten
1 Tjeck Ajohan Amos Comenius 1592 Böhmen 1670 Ianua linguarum reserata(Den öppnade språkdörren)(1631)/Methodus linguarum novissima(Den senaste språkmetoden)(1650)/Orbis sensualium pictus(Sinnesvärlden i bitar)(1658)/Didactica magna(Stora undervisningsläran)(1630)
1 Fra René Descartes (Cartesius) 1596 Touraine La Haye 1650 Stockholm Traite de Musique(Avhandling om musiken)(1618)/Regulae ad directionem ingenii(Regler för användandet av människans kunskapsförmågor)(1928)/Traite de Metaphysique(Metafysikens avhandling)(1633)/Traite de la Physique(Fysikens avhandling)(1633)/Discours de la Lumiere(1634)/Le Monde(Om världen(1634)/Discours de la methode pour bien conduire sa raison et chercher la verité dans les sciences(Avhandling om metodlära)(1637)/Discours de la methode(Om metoderna)(1637)/Meditationes de Prima Philosophia(Metafysiska meditationer)(1641)/Principia Philosophiae(Filosofins principer)(1644)/Les Passions de I´ame(Om passionerna)(1649)
1 Ita Gallileo Galilei 1564 Pisa 1642 Sidereus nuncius(Budbäraren från stjärnorna)(1610)/Lettere sulle macchie solari(Breven om solfläckarna)(1613)/Il saggiatore(Proberaren)(1623)/Dialogo(1-Dialog)(1632)(2-Dialog om de två världssystemen)/Discorsi e dimostrazioni matematiche, intorno a due nuove scienze(Samtal och matematiska bevis rörande två nya vetenskaper)(1638)/Om:Le opera di Galileo Galilei-Edizione nazionale-20 band(Samlade verk)(1890-1909)
1 La Bruyére
1 Ned Hugo Grotius (Huig de Groot) 1583 Delft 1645 De Jure belli ac pacis(Om rätten i krig och fred(1625)/Ord:Folkrätten
2 Eng Bernard de Mandeville 1670 Holland 1733 The Grumbling Hive or Knaves Turn´d Honest(Den surrande bikupan eller skojare som blev ärliga)(1705)/The Fable of the Bees or Private Vices Public Benefits(Fabeln om bina eller privata laster allmänt väl)(1714)/
1 Erbert Cherbury
1 Hol Baruch Spinoza 1632 1677 Tractatus theologico politicus(Teologiskpolitisk avhandling)(1670)Ethica ordine geometrico demonstrata(Etik framställd som geometrisk metod)(Etiken(1989)(1677)/
1 Eng Thomas Hobbes 1588 1679 De corpore(om kroppen)De homine(Om människan)/De cive(Om medborgaren)(1642)/Levithan(1651)/Vita carmine expressa(1672)/
1 Fra Francois de Rochefoucauld 1613 1680 Reflexions ou sentences et maximes morales(Maximer)(1665)/
2 Fra Maria Gaetana Agnesi 1718 1799 Vetenskap
1 Sve Johannes Canuti Lenaeus
1 Tys Johann Gottlieb Fichte (d.ä.) 1762 1814 Versuch einer Kritik aller Offerbarung(Försök till kritik av all uppenbarelse)(1791)/Zuruckforderung der Denkfreiheit von den Fursten Europas die sie bisher unterdruckten(Krav på Europas furstar att återställa den av dem hitills undertryckta tankefriheten)(1792)/Wissenschaftlehre(Vetenskapslära)(1794)/Grundlage des Naturrechts(Naturrättens grunder)(1796)/Uber die grunde unseres Glaubens an eine göttliche Weltregierung(Om grunderna för vår tro på en gudomlig världsregering)(1798)/Der geschlossene Handelsstaat(Den slutna handelsstaten)(1800)/Reden an die deutsche Nation(Tal till Tyska nationen)(1808)/
2 Fra Blaise Pascal 1623 1662 Traite des Sections Coniques(avhandling om kägelsnitt)(1639)/Traite sur le Vide(Avhandling om tomrummet(1647)/Provinciales ou Lettres écrites par Louis de Montalte á un Provincial de ses amis et aux RR PP Jesuites sur la morale et la politique de ces Péres(Provinsialbreven)(1656-57)/Memorial(minnesblad)(pensées sur la religion)(1662)
1 Eng John Locke 1632 Bristol 1704 Essays on the Law of Nature(1660-64)/An Essay Concerning Human Understanding(1689)/Two Treatises og Government(1690)/The Reasonableness of Christianity(1696)/Ord:Tabula Rasa(om själens renhet)
2 Tys Marie-Sophie Germain 1776
1 N.Malebrache
1 Eng Isac Newton 1643 Woolsthorpe 1727 Philosophiae Naturalis Principia Mathematica(Naturvetenskapens matematiska principer)(Principia)(1687)/Opticks(1704)/Saml:Samlade verk 1-17
1 Tys Samuel von Pufendorf 1632 1694 Elementa jurisprudentiae universalis(Den allmänna rättslärans grunder)(1660)/De statu imperii germanici(Om Tyska rikets tillstånd)(1667)/De jure naturae et gentium(Om naturrätten och folkrätten)(1672)/De officio hominis et civis(Om människans och medborgarens plikt)(1673)/De rebus Svecicis 1-7(om Karl X Gustavs bragder)(1696)/
1 Shaft.bury
2 Eng Lady Damaris Masham 1658 1708 Elev till John Locke/Bekant med Anna Conway
1 Sve J.Rudbeckius
1 Sve G.Stiernhielm
1 Tys Christian Thomasius 1655 1728 Einleitung zu der Vernuft Lehre(161)/De crimine bigamiae(om begami)(1685)/Tidskrift:Gedanken oder Monats Gespräche(Tankar eller månadssamtal)(1688-90)/An haeresis sit crimen?(Är en avvikande tro en förbrytelse? Nej)(1697)/Theses de crimine magiae(om trolldom och häxkonst)(1701)/Fundamenta juris naturae et gentium ex sensu communi deducta(Natur och Folkrättens grundval härledd ur det allmänna förnuftet)(1705)/
1 Sve Emanuel Swedenborg (Swedberg) 1688 Stockholm 1772 London Opera philosophica et mineralia(1734)/Oeconomia regni animalis(1740-41)/Regnum animale 1-3(1744-45)/De cultu et amore Dei(1745)/Drömboken(1743-44)/Arcana colelestia 1-8(1749-56)/Vera christiana religio(1771)/Tidskr:Daedalus Hyperboreus(1716-18)/
1 Fra Jean d´Alembert 1717 1783 Traite de dynamique(d´Alemberts princip)(Traktaten om dynamiken)(1743)/Den allmänna orsaken till vindar(1746)/Recherches sur les cordes vibrantes(Svängande strängars matematik)(1747)/Elements de musique(1752)/Melanges de litterature et de philosophie 1-2(1753)3-7(1759-67)/La religieuse(Nunnan)(1773)/Le fils natural(den oäkte sonen)(1757)/Discours preliminaire(Inledning till Encyclopedin)(1751)/Saml:Samlade verk 1-18(1805,21)/Ord:Upplysningsfilosof/Encyclopedie/
1 Jens Kraft
2 Eng Lady Mary lee Chudleigh 1656 1710 Fysiker
1 H.Helmholz
1 C.Helvétius
2 Eng Elisabeth Carter 1717 1806
1 J.G.Hamann
1 Mettrie
2 Rys Sophia Kovalevsky 1850 1891 Första kvinnliga professor i matematik i Sverige
1 William Hamilton
1 Karl Göschel
1 Nikolaj Grundvig
1 Samuel Grubbe
1 J.F.Fries
2 Tys Franz Brentano 1838 1917 Psychologie vom empirischen Standpunkte 1-3(1874)/Ord:Aktfilosofin
1 Tys Johann Gottfried von Herder 1744 1803 Uber die neuere deutsche Literatur(Om den nyare tyska litteraturen)(1766,67,68)/Kritische Wälder(Kritiska studier)(1769,(Plastik)1846)/Journal meiner Reise im Jahre 1769/Abhandlung uber den Ursprung der Sprache(Språkets ursprung)(1772)/Von deutscher Art und Kunst(Om tyskt väsen och tysk konst)(1773)/Älteste Urkunde des Menschengeschechts(Mänslighetens första dokument)(1774-76)/Volkslieder 1-2(Stimmen der Völker in Liedern)(1778-79)/Briefe das Studium der Theologie betreffend 1-4(Brev om teologiska studier)(1780-81)/Vom Geist der ebräischen Poesie 1-2(Om den Hebreiska diktningens anda)(1782-83)/Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit 1-4(Idéer om mänsklighetens historiefilosofi)(1784-91)/Zerstreute Blätter(Förströdda blad)(1785-97)/Briefe zur Beförderung der Humanität(Brev till humanismens främjande)(1792)/Metakritik(om Kant)(1799)/Adrastea(1801-03)/     Ord:Lieder(Folkvisa)
1 Eng Edmund Burke 1729 Irland 1797 A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beatiful(1757)/Reflections on the Revolutions in France(Tankar om Franska revolutionen)(1790)/
2 Eng Margaret Masterman Cambridge
1 Mattias Fremling
1 Tys Johan Wolfgang von Goethe 1749 Frankfurt am Main 1832 Weimar Scen:Götz von Berlichingen med järnhanden(1773)/Clavigo(1774)/Stella(1776)/Egmond(1778)/Torquato Tasso(1790)/Der Gross Cophta(Stor Cophtan)(1792)/Der Burgergeneral(Borgargeneralen)(1793)/Faust(del 1 1808 del 2 1832)/Pandora(1810)/Epimenides Uppvaknande(1815)/Roman:Die Leiden des jungen Werthers(Den Unge Werthers lidande)(1774)/Iphigenie auf Tauris(1779)/Ein Gleiches(Ännu en)(1780)/Die Campagne in Frankreich(Fälttåget i Frankrike)(sb)(1792)/Reineke Fuchs(dikt)(1794)/Römische Elegien(dikt)(1795)/Tyska flyktingars tidsfördriv(novell)(1795)/Wilhelm Meisters läroår(roman)(1796)/Xenien(dikt)(1796)/Balladen(dikt)(1797)/Herman och Dorothea(1798)/Den naturliga dottern(1803)/Zur farbenlehre(Färglära)(1810)/Walfrändskaper 1-2(roman)(1809)/Dichtung und Warheit(Dikt och sanning ur min levnad)(1811-33)/Sonette(dikt)(1815)/West-östlicher Divan(Väst-östlig divan)(dikt)(1819)/Wilhelm Maisters Wanderjahre(Wilhelm Meisters vandringsår)(roman)(1821-29)/Novelle(1828)/Samtal med Goethe(1823-33)
1 P.N.Christiernin
2 Tys Friedrich Höldelin 1770 1843 Hyperion oder der Erimit in Griechenland 1-2(Hyperion)(roman)(1794-99)/Scen:Der Tod des Empedekles(1797-00)/Dikt:Nachtgesänge:Hälfte des Lebens(Halva livet(1805)/Menons klagen um Diotema/Stuttgart/Brot und Wein(Bröd och vin)/Heimkunft(Hemkomst)/Der Archipelagus/Die Friedensfeier/Patmos/Der Einzige/Saml:Lyriskt urval(1960)/Kris Nr 39-40(1990)/
1 Tys Friedrich Hegel 1770 1831 Schwaben Phänomenologie des Geistes(Andens Fenomenologi)(1801-18)/Die Wissenschaft der Logik1-3(1812-16)/Encyclopedie der philpsophischen Wissenschaften im Grundriss(Grunddragen av de filosofiska vetenskaperna encyklopedi)(1816-18)/Grundlinien der Philosophie des Rechts(Rättsfilosofins grunder)(1821)/Saml:Gesammelte Werke 1-20(1971)/
1 Hutcheson
1 Ita Elena Piscopia 1646 Padua 1684
1 Forsskål
1 Ifra Victor Cousin 1792 1867 Fragments philosophiques(1826)/Cours de l´histoire de la philosophie moderne 1-5(Den moderna filosofins historia)(1829)/Du Vrai du Beau du Bien(Om de sanna det sköna och det goda)(1853)/
1 Tys Immanuel Hermann v Fichte (d.y.) 1796 1879 Zeitschrift fur Philosophie und spekulative Theologie(1837)Grundzuge zum system der Philosophie -1:a Das Erkennen als Selbsterkenen(1833)/2:a Phänomenologie des Geistes(Hegel)/3:e Die Ontologie(1836)/Die spekulative Theologie oder allgemeine Religionslehre(1846)
1 Adam Ferguson
2 Laura Marholm
1 Eng David Hume 1711 Skottland 1776 A Treatise of Human Nature(Avhandling om den mänskliga naturen)(1734-37,1740)/Essays Moral and Political(1742)/Philosophical Essays concerning Human Understanding(1748)/Enquiries(1748)/An Enquiry concerning the principles of morals(1751)/The Natural History of Religion(1757)/History of Great Britain(1754-61)/Dialogues concerning Natural Religion(1750-76,79)
1 Fra Denis Diderot 1713 1784 Pensees philosophiques(Filosofiska tankar)(1746)/Brev om de blinda(1849)/Les Bijoux indicrets(Roman)/Discours sur la Poesie dramatique(Avhandling om den dramatiska diktningen)(1758)/Scen:Entretiens sur le Fils naturel(Samtal om den oäkta sonen)(1757)/Le pere de famille(Herr Orbesson och hans familj)(Familjefadern)(1758)/La Religieuse(Nunnan)(Roman)(1760)/Eloge de Richardson/Le neveu de Rameau(Rameaus brorsson)(Roman)(1762)/Essais sur la peinture(Essäer om måleriet)(1765)/Le reve d´Alembert(d´Alemberts dröm)(1769)/Les Deux amis de Bourbonne(Två vänner från Bourbonne)(roman)(1770)/Tre dialoger(1769)/Ceci n´est pas un conte(Det här är ingen historia)(1772)/Jacques le fataliste et son maitre(Jacob fatalisten och hans husbonde)(roman)(1773)/Est il bon? Est il méchant?(Är han god? Är han ond?)(1781)/Paradoxe sur le comédien(Skådespelaren och hans roll)(1830)Encyklopedin1-28 (1752-73)/Ord:Upplysningsfilosof/Encyclopedie
1 Fra August Comte 1798 Montpellier 1857 Paris Cours de philosophie positive 1-6(Positivism)(1830-42)/Discours preliminaire sur l´esprit positif(Om positivismen)(1844)/Systeme de politique positive 1-4(1852-54)/01Altruism
2 Fra Paul Henri Holbach  (d´Holbach) 1723 1789 Systeme de la Nature(1770)/Ord:Upplysningsfilosof/Encycklopedie
2 Fra Jacques Turgot 1727 1781 Reflexions sur la formation et la distribution des richesses(om ekonomi)(1766)/Ord:Upplysningsfilosof/Encyclopedie
2 Fra Claude Adrien Helvetius 1715 1771 De l´esprit(1758)/Ord:Upplysningsfilosof/Encyclopedie
2 Eng Catharine Graham Macaulay 1731 1791
1 Paul H.Holbach
1 Fra Christine de Pizan 1364 1431
1 Chr.J.Boström
1 Fra Charles Fourier 1772 1837 Repr:Euvres Completes(1967)/Slaget om de små pastejerna(1983)/Saml:Oeuvres Completes(Samlade verk 1-12)/Slaget om de små pastejerna(1983)/
1 Tys Immanuel Kant 1724 Königberg 1804 De igne(Om elden)(1755)/De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et pricipiis(Om den förnimbara ochden begripliga världens form och principer)(1770)/Kritik der reiner Vernuft(Kritik av det mänskiga förnuftet)(Critique of the pure reason)(1781)/Prolegomena zu einer jeden kunftigen Metaphysik die als Wissenschaft wirt auftreten können(Förklarande inledning till envar framtida metafysik som vill utge sig för vetenskap)(1783)/Grundlegung zur Metaphysik der Sitten(Grundläggning av sedernas metafysik)(1785)/Metaphysische Anfangsgrunde der Naturwissenschaft(Metafysiken som grundval för naturvetenskaperna)(1786)/Kritik der praktischen Vernunft(Kritik av det praktiska förnuftet)(1788)/Kritik der Urteilskraft(Kritik av omdömeskraften)(1790)/Die Religion innerhalb der Grezen der blossen Vernunft)(Religionen inom det blotta förnuftets gränser)(1972-93)/Metaphysik der Sitten(Morallärans metafysik)(1797)/Anthropologie in pragmatischer Hinsicht(Pragmatisk antropologi)(1798)/     ord:Kategoriska imperativet
1 Ebbe S.Bring
1 Dan Dacia Boetius 1200t Teori om de fyra rörelserna och det allmänna ödet(1808)/Om förhållandet mellan hushåll och jordbruk(1822)/Den nya samhälleliga och industriella världen(1829)/Den falska industrin(1835)/
1 T.H.Huxley
1 P.H.Blavatsky
1 Sve Per Atterbom
1 Tys W.Humboldt
2 Fra Francois Quesney 1694 1774 Tableau economique(1758)/OrdUpplysningsfilosof/Encyclopedie
1 Fra J.R.d Álembert
1 Tys Alexander Gottlieb Baumgarten 1714 1762 Metaphysica(1739)/Ethica(1740)/Meditationes philosophicae de nonnullis ad poema pertinentibus(Filosofiska reflexioner om åtskilligt rörande diktningen)(1935)/Aesthetica(Estetik)(1750)/Ord:Estetik(1750)/
1 F.E.Beneke
1 Sve Kristina Drottning av Sverige 1629 1689 Rom
2 Sve Nils von Rosenstein 1752 Uppsala 1824 Sthlm Försök till en avhandling om upplysningen(1783)/
1 G.A.Gabier
2 Ser Milnilva Maric
1 Eng Jeremy Bentham 1748 London 1832 Not Paul but Jesus(1823)/Introduction to the Priciples of Morals and Legislation/
1 Tys Arthur Schopenhauer 1788 Danzig 1860 Frankfurt am Main Die Welt als Wille und Vorstellung(Världen som vilja och föreställning)(1813)/Om den enskildes öde(1935)/Om viljan i naturen(1836)/Pererga und Paralipomena 1-2(1851)/Aforismer i levnadsvishet(1923)/Om lidandet i Världen(1929)/De båda grundproblemen i etiken(1941)/Saml:Sämtliche Werke 1-6(1873-74)/
1 Eng C.M.Graham
1 Tys Friedrich von Schiller 1759 Marbach 1805 Weimar Scen:Die Räuber Ein Schauspiel(Rövarna)(Rövarbandet)(1781)/Die Verschwörung des Fiesko zu Genua(Fiesko eller konspiationen i Genua)(1782)/Kabale und Liebe(Kabal och kärlek)(Luise Millerin)(1784)/Don Carlos Infant von Spanien(1787)/Wallenstain 1-3 : 2.Die Piccolomini  3.Wallensteins tod(1798)/Maria Stuart(1801)/Die Jungfrau von Orléans(Orleanska Jungfrun(Jenne d`Arc)(1801)/Die Braut von Messina(Bruden från Messina eller De fientliga bröderna)(1803)/Willhelm Tell(1804)/Demetrius(ofullbordad)(1805)/Dikt:Freigeisterei der Leidenschaft(1782)/An die Freude(Hymn till glädjen)(1786)/Die Götter Griechenlands(Greklands gudar)(1788)/Die Kunstler(Konstnärerna)(1789)/Uber Anmut und Wurde(Om behag och värdighet)(1794)/Uber naive und sentimentalische dichtung(1795-96)/Xenien(med Goethe)(1796)/Die Taucher(Dykaren)(1797)/Der Ring des Polykrates(Polykrates ring)(1797)/Die Kraniche des Ibykus(Ibykos tranor)(1797)/Die Burgschaft(Utfästelsen)(1798)/Das Lied von der Glocke(Sången om klockan)(1799)/Vom Erhabenen(Känslan av det höga)(1801)/Der Graf von Habsburg(Greven av Habsburg)(1803)/Övr:Anthologie auf das Jahr 1782(Året 1782)(1782)/Uber das gegenwärtige Deutsche Theater(Om nutidens tyska dramatik)(1782)/Der Geistersehen 1-(2)(Visionären)(1787-05)/Geschicte des Abfalls der vereinigten Niederlande(Nederländernas fall)(1788)/Was heisst und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte?(Vad betyder och vart syftar studiet av väldshistoria?)(1789)/Geschichte des dreissigjährigen Krieges(Trettioårika krigets historia)(1791)/Uber den Grund des Vergnugens an tragischen Gegenständen(Om orsaken till glädjen över tragiska ämnen)(1792)/Uber die Tragische Kunst)Om tragisk konst)(1972)/Vom Erhabenen(Om de sublima)/Uber das Pathetische(Om de Patetiska)/Uber Anmut und Wurde(Om behag och vädighet)(1793)/Zerstreute Betrachtungen uber verschiedene ästhetische Gegenstände(Spridda betraktelser över diverse estetiska ämnen)(1793)/Uber naive und sentimentalische Dichtung(Om naiv och sentimental diktning)(1794-95)/Uber die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen(Om människans estetiska fostran i en rad brev(1793-95)/Om realism och idealism(1795-96)/Gedanken uber den Gebrach des Gemeinen und Niedrigen in der Kunst(Tankar om användandet av de låga och oädla i konsten)(1802)/Tidskift:Die Horen(Tidsgudinnorna)/
1 Tys Rahel Vernhagen 1771 1833
2 Eng Masry Warnach Oxford
1 Eng Trotter Cockburn 1679 1749
1 Fra Jean Jacques Rousseau 1712 Geneve 1778 Ermenonville Dikt:A La Fortune/Le Verger des Charlettes(Les Charlettes örtagård)(1747)/L´Allee de Sylvie(Sylvias allé)(1748)/Övr:Discours sur les sciences et les arts(Avhandling om vetenskaperna och konsterna)(1750)/Narcisse(scen)/Le Devin de village(Byspåmannen)(scen)(1752)/Discours sur l´économie politique(Avhandling om statshushållningen)(1753)/Discours sur l´origine et les fondemens de l´inegalité parmi les hommes(Om olikheter mellan människorna)(1755)/Lettre ā d´Alembert surles spectacles(Brev till d´Alembert om teaterföreställningar)(1758)/Du contrat social ou Principes du droit publique(Om Samhällsfördraget eller Statsrättens grundsatser)(1762)/Emile ou de l´Education(Emilé eller Om Uppfostran)(1762)/Julie ou la La Nouvelle Héloise(Julie eller den nya Heloise)(1761)/Letres écrites de la montagne(Brev från bergen)(1764)/Confessions(Bekännelser)(1765-70)/Rousseau juge de Jean Jacques(Rousseau domare över Jean Jaques)(1773)/Reveries du promeneur solitaire(Den ensamme vandrarens drömmerier)(1776-78)/Ord:Upplysningsfilosof/Encyclopedie
2 Fra Pierre Gassendi 1592 1655 Disquisitio metaphysica(Recherches metaphysiques)(1644)/Opera omnia 1-6(1658)/Tycho Brahe(biografi)/
2 Fra Edward lord Herbert av Cherbury 1583 1648 De veritate(Om sanningen)(1624)/
2 Fra Paul Virilio 1932 Nantes Vitesse et politique(1977)/La Machine de vision(1988)/La vitesse de liberation(1995)/Försvinnandets estetik(1996)/Cybermonde la politique du pire(Cybervärlden det värstas politik)(1997)/
2 Eng William Godwin 1756 1836 Enquiry Concerning Political Justice(Rättvisa i samhället)(1793)/Övr:Saint Leon a Tale of the Sixteenth Century(1799)/Fleetwood or the new Man of feeling(1805)/Mandeville(1817)/
2 Eng Thomas Paine 1737 1809 The Rights of Man(Människans rättigheter)(1791-92)/The Age of Reason(1793)/
2 Eng Anthony Ashley Shaftesbury 1671 London 1713 A Letter concerning Enthusiasm(Ett brev om entusiasm)(1708)/An Inquiry concerning Virtue and Merit(Vad är dygd och förtjänst?)(1709)/The Moralist(1709)/Characteristics of Men Manners Opinions Times(Om människor seder åsikter och tidsålder)(1711)/Miscellaneous Reflections(Blandade reflexioner(1714)/Letters to a Young Man at the University(Brev till en ung man vid Universitet(1716)/
2 Eng John Toland 1670 1722 Christianity not Mysterious(Kristendomen är inget mysterium)(1696)/Life of John Milton(1698)/
1 Eng Adam Smith 1723 1790 Enquiry into the Nature and Causes of the Welth of Nations(Nationernas välstånd)(1776)/
1 Eng Mary Wollstonecraft 1759 1797 Thoughts on the Education of Daughters(1788)/Mary A Fiction(Sb)(1788)/A Vindication of the Rights of Men(1790)/A Vindication of the Rights of Woman(Till försvar för kvinnans rättigheter)(1792)/Letters Written during a Short Residence in Sweden Norway and Denmark(1796)/
1 Eng Mary Astell 1666 Kvinnlig utbildning
1 Eng Anne Conway 1631 1678
1 Irl George Berkeley 1685 Kilkenny Irland 1753 Oxford An Essay towards a New Theory of Vision/Anarchy State and Utopia(Anarki stat och utopi)(1974)/Philosophical Explanations(1981)/Ord:Nattväktarstat
1 Rys Nikolaj Berdjajev
1 Sve Erik Gustav Geijer
1 Fra Voltaire(Francois-Marie Arouet) 1694 Paris 1778 Paris Scen:Oedipe(1719)/L´Indiscret/Then om sin lycka skrytande cavallieren)(1725)/Henriaden(1728)/Brutus(1730)/Zaire(1732)/La Mort de César(Caesars död)(1735)/L´Enfant prodique(Den förlorade sonen)(1738)/La Fanatisme ou Mohomet le Prophete(Fanatismen eller Profeten Mahhomet)(1742)/Mérope(1744)/Zadig ou la Destinée(Zadig eller ödet)(1747)/Samson(1750)/Le Café ou l´Ecossaise(Skottländskan eller Cafféhuset i London)(1760)/Tancrede(1760)/Övr:Historie de Charles XII(Karl XII)(1731)/Le Temple du gout(Den goda smakens tempel)(dikt)(1733)Lettres philosophicus(Filosofiska brev)(1734)/Le Siegle de Louise XIV(1751)/Diatribe du Docteur Akakia(Doktor Akakias stridsskrift)(1752)/Micromegas(Micromegas eller Lill Masse)(1752)/Essai sur l´historie générale et sur les moeurs(Avhandling om den allmänna historien och om sederna)(1756)/Candide ou l´Optimisme(Candide eller optimismen)(roman)(1759)/Traité sur la tolérance(Traktat om toleransen)(1763)/Dictionnaire philosophique(Filosofisk uppslagsbok)(1764)/L´Ingénu(L´Ingenu eller Naturens son)(1767)/L´Homme aux quarante écus(En man värd fytio ecu)(1768)/La Princesse de Babylone(Den Babylonska prinsessan)(1768)/Questions sur l´Encyclopédie(1770)/Le Taureau blanc(Den vita tjuren)(1773)/Dikter om Lissabons förstöring(1756)/Ord:Upplysningsfilosof/Encyclopedie
2 Eng Bernard de Mandeville 1670 Holland 1733 The Grumbling Hive or Knaves Turn´d Honest(Den surrande bikupan eller skojare som blev ärliga)(1705)/The Fable of the Bees or Private Vices Public Benefits(Fabeln om bina eller privata laster allmänt väl)(1714)/
2 Eng Ralph Cudworth 1617 1688 The True Intellectual System of the Universe(1678)/A Treatise concerning Eternal and Immutable Morality(1731)/
2 Eng Damaris Cudworth
1 Fra Emilie de Breteuil (Chatelet) 1706 1749
1 Fra Charles Louis Montesquieu 1689 1755 Considerations sur les causes de la grandeur des romains et de leur décadence(Romarrikets uppgång och fall)(1734)/De L´Esprit des lois(Om lagarnas anda)(Klimatlära)(1748)/Les Lettres persanes(Persiska brev)(1721)/Le Temple de Gnide(dikt)(1725)/Om smak(1751)/Saml:Mes pensees(Mina tankar)/Spicilčge(Efterskörd Anteckningar)/Ord:Maktfördelningslära/Klimatteori/Upplysningsfilosof/Encyclopedie
1 Sve Johan Henric Kellgren 1751 1795 Opera:Gustav Vasa(1782)/Dikter:Mina löjen(1777)/Stockholms Posten(1:a 1778)/Konsten att göra lycka(1780)/Våra villor(1781)/Till Rosalie(Erotik)(1782)/Angående påbudet om snöskottningen(1782)/Nytt försök till orimmad vers(1783)/Man äger ej snille för det man är galen(1787)/Till Christina(1790)/Den nya Skapelsen(1790)/Ljusets fiender(1792)/Den nya skapelsen(1789)/Dumboms leverne(1791)/Ljusets fiender(1792)/sVs-Samlade skrifter
2 Öst Franz Grillparzer 1791 1872 Scen:Blanka von Kastilien(1815)/Die Ahnfrau(Stammodern)(1816)/Sappho(1817)/Das goldene Vliess(Det gyllene skinnet)(1821)/König Ottokars Gluck und Ende/Kung Ottokars lycka och slut)(1823)/Ein treuer Diener seines Herrn(Sin herres trogne tjänare)(1828)/Des Meeres und der Liebe Wellen(1831)/Der Traum ein Lebeb(Drömmen ett liv)(1834)/Weh dem der lugt(Ve den som ljuger)(1840)/Libussa/Ein Bruderzwist in Habsburg(En brödratvist i Habsburg)(1872)/Die Judin von Toledo(Judinnan från Toledo)(1873)/
2 Öst Alfred Adler 1870 Rudolfsheim 1937 Aberdeen Scotland Neo Freudian Psychoanalysis/Childhood Develpment/Dream Analysis/Social Psychology/
1 Öst Bernard Bolzano 1781 1848 Paradoxien des Unedlichen(1851)/Wissenschaftlehre 1-4(1837)/
2 Tys Elisabeth av Böhmen (Palatine) 1618 1680 Vän till Descartes
1 Tys Karl Jaspers 1883 1969 Allgemeine Psychopathologie(1913)/Psychologie der Weltanschauungen(1919)/Der Philosophische Glaube angesichts der Offenbarung(Den filosofiska tron införuppenbarelsen)(1962)/Philosophie(1932)/Die geistige Situation der Zeit(1933)/
1 USA Claude Lévi-Strauss 1908 Les Structures elementaires de la parente(1949)/Tristes tropiques(Tropisk elegi)(1955)/Anthropologie structurale(1958)/Le Totemisme aujourd´hui(totemismen)(1962)/La Pensee sauvage(Det vilda tänkandet)(1962)/Mythelogiques 1-4(1964-71)/Spillror av Paradiset/
2 USA Leo Strauss 1899 Tyskland 1973 Om Moses Maimonides(1935)Om Spinoza(1936)/Thomas Hobbes(1936)/On Tyranny(1948)/Peraecution and the art of Writing(1952)/Natural Right and History(1953)/
2 USA George Plimpton Adams 1882 Northboro Mass. 1961 Berkeley Cal. Idealism and Modern Age(1919)/Man and Metaphysics(1948)/Competive Economic Systems)1955)/
2 Tys Georg Simmel 1858 1918 Soziologie(1908)/Philosophie des Geldes(1900)/
2 Tys Felix Adler 1851 Alzey 1933 New York Creed and Deed(1877)/The Moral Instruction of Children1892)/The World Crisis and its Meaning(1915)/An Ethical Philosopgy od Life(1919)/The Reconstruction of the Moral Ideal(1924)/
1 Tys Hans Georg Gadamer 1900 2002 Wahrheit und Methode(1960)/Gesammelte Werke 1-10(1985-95)/Svenska:Sanning och metod(1997)/
1 Eng Bertrand Russel 1872 1970 Filosofins problem(1911)/Principia mathematica(1910-13)/Our Knowledge of the External World(1914)/On Education Especially in Early Childhood(Uppfostran för livet)(1926)/Skeptiska essäer(1928)/Marriage and Morals(Äktenskap och moral)(1929)/History and Heroes of the Art of Medicine/Hur nutidsmänniskan blir lycklig(1930)/Religion och vetenskap)1935)/Makt(1938)/A History of Western Philosophy(Västerlandets filosofi)(1946)/Den mänskliga kinskapen(1948)/Samhället och individen(1949)/Mänskilgheten vid skiljovägen(1951)/Satan i sovstaden(1953)/Moral ocj politik(1954)/Möte med minnen(1956)/Varför jag inte är kristen(1957)/Västerlandets visdom(1959)/Min filsofiska utveckling(1959)/Memoarer 1-3(1967-69)/Bäste Bertrand Russel(brev)(1979/Pris:Nobelpriset 1950
2 Eng Henry Saint John Bolingbroke 1678 1751 The Idea of a Patriot King(1738)/Saml:Philosophical Works(Filosofiska verk)(1752)/
2 Eng Anthony Collins 1676 1729 A Discourse of Freethinking(En avhandling med fritänkare)(1713)/
2 Eng Patrick Geddes 1854 Skottland 1932 City Development(1904)/Cities in Evolution(1915)/Ord:Outlook Tower(1892-)
Eng Gerrard Winstanley 1609 e1660 Ord:Diggers
2 Ita Giuseppe Peano 1858 1932 Ord:Matematiska symboler/Latino sine flexione(Symbolspråk)
1 Tys Edmund Husserl 1859 1938 Philosophie der Arithmetik(1891)/Logische Untersuchungen(1900-01)/Ideen zu einer reiner Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie(1913)/Lebenswelt/Krisis der europäischen Wissenschaften(1936)/Husserliana(samlade verk)(1950)/Ord:Fenomenologi/Transendentalfenomenologi/
1 Tys Karl Marx 1818 1883 Deutsch-Französische Jahrbucher(1843)/Ökonomisch Philosophische Manuskripte(Parismanuskripten)(1843-44)/Die heilige Familie(Den heliga familjen)(1845)/Die deutsche Ideologie(Tyska ideologin)(1845-46)/Manifest der Kommunistischen Partei(Kommunistiska manifestet)(1848)/Grundrisse zur Kritik der politischen Ökonomi(Grunddragen till kritiken av den politiska ekonomin)(1941)/Zur Kritik der politischen Ökonomie(Till kritiken av den politiska ekonomin)(1859)/Das Kapital band 1(Kapitalet)(1867)/Band 2-3(Engels)(1886,1893)/Kritik des Gothaer Programms(Kritik av Gothaprogrammet)(1875)/Tidskrift:Neue Rheinische Zeitung/
1 Tys Friedrich Engels 1820 Barmen Preussen 1895 London
1 Fra Paul Ricoeur 1913 2005 Le Volentaire et i´involontaire(1950)/Finitude et culpabilite(1960)/De i´interpretation(Om tolkningen)(1965)/Le conflit des interpretations(Tolkningarnas konflikt)(1969)/La Metaphore vive(Den levande metaforen)(1975)/Temps et recit 1-3(Tid och berättande)(1983-85)/Soineme comme un autre(En själv som en annan)(1990)/Le Juste(Rättvisan)(1995)/La Nuter et la regle Ce qui nous fait penser(Naturen och regeln.Det som får oss att tänka)(1998)/Från text till handling/
1 Öst Ludwig Wittgenstein 1889 Wien 1951 Cambridge Notes of Logic(1913)/Notebooks(1914)(1960)/Logisch Philosophische Abhandlung(Tractatus)(Juli-1918)(1921)/Tractatus logico-philosophicus(Tractatus)(1922)/Wörtenbuch fur Volkschulen(1925)/Philosophical Remarks on Logical form(1929)/Philosophical Considerations(1929)/Philosophical Grammer(1930)/Bekännelser(till vännerna)(1931)/Blå Boken(Föreläsnings-Anteckningar)(1933)(1958)/Bruna Boken(Föreläsnings-Anteckningar(1934)(1958)/Bekännelser(till släkt och vänner)(1936)/Some Remarks on the Foundations of Mathematics(1937)(1956)/On Certainity(Om Visshet)(1949)/Anmärkningar om färger(1950)/
1 Eng John Stuart Mill A system of Logic(1843)/On Liberty(om friheten)(1859)/Utilitarianism(Utilitarism)(1861)/The subjection of Woman(Kvinnans underordnade ställning)(1869)/Three Essays of Religion(1873)/Autobiography(Mitt liv)(1873)/
2 Eng Richard Price 1723 1791 Rewiew of the principal Questions and difficulties in Morals(1758)
1 Tys Rudolf Carnap 1891 Ronsdorf 1970 Santa Monica Cal Der logische Aufbau der Welt(Världens logiska uppbyggnad)(1928)/Logische Syntax der Sprache(Språkets logiska syntax)(1934)/Meaning and Necessity(1947)/Logical Foundations of Probability(1950)/
1 Tys Jurgen Habermas 1929 Strukturwandel der Öffentlichkeit(Borgerlig offentlighet Privat och Offentligt)(1962)/Zur Logik der Sozialwissenschaften(1967)/Erkenntnis und Interesse(1968)/Theori des kommunikativen Handelns(1981)/Der Philosophische Diskurs der Moderne. Zwölf Vorleungen(1985)/Faktizität und Geltung(1992)/Svenska:Kommunikativt handlande(1990)/Diskurs Rätt och demokrati(1997)/
1 Fra Emile Durkheim 1858 1917 De la division du travail social(Delningen av det sociala arbetet)(1893)/Les regles de la methode sociologique(Sociologins metodregler)(1895)/Le Suicide(Självmordet)(1897)/Les formes elementaires de la vie religieuse(Det religiösa livets elementära former)(1912)/
1 Tys Max Horkheimer 1895 1973 Traditionelle und kritische Theorie(1937)/Dialektik der Aufklärung(Upplysningens dialektik)(1947)/
2 Tys Franz Boas 1858 Minden 1942
2 Tys Gottlob Frege 1848 1925 Begriffsschrift(1872)/Grundlagen der Arithmetik(1884)/Grundgesetze der Arithmetik 1-2(1893-1903)/Uber sinn und bedeutung(1892)/Saml:Skrifter i urval(1995)/Ord:Modern logik
1 Tys Ernst Bloch 1885 Ludwigshafen 1997 Tubingen Das princip Hoffnung(The Principle of hope)(1949-59)/
1 Öst Otto Neurath 1882 1945 International Encyclopedia of Unified Science(1938)/
1 N.O.Bernsen
1 Eng Alfred Jules Ayer 1910 1989 Language Truth and Logic(Språk sanning och logik)(1936)/The Foundations of Empirical Knowledge(1940)/The Problems of Knowledge(1956)/
1 Tys Theodor Adorno 1903 Frankfurt am Main 1969 Schweiz Kirkegaard(avh)(1931)/Dialektik der Aufklärung(Upplysningens dialektik)(Dialectic of the Enlightenment)(1947)/Philosophie der neuen Musik(Den nya musikens filosofi)(1949)/The Authoritatian Personality(1950)/Minima Moralia(1951)/Negative Dialektik(Negativ dialektik)(1966)/Ästhetische Theorie(Estetisk teori)(1970)/Philosophie der neuen musik/Kritiska modeller(Ohne Leitbild,Eingriffe,Stichworte)/Moments musicaux/Impromtus/Quasi una fantasia/Dissonanzen Musiksoziologie(Inledning till musiksociologi)/Essäer om Litteratur,samhälle sociologi filosofi och musik/Saml:Band 1-20/Ord:Frankfurtskolan(Institut fur Sozialforschung)/Kompositioner:/
1 Tys Friedrich Nietzsche 1844 Röcken 1900 Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik(Tragedins födelse ur musikens anda)(1872)/Unzeitgemässe Betrachtungen(Otidsenliga betraktelser-4 vol(1873-76)/Menscliches Allzumenschliches(Mänskligt alltför mänskligt)(1878)/Morgenröthe(Morgonrodnad)(1881)/Die fröhliche Wissenschaft(Den glada vetenskapen)(1882)/Also sprach Zarathustra 1-4(Sålunda talade Zarathustra)(1883-85)/Jenseits von Gut und Böse(Bortom gott och ont)(1886)/Zur Genealogie der Moral(Till moralens genealogi)(1887)/Götzen-Dämmerung(Avgudaskymning)(1889/Der Antichrist(Antikrist)(1895)/Ecce Homo(1888-89)Schopenhauer som uppfostrare(1925)/Dikt:Dionysosdityramberna(9 st)/Saml:Samlade verk/Om:Nietzsche och filosofin(Gilles Deleuzes)(1963)/N-Liv och tankesätt(Göran Ekerwald)(1993)/Försök att läsa N(Arne Melberg)(2001)/Nietzsches tredje öra(Erik Wallrup)(2002)/Frågan efter livets mening(Fredrik Agell)(2002)/Res Publica(48/50/Nietzsche tankarnas biografi(Rudiger Safranski)/
1 USA John Dewey 1859 Burlington Vermont 1952 The Child and the Curriculum(Barnet och läroplanen)(1902)/How we Think(1910)/Democracy and Education(1916)/Experience and Education(1938)/Svenska:Människans natur och handlingsliv(1936)/Individ skola och samhälle(1991)/Ord:Learning by doing
1 Tys Ludwig Buchner 1824 1899 Kraft und Stoff(Kraft och Materia)(1855)/
1 Eng John Austin 1790 1859 The Province of Jurisprudence Determined(1832)/
2 Eng Thomas Bayes 1702 1761 Essay towards solving a problem in doctrine of chances(1764)/
1 Rys Michail Bakunin 1814 1876 Dieu et l´etat(Gud och Staten)(1871)/
1 Pol Roman Ingarden 1893 1970 Das literarische Kunstwerk(Det litterära konstverket)(1931)/Untersuchhunger zur Ontologie der Kunst(1962)/Der Streit um die Existenz der Welt(1964-65)/
2 USA Daniel C Dennett Darwin´s Dangerous Idea(1995)
2 USA Lewis Mumford 1895 1990 Technics and civilizations(Tekniken och välståndsutvecklingen)(1934)/The Culture of Cities(Stadskultur)(1938)/The Myth of the Machine(1967-70)/
1 USA Charles S Peirce  (Sanders) 1839 Cambtidge Mass. 1914 Milford-Penn. A Chronological Edition 1-5  1 (1857-66) 2 (1867-71) 3 (1872-78) 3 (1879-84) 5 (1884-86)/Description of a Notation for the Logic of Relatives(1870)/Illustrations of the logic of Science(1877)/Reasoning and the Logic of Things The Cambridge Conferences Lectures(1898)/Saml:The Collected Papers 1-8(1939t)/The New Elements of Mathematics/A Chronological Edition(1980)/Pragmatism och Kosmologi(1990)
1 Rys Vladimir Lenin  (V.Uljanov) 1870 1924
2 Rys Michail Lermontov 1814 Moskva 1841 Kaukasus Vår tids hjälte(1840)/Dikter i all världens lyrik(1943)/
1 Eng Michael A.E.Dummet 1925 Frege:Philosophy of language(Freges Språkfilosofi)(1973)/Elements of Intuitionism(Intuitionismens grunddrag)(1977)/Trouth and others enigmas(Sanning och andra gåtor)(1978)/The intepretations of Frege´s Philosophy(Tolkningar av Freges..)(1981)/
2 USA William Payne Alston (W P Alston) 1921 Shreveport Louisian Philosophy of Language(1964)/Devine Nature and Human Language(1989)/Perceiving(1991)/
1 USA Robert Nozick 1938 2002 Anarchy State and Utopia(Anarki stat och utopi)(1974)/Philosophical Explanations(1981)/Ord:Nattväktarstat
2 USA E O Wilson 1929 Birmingham Alabama On Human Nature(1978)/The Ants(1991)/The Future of life(2002)/
1 Dan Frederik Dreier 1827 1853 Aandetroen og den frie Taenkning(Anden och den fria tanken)(1852)/Tidskrift:Samfundets reform 1-22
2 Dan Niels Bohr 1885 Kphm 1962 Kphm Open letter to the United Nations(1959)
2 Slovak Helige Kyrill  (Filosofen)
2 Slovak Helige Methodios
2 Slovak Adam Frantisek Kollar (Sokrates) 1718 1783
1 Öst Sigmund Freud
1 M.Weber
1 USA Noam Chomsky 1928 Philadelphia Penns. Syntactic Structures(Syntaktiska strukturer)(1957)/Topics in the Theory of Generative Grammer(1966)/Aspects of the Theory of Syntax(1965)/American Power and the New Mandarins(1967)/De intellektuellas ansvar(1967)/The Sound Pattern of English(1968)/At War with Asia(I krig med Asien)(1970)/Peace in the Middle East(1974)/Lectures on Government and Binding(1981)/The Fateful Triangle(1983)/Knowledge of Language - its nature origins and use(1986)/Deterring Democracy(1991)/Terrorizing the Neighborhood-American foreign policy in the post-cold war era(1991)/The Minimalist Program(1995)/Makt,Lögner och Motstånd(1999)/Propagandans makt(2002)/Hybris(2004)
2 USA Kate Millett 1934 St Paul Minnesota Sexual politics(1970)/Sita(1977)/The politics of cruelty(1994)/Mother Millett(2001)
2 Aus Peter Singer 1946 Melbourne Pratical Ethics(1979)/Animal Liberation(1975)/Death(1994)/One World Ethics of globalisation(2002)
1 J.J.Borelius
1 Fin Georg Henric von Wright 1916 Helsingfors 2003 The logical probem of induction(1941)/Den logiska empirismen(1943)/A treatise on induction and probability(1951)/An essay in modal logic(1951)/Tanke och förkunnelse(1955)/Logical studies(1957)/Logik filosofi och språk(1957)/Norm and action(1963)/The logic of preference(1963)/(The varities of goodness(1963)/An essay in deonic logic and the general yheory of action(1968)/Explanations and understanding(1971)/Humanismen som livshållning(1978)/Freedom and determination(1980)/Wittgenstein(1982)/Vetenskapen och förnuftet(1987)/Myten om framsteget(1993)/
1 Alg Albert Camus 1913 Mondovi Algeriet 1960 Villeblerin (olycka) L´Etranger(Främlingen)(1942)/La Mort Heureuse(Den lyckliga döden)/La Mythe de Sisypho(Myten om Sisifos)(1942)/La Peste(Pesten)(1947)/L´Homme revolte(Människans revolt)(1951)/La Chute(Fallet)(1956)/L´Exil et le royaume(Landsflykten och riket)(1957)/Le Premier homme(Den första människan)(sb)(1994)/Scen:Caligula(1938)/Malentendu(1944)/
1 B.Höijer
1 Schw Carl Gustav Jung 1875 1961 Saml:Gesammelte Werke/Collected works/Människan och hennes symboler(1981)/Mitt Liv(sb)(1984)/
2 Schw Jacob Burckhardt 1818 1897 The Civilization of the Renaissance in Italy/
1 A.Cieszkowski
1 Sve Gunnar Aspelin
1 Öst Kurt Gödel 1906 1978 Ord:Gödels ofullständighetssats
2 Sve Torsten Hägerstrand 1916 Innovationsförloppet ur korologisk synpunkt(Avh)(1953)/Migrations and Area(1957)/Tidsanvändning och omgivningsstruktur(1970)/Saml:Om tidens vidd och tingens ordning(1991)
1 Sve Axel Hägerström 1868 1939 Prinzip der Wissenschaft(1908)/Botanisten och Filosofen(1910)/Selbstandarstellung(1929)/Om moraliska föreställningars sanning(tal)(1911)/Saml:Der römische Obligationsbegriff 1-2(1927-41)/
1 Dan Sören Aabye Kierkegaard 1813 Köpenhamn 1855 Af en endnu levendes Papirer(1838-41)/Om begreppet ironi(1841)/Antingen-Eller(1843)/Frukt och bävan(Eller(1843)/Gengångaren(1843)/Filosofiska smulor(1844)/Begreppet ångest(1844)/Stadier på livets väg(1845)/Avslutande ovetenskaplig efterskrift(1984)/Corsarartiklar(1845-46)/Kärlekhetens gärningar(1847)/Kristna Talar(1848)/Tre gudomliga talar(1849)/Sjukdomen och döden(1849)/Inblick i kristendomen(1850)
1 Tys Franz Bretano 1838 1917 Psychologie vom empirischen Standpunkte 1-3(1874)/Ord:Aktfilosofi
1 Fra Ferdinand de  Saussure 1857 1913 Cours de linguistique générale(Kurs i allmän lingvistik)(1916)/Mémoires sur le systčme primitif des voyelles dans les langues indoeuropéennes (1879)
1 Fra Voltaire(Francois-Marie Arouet) 1694 Paris 1778 Paris Scen:Oedipe(1719)/L´Indiscret/Then om sin lycka skrytande cavallieren)(1725)/Henriaden(1728)/Brutus(1730)/Zaire(1732)/La Mort de César(Caesars död)(1735)/L´Enfant prodique(Den förlorade sonen)(1738)/La Fanatisme ou Mohomet le Prophete(Fanatismen eller Profeten Mahomet)(1742)/Mérope(1743)/Zadig ou la Destinée(Zadig eller ödet)(1747)/Samson(1750)/Le Café ou l´Ecossaise(Skottländskan eller Cafféhuset i London)(1760)/Tancrede(1760)/Irene(1778)/Övr:La Lique ou Henri le Grand(dikt)(1723)/Historie de Charles XII(Karl XII)(1731)/Le Temple du gout(Den goda smakens tempel)(dikt)(1733)/Lettres sur les Anglais(Brev om engelsmännen)(1734)/Lettres philosophicus(Filosofiska brev)(1734)/Le Mondain(Världsmannen)(dikt)(1736)/Zadig ou la Destinee(Zadig eller ödet)(1747)/Le Monde comme il va(Sådan är världens gång)(1748)/Le Siegle de Louise XIV(1751)/Diatribe du Docteur Akakia(Doktor Akakias stridsskrift)(1752)/Micromegas(Micromegas eller Lill Masse)(1752)/L´Orphelin de la Chine(1755)/La Pucelle d´Orleans(1755)/Essai sur l´historie générale et sur les moeurs(Avhandling om den allmänna historien och om sederna)(1756)/Essai sur les moeurs et l´esprit des nations(Folkslagens seder och anda)(1756)/La Destruction de Lisbonne(Lissabons förstörelse)(dikt)(1756)/Le Desastre de Lisbonne(Lissabonkatastrofen)(dikt)(1756)/Candide ou l´Optimisme(Candide eller optimismen)(roman)(1759)/Traité sur la tolérance(Traktat om toleransen)(1763)/Dictionnaire philosophique portatif ou la Raison par alphabet(Filosofisk uppslagsbok i alfabetsordning)(1764)/L´Ingénu(L´Ingenu eller Naturens son)(1767)/L´Homme aux quarante écus(En man värd fytio ecu)(1768)/La Princesse de Babylone(Den Babylonska prinsessan)(1768)/Questions sur l´Encyclopédie(1770)/Le Taureau blanc(Den vita tjuren)(1773)/
1 Fra Jacques Derrida 1930 Algeriet 2004 Paris Spectres de Marx(Marx Spöken)(1933)/Writing and Difference/Husserl och Geometrins ursprung(1962)/De la Grammatologie(Om grammatologin)(1967)/L´ecriture et la difference(1967)/Marges de la philosophie(Filosofins marginaler)(1972)/La Voix et le phenomene(Rösten och fenomenet)(1972)/La Dissemination(Platons Apotek)(1972)/Positions(Positioner)(Intervjuer)(1972)/Marges de la Philosophie(1972)/Glas(1974)/La Carte postale(1974)/Schibboleth(Celan)(1986)/Den andres enspråkighet(1999)/Ord:Dekonstruktion
2 Fra Jean Baudrillard 1929 Reims For a Critique of the Political Economy of the Sign(1972)/Simulacra and Simulations(1981)/America(1986)
2 Fra Jean Jaures 1859 1914 De la realite du monde sensible(Om den synliga världens verklighet)(1892)/De primis socialismi germanici lineamentis apud Lutherum Kant Fichte Hegel(Om den tyska socialismens rötter hos Luther Kant Fichte Hegel)(1892)/Historie socialiste(1901-04)/L´Armee nouvelle(Arbetarne fosterlandet och armen)(1911)/
1 Fra Michel Foucault 1926 1984 Folie et deraison(Vansinnets historia under den klassiska epoken)(1961)/Naissance de la clinique(1963)/Les mots et les choses(Oren och tingen)(1966)/L´Archeologie du savior(Vetandets arkeologi)(1969)/Diskursens ordning(1970)/Surveiller et punir(Övervakning och straff)(1975)/Sexualitetens historia 1-3(1976)/La Volonte de savoir(Viljan att veta)(1978)/L´Usage des plaisirs(Njutnigarnas bruk)(1984)/Le Souci de soi(Omsorgen om sig)(1984)/
1 Tys Thomas Kuhn
1 Tys William Dilthey 1833 1911
1 Fra Pierre Joseph Proudhon 1809 1865 Quest ce que propriete(Vad är egendom?)(1840)/La propriete c´est le vol)Egendom är stöld)(1840)/Systeme des contradictions économiques ou Philosophie de la misére(Eländets filosofi)(1846)/La misere de la philosophie(Filosofins elände)(1847)/
1 J.E.Erdmann
1 Jacques Lacan
1 Tys Herbert Marcuse
1 Fra Henri Bergson 1859 Paris 1941 Paris Tiden och den fria viljan(1889)/Materia och minne(1890)/Skrattet(1900)/Intuition och intelligens(1903)/Den skapande utvecklingen(1907)/Pris:Nobelpriset 1927
1 Pierre Duham
1 B-E Benktsson
1 Tys Albert Einstein 1879 1955
1 Tys Ludwig (Andreas) Feuerbach 1804 1872 Das Wesen des Christentums(Kristendomens väsen)(1841)/Grundsätze der Philosophie der Zukunft(1843)/Vorlesen uber das Wesen der Religion(1851)/Theogonie(1857)/Gottheit,Freiheit und Unsterblichkeit vom Standpunkte der Anthroplogie(1866)
2 Eng John Anderson 1893 Skotland 1962 Sydney Australien
1 Eng Thomas Hill Green 1836 1882 Prolegomena to Ethics(1883)/
2 Eng Robert Boyle 1627 1691
2 Eng Joseph Butler 1692 1752 Fifteens Sermons(1726)/The Analogy of religion(1736)/Of the Nature of Virtue(1736)/
1 Nor Arne Naess 1912 Intepretation and Preciseness 1-6(1947-51)/Empirisk semantik(1961)/Ekologi samfund och livsstil(1976)/A sceptical Dialogue on Induction(1984)/Livsfilosofi(1999)/Om:Is it Painful to Think?(1993)/Environmental Ethics(1993)/
1 Fra Jean-Paul Sartre 1905 1980 L´Imagination(Inbillningen)(1936)/La Transcendance de l´ego(Egots transcendens)(1936)/La Nauseé(Äcklet)(1938)/Le Mur(Muren)(1939)/Esquisse d´une théorie des émotions(Skiss till känsloteori)(1939)/L´Imaginaire(Den inbillade)(1940)/L´Etre et le Néant(Varat och intet)(1943)/Le Sursis(Fristen)(1945)/L´Age de raison(Mogen ålder)(1945)/Frihetens vägar 1-3(1945-49)/L´Existentialisme est un humanisme(Existensialismen är en humanism)(1946)/Baudelaire(1946)/Reflexions sur la question juive(Tankar i Judefrågan)(1946)/Qu´est ce que la literature?(Vad är litteratur?)(1947)/Situations 1-10(1947-72)/Tystnadens republik(1947-64)/La Mort dans l´ame(Med döden i hjärtat)(1949)/Saint Genet comedien et martyr(1951)/Critique de la raison dialectique(Kritik av det dialektiska förnuftet)(1960)/Marxisme et existentialisme(Marxism och existentialism)(1962)/Les Mots(Orden)(sb)(1964)/Kolonialism och revolution(1964)/Existentialism och Marxism(1970)/Sartre om Sartre(1971-72)/L´Idiot de la familie Gustave Flaubert de 1821 1-3(1971-72)/Plaidoyer pour les intellectuals(Försvarstal för de intellektuella)(1972)/Självporträtt(1976)/Scen:Les Mouches(Flugorna)(1943)/Huis clos(Inför lyckta dörrar)(1944)/Döda utan gravar(1946)/La Putain respecteuse(Den respektfulla skökan)(1946)/Les Mains sales(Smutsiga händer)(1948)/Le Diable et le Bon Dieu(Djävulen och gud fader)(1951)/Nekrassov(1955)/Les Séquestrés d´Altona(Fångarna i Altona)(1960)/Bariona ou Le Fils du tonnerre(Barjona eller åskans son)(1970)/Pris:Nobelpriset 1964/Ord:Absurdism/Existentialism
1 Fra Simone de Beauvoir 1908 Paris 1986 Paris The Ethics of Ambiguity(1942)/The Second Sex(Det andra Könet)(1949)/Old Age(1970)/
1 Tys Martin Heidegger 1889 1976 Sein und Zeit(Varat och tiden)(1927)/Grundprobleme der Phänomenologie(1927)/Saml:Gesamtausgabe(1975-2000)/H48
1 Thomas Reid
1 Rudolf Haym
1 Leopold Henning
1 Mendelsson
1 J.C.Lavater
1 Marhein.
1 H.Hertz
1 g.Lessing
1 J.L.Haiberg
1 Ita Giambattista Vico 1668 1744 Principi di una Scienza nuova dintorno alla commune natura della nazione(Principerna för en ny vetenskap om folkslagens natur)(1725,30,44)/Vita di Giambattista Vico scritta da se medesimo(Sb)(1728)/
1 Tys Friedrich Schleiermacher 1768 1834 Uber die Religion Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern(Tal om religionen Tal till de bildade och dess föraktade )(1799)/Vertraute Briefe uber die Lucinde(Förtroliga brev till Lucinde)(1800)/Grundlinien einer Kritik der bisheriger Sittenlehre(Grundlinjen till en kritik av den hitillsvarande sedesläran)(1803)/Monologen(1804)/Kurze Darstellung des theologischen Studiums(1811)/Der Christliche Glaube 1-2(Den kristna tron)(1821-22)/
2 Tys Otto Weininger 1880 1903 Geschlecht und Charakter(Kön och karaktär)(1903)/Uber die letzen Dinge(Om de sista tingen)(1904)
2 Tys Moses Mendelssohn 1728 Dessau 1786 Phädon oder uber die Unsterblichkeit der Seele(Faidon eller om själens odödlighet)(1767)/Jerusalem oder uber religiöse Macht und Judenthum(Om den religiösa makten och judendomen)(1783)/
2 Rys Pavel Florenskij 1822 1937
1 Rys Vladimir Solovjov 1853 1900 Tre samtal(1910)/
1 Ind Mahatma Gandhi
2 Ind Maulana Sayyid Abul Ala Maududi 1903 Aurangabad Towards understanding(1932)/Ord:Indisk Islamist
1 Henry Sidwick
1 Pierre Laplace
1 Tys Friedrich von Schelling 1775 1854 Vom Ich als Prinzip der Philosophie(Om jaget som filosofins princip)(1796)/Ideen zu einer Philosophie der Natur(1797)/Von der Weltseele(Om världssjälen)(1798)/Epikurische Glaubensbekenntnis Heinz Widerportens(H W Epikureiska omvändelse)(1799)/Philosophie der Mythologie(Mytologins Filosofi)(1842)/
1 Morelly(Abbé)
1 Andr.Rydelius
1 Sve Nils Wallerius
1 Tys Friedrich.Hölderlin
1 Tys Christian von Wolff 1679 Breslau 1754 Förnuftigt vetande om användning av människors djurs och växters delar(1725)/Ausfuhrliche Nachricht von seinen eigenen Schriften(Utförlig underrättelse om hans egan skrifter)(1726)/Ord:Motsägelselagen/Wolffianism/Weltweisheit(Världsvishet)
1 Alexander Johnson
1 Fra Alexis de Tocqueville 1805 1859 Italien De la démocratie en Amerique(Om folkväldet i Amerika)(1835-40)/L´Ancien régime et la Révolution(1856)/
1 Axel Nybleaus
1 Lichtenberg
1 T.Thorild
1 Paul Yorck von W
1 J.H.Pestalozzi
1 H.Berg
1 R.H.Lotze
1 C.G.Leopold
1 Fra Maine de Biran 1766 1824 Om vanans inflytande på tänkandet(1802)/Om tankens sönderfall(1805)/Om en omedelbara uppfattningen(1807)/Betraktelser över sömnen,drömmarna,sömngångarna(1809)/Avhandling om psykologins grunder(1811)/
2 Kina Master Li Hongzhi 1952 Turning the law Wheel(1995)/Ord:0203 Falun Gong(1992)/Zhuan Falun
1 Sve Viktor Rydberg
1 Sve Pontus Wikner 1837 Ryr Dalsland 1888 Tankar och frågor inför människornas son(1872)/Mantegnas ängel(1877)/Några drag ur kulturens offerväsen(1880)/Skrifter 1-12(1920-25)/Psykologiska självbekännelser(1971)/
1 Fra Joseph de Maistre 1753 1821 Adresse  a la convention nationale(1794)/L´etude sur la souverainete(1794-96)/Considerations sur la France(1797)/Essai sur le principe generateur des constitutions politiques et autres institutions humaines(1810,1814)/Du Pape(1819)/Kvällar i St Petersburg(1821)/
1 Fra Henri de Saint-Simon 1760 1825 Brev från en Genevebo till hans samtida(1802)/Avhandlig om samhällsorganisationen(1804)/Introduktion till artonhundratalets vetenskapliga arbeten(1807)/Mänskilghetens historia(1813)/Le Nouveau Christianisme(Den nya kristendomen)(1825)/Momoares/
2 Fra Louis-Gabriel Ambroise (de Bonald) 1754 1840 La theorie du pouvoir politique et religieux dans la societe civile(1796)/Analytisk avhandlig av naturlagarna(1800)/Om skilsmässa i förhållande till familj och samhälle(1801)/Den ursprungliga lagstiftningen betraktad i förnuftets ljus(1802)/Reflexions sur la l´interet general de Europe,suivies de quelques considerations sur la noblesse(1815)/Observatioer från Mme de Staels liv-franska revolutionen(1818)/Melanges,om språkets ursprung(1819)/Ord:Människan tänker i ord innan hon uttalar sin tanke
2 Fra Laromiguiere 1756 1837 Metafysikens grunder(1793)/Condillacs paradoxer(1805)/Filosofiskt lexikon om förståndets principer,eller våra tankars orsak och ursprung(1815-18)/
2 Fra Felicite de Lamennais 1782 1854 Tankar om den franska kyrkans situation under 1700-talet och i modern tid(1808)/Avhandlig om likgiltigheten inför religionen(1817)/
2 Fra Louis-Claude de Saint Martin 1743 1803 Homme de desir(Begärets människa)(1790)/Om tingens själ(1800)/Den andliga människans kall(1802)/Ett historiskt och philosofiskt självporträtt(sb)(1803)/
2 Fra Destutt de Tracy 1754 1836 Om det nuvarande skolsystemet(1800)/De l´Amour/Elements d´ideologie(Elementens ideologi)(1801-15)/Grammatik(1803)/Logik(1805)/Om viljan och dess effekter(1815)/Kommentarer till lagens anda(1819)/Ord:Människans intelektuella färdigheter(Perception,Minne,Omdöme,Vilja)
2 Tys Willibald Alexis (Wilhelm Häring) 1798 1871 Walladmor(1823)/Schloss Avalon(1827)/Cabanis(1832)/
2 Fra Azais 1766 1845 Avhandlig om världen(1806)/Om molekylernas rörelser och värmen(1806)/Om kompensationerna i människans öde(1809)/Universalsystemet(1810-12)/Filosofens handbok(1816)/Allmäm filosofilära(1823-28)/
2 Fra Volney 1757 1820 Resa i Egypten och Syrien(1787)/Ruinerna och reflexionerna över statsvälvningarna(1791)/Historielektion(LJBOS?)(1795)/Förenta staternas klimat och jordmån/Reflexioner över användbara metoder för studier av de primitiva folkslagen(1800)/Nya studier av antikens historia(1805-14)/
2 Fra P P Royer-Collard 1763 1845
2 Fra J Cabanis 1757 1808 Rapport om de medicinska skolornas organisation,sjukhusen(1789)/Om graden av säkerhet inom medicinen(1997-1802)/Förhållandet mellan människans kropp och själ(1802)/
1 Tys Johann Joachim Winkelmann 1717 1768 Gedanken uber die Nachahmung der Griechischen Werke in der Makerei und Bildhauerkunst(Tankar om efterbildandet av de grekiska verken inom måleriet och bildhuggarkonsten)(1755)/
1 Hans Martensen
2 Fra J-A Gleizes 1773 1843
2 Fra Dupont de Nemours 1739 1817 Philosophie de l´Univers/
1 K-L Michelet
1 Robert Owen
1 P.Möller
1 J.Neikter
1 Korea Ki Taesung 1527 1572
1 Korea Yi Hwang (T´oegye) 1501 1570
1 Dan Tycho Brahe 1546 Knutstorp skåne 1601 Prag De nova et Nullius Aevi Memoria Prius Visa Stella(On the new and never previously seen star)-Kphm(1573)/De Mundi Aetherei Recentioribus Phaenomenis(Concerning Phenomena in the Ethereal World)-Uraniburg(1598)/Astronomia Instauratae Mechanica(Instrument for the Restored Astronomy)-Wandsbeck(1598)/Astronomiae Instauratae Progymnasmata(Introductory Exercises toward a restored Astronomy)-Prag(1602)/
2 Dan Sofia Brahe 1556 1643 Astronom/Gift med Tycho Brahe
1 Friedrich Savigny
1 Nils von Rosen
2 Tys Sofia Charlotte 1668 1705 Gift med Fredrik I av Preussen/Grundade tillsammans med Leibniz Berlin-Akademin
1 H.F.Hinrichs
2 Tys Sofia av Hannover 1630 1714 Syster med Elisabeth av Bhömen/Vän till Leibniz
1 S.Ribbing
1 A.Ritschhi
1 J Rosenktanz
1 Dan Rasmus Nielsen 1809 1884 Grundideernas logik 1-2(1864-66)/
1 Max Stimer
1 Tys Friedrich Schlegel 1772 1829 Lucinde(roman)(1799)/Alarcos(scen)(1802)/Uber die Sprache und Weisheit(Om Indiernas språk och visdom)(1808)/Tidskrift:Concordia/Ord:Jenaromantikerna
1 Frederik Sibbern
1 Tys Henrich Steffens  (Henrik) 1773 1845 Beyträge zur innern Naturgeschichte der Erde(1801)/Inledning till filosofins föreläsningar(1803)/
1 Tys David Strauss 1808 1874 Das Leben Jesu 1-2(Jesu liv)(1835-36)/
1 Johan N.Tetens
1 C.Weisse
1 Trendelenburg
1 N.Treschov
1 H.Örsted
1 Alfred Sohn-Tehel
1 J.Snellman
2 Sve Jarl Hemberg 1835 1887
2 Sve Erik Olof Burman 1845 1929
2 Sve Karl reinold Geijer 1849 1922
2 Sve Ellen Key 1849 1926
2 Sve Franz von Schéele 1853 1931
2 Sve Vitalis Norström 1856 1956
2 Sve Okatve Hamelin 1856 1907
2 Sve Allen Vannérus 1862 1946
2 Sve Georg Lasson 1862 1932
2 Sve Esaias Tegnér
2 Sve Efraim Liljeqvist 1865 1941
2 Sve Hans Larsson 1862 1944
2 Sve Albert Görland 1869 1952
2 Sve Axel Herrlin 1870 1937
2 Sve Albert Nilsson 1878 1936
2 Sve Victor Kraft 1880 1975
2 Sve Anders Karitz 1881 1961
2 Sve John Landqvist 1881 1974
2 Sve Adolf Phalén 1884 1931
2 Sve Alf Nyman 1884 1968
2 Sve Einar Tegen 1884 1965
2 Sve Malte Jacobsson 1885 1966
2 Sve Emil Brunner 1889 1966
2 Sve Anders Nygren 1890 1978
2 Sve Hans Ruin 1891 1980
2 Sve Alf Ahlberg 1892 1979
2 Sve John Cullberg 1895 1983
2 Sve Andries MacLeod 1891 1977
2 Sve Gunnar Axelstierna 1897 1939
2 Sve Carl Olivercrona 1897 1980
2 Sve John Anderson 1897 1971
2 Sve Karl Löwith 1897 1973
2 Sve Åke Petzäll 1901 1957
2 Sve Harald Eklund 1901 1960
2 Sve Konrad Marc-Wogau 1902
2 Sve Eugen Flink 1905 1975
2 Sve Per-Olof Ekelöf 1906
2 Sve Gustav Bergmann 1906
2 Sve Ingemar Hedenius 1908 1982 Om rätt och moral(1941)/Tro och vetande(1949)/Om dödshjälp och andra essayer(1964)/Helvetesläran(1972)/
2 Sve Torgny Segerstedt 1908
2 Sve Anders Wedberg 1913 1978
2 Sve Ivar Segelberg 1914 1987
2 Sve Hampus Lyttkens 1916
2 Sve Donald Davidson 1917
2 Sve Håkan Törnebohm 1919
2 Sve Hans Regnéll 1919
2 Sve Erik Ryding 1920
2 Sve Joachim Istrael 1920
2 Sve Harald Ofstad 1920
2 Sve Rolf Ekman 1921
2 Sve Teddy Brumius 1922
2 Sve Hans Hof 1922
2 Sve Ingemund Gullvåg 1922
2 Sve Bengt Liliequist 1923
2 Sve Sören Halldén 1923
2 Sve Stig Kanger 1924 1988
2 Sve Carl-Yngve Sahlin 1824 1917
2 Sve Lars Svenonius 1927
2 Sve Ragnar Holte 1927
2 Sve Jan Berg 1928
2 Sve Per Herman Leander 1831
2 Sve Gunnar Fredriksson 1930
2 Sve Urban Forell 1930
2 Sve Rolf Lindborg 1931
2 Sve Mats Furberg 1933
2 Sve Lennart Åqvist 1932
2 Sve Tore Nordenstam 1934
2 Sve HjalmarWennerberg 1934
2 Sve Anders Jeffner 1934
2 Sve Göran Sörbom 1935
2 Sve Krister Segerberg 1936
2 Sve Per Lindström 1936
2 Sve Dag Prawitz 1936
2 Sve Lars Gustavsson 1936
2 Sve Gunnar Skirbekk 1937
2 Sve Aant Elzinga 1937
2 Sve Göran Hermerén 1938
2 Sve Dick Haglund 1938
2 Sve Sven Danielsson 1939
2 Sve Sven-Eric Liedman 1939 Från Platon till…(1972)/Motsatsernas Spel 1-2(1977)/Den synliga handen(1986)/Att förändra världen men med måtta(1991)/I skuggan av framtiden(1997)/Tankens lätthet,tingens tyngd Om frihet(2004)
2 Sve Per Martin-Löf 1942
2 Sve Gunnar Andersson 1942
2 Sve Sven Danielsson
2 Sve Thomas Wetterström 1942
2 Sve Ingvar Johansson 1943
2 Sve Sören Stenlund 1943
2 Sve Bengt Hansson 1943
2 Sve Lennart Nordenfeldt 1945
2 Sve Helge Malmgren 1945
2 Sve Martin Edman 1945
2 Sve Henry Cöster 1945
2 Sve Ragnar Ohlsson 1945
2 Sve Svante Nordin 1946
2 Sve Dag Westerståhl 1946
2 Sve Torbjörn Tännsjö 1946
2 Sve Wlodzimierz Rabinowicz 1947
2 Sve Peter Gärdenfors 1949
2 Sve Ingemar Persson 1951
2 Sve Lillie Alanen  prof.UU 1941
2 Sve Nils-Erik Sahlin prof. LU
2 Sve Lars Bergström  prof gu
2 Tys Edvard Zeller 1814 1908
2 Tys Kuno Fisher 1824 1907
2 Tys Ernst Tugendhat 1930
2 Tys Adolf Lasson 1832 1917
2 Tys Michael Theunissen 1935
2 Tys Karl Eugen Duhring 1833 1921
2 Tys Ernst Haeckel 1834 1919
2 Tys Friedrich Kambartel 1935
2 Tys Christian Thiel 1937
2 Tys Otto Liebmann 1840 1912
2 Tys Nicolaus Cusanus 1401 Kues vid Mosel 1464 De docta ignoratia(Om den lärda okunnigheten)(1440)/De coniecturis(Om antaganden)(1442-43)/De pace seu concordantia fidei(Om trons endräkt)(1453)/Cribratio Alcoran(En sållning av Koranen)(1462)/
2 Tys Hermann Cohen 1842 1918 Logik der reinen Erkenntnis(1902)/Ethik des reinen Willens(1904)/Ästhetik des reinen Gefuhls(1912)/Der Bergirff der Religion im System der Philosophie(1915)/Ord:Marburgskolan
2 Tys Eduard von Hartmann 1842 1906 Die Philosophie des Unbewussten(Det omedvetnas filosofi)(1869)/Ord:Olustmängd större än lustmängd i världsprocessen
2 Tys George Cantor  1845 1918
2 Tys Rudolf Eucken 1846 1926
2 Tys Carl Stumpf 1848 1930
2 Tys Heinrich Rickert 1863 1936 Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung 1-2(1896-1902)/Ord:Heidelbergskolan
2 Tys Johannes Volkelt 1848 1930
2 Tys Wilhelm Windelband 1848 1915 Ord:Heidelbergskolan/Nykantianismen
2 Tys Paul Natorp 1854 1924 Platos Ideenlehre(1903)/Die logischen Grundlagen der exakten Wissenschaften(1910)/Ord:Marburgskolan
2 Tys Theodor Lipps 1851 1914
2 Tys Adolf von Harnack 1851 1930
2 Tys Hans Vaihinger 1852 1933
2 Tys Friedrich Meinecke 1862 1954
2 Tys David Hilbert 1862 1943
2 Tys Hugo Munsterberg 1863 1916
2 Tys Hans Cornelius 1863 1947
2 Tys Franz von Baader 1865 1941
2 Tys Ernst Troeltsch 1865 1923
2 Tys Karl Daub 1865 1936
2 Tys Rudolf Otto 1869 1937
2 Tys Alexander Pfänder 1870 1941
2 Tys Ernst Cassirer 1874 1945 Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit 1-4(1906-)/Philosophie der symbolischen Formen 1-4(1923-29)/An Essay on Man(1944)/Ord:Marburgskolan
2 Tys Max Scheler 1874 1928
2 Tys Emil Lask 1875 1915
2 Tys Richard Hönigswald 1875 1947
2 Tys Martin Grabmann 1875 1949
2 Tys Martin Buber 1878 1965
2 Tys Georg Misch 1878 1965
2 Tys Hermann Nohl 1879 1960
2 Tys Oswald Spengler 1880 1936
2 Tys Moritz Geiger 1880 1937
2 Tys Eberhard Grisebach 1880 1945
2 Tys Hugo Dingler 1881 1954
2 Tys Richard Edler Mises 1883 1953
2 Tys Moritz Schlick 1882 1936
2 Tys Nokolaj Hartmann 1882 1950
2 Tys Adolf Reinach 1883 1917
2 Tys Rudolf Bultman 1884 1976
2 Tys Hermann Weyl 1885 1955
2 Tys Paul Oppenheim 1885 1977
2 Tys Karl Korsch 1886 1961
2 Tys Franz Rosenzweig 1886 1929 Stern der Erlösung(Fräsningens stjärna)(1917)
2 Tys Karl Barth 1886 1968
2 Tys Paul Tillich 1886 1965
2 Tys Aloys Wenzl 1887 1967
2 Tys Friedrich Gogarten 1887 1967
2 Tys Hedwig Conrad-Martius 1888 1966
2 Tys Werner Jaeger 1888 1961
2 Tys Hans Lipps 1889 1941
2 Tys Wilhelm Szilasi 1889 1966
2 Tys Hans Reichenbach 1891 1953
2 Tys Edith Stein (Theresia Benedicta) 1891 Breslau Polen 1942 Gasades ihjäl 9 aug Zum Problem der Einfuhlung(Om empatins problematik)(1916)/Saml:The Collected works of Edith Stein
2 Tys Walter Benjamin 1892 Berlin 1940 Port Bou Spanien Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen reproduzierbarkeit(1934)/Bild och Dialektik(1969)/Essäer om Brecht(1981)/Paris 1800 talets huvudstad Passagearbetet 1-3(1990)/Barndom i Berlin kring 1900(sb)(1994)/
2 Tys Hermann Glockner 1896 1979
2 Tys Isaiah Berlin 1909 Riga 1997 Oxford
2 Tys Paul Ludwig Landsberg 1901 1944
2 Tys Ludwig Landgrebe 1902
2 Tys Otto Friedrich Bollnow 1903
2 Tys Arnold Gehlen 1904 1976
2 Tys William Kamlah 1905 1976
2 Tys Carl Gustav hempel 1905
2 Tys Gerhard Gentzen 1909 1945
2 Tys Manfred Moritz 1909
2 Tys Bruno Liebrucks 1911
2 Tys Walter Schulz 1912
2 Tys Carl Weizsäcker 1912
2 Tys Georg Klaus 1912 1974
2 Tys Paul Lorenzen 1915
2 Tys Walter Biemel  1918
2 Tys Thomas Ziehr
2 Tys Alwin Diemer 1920
2 Tys Hans Albert 1921
2 Tys Karl-Otto Apel 1922
2 Tys Dieter Henrich 1927
2 Tys Wolfhart Pannenberg 1928
2 Tys Peter Mittelstedt 1929
2 Tys Alfred Schmidt 1931
2 Tys Kuno Lorenz 1932
2 Tys Frierich-Willhelm Herrmann 1934
2 Tys Johann K. Schmidt (Max Stirner) 1806 1856 Der Einzige und sein Eigentum(Den enskilde och hans egendom)(1845)
2 Tys Jurgen Mittelstrass 1936
2 Tys Rudiger Bubner 1941
2 Tys Oswald Schwemmer 1941
2 Tys Peter Janich 1942
2 Tys Ludwig Binswanger 1881 1966
2 Tys Arthur Pap 1821 1959
2 Tys Gerhard Ebeling 1912
2 Fra Felix Ravaisson-Mollien  1813 1900
2 Fra Jules Lachelier  1832 1918
2 Fra Emile Boutroux  1845 1921
2 Fra George Sorel  1847 1922
2 Fra Jules Henri Poimcaré  1854 1912
2 Fra Lucien Léve-Bruhl  1857 1939
2 Fra Émile Meyerson   1859 1933
2 Fra Lucien Laberthonniére  1860 1932
2 Fra Maurice Blondel  1861 1949
2 Fra André Lalande  1867 1964
2 Fra Emile Chartier(Alain)  1868 1951 Le philosophe et la theologie(1960)/Biogr:Augustus/Duns Scotus/Thomas av Aquino/Ord:Thomism
2 Fra Gaston Bachelard  1880 1960
2 Fra Jean Nabert  1881 1960
2 Fra Jacques Maritain  1882 1973
2 Fra René Le Senne  1882 1954
2 Fra Louis Lavelle  1883 1951
2 Fra Etienne Henri Gilson  1884 1978
2 Fra James William Durant 1885
2 Fra Gabriel Marcel  1889 1973
2 Fra G.Bataille  1897 1962
2 Fra Henri Lefebvre  1900
2 Fra Emmanuel Mounier  1905 1950
2 Fra Raymond Aron  1905 1983
2 Fra Emmanuel Levinas 1906
2 Fra Jean Hyppolite  1907
2 Fra Maurice Merleau-Ponty  1908 1961 Phenomenologie de la perception(1945)/Ögat och tanken(1961)
2 Fra Ferdinand Alquié  1906
2 Rum Mircea Eliade  1907 Bukarest 1986 Chicago Patterns of Comparative Religion(1949)/The Myth of the Eternal Reurn(1949)/Shamanism Archaic Techniques of Ecstacy(1951)/
2 Fra Gabriel Bonnet de Mably  1909 1985
2 Fra Simone Weil 1909 1943 Att slå rot(1994)/Personen och det heliga(1994)/Tyngden och nåden(1994)/Väntan på Gud(1994)
2 Fra Pierre Bourdieu  1930 2002 La Reproduction(1970)/La Distinction(1979)/Homo Academicus(1984)/La Noblesse d´Etat(1989)/La Misére du Monde(1993)/Kultursociologiska texter(1993)/Sur la Television(Om televisionen)(1996)
2 Fra Émile Benveniste  1902 1976
2 Fra Cornelius Castoriadis 1922
2 Fra E.M Cioran 1921 1991
2 Fra Luce Irigaray
2 Fra Tzvetan Todorov
2 Fra Jean A.N.Caritat de Condorcet 1743 1794 Esquisse d´un tableau historique des progres de l´esprit humain(Skiss till en historisk över det mänskliga förnuftets framsteg)(1795)/
2 Fra Roger Garaudy  1913
2 Fra Bruno Latour 1947 Laboratory Life(1979)/
2 Fra Roland Barthes  1915 1980 Litteraturens nollpunkt(1953)/Mytologier(1957)/Sur Racine(1963)/Kritiska essäer(1964)/Elements de semiologie(1965)/Essä(1970)/Kärlekens samtal(1977)/Det ljusa rummet-tankar om fotografiet(1980)
2 Fra Charles Renouvier  1815 1903
2 Fra Louis Althusser 1918 Birmandreis Algeriet 1990 Yvelines For Max(1965)/Reading Capital(1965)/Lening an Philopsophy and Other Esseys(1969)/
2 Fra Michel de Certeau  1925
2 Fra Luc Ferry 1951 Homo Aestheticus l`invension du gout a lage democtatique(Smakens uppfinning i demokratins tidsålder)(1990)
2 Fra Gilles Deleuze  1925 1995 Marcel Proust et les signes(Marcel Proust och tecknen)(1964)/Le Bergsonisme(1966)/Anti-Oedipe(Anti Oidipus)(1972)/Kafka(1975)/L´Image mouvement(om film)(1983)/L´Image temps(om film)(1985)/
2 Fra Gilles Deleuze  1925
2 Fra André Glucksmann  1937
2 Fin Edvard Westermarck  1862 1939
2 Fin Kaila Eino 9 1890 1958
2 Fin Erik Stenius  1911
2 Fin Jaakko Hintikka  1929
2 Fin Raimo Tuomela  1940
2 USA William James  1842 1910
2 USA Josiah Royce 1855 1916
2 USA George Mead  1863 1931
2 USA George Santayana 1863 Madrid 1952 The sence of beauty(1886)/The Life of reason 1-5(1905-06)/Den siste Puritanen(roman)(1935)/Kristus i evangelierna(1946)/Dikt:
2 USA John Mc Taggart 1866 1925
2 USA Arthur Oncken Lovejov  1873 1962
2 USA Curt John Ducassé  1881 1969
2 USA Clarence Irwing Lewis  1883 1964
2 USA Dietrich Hildebrand  1889 1977
2 USA Susanne Langer  1895 1985 Philosophy in a new Key(Filosofi i en ny tonart)(1942)/Feeling and form(1953)/Symbolisk Logik/
2 USA Roman Jacobson  1896 1982
2 USA Huskell Curry  1900
2 USA Charles Morris  1901
2 USA Ernest Nagel  1901
2 USA Aron Gurwitsch  1901 1973
2 USA Alfred Tarski  1902 1983
2 USA Alonzo Church  1903
2 USA Nelson Goodman  1906
2 USA Sarah Margaret Fuller 1810 Boston 1850
2 USA Hannah Arendt  1906 Hannover 1975 New York The Origins of Totalitarism(1951)/The Human Condition(1958)/Eichmann in Jerusalem(1963)/On Revolution(1963)/On Violence(1970)/
2 USA Hazel E Barnes 1915 The litterature of possibility-a study in humanistie existentialism(1959)/An Existential Ethics(1967)/Sartre(1973)/Sartre and Flaubert(1981)
2 USA Willard Van Quine  1908
2 USA Charles Stevenson  1908
2 USA Abraham Melden 1910
2 USA Norman Malcolm  1911
2 USA Wilfrid Sellars  1912
2 USA Donald Davidson  1917
2 USA May Brodbeck  1917
2 USA Donald Davidson  1917
2 USA John Hospers 1918
2 USA John Rawls  1921 2002 Justice as fairness(1957)/A Theory of Justice(1972)(En Teori om rättvisa)(1999)/Political Liberalism(1993)/Lectures on the History of Moral Philosophy(2000)/
2 USA William Dray  1921
2 USA Elisabeth Palmer Peabody 1804 Salem 1894
2 USA Martha Nussbaum 1947 Chicago The Fragility of Goodness Luck and ethics in Greek tragedy and philosophy(1986)/Sex and Social Justice(1999)/Upheavals of Throught The intelligence of emotions(2001)/
2 USA Norwood Russel Hanson  1924 1967
2 USA Albert Elis 1913 Pittsburg Penn. -54
2 USA Hector Neri Castaneda  1924
2 USA Arthur Danto  1924
2 USA Alan R.Anderson  1925
2 USA Ayn Rand 1905 S:t Petrsburg 1982 De Levande(1977)/Hymn(1984/Kapitalism-det okända idealet-essäer(1984)/Och Världen skälvde 1-11(1986)
2 USA Hilary Putnam  1926
2 USA Nicholaus Rescher  1928
2 USA Richard Montague  1930 1971
2 USA Mary Montagu
2 USA Richard Rorty  1931
2 USA Ronald Myles Dworkin  1931
2 USA John Searly  1932
2 USA Saul Kripke  (Aaron)  1940 Naming and Necessity(1980)/Wittgenstein on rules and private language(1982)/Ord:Kripkesemanik
2 USA Rorty Amelie Oksenberg Brandies
2 USA David Lewis  1941
2 Eng Francis Herbert Bradley  1846 1924
2 Eng Gareth Evans  1846 1980
2 Eng Conwy Lloyd Morgan  1852 1936
2 Eng Sam.Alexander  1859 1938
2 Eng Lady Aug. Ada Byron (Lovelace) 1815 1852
2 Eng William Ross  1877 1971
2 Eng George Edward Moore  1873 1958
2 Eng Ferdinand Schiller  1864 1937
2 Eng Alfred Whitehead  1861 1947
2 Eng Lizzie Stebbing  1885 1943
2 Eng Charlie Dunbar Broad  1887 1971
2 Eng Robin Collingwood  1889 1943
2 Eng Thomas Carlyle 1895 1981
2 Eng Gilbert Ryle 1900 1976
2 Eng Richard Bevan Braithwaite  1900
2 Eng Michael J Oakeshott  1901
2 Engl Alice Ambroce 1906
2 Eng Frank Plumpton Ramsey 1903 1930 Ord:Ramseyteorin(Kombinatorik)
2 Eng Fredric C Copleston  1904
2 Eng John Wisdom  1904
2 Eng William Kneale  1906
2 Eng A.De Morgan  1906 1971
2 Eng Herbert Hart  1907
2 Eng Stuart Newton Hampshire 1914
2 Eng Josepg Priestley 1733 1804
2 Eng Sir William Blackstone 1723 1780 Commentairies on the Laws of England(1765-69)/
2 Eng P.H.Nowell-Smith  1914
2 Eng Morton White  1917
2 Eng Elisabeth Anscombe 1919
2 Eng Peter Strawson  1919
2 Eng Richard Hare  1919
2 Eng HerbertySpencer  1820 1903
2 Eng Philippa Ruth Foot 1920
2 Eng Patrick Gardiner  1922
2 Eng John Maynard Smith 1920 London Evulotion and the theory of games(1982)/Evolutionary Genetics(1989)/The Major Transitions in Evolution(1995)/
2 Eng Stephen Toulmin  1922
2 Eng James Lovelock 1919 Gaia a new look at life on earth(1979)/The Ages of Gaia(1988)/Gaia the pratical science of planetary medicine(1991)/
2 Eng John Watkins  1924
2 Eng Ruth Barcan Marcus 1921
2 Eng Peter Winch  1926
2 Eng Rom Harré  1927
2 Eng Alastair Hannay  1932
2 Eng Crispin Wright  1942
2 Dan Harlad Höffding 1843 1932
2 Dan Kristian Kroman  1846 1925
2 Dan Poul Möller 1794 1838 Tanker over muligheden af beviser for menneskets udödelighed(1837)
2 Dan Johannes Boye  1856 1930
2 Dan Anton Thomsen  1877 1915
2 Dan Edgar John Rubin  1886 1951
2 Dan Jörgen Jörgensen 1894 1969
2 Dan Herbert Iversen  1890 1920
2 Dan Frithiof Brandt 1892 1969
2 Dan Louis Hjelmslev 1899 1965
2 Dan Alf Ross  1899 1979
2 Dan Knud Ejler Lögstrup  1905 1981
2 Dan Johannes Hoffmeister 1907
2 Dan Justus Hartnack  1912
2 Dan Johannes Slök  1916
2 Dan Mogens Blegvad  1917
2 Dan Svend Erik Stybe 1919
2 Dan Hans Bröchner  1920 1975
2 Dan Peter Zinkelnagel  1921
2 Dan Willy Sörensen  1921
2 Dan David Favrholdt 1931
2 Dan Peter Kemp  1937
2 Dan Stig Pedersen  1943
2 Dan Sören Kjörup  1943
2 Nor Ottar Dahl 1924
2 Nor Viggo Rossvaer
2 Nor Anfinn Stigen  1923
2 Nor Hans Skjervheim  1926
2 Nor Dagfinn Föllesdal  1930
2 Nor Guttorm Flöistad  1930
2 Nor Knut Hanneborg  1929
2 Öst Ernst Mach  1838 1916
2 Öst Bruno Bettelheim 1903 1990 Individual and Mass Behavior in Extreme Situations/Dynamics of Prejudice(1950)/
2 Öst Alois Riehl  1844 1924
2 Öst Alexius Meinong  1853 1920
2 Öst Rudolf Steiner 1861 1925
2 Öst Robert Reininger 1869 1955
2 Öst Hans Hahn  1879 1934
2 Öst Hans Kelsen  1881 1973
2 Öst Ferdinand Ebner  1882 1931
2 Öst Friedrich Waismann  1896 1959
2 Öst Friedrich Hayek  1899
2 Öst Bela von Juhos  1901
2 Öst Karl Raimond Popper  1902 1994 Logik der Forschung(1935)/The Open Society and Its Enemies(Det öppna samhället och dess fiender)(1945)/Conjectures and Refutaions(1963)/
2 Öst Adam Schaff  1913
2 Öst Wolfgang Stegmuller 1923
2 Öst/usa Paul Feyerabend   (Feierabend)  1924 1994 Against method(Ned med metodologin)(1975)/Science in a free society(1978)
2 Öst Peter Ruben  1933
2 Ita Benedetto Croce 1866 1952 Estetica(1902)/Brevario di estetica(Estetiskt brevarium)(1913)/Storia dell´eta barocca in Italia(1929)/Deutsche Gsamtausgaube 1-8(1930)/Storia d´Europa nel secolo XIX(Europas historia under 1800-talet)(1932)/La storia come pensiero e come azione(Historien om tanke och handling)(1938)/Litteraere och politiska essays(1945)/
2 Ita Giovanni Gentile  1875 1944
2 Ita Romano Guardini  1885 1968
2 Ita Antonio Negri 1933 Padua The Labor of Dionysios A Critiqe of the state-form(2001)/Empire(Emperiet)(2000)
2 Ita Antonio Gramsci  1891 1937 Il Compagno G M Serrati e le generazioni del socialismo italiono(1927)/Il Movimento communista torinese(1927)/Quaderni del carcere(1927-32)/Pre-Prison Political Writings(En kollektiv intellektuell)(1921-26))/Prison Notebooks(Brev från fängelset)(1929-35)/
2 Ita Emilio Betti   1890 1968
2 Ita Giuliano Pontara  Ord:Utilitarism
2 Pol Kasimir Tvardovski  1866 1938
2 Pol Stanislaw Lésniewski  1886 1939
2 Pol K.Ajdukiewics  1890 1963
2 Pol Joseph M Bochenski 1902
2 Pol Jan Lukasiewics  1878 1956
2 Pol Leszek Kolakowski  1927
2 Aus John Mackie  1817 1881
2 Aus John Passmore  1914
2 Aus John Smart  1920
2 Aus David M Armstrong  1926
2 Hol Luitzen E.J. Brouwer  1881 1966
2 Hol Gerardus van der Leeuw  1890 1950
2 Hol Arend Heyting  1898 1980
2 Rys Peter Krapotkin  1842 1921
2 Rys Vjatjeslav Ivanov 1866 1949 Ord:Mysterieteater/Symbolism
2 Rys Alexandre Koyré  1882 1964
2 Rys Vladimir A Fok 1898 1974
2 Rys Alexandre Kojéve  1902 1968
2 Rys B.M.Kedrov  1903
2 Spa Jose Ortega  (Gasset) 1883 1955 Dikt:Övr:La rebelion de las masas(Massornas uppror)(1931)/Det ryggradslösa Spanien/
2 Can Charles Taylor 1931
2 Can Mario Augusto Bunge  1919
2 Fra Kostas Axelos  1924
2 Fra Cornelius Castoriadis  1922
2 Isr Y.Bar-Hillel  1915 1975
2 Bel Herman Leo van Breda  1911 1974
2 Tib Dalai Lama 1935 Meditationens stadier(2002)/Ett meningsfyllt liv(2002)
2 Ung Georg von Lukács 1885 1971
2 Ung Imre Lakatos  1922 1974
2 Tjeck Gerhard Radnitzky  1921
2 Bul Azaja Polikarov  1921
2 Rys Sophia Janovskaja
2 Tur Seyla Benhabib 1950