Kön Land Musiker-Tonsättare o1 o1 Ort o4 o4 Ort Verk
0 Gre Aischylos 525f 456f Sicilien Scen:Perserna(472f)/De sju mot Thebe(467f)/De skyddssökande(463f)/Orestien(Agamemnon,Eumeniderna,Den fjättrade Prometheus,Gravoffret)(458f)/Ord:Grekisk Drama
0 Gre Euripides 480f Athen 406f Scen:Kyklopen/Alkestis(438f)/Medea(431f)/Hippolytos(428f)/De skyddssökande(422f)/Herakliderna(421f)/Andromake(426f)/Hekuba(424f)/Herakles(420f)/Ion(420f)/Trojanskorna(415f)/Helena(412)/Ifigeneia i Aulis(405f)/Backanterna(405f)/Ord:Grekisk drama
0 Gre Sofokles 497f 406f Scen:Aias/Antigone(442f)/Kvinnorna i Trachis(442f-409f)/Kung Oidipus/Elektra/Filoktetes(409f)/Oidipus Kolonos(406f)/Ichneutai(Spårhundarna)/Inachos/Ord:Grekisk Drama
0 Gre Menandros 342f Athen 290f Dyskolos-Misantropen(Fy för den sure)/Epitrepontes(Skiljedomen)
0 Gre Alkman 600-tf Sardes Kör:Jungfrusången(101 strofrader kvar)/Ord:Körlyrik
0 Gre Anakreon 500-tf Samos Dikt:Elegi/Song:Dryckessånger/Kärlekssånger/Smädesdikter/Hyllningsdikter
0 Gre Bacchylides 510f Kea(Keaos) Dikt:Hymn:/Song:5:e segersången
0 Gre Ibykos 500-tf Samos Dikt:(Erotik)
0 Gre Solon 500-tf Dikt:/Elegi/
0 Gre Tyrtaios 600-tf Sparta Dikt:Elegi/
0 Gre Mimnermos 600-tf Dikt:/Elegi/
0 Gre Semonides Samos 600-tf Jamb/Kvinnoskildrare i djurliknande former-10st där biet framstår med beröm !!
0 Gre Hipponax 500-tf Afesos
0 Gre Archelochos 600-tf Dikt:/Jamb/Elegi
0 Gre Pindaros 518f 438f Kör:(70 böcker)Pythia(Pythiska sånger)/Olympia
0 Gre Terpander Lesbos 600-tf
Nytext = En senare textkritisk/omarbetad utgåva
0 Gre Arion 620fc Methymna Lesbos 560fc
0 Fra Gregorius av Tours 538 594
0 Ita Guido av Arezzo 991 1035 Micrologus(1025)
1 Tys Hildebard av Bingen 1098 1179 Choral:Ora vitutum/Kyrie
1 Fra Grevinnan de Dia 1100-t Song:A chanter mi´er de so quen no volvia/
0 Fra Otger från Laon 800-t Enchirias Musices(Ars antiqua) - Den Första? Polyfona musiken
0 Tjeck Perotinus 1200-t Organumsatser-processionsmusik
0 Tjeck Adam Vaclav Michna z Otradovic 1600 Jindrichuv Hradec 1676 Song:Cantiones pro defunctis(Requiem)(1647)/Mässa:Missa VI pro defunctis(Requiem)(1654)/
0 Fra Guillaume de Machault 1300 Diocese of Rheims 1377 Rheims Mässa:Messe de Nostre-Dame/Messe de Morte(Requiem)(1364)/Motett:Ma fin est mon commencement/Ballad/Rondeaux/Lais/Virelais/Övr:Jugement du Roy de Behaigne/Judgement du Roy de Navarre/Livre du Voir Dit/Prologue/Prise d´Alexandrie/Complainte/
0 Ned Antoine Brumel (Brummel) 1460 ca Chartres 1515 Mässa:(15st)Missa de defunctis(Requiem)(1510c)/Missa Et ecce terrae motus(12 voices)/Motett:Motett-12-stämmig/Sicut liliumhas/
0 Ned Henk Badings (Hendrik Badings) Opera:/Ballet:/Kammar:/Ork:/Ord:Elektron
0 Ned Glii.Binchois 1400 1460 Kyrkosånger:/Profana sånger:
0 Ned Isaac Heinrich 1450 Flandern 1517 Florens Insbruck ich muss dich lassen(O Welt ich muss dich lassen)/Mässa:(40)Missa carminum/Choralis Constantinus(1508,50,55)/Missa de apostolis/Missa de beata virgine/Missa confessoribus/Missa de martyribus/Missa paschalis/Missa solemnis/
0 Ned Nicolas Gombert 1495 1560 Motett:(160st)/Mässa:(10st)
0 Eng J.Dunstable 1390 1453 Chanson:O rosa bella/Motett:/Mässa:
0 Fra Guillaume Dufay (du Fay) (du Fayt) 1397 Hainault(Burgund)? 1474 Cambrai Mässa:(7+35)Se la face ay pale,L´Homme arme/Missa de Requiem(lost)/Motett:(87)Nuper rosarum flores(1436)/Banquet des faisans(1454)/Chanson:French(59)/Italien(7)
0 Bel Johannes Ockeghem (Okeghem) 1420 Termonde E.flandern 1497 Mässa:Missa prolationum/Missa cuiusvis toni/Requiem(1461)/Motett:Motett med 36 stämmor(förlorad)/Chanson:(20st)
0 Bel Josquin Desprez 1440c Conde sur Escaut 1521 Mässa:Hercules Dux Ferrarie Pange lingua/Messe Da pacum/Mässa Ave Maria stella/Motett:Requiem aeternam/Tonett/Nyphes des bois/Song:La deploration de Johannes Ockeghem(Requiem)(1497)/Ord:Motettkompositör
0 Bel Jheronimus Vinders 1510c Flandern 1550c Motett:O mors inevitabilis(Requiem aeternam)/Övr:lamentation sur la mort de Josquin(Requiem)/
0 Bel Jacobus Clemens non Papa 1510c Ypres 1556c Mässa:Requiem(1550c)
0 Bel Simon de Quercu 1500f Brabant 1518e Wien Mässa:Vigiliae cum vesperis et exequiis mortuorum(Requiem)(1513)/
0 Bel Henry Dumont 1610 Villers Eveque 1684 Motett:Dies irae(Requiem)
0 Bel Gilles Henri Hayne 1590 Liege 1650 Mässa:Missa pro defunctis(Requiem Marie de Medicis)(1643)/
0 Bel Jean de Chaynee 1540 Wallonia 1577 Mässa:Requiem(1587)/
0 Bel Jacob Regnart (Jacques) 1545 Dounai 1599 Mässa:/Motett:Lamentabatur Jacob(Requiem Jacobus Vaet)(5 voices)(1568)/
0 Bel Jacobus Vaet 1529 Courtrai (Kortijk) 1567 Mässa:Missa pro defunctis(Requiem)(1560c)/Motett:Continuo lacrimas(Requiem Clemens non Papa))/1556)/
0 Bel Jean Richafort 1480 Henegouwen 1547 Mässa:Requiem(1532)/
0 Bel Philippe de Monte 1521 Mechelen 1603 Mässa:Missa de requiem(1570c)/
0 Bel Jacobus de Kerle 1531c Ypres 1591 Mässa:Missa pro defunctis(Requiem cardinal Otto Truchsess von Waldburg)(1573)/
0 Bel Pierre de la Rue  (De LaRue) 1460 Tournai? 1518 Mässa:(31)Missa pro fidelibus defunctis(Requiem)(1503)/Missa pro defunctis(Requiem)(1510)/Motett:(37)/Chanson:(37)/
0 Bel Johannes Prioris 1460c 1514c Mässa:Requiem(1500)/
0 Ned Jacob Obrecht 1450 Bergen op Zoom 1505 Mässa:(30 st)/Motett:Mille quingentis(Requiem)(1488)/Chanson:/Övr:laudemus nunc Dominum/Quis numerare queat/
0 Spa Tomas Luis de Victoria 1548 Avila 1611 Motett:Requiem responsories(1.Peccantem me 2.Credo quod redemptor)(Requiem)(1592)/Psalm:/Mässa:Missa pro defunctis(Requiem-Rom)(1583)/Missa pro defunctis(Requiem kejsarinnan Maria(Ave Maria)(1603)/Missa O Magnum mysterium/Missa O quam gloriosum/Bok:Motecta quae 4,5,6,8 vocibus continuntur(Motetter)(1572)
0 Por Pero do Porto 1465c 1535 Mässa:Missa de requiem(4 voices)
0 Por Manuel Mendes 1547c 1605 Mässa:Missa pro defunctis(Requiem)(4 voices)/
0 Por Estevao de Brito  (de Britto) 1570 1641 Malaga Officium:Officium defunctorum(Requiem)(1625)/
0 Por Diogo Dias Melgas 1638 1700 Motett:Dies irae(Requiem)/
0 Por Manuel Cardoso 1566c Fronteira 1650 Mässa:Missa pro defunctis(Requiem)(6 voices)(1625)/
0 Por Luiz de Costa 1625 1693 Motett:Lessons for the dead(Requiem)
0 Por Duarte Lobo   (Eduardus Lupus) 1565c Alcacovas 1646 Officium:Officium defuntorum(Requiem)(1603)/Missa pro defunctis(Requiem)(1621)/
0 Por Pedro de Escobar 1465c 1535c Spanien Mässa:Requiem(1504)/
0 Spa Juan Garcia de Basurto 1480c 1547 Mässa:Missa in agendis mortuorum(Requiem)
0 Spa Joan Pau Pujol 1573c Barcelona 1626 Mässa:Requiem(4 voices)(1625)/
0 Spa Juan de Penalosa 1515c 1579 Mässa:Missa pro defunctis(Requiem)/Motett:(8)/
0 Spa Francisco de Penalosa 1470c 1528 Mässa:/
0 Spa Juan Vasquez 1510c Badajos Estremad. 1560 Mässa:Missa defunctorum(Requiem)(1556)/
0 Spa Juan Gines Perez 1548 Orihuella 1612 Officium:Officium defunctorum 1-13(1590)/
0 Spa Francisco Guerrero 1528 Sevilla 1599 Sevilla Mässa:Missa defunctorum(Requiem)(1559,66,82)/
0 Spa Alonso Lobo 1555 Borja 1617 Mässa:Libera me Domine(Requiem Filip II)(1598)/Responso para el dia de defuntos(Requiem)/
0 Spa Cristobal Galan 1620c Aragonien 1684 Mässa:Missa de difuntos(Requiem)(1681)/
0 Spa Mateo Romero 1575c 1647 Mässa:Missa pro defunctis(Requiem)(8 voices)/Motett:Libera me Domine(Requiem)(2 voices)/
0 Spa Sebastian de Vivanco 1551c 1622 Mässa:Missa in manus tuas(Requiem)(1610)/
0 Spa Juan Bautista Comes 1568 Valencia 1643 Mässa:/Motett:In memoria aeterna(Requiem)(4 voices)(1590c)/
0 Spa Juan Esquivel de Barahona 1560c Ciudad Rodrigo 1615c Mässa:In paradisum(Requiem)/Missa pro defunctis(Requiem)(1608c)/Motett:Delicta iuventutis meae(Pro defunctis)(Requiem)/Officium:Officium defuctorum(Requiem)/
0 Spa Gabriel Diaz Besson 1590c 1638 Mässa:Requiem Marguerite of Austria(lost)(1611)/
0 Spa Luis de Milan 1500 1561 Fantasias I-35(Viola)
0 Spa Christobal de Morales 1500c Sevilla 1553 Mässa:Missa pro defonctis(Requiem Charles V or Isabel of Portugal)(1544)/
0 Spa Diego Jose de Salazar 1659c Sevilla 1709 Mässa:Requiem Maria Luisa de Orleans(1689)/
0 Spa Sebastian Aquilera de Heradia 1565 1627 Tiento de falsas on the 4th tone/
0 Ned Adrian Willaert 1490 1562 Motett:/Madrigal:Musica Nova(1559)/Mässa:Missa Christus reurgens/Magnificat/Ave Maria/
0 Tys Crato Butner  (Bythner) 1616 Sonneberg Thuring 1679 Requiem(1655)/Konsert:Geistlichen Konzerte-Hamburg(1651)/Psalm 147-Danzig(1661)/Te Deum(12 voices)(1662)/
0 Tys Johann Walther Geystlich gesangk Buchleyn(evangelisk psalmbok)(1524)
0 Schw Ludwig Senfl 1486 1543 Liber selectarum cantionum(1520)/Choralis Constantinus(Heinrich Isaac)(1550-55)
0 Schw Edouard Du Puy  (Dupuy) 1770 Corcelles Neuchatel 1822 Stockholm Opera:De ädelmodiga bönderna(1797)/Ungdom og Galskab(Ungdom och Dårskap)(1806)/Föreningen(1815)/Björn Jernsida/Filicie(Den romanska flickan)(1821)/Kammar:/Kör:
0 Schw Othmar Schoeck 1886 1957 Konsert:Violinkonsert/Övr:Lebendig begraben(1926)/Notturno(1933)/Das stille Leuchten(1946)/Nachhall(1955)/Scen:(8)Penthesilea(Kleist)(1927)/
0 Schw Frank Martin 1890 1974 Opera:Der Sturm(1956)/Oratorie:Le Vin herbe(1938-41)/In Terra Pax(1944)/Monsieur de Pourceaugnac(1963)/Konsert:Petite symphonie concertante(1944-45)/Jedermann monologer(Hugo von Hofmannstahl)(1943)/
0 Eng Christoffer Tye 1502 1572 Mässa:(3 st)/Motett:(20 st)/Instrumentalmusik(30 st)
0 Fra Jean Mouton (Jean de Holloigue) 1459c Somme 1522 Mässa:(15)/Motett:(100)Anna requiescat in pace(Requiem Anna de Bretagne)(1514c)/Magnificats(9)/Song:(25)/
0 Fra Pierre Clereau 1539 1567 Mässa:Missae pro mortuis cum duobus motetis(Requiem)(1554c)/
0 Fra Joan Brudieu 1520c Limoges 1591 Mässa:Missa defunctorum(Requiem)(4 voices)(1585c)/
0 Fra Pierre de Manchicourt 1510c Pas de Calais 1564 Mässa:(20)Missa de Requiem(4 voices)/Motett:(60)/Psalm:(9)/Magnificat:/Chanson:(50)
0 Fra Simon de Bonnefond 1500c 1557 Mässa:Missa pro mortuis(Requiem)(5 voices)(1556)/
0 Fra Jean Gilles 1668 Tarascon 1705 Mässa:Messe des morts(Requiem Andre Campra,Jean Philippe Rameau,Louis XV,King Stanislav of Poland)(1699)/
0 Fra Engarandus Juvenis 1500c Picardy Mässa:Missa pro defonctis(Requiem)(4 voices)(1520c)/
0 Fra Philippe de Vitry 1291 1361 Motett:(12)/Bok:Ars Nova(traktat)(1320-23)/Ord:Ars Nova
0 Fra Jacques Mauduit 1557 Paris 1627 Mässa:Requiem aeternam(5 voices)(Requiem Pierre de Ronsard)(1585)/
0 Fra Etienne Moulinie 1599 Laure Minervois 1676 Mässa:Requiem(1636)/Bok:Airs de cour 1-10/Melanges de sujets chretiens de 2 a 5 parties avec la basse continue(1658)/
0 Fra Jean Maillard 1520c 1600c Mässa:Missa pro mortuis(Requiem)(4 voices)/Je suis desheritee/Eripe me/Motett:/Chanson:/
0 Fra Pierre Certon 1510c Melun 1572 Mässa:Missa pro defunctis(Requiem)(4 voices)(1558c)/
0 Fra Claudin de Sermisy 1490c Paris 1562 Mässa:Missa pro defunctis(Liber I-VII)(Requiem)(1532)/Chanson:
0 Fra Antoine de Fevin  (Févin) 1473 Arras 1512 Mässa:(9)O quam glorifica luce/Requiem(1)/Motett:(20)/
0 Fra Leninius 1140c 1201c Magnus liber organi/
0 Fra Adam de la Halle (Le bossu d´Arras) 1237 Arras 1287 Le Jeu de la Feuillee(Spelet i lövsalen)(1275)/Le Jeu de Robin et Marion(spelet om Robin och Marion)(1285)
0 Ita Jacopo da Bologna 1320c 1380c Madrigal:(30st)Non al sue amante/
0 Bel Orlando di Lasso (di Lassus) 1532 Mons Hainaut 1594 Mässa:(parodier)(60st)Missa pro defunctis(Requiem)(4 voices)(1580)/Missa pro defunctis(Requiem)(5 voices)(1580)/Motett:(600st)Timor et tremor/Peccantem me quotidie(Requiem)(1555)/Domine quando veneris(Requiem)(1555)/Chanson:/Lieder:/Övrigt:Magnum opus musicum(1604)/Saml:Sämtliche Werke/Ord:Motettkompositör
0 Eng Thomas Tallis 1505 1585 Lovsong:Mass for 4 voices(Mässa för 4 röster)/Lamentations/A Solfing Song/In Nomine/Rembember Not O Lord
0 Ita Francesco Landini 1335 Florens 1397 Landino-Kadensen/
0 Ned Johannes Ciconia 1335c Liége 1411c Nova musica/
0 Eng John Taverner 1490 1545 Mässa:(8st)Missa Gloira tibi trinitas/Motett:O splendor Gloria/In Nomine/
1 Ita Francesca Caccini (La Cecchina) 1587 Florens 1640 Florens? Trio(1600)/Primo libri delle musiche(songs)(1618)/La Fiera(komedi)(1619)/Opera:Il ballo delle zigane(1615)/Il martirio di Sant Agata(1615)/La Liberazione di Ruggiero dall´isola d´Alcina(Ruggieros befrielse)(1625)/
1 Ita Barbara Strozzi 1619 Venedig 1677
0 Ita Giulio Caccini  (Romano) 1551 Tivoli 1618 Florens Opera:Il ballo delle zigane(1615)/Il combattimento d´Apolline col serpente/Euridice(1600,02)/Il rapimento de Cefalo(1600)/Madrigaler:Le nuove musiche(1602)/
0 Ita Giuseppe Aldrovandini (Aldrovandin) 1671 Bologna 1707 Bologna Opera:(23)Il prologo dilucidazione ed epitome del Lodovico Pio)1694)/Gl´inganni amorosi scoperti in villa(1696)/Dafni(1696)/Ottovano(1697)/
0 Ita Francesco Ferrari ? Cremona ? Fano Opera:L´amorosa liberta(1647)/I due Coralbi(1671)/
0 Ita Giovanni A Ferrari 1600-t Mässa:Requiem/
0 Ita Giuseppe Alfiero 1630 Neapel 1665 Neapel Opera:La fedelta trionfante(1655)/Il trionfo della pace(1658)/
0 Ita Santino Girelli 1590c Brescia 1650c Mässa:Requiem
0 Ita Giovanni Maria Capelli 1648 Parma 1726 Parma Opera:I rivali generosi(lost)(1710)/L´amore politico e generoso della regina Ermengarda(lost)(1713)/L´Eudamia(lost)(1718)/Nino(lost)(1720)/Mitradate re di Ponto(lost)(1723)/Il Venceslao(lost)(1724)/I fratelli riconosciuti(lost)(1726)/Ergina mascherata(lost)(1727)/
0 Ita Giacomo Antonio Perti 1661 Crevalcore Bologna 1756 Bologna Opera:Atide(1679)/Marzio Coriolano(1683)/Oreste in Argo(1685)/L´incoronazione di Dario(1686)/La Flavia(1686)/Rodelinda(1710)/Lucio Vero(1717)/
0 Ita Giovanni Alberto Ristori 1692 Bologna 1753 Dresden Opera:Pallide trionfante in Arcadia(1713)/Orlando furioso(1713)/Euristeo(1714)/Pigmalione(1714)/Cleonice(1718)/Calandro(1726)/…..Fidelba ed Artabano/Lisand. E Cast./Serpilla e Perpello/
0 Ita Benedetto Ferrari  (Dalla Tiorba) 1603 Reggio Emilia 1681 Modena Opera:L´Armida(1639)/Il pastor regio(1640)/La ninfa avara fabola boschereccia(1641)/Proserpina rapita(1642)/La finta savia(1643)/Il principe giardiniera(1643)/Enone abbandonata(lost)/Egisto(lost)(1651)/Gli amori di Alessandro Magno e di Rossane(lost)(1656)/L´Erosilda(1658)/
0 Ita Benedetto Riccio 1678 Neapel 1714 Opera:L´Iride in cielo(1704)/L´umanita consolata(1704)/L´Ateone(1708)/L´alloggiamentare(1710)/
0 Ita Giovanni Battista Alveri 1665 Bologna 1719 Opera:Il re pastore (il Basilio in Arcadia)(1691)/L´Isione(1691)/
0 Ita Attillio Ariosti 1666 Bologna 1729 England Opera:Tirsi(1696)/Erifile(1697)/La festa del Himeneo(1700)/Atys(1700)/La fede ne´tradimenti(1701)/Le fantome amoureux(1701)/mars und Irene(1703)/La Piu gloriosa fatica d´Ercole(1703)/Il bene del male(1704)/I gloriosi presagi di Scipione Africano(1704)/Marte placato(1707)/La gara delle antiche eroine ne´Campi Elisi(1707)/Amor tra nemice(1708)/
0 Ita Carlo Caproli  (Del Violino) 1617 Rom 1693 Rom Opera:La nozze di Peleo e di Theti(1654)/
0 Ita Floriano Arresti  (Aresti) 1660 Bologna 1719 Bologna Opera:L´enigma disciolta(1710)/Crisippo)1710)/L´inganno vince l´inganno(1710)/La constanza in cimento con la crudelta(1712)/Il trionfo di Pallade in Arcadia(1716)
0 Ita Giovanni Antonio Canuti 1680 Lucca 1739 Lucca Opera:Muzio Scevola(lost)(1723)/Rodelinda(lost)(1724)/Timeleonte cittadino di Corinto(lost)(1729)/Luicio Giunio Bruto(lost)(1729)/
0 Ita Cataldo Amodei 1650 Sciacca Agrigento 1695 Neapel Opera:La sirena consulata(lost)(1692)/
0 Ita Ludovico Giustini 1685 1743 Sonat Fdur-Florens(1732)/
0 Ita Martino Bitti 1655 Genua 1743 Florens Opera:Il martirio di San Agata(1693)/I trionfi di Giosue(1703)/Sara in Egitto(1708)/
0 Ita Vincenzo Amato (D´Amato) 1629 Ciminna Palermo 1670 Palermo Opera:Isaura(1664)/L´Aquila(1666)/
0 Ita Giovanni Matteo Asola 1528c Verona 1609 Mässa:Missa pro defunctis(4 voises)
0 Ita Antonio Barges 1520c 1565 Mässa:Requiem/
0 Ita Lodovico Grossi da Viadana 1564 Viadana  Parma 1627 Mässa:Missa solemnis pro defunctis(Requiem)(1604)/
0 Ita Giovanni Croce (Clodiensis) 1557c Chioggia 1609 Mässa:Missa pro defunctis(Requiem)(4 voices)/
0 Ita Marco da Gagliano 1575c 1642 Officium:Officium defunctorum(Requiem)(4 voices)(1607)/
0 Ita Paolo Isnardi 1536c 1596 Mässa:Missa pro defunctis(Requiem)/Motett:/Lamentatons:/
0 Ita Giovanni Contino 1513c 1574c Mässa:Missa pro defonctis(Requiem)(5 voices)/1573)/
0 Ita Francesco Cellavenia 1500c 1563 Officium:Office for the death(Requiem)?/
0 Ita Antonio Caldara 1670 Venedig 1736 Wien Opera:(97)L´Argene(1689)/Il Tirsi(1696)/…/Il Temistocle(1736)/
0 Ita Antonio Calegari 1757 Padua 1828 Padua Opera:Alessandro nell´Indie(1779)/Deucalione e Pirra(1781)/Le due sorelle incognite(1783)/Le sorellerivale(1784)/L´amor soldato(1786)/Il matrimonio scoperto(1789)/Ilfanatico per gli antichi romani(1792)/Telemaco in Sicilia(1792)/La seremata(1806)/La conversazione(La farsa in casa)(1806)/L´omaggio del cuore(1815)/
0 Ita Giuseppe Calegari 1750 Padua 1812 Padua Opera:L´isola disabitata(1770)/Il convitato di pietra(1777)/La Zenobia in Palmira(1779)/Artemisia(1782)/Il natal d´Apollo(1783)/L´ape misicale(1792)/
0 Ita Luigi Antonio Calegari 1780 Padua 1849 Padua Opera:Il matrimonio scoperto(Le polpette)(1804)/Erminia(1805)/La serenata(1806)/Amor soldato(1807)/Irene e Filandro(1808)/La giardiniera(1808)/Il prigioniero(1810)/Omaggio del cuore(1815)/Saul(1821)/
0 Ita Antonio Bioni 1698 Venedig 1739 Opera:Climene(1721)/Mitridate(1722)/Cajo Mario(1722)/Udine(1722)/Orlando furioso(1724)/Armida abbandonata(1725)/Armita al campo(1726)/
0 Ita Matteo Coferati 1638 1703 Officium:Officium defunctorum(Requiem)(1727)/
0 Ita Filippo Amadei  (Senor Pippo) 1670 Reggio 1729 Rom Opera:Teodosio il giovane(1711)/Arsace(1721)/Muzio Scevola(1721)/
0 Ita Mauro Giuliano 1781 1829 Gitarrkonsert Nr 1 Adur(1808)/Grand sonata Adur(1817)
0 Ita Giovanni Rovetta 1598c 1668 Mässa:Missa pro defunctis octo vocibus(Requiem)(8 voices)(1655)/
0 Ita Giuseppe Ottavio Pitoni (Joseph P) 1657 Rieti 1743 Notizie dei maestri di Cappella si di Roma che oltramontani/Mässa:Missa pro defunctis(Requiem)(1688)/
0 Ita Girolamo Bartei 1565c Arezzo 1618c Mässa:Missae Liber Primus(1608)/Messa de morti(Requiem)(8 voices)(1608)/
0 Ita Giovanni Francesco Anerio 1567 Rom 1630 Mässa:Missa pro defunctis(Requiem)(1614)/
0 Ita Giulio Briccialdi 1818 1881 Karnevalen i Venedig/
0 Ita Alessandro Nini 1805 Pesaro 1880 Pergamo Opera:Ida della Torre(1837)/La marescialla d´Ancre(1839)/Cristina di Svezia(1840)/
0 Ita Arcangelo Borsaro 1560c 1616 Sacri sacrificil per gli deffonti(Requiem)(8 voices)(1608)/
0 Ita Orindio Bartolini 1580c 1640 Mässa:Messa per Ii morti(Requiem)(8 voices)(1633)/
0 Ita Giovanni Cavaccio 1556 Bergamo 1626 Mässa:Messe per i defunti(Requiem)(1611)/
0 Ita Andrea Mattioli 1620c 1679 Mässa:Requiem Markis Guido Villa of Ferrara(1649)/
0 Ita Frescobaldo 1583 1643 Il secondo libro di Tocatte(1627)/Fiori musicali(1635)
0 Ita Pedro Rimonte 1565 Saragossa 1627 Motett:De profundis clamavi(Requiem)(6 voices)(1604)/
0 Eng Thomas Morley 1557 1602 Madrigal:Now is the mounth of Maying/It was a lover and his lass(Shakespeare)/Bok:A Plaine and Easie Introduction to Practicall Musicke(1597)(1971)
0 Öst Blasius Amon 1560c Imst 1590 Mässa:Missa pro defunctis(Requiem)(4 voices)(1588)/
0 Tjeck Heinrich Biber  (Ignaz Franz von B) 1644 Wartenburg 1704 Salzburg Opera:Chi la dura la vince(1687)/Alessandro in Pietra(1689)/Tratenimento musicale del´Ossequio di Salisburgo(1699)/Sonat:Violinsonater/Ork:Battalia Ddur(strängar)(1673)/Rosenkranssonat Nr 1(Bebådelsen)/Rosenkranssonat Nr 10(Korsfästelsen)/Mysteriesonat Nr 16 Gmoll(Skyddsängeln)(1676)/Mässa:Requiem Fissdur/Requiem Adur/
0 Öst Leon Minkus  (Alois Ludwig Minkus) 1826 Wien 1917 Don Quixote
0 Ita Giacom Carrisimo 1605 1674 Oratorier:Jephte(1649)
0 Ita Loreto Vittori 1600 Spoleto 1670 Rom Opera:S Ignazio di Loyola(1640)/La Santa Irene/La pellegrina constante/La Galatea(1639)/La Fiera di Palestrina/La zitelle canterine/
0 Ita Giovanni Antonio Boretti 1640 Rom 1672 Venedig Opera:La Zenobia(1662)/Alessandro amante(1668)/Eliogabale(1669)/Marcello in Siracusa(1670)/Dario in Babilonia(1671)/Claudio Cesare(1672)/Domitiano(1672)/
0 Ita Paris Francesco Alghisi (Algisi) 1666 Brescia 1733 Brescia Opera:L´amor di Curzio per la patria(1690)/Il trionfo della continenza(1691)/
0 Fra Jean Marie Leclair d.ä. 1697 1764 Opera:Scylla et Glaucus(1746)/Solosonater:/Triosonater:
0 Fra Clement Janequin (Jannequin) 1485 1558 La Bataille de Marignan(La Guerre)/Le Chant des oiseaux/La Chasse/Les Cris de Paris/Or vien ca vien/Fåglarnas sång/
0 Fra Jean Colin 1620 1694 Mässa:Missa pro defunctis(Requiem)(6 voices)(1688)/
0 Fra Francois Eustache du Caurroy 1549 Beauvais 1609 Mässa:Missa pro defunctis(Requiem Henry III(1589),Henry IV(1610),Louis XIII(1643),Louis XIV(1715),Louis XV(1774)(1589c)/
0 Fra Charles d´Helfer 1598 1661 Mässa:Requiem Orasion Funebre de Charles III de Lorraine(1608)/Requiem Henri II Duc de Lorraine(1624)/Missa pro defunctis(Requiem)(1656)
0 Fra Thomas Bertin de la Done 1680 Paris 1745 Paris Opera:Cassandre(1706)/Diomede(1710)/Ajax(1716)/Le jugement de Paris(1718)/Les plaisirs de la campagne(1719)/
0 Fra Christian Ludwig Boxberg 1670 Sondershausen 1729 Görlitz Opera:Orion(lost)(1697)/Die verschwiegene Treue(1698)/Sardanapolus(1698)/Amyntas und Phyllis(1700)/
0 Fra Francois Bouvard  (Bouvart) 1683 Lyon 1760 Paris Opera:Medus roi des Medes(1702)/Cassandre(1706)/Le Triomphe de l´hymen et de l´amour(1729)/L´ecole de mars(1728)/Diane et l´amour(1743)/
0 Fra Nicolas-Antoine Bergiron 1690 Lyon 1768 Lyon Opera:Imprumptu divertissement en musique(1714)/Les vendanges de Neuville(1722)/Arethuse(1722)/Pentezilee(1722)/La Chasse(1723)/La retour de la paix/
0 Fra Andre-Cardinal Destouches 1672 Paris 1749 Paris Opera:L´Europé galante(1697)/Isse(1697)/Amadis de Grece(1699)/Marthesie reine des Amazones(1699)/Omphale(1701)/Le carneval et la folie(1703)/Le professeur de folie(1703)/Callirhoe(1712)/Telemaque et Calypso(1714)/Semiramis(1718)
0 Fra Joseph Bodin de Boismortier 1689 Thionville 1755 Roissy en Brie Opera:Les Voyages de l´Amour(1736)/Don Quichotte(1743)/Daphnis et Chloe(1747)/Daphne/
0 Fra Jean-Babtiste de Boesset 1614 Paris 1685 Paris Opera:La mort d´Adonis/
0 Fra Henri Desmarets 1661 Paris 1741 Luneville Opera:Endymion(1682)/Didon(1693)/Circe(1694)/Theagene et Cariclee(1695)/Venus et Adonis(1697)/Iphigenie en Tauride(1704)/Diane et Endymion(1711)/Renaud(La suite d´Armide)(1722)
0 Fra Francois Couperin  (Le Grand) 1668 1733 Kammar:Församlingsmässa Nr 1(1690)/Concerts royaux/Pieces en concert(cello,stråkar)/Lecons de tenebres(1713-17)/Cembalo:L´Art de toucher le clavecin(1716)/Les barricades mysterieuses/Les Gouts reunis(1724)
0 Ita Giuseppe Boniventi  (Bonevente) 1670 Venedig 1727 Venedig Opera:Il gran Mecedone(1690)/Almerinda(1691)/Almira(1691)/La vittoria nella constanza(1702)/Armida al campo(1707)/
0 Ita Ignazio Maria Conti 1699 Florens 1759 Wien Opera:Dialogo tra l´Aurora ed il Sole(1727)/Pieria(1728)/Clelia(1733)/Pastorale(1734)/La liberalita di Numa Pompilio(1735)/La fortuna annichilata della prudenza(1735)/
0 Ita Tomaso Giovanni Albinoni 1671 Venedig 1751 Venedig Opera:(57)Zenobia Regina de Palmireni(1694)...Artamene(1741)/Kammar:/Adagio Gmoll(trumpet,orgel)(1751)/Konsert:(54)Konsert(Obeo,strings)/Konsert:Violinkonsert Nr 1 Ddur(1715)/Violinkonsert Nr 1 Bdur(1722)/Violinkonsert Nr 4 Adur(1922)/Violinkonsert Nr 7 Ddur(1722)/Violinkonsert Nr 10 Fdur(1722)/Obeokonsert Nr 2 Ddur/Obeokonsert Nr 3 Bdur(1715)/Obeokonsert Nr 6 Ddur(1715)/Obeokonsert Nr 12 Cdur(1715)/Obeokonsert Nr 7 Bdur(1715)/Obeokonsert Nr 2 Dmoll(1722)/Obeokonsert Nr 5 Cdur(1722)/Obeokonsert Nr 8 Gmoll(1722)/Obeokonsert Nr 11 Bdur(1722)/Dubbelobeokonsert Nr 2 Cdur(1715)/Dubbelobeokonsert Nr 3 Fdur(1722)/Dubbelobeokonsert Nr 6 Gdur(1722)/Dubbelobeokonsert Nr 9 Cdur(1722)/Dubbelobeokonsert Nr 12 Ddur(1722)/
0 Ita Giovanni Palestrina (G.Pierluigi da P) 1525 Palestrina 1594 Rom Mässa:(200 st)Missa de defunctis(Requiem)(5 voices)(1555)/Missa Papea Marcelli(1567)/Missa Aeterna Christi Munera/Missa Tu es Petrus/Magnificat/Missa sine nomine(mässa utan namn)/Stabat Mater/Missa Brevis/Motett:(250st)/Cum ortus fuerit/Accepit Jesus calicem/O bone Jesu/Bone Pastor/Ord:Motettkompositör
0 Ita Giovanni Bonocini 1670 Modena 1747 Wien Opera:(66)Eraclea(Il ratto delle Sabbine)(1692)/La nemica d´amore fatta amante(1692)/
0 Ita Franco Alfano 1875 Posillipo-Neapel 1954 San Remo Opera:Miranda(1896)/La fonte di Enschir(1898)/Risurrezione(1904)/Il principe Zilah(1909)/L´ombra di Don Giovanni(1914)/La leggenda di Sakuntala(1921)/Turandot(1926)/Madonna Imperia(1927)/L´ultimo lord(1930)/Cyrano de Bergerac(1936)/Don Juan de Manara(1941)/Il dottor Antonio(1949)/Sakuntala(1952)/Balett:Napoli/Lorenza/Vesuvius/
0 Ita Antonio Draghi 1634 Rimini 1700 Wien Opera:(122)La Mascherata(1666)/Vero amore fa soave ogni fatica(1667)/Comedia ridicula(1667)/Gl´amori di Gefalo e Procri(1668)/Achille riconsciuto(1668)/Il Ciro vendicatore de se stesso(1668)/Chi piu sa manco l´intende(1669)/…..La forza dell´amor filiale(1698)/Le finezze dell´amicizia e dell´amore(1699)/L´Alceste(1700)/
0 Ita Giovanni Andrea Bontempi 1624 Perugia 1705 Brufa Torgiano Per. Opera:Il Paride in musica(1662)/Apollo e Daphne(1671)/Jupiter und Io(1673)/Teseo(1667)/
0 Ita Francesco Rossi (Abbate) 1627 Bari 1645 Bari Opera:Il Sejano moderno della Tracia(1686)/La Clorilda(1688)/La pena degl´occhi(1688)/Mitrane(1689)/La ninfa Apollo(1726)/Mässa:Requiem/
0 Ita Giuseppe Antonio Bernabei 1649 Rom 1732 Munchen Opera:Alvilda in Abo(1678)/Enea in Italia(1679)/Guilio Cesare ricoverato(1680)/L´Ermione(1683)/L´Ascanio(1686)/Gli dei festeggiante(1688)/Tornero(1688)/Trionfo d´Imeneo(1688)/Il sgretto d´Amore(1690)/L´Eraclio(1690)/Niobe(1690)/Vaticino de Apollo e Diana(1690)/La fiera(1691)/
0 Ita Pietro Degli Antoni   (Antonii) 1648 Bologna 1720 Bologna Opera:L´inganno fortunato(1671)/Atide(1679)/
0 Ita Pietro Rossetti 1659 Trieste 1709 Trieste Opera:La fidutia in Dio(1684)/
0 Ita Geminiani Francesco 1687 1762 Dublin The art of playing on the violin(1731)/Kammar:sonater-violin,bas,cembalo/Triosonater:violin,cello,cembalo
0 Ita Antonio Bertali  (Bertalli mm) 1605 Verona 1669 Wien Opera:Niobe(1652)/Tehti(1652)/L´Inganno d´amore(1653)/Il re Gelidoro(1659)/La magia delusa(1660)/Il Ciro crescente(1661)/Gli amori de Apollo con Clizia(1661)/xxx(Pazzo amor)(1664)/L´Alcindo(1665)/Cibele ed Atti(1666)/La contesa dell´aria e dell´acqua(1667)/Mässa:Requiem(8 voices)
0 Ita Francesco Provenzale 1626 Neapel 1704 Neapel Opera:Il Ciro(1653)/Xerse(1655)/Artemisia(1657)/Il Theseo(1658)/Il Martirio di S Gennaro(1664)/Il schavo di sua moglie(1671)/La colomba ferita(1672)/La fenice d´Avila Teresa di Giesu(1672)/La Stellidaura vendicata(1674)/
0 Ita Giovanni Rovetta 1595 Venedig 1668 Venedig Opera:Ercole in Lidia(lost)(1645)/Argiope(lost)(1649)/
0 Ita Ignazio Prota 1690 Neapel 1748 Neapel Opera:Tito Manlio(1720)/La fenta fattucchiera(1721)/La vendova ingegnosa(1735)/La Camilla(1737)/
0 Ita Luca Antonio Predieri 1688 Bologna 1767 Bologna Opera:La Patrenope(lost)(1710)/La virtu in trionfo (La Griselda)(1711)/
0 Ita Jacopo Peri 1561 Rom 1633 Florens Opera:Le due Persilie(1583)/Dafne(1598)/Euridice(1600)/Tetide(1608)/Adone(16119/La liberazione di Tirreno e d´Armea(1617)/Lo sposalizio di Medoro e Angelica(1619)/La Flora (Il natal di Fiori)(1628)/
0 Ita Giovanni Porta 1690 Venedig 1755 Munchen Opera:Amore e fortuna(1712)/La constanza combattuta in amore(1716)/L´Argippo(1717)/L´amor di figlia(1718)/…Artaserse(1739)/
0 Ita Bartolomeo Bernardi 1660 Bologna 1732 Kphm Opera:La libussa(1703)/Il Gige fortunato(1703)/Diana e la fortuna(1703)/
0 Sve Gustav Duben d.ä. 1628 1690 Veni Sancte Spiritus(1651)/Odae Sveticae(Svenska oden)(1674)
0 Sve Andreas Duben d.ä. 1597 1662 Organist -hovkapellmästare i Stockholm 1626-1662)
0 Sve Andreas von Duben d.y. 1673 1738 Hovmusiker
0 Eng William Byrd 1543 1623 Psalm:/Sonets and songs(1588)/Cantiones Sacrae(1589)/Laudibus in sanctis/Song:Sixth Pavan and Galliard/Mässa för 4-5 röster/Övr:Fantasi a4(fyrstämmig)/Fantasia a5 Cdur(femstämmig)(1580)/Browning a 5(1580)/
0 Eng Thomas Roseingrave 1688 Winchester 1766 Dunleary Opera:Phaedra and Hippolitus(1753)/
0 Eng Jeremiah Clarke  (Clark) 1674 1707 Kantater:/Cembalo:The Prince of Denmarks March(Rondo)(1700)(Trumpet Voluntary)(1700)/
0 Eng Thomas Campion 1567 1620 Bookes of Ayres(1601-17)/Observations in the Art of English Poesie(1602)
0 Tys Johan Sebastian Bach 1685 Eisenach 1750 Leipzig Kantat:(240 st Orgelverk)Nr 4 Kristi lidandes historia(Mässa-Hmoll)/Johannespassionen(BWV245)(1723)/Matteuspassionen(BWV244)(1729)/Kantat Nr 42(Am abend aber desselbigen Sabbats)/Christmas Oratorio(Juloratoriet)(BWV248)(1734)/Påskoratoriet(Magnificat)(BWV249)/Badinerie/Was Gott tut das ist wohlgetan/Herz und Mund und Tat und Leben(Vår gud är oss en väldig borg)/Kantat Nr 55(Ich armer mench)/Kantat Nr 66(Erfreut euch ihr Herzen)/Kantat Nr 99(Allt Gud Gör är gott)/Kantat Nr 140(Wachet auf)/Bröllopskantaten(bwv202)/Kaffekantaten(bwv211)/Det vältempererade klaveret/Bondekantatet(BWV212)/Jaktkantaten/Kantat Nr 207a(Auf schmetternde Töne..)/Kantat Nr 209(Non sa che sia dolore)/Kantat nr 214(Tönet ihr Pauken)/Orgel:Kromatisk fantasi-fuga Dmoll/Dorisk toccata-fuga Dmoll/Tocata,adagio-fuga Dmoll/Fantasi-fuga Gmoll/Preludium,fuga Cdur(Das Wohltemperierte Klavier)(1722,44)/Passacaglia-fuga Cmoll(Film:White Nights)/Preludium-fuga Dmoll,Fmoll/Triosonater/Fugans konst/Klaver:Partita 1-6/Engelska sviter(1-6)(Nr2:Film:Schindlers List)/Franska sviter(1-6)/Goldbergvariationerna(aria)(30st)(bwv988)(Film:The English Patient(Den Engelske patienten)(Film:The Silence of the Lambs(Lammen tystnar)(1745)/Italiensk konsert Fdur(bwv971)/Toccator/Kammar:Sonat 1-6/Flöjtsonat Nr 1 Hmoll(1717-23)/Flöjtsonat Nr 2 Edur(Siciliana)(Film:Breaking the Waves)(1717-22)/Flöjtsonat Nr 3 Adur(1717-22)/Flöjtsonat Nr 4 Cdur(1717-22)/Flöjtsonat Nr 5 Edur(1717-22)/Flöjtsonat Nr 6 Edur(1717-22)/Cellosviter Nr 1 Gdur(Film:The Pianist(Pianisten)(1717-23)/Cellosvit Nr 2 Dmoll(Saraband)(1717-23)/Cellosvit Nr 3 Cdur/Cellosvit Nr 4 Essdur/Cellosvit Nr 5 Cmoll(BWV1011)/Cellosvit Nr 6 Ddur/Soloviolinsonat Nr 1 Gmoll(1720)/Soloviolinsonat Nr 2 Amoll(1720)/Soloviolinsonat Nr 3 Cdur/Viola da gamba(cello)(1-3)/Konsert:Brandenburgkonsert Nr 1 Fdur(1717)/Brandenburgkonsert Nr 2 Fdur(1717-18)/Brandenburgkonsert Nr 3 Gdur(1717-23)/Brandenburgkonsert Nr 4 Gdur(Film:Slaughterhouse Five)(1720)/Brandenburgkonsert Nr 5 Ddur(1720-21)/Brandenburgkonsert Nr 6 Bdur(1708-10)/Ouvertyr:Orkestersvit Nr 1Cdur(1717-23)/Orkestersvit Nr 2 Hmoll(Bandineri)(1717-23)/Orkestersvit Nr 3 Ddur(Air)(Film:The Spy Who Loved me)(1717-23)/Orkestersvit Nr 4(1717-23)/Pianokonsert Nr 1 Dmoll(1729-41)/Obeokonsert Adur(BWv1055)/Pianokonsert Nr 5(Film:Tomb Raider)/Violinkonsert Nr 1 Amoll(1717-23)/Violinkonsert nr 2 Edur(1717-23)/Violinkonsert Nr 3 Dmoll/(1717-23)/Konsert Cmoll (Obeo,violin)(BWV1060)/Dubbelkonsert Dmoll(BWV1043)/Trippelkonsert Amoll/Cembalokonsert Nr 7 Gmoll/Musikalisches Opfer/Menuett/Marsch/Tanz/Präludium/Motett:(6st)Singet dem Herrn ein neues Lied/Jesu meine Freude/Komm Jesu komm/Jesu Joy of Man´s Desiring/Furste dich nicht/Nun komm der Heiden Heiland/Mässa Hmoll/Sinfonia Consertante Adur/Chaconne Dmoll/
0 Eng Henry Purcell (Orpheus Britannicus) 1659 London 1695 Westmister Opera:Dido och Aeneas(1689)/The Prophetess(History of Dioclesian)(1690)/King Arthur(The British Worthy)(1691)/The Fairy Queen(1692)/The Indien Queen(1695)/The Tempest(The Enchanted Island)(1695)/Abdelazar(1695)/Lovsånger:King Arthur/The Fairy Queen(Z629)(1692)/Ork:Chaconne Gmoll(1680)/Kyrkomusik:Canzona Cmoll(begravning)(1692)/Marsch Cmoll(begravning)(1692)/Canzona(sorgemusik Drottning Maria)/Övr:Sweeter then Roses/Dear Pretty youth/From Rosys Bow/
0 Eng Daniel Purcell 1660 London 1717 London Opera:The Judgement of Paris(1700)/
0 Ned Cipriano de Rore 1515 1565 Madrigaler(125st)
0 Ita Gregorio Allegri 1582 Rom 1652 Kör:Miserere(minnes-nedskiven--Mozart-Sixtinska kapellet 1770)
0 Ita Salomone Rossi 1570 1630 Choral:Sonata sopra l´aria di Ruggiero/Hebrew Chorals(Elohim Hashiveinu)(1623)/Adon Olam(1623)/Kaddish(1623)/Bok:Madrigals 1(1600)/Madrigals 2(1602)/Madrigals 3(1603)/Ayeres(Phantasticke Spirites for Three Voises)(1608)/Madrigals 4(1610)/Madrigals 5(1614)/Madrigals 6(1622)/Sinfonie e Gagliarde(1607)/
0 Ita Girolamo Diruta 1554 1613 Toccata
0 Ita Giovanni Giacomo Gastoldi 1556 Caravaggio 1622 Mantua Motett:/Messes:Canconettes:/Kör:Baletto
0 Ita Lodvico Viadana (Grossi da V) 1560 Viadana  Parma 1627 Gualtieri Parma Choral:Cento Concerti ecclesiastici-Venedig(1602)/Missa Audi Filia/Sinfonia La Bergamasca/Bok:Missarum Quatuor Vocum Cum Basso Continuo ad Organum..(1625)
0 Ita Stefano Bernardi 1576 Verona 1636 Mässa:Responsoria pro defunctis(Requiem)/Konsert:Salmi concertati(1637)/Bok:Madrigals/Counterpoint(Kontrapunkt)(1615)/
0 Ita Giovanni Battista Biondi 1580c 1630 Mässa:Messa da morto(Requiem)(3 voices)(1609)/
0 Ita Constanzo Porta 1529 Cremona 1601 Padua Motett:/Mässa:Requiem/Requiem a cinque voci(Missa mortuortum)(1575)/Canconettes:/Bok:Madrigals 1/Madrigals 2/Madrigals 3/Messe 1/
0 Ita Giacomo Moro 1555c 1610c Mässa:Officium and Missa defunctorum(Requiem)(1599)/
0 Ita Giovanni  Gabrieli 1555 Venedig 1612 Kyrkomusik:Sacrae symphoniae 1(1597)/Symphoniae sacrae 2(1615)/Kammar:Canzona(Bleckblåsare)/
0 Ita Vincenso Ruffo 1510c Verona 1587 Mässa:Requiem/
0 Ita Andrea Gabrieli 1510 Venedig 1586 Kyrkomusik:Concerti ecclesiastica
0 Eng John Bull 1562 1628 Orgelbyggare:/
0 Eng Henri Eccles Sonat i Amoll(Kontrabas)
0 Eng John Eccles 1668 London 1735 Hampton Wick Opera:Macbeth(1694)/The Rape of Europa(1694)/The Loves of mars and Venus(1696)/A Musical Entertainment Joy to the Youthful Pair(1697)/Ixion(1697)/Europes Revels for the Peace of Ryswick(1697)/Hercules(1698)/Rinaldo and Armida(1698)/Acis and Galatea(1700)/The Judgement of Paris(1701)/The British Enchanters(No Magick like Love)(1706)/Semele(1707)/
0 Eng Kenneth J Alford 1881 1945 Colonel Bogey(marsch)(1914)
0 Eng Henry Carey 1688 Yorks 1743 London Opera:The Quaker´s Opera(1728)/Love in a Riddle(1729)/The Contrivances(1729)/The Generous Freemason(1730)/Betty (The Country Bumpkins)(1732)/Chrononhotonthologos(1734)/The Honest Yorkshireman(1735)/The Coffee House(1738)/
0 Eng John Blow 1649 Newark on Trent 1708 Westmister Kyrkomusik:/Opera:Venus and Adonis(1682)/Officium:/Oden:
0 Tjeck Johann Stamitz 1717 1757 Mannheimskolans ledande gestalt/30 st Solokonserter/74 st Symfonier/Ork:Orkestertrio Nr 3(op5)/
0 Tjeck Petr Eben 1929 Oratorie:Apologia Sokrates(Sokrates försvarstal)(1967)/Te Deum(1990)
0 Tjeck Rafael Kubelik 1914 1996 Opera:Cornelia Faroli(1972)/
0 Tjeck Karel Boleslav Jirak 1891 1972 Opera:Apollonius von Thyane(1928)/Symfoni(5)/
0 Tjeck Buhuslav Martinu 1890 Policka 1959 Liestal Basel Opera:(17)Vojak a tanecnice(Soldaten och dansösen)(1928)/Les larmes du couteau(1928)/Tri prani(Tre önskningar)(1929)/Den milosrdenstvi(1929)/Hry o Marii(1935)/Hlas lesa(Skogens röst)(1935)/Divadlo za branou(Förstadsteatern)(1936)/Veselohra na moste(Komedi på en bro)(1937)/Alexandre bis(1937)/Julietta(1938)/Zenitba(1953)/Zaloba proti neznamemu(1953)/Mirandolina(1954)/Cim clovek zije(1955)/Ariadne(1961)/Recke pasije(Grekisk Passion)(1961)/Symfoni:(5)Symfoni Nr 1(1942)/Symfoni Nr 2/Symfoni Nr 3 (H260)(1944)/Symfoni Nr 4/Symfoni Nr 5 (H310)(1946)Symfoni Nr 6 (H343)Fantasisymfonin(1953)/Konsert:Dubbelkonsert för två stråkorkestrar,piano,puka(1938)/Pianokonsert Nr 1 Ddur/Pianokonsert Nr 2/Pianokonsert Nr 3/Pianokonsert Nr 4/Pianokonsert Nr 5/Concertino(piano)/Cellokonsert Nr 1(H196)/Cellokonsert Nr 2/Consertino(cello)(H143)/Fjärilar och paradisfåglar(1920)/Stråkkvartett Nr 0/Stråkkvartett Nr 1/Stråkkvartett Nr 2(1925)/Stråkkvartett Nr 3/Stråkkvartett Nr 4/Stråkkvartett Nr 5/Stråkkvartett Nr 6/Stråkkvartett Nr 7/Stråkkvintett/Stråktrio/Violinkonsert Nr 2/Violinsonat Nr 1(1927)/Violinsonat Nr 3/Le Jazz(1928)/Jeux(1931)/Flöjtsonat(1945)/Obeokonsert(1955)/Fyra Mariasånger(1934)/Cellosonat Nr 1/Cellosonat Nr 2/Cellosonat Nr 3(1952)/Duo Nr 1/Duo Nr 2/Pianotrio Nr 1(Fem korta stycken)/Övr:Le Jazz(1928)/Nya miniatyrer(Sångcykel)(1942)/Piero della Francescas fresker(1953)/Oratorie:Epic of Gilgamesh
0 Chile Victor Jara 1938 1973 Ord:La Nueva Cancion Chilena/Quilaoayun(sånggrupp)
0 Ita Tommaso Carapella 1654 Cerreto Sannita 1736 Neapel Opera:Peleo e Teti(1714)/Il genio austriaco(1716)/
0 Ita Arcangelo Corelli 1653 Fusignano-Bologna 1713 Rom(Pantheon) Instrument:Triosonat-Opus 1(Drottning Kristina)(1681)/Triosonat Hmoll(op 1-3-6)/Opus 2-4(1684-94)/Opus 5(solosonat-violin,generalbas)(1700)/Konsert:Concerto grosso Nr 1 Ddur(1682)/Concerto grosso Nr 2 Fdur(1682)/Concerto grosso Nr 3 Cmoll(1682)/Concerto grosso Nr 4 Ddur(1682)/Concerto grosso Nr 5 Bdur(1682)/Concerto grosso Nr 6 Fdur(1682)/Concerto grosso Nr 7 Ddur(1682)/Conserto Grosso Nr 8 Gmoll(Julkonserten)(1682)/Concerto grosso Nr 9 Fdur(1682)/Concerto grosso Nr 10 Cdur(1682)/Concerto grosso Nr 11 Bdur(op6,11)(1682)/Concerto grosso Nr 12 Fdur(0p6,12(1682)/Sonat Ddur(trumpet,violiner,ork)/Sonat Gmoll(Wo12)/Violinsonat Edur(Op5 11)/Violinsonata Nr 12 Dmoll(1700)/Concertino(Accademia Bizantina)/Sinfonia Dmoll/
0 Tys Hans Leo Hassler 1562 1612 Cantiones sacrae(1591)/Lustgarten neuer teutscher Gesäng,Balletti,Galliarden und Intraden(1601)
0 Eng John Dowland 1562 1626 Instrument:Lachrimae,or Seaven Teares Figured in Seaven Passionate Pavans(1604)/A Musicall Banquet(1610)/Femstämmig galliard/
0 Ita Giovanni Carisio 1627 Turin 1687 Turin Opera:Amore vendicato(1688)
0 Ita Maurizio Cazzati 1620 Lucera Reggio Emil. 1677 Mantua Opera:I gridi de Cerere(lost)(1652)/Il carnevale esiggliato(lost)(1652)/Ercole effeminato(lost)(1654)/La gare de´fiumi(lost)(1658)/La gare d´Amore e di Marte(lost)(1662)/Mässa:Requiem(1663)/
0 Ita Emilio de Cavalieri 1550 Rom 1602 Rom Opera:La disperazione di Fileno(lost)(1590)/Satiro(lost)(1590)/Il giuoco della cieca(lost)(1590)/Rappresantatione di Anima et di Corpo(1600)/La contesa fra Giunone e Minerva(1600)/
0 Ita Girolamo Frescobaldi 1583 1643 Il secondo libro di Tocatte(1627)/Fiori musicali(1635)/Toccata Nr 9/La Folia/Canzona"La Bernhardinia"/Maddalena alla croce/Se l´aura spira/Mässa över L´aria di Fiorenza/Två canzonor/Arie musicali/Orgelmusik för Söndagsmässa/
0 Tys Michael Praetorius 1571 Creuzburg Thuring 1621 Terpsichore(Dances)(1612)/Musae Sioniae 1-9(1605-10)/Kyrie Martyrum/Ein Deutsches Requiem/Violin sonata/Es ist ein Ros entsprungen(Det är en ros utsprungen)/Syntagma musicum 1-3(1615-20)/Dansmelodier(samling-312 st Terpsichore)/Bok:Syntagma Musicum(1619)/Musae Sioniae 1-1244(Choral)/
0 Tys Johann George Albrechtsberger 1736 1809 Koncerto BessDur/Fugue Cdur/
0 Tys Heinrich Schutz 1585 Köstritz (Sachsen) 1672 Motett:Musicalische exequien(Requiem Posthumus von Reuss)(4 voices)(1636)/Övr:Ich danke dem Herrn/Der Herr ist mein Hirt/Wo das Haus nicht bauet/Siehe es erschien ein Engel des Herrn/O susser Jesu Christ/Es ging ein Sämann aus/Seid barmherzig/Saul Saul was verfolgst du mich/Komm heiliger Geist Herre gott/Nun danket alle Gott/
0 Tys Johann Stadlmayr 1560 Freising Bavaria 1648 Mässa:Missa pro defunctis(Requiem)/
0 Tys Samuel Friedrich Capricornus 1628 Zercice 1665 Stuttgart Opera:Raptus Prosperpinae(1662)/Komödie(lost)(1665)
0 Tys P C Humanus (Philipp Chr.Hartong) 1706 1776 Musicus Theoretico Practicus I-Nurnberg(1749)
0 Tys Philipp Heinrich Erlebach 1657 Esens Ost Friesland 1714 Rudolstat Thuringen Opera:Die Plejades(Das Siebengestirne)(lost)(1693)/Die siegende Unschuld unter dem Beispiele Hunonis Grafen zu Oldenburg(lost)(1702)/Der erfreute Schäfer Gesellschaft(lost)(1702)/Der wahrsagende Wunderbrunnen(lost)(1704)/
0 Tys Johann Wolfgang Franck 1644 Unterschwaningen 1710 Opera:Gluckwunschendes Jagdballett(1673)/Die errettete Unschuld (Andromede und Perseus)(1675)/Der verliebte Phöbus(1678)/Die drey Töchter des Cecrops(1679)/Pastorelle(1679)/Die wohl und beständig liebende Michal(Der siegende und fliehende David)(1679)/Die macchabaeische Mutter mit ihren sieben Söhnen(1679)/Don Pedro(Die abgestraffe Eyffersucht(1679)/Aeneas des trojanischen Fursten Ankunft in Italien(1680)/Alceste(1680)/Jodelet(1680)/Vespasianus(1681)/Semele(1681)/Hannibal(1681)/Charitine(1681)/Diocletianus(1682)/Attile(1682)/Semiramis(1683)/Der gluckliche Grossvesier Cara Mustapha(1686)/The Judgment of Paris(1702)/
0 Tys Ernst Christian Hesse 1676 Grossgottern Thuri. 1762 Darmstadt Opera:La fedelta coronata(1712)/Apollo in tempe/
0 Tys Johann Adolf Hasse 1699 Bergedorf Hamburg 1783 Venedig Opera:(63)Antioco(1721)/Antonio e Cleopatra(1725)/Il Sesostrate(1726)/La Semele(1726)/L´Astarto(1726)/Enea in Caonia(1727)/Gerone tiranno di Siracusa(1727)…..Piramo e Tisbe(1768)/Il Ruggiero(L´eroica grattitudine)(1771)/
0 Tys Cristoph Peter 1626 1669 Psalm:Psalm 492(1655)/
0 Tys George Frederick Händel 1685 Halle 1759 London Opera:(46)Almira(1705)/Rodrigo(1707)/Agrippina(1709)/Rinaldo(1710,31)/Il pastor fido(1712)/Teseo(1713)/Lucio Corlelio Silla(1713)/Amadigi di Gaula(1715)/Radamisto(1720)/Muzio Scevola(1721)/Floridante(1721)/Ottone(1723)/Flavio(1923)/Giulio Cesare in Egitto(Julius Caesar)(HWV117)(1724)/Tamerlano(1724)/Rodelinda(1725)/Publio Cornelio Scipione(1726)/Alessandro(1726)/Admeto Re di Tessaglia(1727)/Riccardo Primo(1727)/Siroe Re di Persia(1728)/Tolomeo Re di Egitto(1728)/Lotario(1729)/Partenope(1730)/Poro(1731)/Ezio(1732)/Sosarme(1732)/Orlando(1733)/Arianna in Creta(1734)/Oriodante(1735)/Alcina(1735)/Atalanta(1736)/Giustino(1737)/Berenice(1737)/Faramonde(1738)/Serse(Xerxes)(1738)/Imeneo(1740)/Deidamia(1741)/Scen:Acis and Galatea(maskspel)(1718)/Comus(maskspel)(1745)/Oratorie:Il trionfo del tempo e del dinganno(Tidens triumf och desillusion)(1707)/Esther(1732)/Alexanders Feast Cdur(Alexanders gästabud)(ode)(1736)/Ode for Saint Cecilias Day(1739)/Saul i Egypten(1739)/Israel i Egypten(1739)/Jeptha(1752)/Messias(Hallelujah Chorus:Film:Bridget Jones Diary)(1741)/Samson(1743)/Belshazzar(1745)/Judas Mackabeus(1747)/Joshua(1748)/Solomon(1749)/Theodora(1750)/Jeptha(1752)/Chandos Anthems/Hallelujakören/Dettingen Te Derum/Dixit Dominus(Psaltaren 110)/Wedding Anthem for Princess Anne(1714)/Utrecht Te Derum and Jubilate(1713)/Orkester:Water music Nr 1 Hornsvit Fdur(1715-17)/Water Music Nr 2 Trumpetsvit Ddur(trumpeter)(1715-17)/Watermusic Nr 3 Flöjtsvit Gdur(Fyrverkerimusik-Themsen)(Andante:Film:The Dead Poets Society(Döda poeters sällskap)(1715-17)/Music for the Royal Fireworks(La Rejouissance:Film:Greenfingers)(1749)/Organ Concerto 1-6(1735-36)/Londonkonserten Fdur(Göken och näktergalen)/Concerto grosso(Opus 3):Concerto grosso Nr 1 Bdur(1715-22)/Concerto grosso Nr 2 Bdur(1715-22)/Concerto grosso Nr 3 Gdur(1715-22)/Concerto grosso Nr 4a Fdur(1715-22)/Concerto grosso Nr 5 Dmoll(1715-22)/Concerto grosso Nr 6a Ddur(1715-22)/Concerto grosso(Opus 6):Concerto grosso Nr 1 Gdur(1739)/Concerto grosso Nr 2 Fdur(1739)/Concerto grosso Nr 3 Emoll(1739)/Concerto grosso Nr 4 Amoll(1739)/Concerto grosso Nr 5 Ddur(1739)/Concerto grosso Nr 6 Gmoll(1739)/Concerto grosso Nr 7 Bdur(1739)/Concerto grosso Nr 8 Cmoll(1739)/Concerto grosso Nr 9 Fdur(1739)/Concerto grosso Nr 10 Dmoll(1739)/Concerto grosso Nr 11 Adur(1739)/Concerto grosso Nr 12 Hmoll(1739)/Obeokonsert Nr 3 Gmoll(1703-05)/Obeosonat Nr 2 Fdur(1712-16)/Obeosonat Nr 4 Cmoll(1710-11)/Orgel(6):Orgelkonsert Nr 1 Gdur(1735-36)/Orgelkonsert Nr 2 Bdur(1735)/Orgelkonsert Nr 3 Gmoll(1735)Orgelkonsert Nr 4 Fdur(1735)/Orgelkonsert Nr 5 Fdur(1735)/Orgelkonsert Nr 6 Bdur(1735)/Orgelkonsert Nr 7 Bdur(Haleluja)(1740)/Orgelkonsert Nr 8 Adur(1743)/Orgelkonsert Nr 9 Bdur(1751)/Orgelkonsert Nr 10 Dmoll(1740-50)/Orgelkonsert Nr 11 Gmoll(1750)/Orgelkonsert Nr 13 Fdur(Göken och Näktergalen)(1739)/Blockflöjtssonat Nr 1 Gmoll(1724-26)/Blockflöjtssonat Nr 2 Amoll(1724-26)/Blockflöjtssonat Nr 3 Cdur(175)/Blockflöjtssonat Nr 4 Dmoll(1724-26)/Blockflöjtssonat Nr 5 Fdur(1724-26)/Psalm:Psalm 17(1745)/Cembalo:Svit Edur(G145-148)/Instrument:Keyboard Suite No 7 Gmoll(1720)/Övr:Fughette/Fantasie/Sinfonia(Arrival of the queen of Sheba ur Solomon)(1746)/Födelsedagsode till Drottning Anna(1713)/
0 Eng William Sterndale Bennett 1816 1875 Pianokonsert:(4st)
0 Eng Richard Rodney Bennett 1936 Broadstairs Kent Opera:(5st)The Ledge(1961)/The Mines of Sulphur(1965)/A Penny for a song(1967)/All the King´s Men(1969)/Victory(1970)//Kammar:/Symfoni:/Balett:/Övr:Svit för två cellor,piano)/
0 Jan Ladislav Dussek 1760 1816 Sonate(op35-3)(piano)/
0 Tys George Onslow (Andre G Louis) 1784 Clermont-ferrand 1853 Clermont-Ferrand Opera:Les deux Oncles(1806)/L´Alcade de la Vega(1822-24)/Le Colporteur ou l´Enfant du Bucheron(1826)/Guise ou les Etats de Blois(1835-36)/La mort d´Abel(1847)/Stråkkvartett:(36)Stråkkvartett Nr 1-3(1810)/Stråkkvartett Nr 4-6(1815)/Stråkkvartett Nr 7-12(1815)/Stråkkvartett Nr 13-15(1823)/Stråkkvartett Nr 16-18(1828)/Stråkkvartett 19-36)(1833-45)/Stråkkvintett:(34)Stråkkvintett Nr 1-3(1806)/Stråkkvintett 4-34(1821-48)/Sonat:Sonat Nr 1-3(violin,piano)(1816)/Sonat Nr 4(1819)/Sonat Nr 5-6(1824)/Piano:Grande sonate pour le pianoforte(op2)(1806)/Air ecossais varie(1810)/Toccata(1810)/Pianoduett(op22)(1823)/Six pieces pour Piano(1847-48)/Toccata pour le pianoforte(op6)/Symfoni:Symfoni Nr 1(1830)/Symfoni nr 2(1831)/Symfoni Nr 3(1833)/Symfoni Nr 4(1846)/Song:Le garde du corps(1817)/La jeune Grecque(1826)/Le premier Baron chretien(1826)/Le Printemps(1826)/Le Dante dans le Paradis(1835)/
0 Tys Thomas Selle 1599 Zörbig Sachsen 1663 Ein Deutsches requiem/
0 Ita Giovanni Battista Pergolesi 1710 Jesi Ancora 1736 Pozzuoli Neapel Opera:Salustia(1731)/Lo frate ´nnamorato(1732,34)/Il prigionier superbo(La serva padrona)(1733)/Adriano in Siria(1734)/L´Olimpiade(1735)/Il Flaminio(1735)/Ork:Stabat mater(1736)Ord:Komisk opera(Opera Buffan)
0 Ita Michele Carafa (de Colobrano) 1787 Neapel 1872 Paris Opera:(39)Il fantasma(1805)/Il prigioniero(1805)…..La grande duchesse(1835)/Therese(1838)/Les premiers pas(1847)/
0 Ita Niccolo Jommelli  (Jomelli) 1714 Aversa Neapel 1774 Neapel Opera:(125st)L´errore amoroso(1737)/Odoardo(1738)/Ricimero re´de´Goti(1740)/
0 Fra Marc-Antonie  Charpentier 1645 Paris 1704 Paris Opera:Petite pastorale(1675)/Les amours d´Acis et de Galantee(lost)(1678)/Les plaisirs de Versailles(1680)/Acteon(1683-85)/Acteo changeen biche(1683-85)/Sur la naissance de notre Seigneur Jesus Christ(1683-85)/Il faut rire et chanter(1684-85)/La fete du Rueil(1685)/La couronne de fleurs(1685)/Les arts florissants(1685)/La descente d´Orphee aux enfers(1685)/Idyle sur le retour de la sante de roi(1686)/David et Jonathas(1688)/Medee(1693)/Le retour du printemps(lost)/Le jugement de Pan(lost)/Philomele(lost)/Oratorier:Te Deum(Fanfare:Film:Richard III)/Kirke(Corneille)/Motett:Transfige dulcissime Jesu/Salve Regina/Mässa:Messe pour les trepasses a 8(Requiem)(1671)/Requiem aeternam(Et lux perpetuam)(Requiem)(1672)/Dies irae in Prose des mortes (12 voices)(Requiem)(1672)/Pie Jesu(Requiem Mme Du Bois?)(1675)/Messe des morts(Requiem)(4 voices)(1698)/
0 Fra Domenico Freschi (Giovanni) 1625 Bassano de Grapp 1710 Venedig Opera:Iphide greca(1671)/Helena rapita de Paride(1677)/Tullia superba(1678)/La Circe(1679)/Sardanapalo(1679)/Berenice vendicative(1680)/Il cittadino amante della patria (Il Tello)(1680)/Pompeo Magno in Cilicia(1681)/Olimpia vendicata(1681)/Giulio Cesare(1682)/Ermelinda(1682)/Silla(1683)/L´incoronazione di Dario(1684)/Teseo tra le rivali(1685)/Gl´amori d´Alidaura(1685)/
0 Fra Pierre du Mage 1674 1751 Tierce en Taille(orgel)
0 Fra Francois Francoeur 1698 Paris 1787 Paris Opera:Pyrame et Thisbe(1726)/Tarsis et Zelie(1728)/Pastorale heroique de la fete des ambassadeurs plenipoteniares d´Espagne a l´occasion de la naissance de Monseigneur le Dauphin(1730)/Scanderberg(1735)/Le retour du Roi a Paris(1744)/Les Augustales(1744)/Zelindor roi des Sylphes(1745)/Le trophee(1745)/Ismene(1747)/Les genies tutelaires(1751)/Le temple de Memoire/Programme des fees(1753)/Le magnifique(1753)/
0 Fra Guillaume Gabriel Nivers 1632 Paris 1714 Prelude du Premier Ton(orgel)/Officium:Officium defunctorum(Requiem)(1685)/
0 Fra Charles-Hubert Gervais 1671 Paris 1744 Paris Opera:Meduse(1697)/Penthee(1705)/Hypermnestre(1716)
0 Fra Gabriel Fauré  (Faure) 1845 Pamiers Ariege 1924 Paris Opera:Barnabe(1879)/Prométhée(1900)/Penelope(1913)/Masques et bergamasques(1919)/Song:La Bonne chanson(Verlaines)(1893)La Chanson d´Eve(1906-10)/Kammar:Elegi(cello,ork)/Pavane(kör,ork)/Pelleas och Melisande(scen)/Mirages(op113)/Cantique de Jean Racine/Ballad Fissdur(piano,ork)/Piano:Pianokvartett Nr 1 Cmoll(1876-79)/Pianokvartett Nr 2 Gmoll(1885)/Pianokvintett Nr 1 Dmoll(1887-95)/Pianokvintett Nr 2 Cmoll(1919-21)/Pianotrio Dmoll(1922-23)/Stråkkvartett Emoll(1923-24)/Dolly(fyrhändigt piano)(1894-97)/Nocturner(13 piano)/Övrigt:Berceuse(piano,violin) Ddur(op16)(1878)/Apres un reve(cello,piano)(1878)/Elegie Cmoll(1880)/Requiem(Pie Jesu In Paradisum)(1888)/Sicilienne(cello,piano)(1878)/Pavane/Film:The Thin red line(Den tunna röda tråden)(1888)/Violinsonat Nr 1 Adur(1875)/Violinsonat Nr 2 Emoll(1916-17)/Cellosonat Nr 1 Dmoll(1917)/Cellosonat Nr 2 Gmoll(1921)/Impromptu(harpa)(1904)/Ballad Fissdur/
0 Fra David Felicien 1810 1876 Opera:Lalla Roukh(1862)/Övr:Le Desert(Öken)(1844)/
0 Fra Gustave Charpentier 1860 Dieuze Moselle 1956 Paris Opera:Louise(1900)/Julien(1913)/L´amour au faubourg(1913)/Orphee(1931)/Ork:Impressions d´Italie(1890)
0 Slove Jacob Handl  (Jacobus Gallus) 1550 1591 Mässor:/Motett:Opus musicum 1-4 (400 st motetter)(1586-91) / 24-stämmig kyrko-körmusik
0 Ita Francesco Germiniani 1680 1762 Violin:The Art of Playing on the Violin(1731)
0 Ita Fortunato Chelleri  (Kelleri)(Cheler) 1690 Parma 1757 Kassel Opera:La Griselda(lost)(1707)/Alessandro il grande(lost)(1708)/Zenobia in Palmira(lost)(1709)/L´innocenza giustificata(lost)(1711)/Atalanta(lost)(1713)/La caccia in Etiolia(lost)(1715)/Ircano innamorato(lost)(1715)/Alessandro fra gli Amazzoni(lost)(1715)/.....Pastorale serenata(1722)/Il nemico amante(1724)/Judith Gemahlin Kayser Ludewige des Frommen(Die siegende Unschuld)(1732)/
0 Ita Sigismondo d´India 1582 Palermo 1629 Modena Opera:Zalizura(1602?)/Canzonetta maritima(1610)/Sant Eustachio(1625)
0 Ita Petronio Franceschini 1650 Turin 1674 Venedig Opera:Le gare di Sdegno d´Amore e di Gelosia(1674)/L´Oronte di Menfi(1676)/Arsinoe(1676)/Apollo in Tessaglia(1679)/Dionisio(1681)/
0 Ita Francesco Gasparini 1668 Camaiore Lucca 1727 Rom Opera:(67)Il Roderico(1694)/L´Ajace(1697)/Mirena e Floro(1699)/…Il Bajazet/Il Tamerlano/ /Tigrane(1724)
0 Ita Theobaldo Gatti 1650 Florens 1727 Paris Opera:Coronis(1691)/Scylla(1701)/
0 Ita Francesco Cavalli (Pier-F.Caletti-Bruni) 1602 Cremona 1676 Venedig Opera:(42st)Le nozze de Teti e di Peleo(1639)/Gli amori d´Apollo e di Dafne(1640)/La Didone(Dido)(1640-41)/Amore innamorato(1642)/La virtu de´strali d´Amore(1642)/Egisto(1643)/L´Ormindo(Ormindo)(1644)/Doriclea(1645)/Titone(1645)/Il Giasone(1649)/.....Serse(Xerxes)(1665)/......Ercole amante(1662)/Scipione affricano(1664)/Mutio scevola(1665)/Pompeo magno(1666)/Eliogabolo(1668)/Coriolano(1669)/Massenzio(1673)/Mässa:Missa pro defunctis(Requiem)(8 voices)(1675)/
0 Fra Michael-Richard Lalande(La Lande) 1657 Paris 1726 Versailles Opera:L´amour berger(1683)/Adonis(1696)/L´amour flechy par la constance(1697)/Les elements(1721)/Symfoni:La Simphonie du Marais(Symfoni för kungens middagar)(Svit nr 1-?)/
0 Fra Jacques Champion Chambonieres 1601 1672 Pieces de clavessis 1-2(1670)
0 Fra Jacques-Christophe Huguenet 1680 Versailles? 1729 Versailles Opera:La mort d´Orphee
0 Fra Pierre Gautier 1642 La Ciotat 1696 Opera:Le triomphe de la paix(1685)/Le jugement du soleil(1687)/
0 Ita Giacomo Carissimi 1605 1674 Jephte(1649)/Canzonette amorose
0 Ita Carlo Gesualdo 1560 1613 Madrigaler:
0 Eng William Turner 1651 Oxford 1740 London Opera:Alexander the Great(1715)/Presumptuous Love(1716)/
0 Eng Orlando Gibbons 1583 1625 Madrigal:The first set of Madrigals and Mottets Apt for Viols and Voyces(1612)
0 Tys Conrad Friedrich Hurlebusch 1696 Braunschweig 1765 Amsterdam Opera:L´innocenza difesa(lost)(1722)/Arminio(lost)(1725)/Gunderich(lost)(1726)/Dorinda(lost)(1726)/Etearchis(lost)(1726)/Flavio Cuniberto(lost)(1727)
0 Tys Hans Kugelmann 1495 1542 Psalm:Psalm 9(1540)/Psalm 60(1540)/Psalm 326(1540)/Psalm 580(1540)
0 Tys Martin Luther 1483 1556 Psalm:Psalm 237(Vår Gud är oss en väldig borg)(1529)/Psalm 477(1529)/Psalm 106(1539)/Psalm 117(1539)/Psalm 120(1939)/Psalm 125(1539)/
0 Tys Johann Jacob Froberger 1616 1667 Orgelmusik-toccator,ricercare mm/Lamentation över kejsar Ferdinand III/
0 Pol Kaspar Förster 1616 Gdansk 1673 Oliwa Gdansk Opera:Der lobwurdige Cadmus(1663)/
0 Pol Marcin Mielczewski 1590c Warsawa 1651 Mässa:Missa requiem/
0 Tys Christoph Förster  (Heinrich) 1693 Bibra Thuningen 1745 Rudolstadt Opera:Das Verlangen als die Quelle aller menschlichen Affecten(1740)/Der auserlesene Beytrag zum vergnugten Altre(1740)/
0 Ita Giuseppi Torelli 1658 Bologna 1709 Violinist/Trumpetkonsert Ddur(Concerto con trombe)(1709)/
0 Ita Giovanni Giacomo Porro 1590c 1656 Mässa:Requiem(lost)/
0 Eng John Jenkins 1592 1678 Fantasier,Sviter:
0 Ita Antonio Cesti   (Marc) (Pietro) 1623 Arezzo 1669 Florens Opera:L´Orontea(1649)/Alessandro vincitor de se stesso(1651)/Il Cecare amante(1651)/La Cleopatra(1654)/L´Argia(till Drottning Kristina)(1655)/La Dori(1657)/La magnanimita d´Alessandro(1662)/Il Tito(1666)/Nettuno e Flora festeggianti(1666)/Le disgrazie d´Amore(1667)/La Semirami(1667)/Il Pomo d´Oro(Det gyllene äpplet)(1668)(till Kejsar Leopold I bröllop)/Genserico(1669)/
0 Ita Sebastiano Cherici (Clerici) 1642 Pistoia 1703 Pistoia Opera:Il mondo mascherato(1672)/Amor piaga ogni core(1691)/Ildegonda(1697)/Il conte de Bacheville(1699)/L´Egelinda(1699)/
0 Ita Remigio Cesti 1635 Arezzo 1717 Florens Opera:Il principe generoso(1669)/
0 Eng Matthew Locke 1621 Exeter 1677 London Scen:Cupid and Death(maskspel)(1653)/The Siege of Rhodes(1656)/The Cruelty of Spaniards in Peru(1658)/The history od sir Francic Drake(1659)/The Tempest(1674)/Psyche(1675)/Motett:/Övr:The treasury of Musick(1669)/The present practice of music vindicated(1673)/
0 Ita Giovanni Battista Sammartini 1700 1775 Komponerade ca 2000 st verk ! -operor/Symfonier/Konserter/Kammarmusik/Sakral musik:Quando penso agli´affanni(kantat)/
0 Ita Giovanni Legrenzi 1626 Clusone 1690 Motett:Dies irae(Requiem)(1670)/
0 Ita Pietro Giuseppe Sandoni 1685 Bologna 1748 Bologna Opera:Artaserse(1709)/L´olimpiade(1723)/Issipile(1735)/
0 Ita Carlo Giuseppe Sanromano 1630 Milano 1680 Milano Opera:La ricchezza schernita(1658)/
0 Ita Pietro Sanmartini 1636 Florens 1701 Florens Opera:Le revalita favorevoli(1688)/
0 Ita Benedetto Marcello 1686 1739 Estro poetica-armonico 1-8(1724-26)/Il teatro allea moda(skrift)(1720)
0 Ita Saverio Mercadante (Raffaelo) 1795 Altamura Bari 1870 Neapel Opera:(65)L´apoteosi d´Ercole(1819)/…..Elena da Feltre(1838)/……
0 Ita Giuseppe Sammartini (San Martini) 1695 Milano 1750 London Opera:The Judgment of Paris(1740)/
0 Ita Alessandro Marcello 1684 1750 Obeokonsert Dmoll(1717)/
0 Eng William Lawes 1602 Salisbury 1645 Chester Opera:The Triumph of Peace(1634)/The Triumphs of the Prince d´Amour(1636)/Britannia triumphans(1638)
0 Eng Maurice Greene 1696 London 1755 London Opera:Florimel(Love´s Revenge)(1734)/The Judgment of Hercules(1740)/Phoebe(1747)/
0 Ita Luca Marenzio 1553 1599 Madrigaler:Giunto a la tomba(1584)//Motetter:
0 Fra Jean-Babtiste Lully 1632 Florens 1687 Paris Opera:Les fetes de l´Amour et de Bacchus(1672)/Cadmus et Hermione(1673)/Alceste(1674)/Thesee(1675)/Atys(1676)/Isis(1677)/Psyche(1678)/Bellerophon(1679)/Prosepine(1680)/Persee(1682)/Phaeton(1683)/Amadis(1684)/Roland(1685)/Armide(1686)/Acis et Gatatee(1686)/Achille et Polyxene(1687)/Balett:Ballets de cour/Ballet Music for the Sun King/Ballet d´Alcidiane et Polexandre/Ballet de Xerxes/L´Amour Malade/Ballet du Temps/Ballet des Plaisirs/La Mariage force(1664)/Le Bourgeois gentilhomme(1670)/Övr:Motetter:Te Deum/Miserere/Plaude laetare Gallia/Dies irae Gessdur(Requiem Queen Marie Therese)(1683)/Quare fremuerunt/O Lachrymae/De Profundis(Requiem)(1683)/Benedictus/Notus in Judea Deus/O dulcissime Domine/Laudate pueri Dominum/
0 Tys Matthäus Waissel 1537 1602 Polish Dances(1591)/
0 Tys Johann Pachelbel 1653 1706 Kanon and Gigue Ddur(1706)/Ein feste Burg ist unser Gott/Organist i Sebalduskyrkan Nurnberg
0 Tys Johann Kaspar von Kerll (Kherl) 1627 Adorf Sachsen 1693 Mässa:Missa pro defunctis(Requiem)(1669)/Missa pro defunctis(Requiem Emperor Leopold I)(1689)/
0 Tys Joseph-Francois Salomon 1649 Toulon 1732 Versailles Opera:Medee et Jason(1713)/Theonoe(1715)/
0 Tys Christoph Graupner  (Johann) 1683 Kirchberg 1760 Darmstadt Opera:Dido Königin von Carthago(1707)/Il fido amico(1708)/L´amore ammalato(1708)/Bellerophon(1708)/Der fall des grossen Richters in Israel Simson(1709)/Berenice und Lucilla(1710)/Telemach(1711)/La costanza vince l´inganno(1715)/Adone(1719)/
0 Tys Johann Philipp Förtsch 1652 Wertheim am Main 1732 Eutin Lubeck Opera:Croesus(1684)/Das unmöglischste Ding(1684)/Alexander in Sidon(1688)/Die heilige Eugenia(1688)/Der in Christentum biss den Tod beständige Märtyrer Polyeuct(1688)/Xerxes in Abydus(1689)/Cain und Abel(1689)/Das betrubte und erfreute Cimbria(1689)/Die grossmächtige Thalestris(1690)/Ancile Romanum(1690)/Bajazeth und Tamerlan(1690)/Der irrende Ritter Don Quixotte de la Mancia(1690)/
0 Tys Daniel Gottlob Treu  (Trew) 1695 Stuttgart 1749 Wroclaw Opera:Astarto(1725)/Caio Martio Coriolano(1726)/Ulisse e Telemacco(1726)/Don Chischiotte(1727)
0 Ita Cladio Monteverdi 1567 Cremona 1643 Venedig Opera:La favola d´Orfeo(1607)/Arianna(1608)/Il ritorno d´Ulisse in patria(Odysseus återkomst)(1640)/L´Incoronazione di Poppea(Poppeas kröning)(1643)/Il ballo delle ingrate(opera,balett)/Kyrkomusik:Mariavesper(1610)/Vespro della Beata Vergine/Missa de capella(fyra stämmor)/Missa de capella(sex stämmor)/Messa di requiem(1621)/Övrigt:Il combattimento de Tancredi e Clorinda(1641)/Övr:Madrigaler(9st)Lamento d´Arianna(Ariadnes klagan)/Lagrime d´Armante/Chiome d´oro/Hor ch´el ciel e la terra/Amor che deggio far/Gira il nemoco insidioso/Lamento della ninfa/(1587)/Oratorie:Sanctissimae Virgini missa senis vocibus ad ecclesiarum choros ac Vespere pluribus decantandae(Mariavespern)(1610)
0 Ita Jean Granouilhet Sablieres 1627 Langeudoc 1700 Paris Opera:Les amours de Diane et d´Endymion(1671)/
0 Ita Cristoforo Caresana 1640c Venedig 1709 Mässa:Missa defunctorum in funeribus Alexandri Pape VII(Requiem)(8 voices)(1667)
0 Ita Giovanni Felice Sances 1600 Rom 1679 Wien Opera:Ermiona(1636)/I trionfi d´amore(1648)/La Roselmina fatto canara(1662)/Mercurio exploratore(1662)/Apollo deluso(1669)/Aristomene Messenio(1670)/
0 Ita Francesco Sacrati 1605 Parma 1650 Modena Opera:La Delia(lost)(1639)/La finta pazza(lost)(1641)/Bellerofonte(lost)(1642)/Venere gelosa(lost)(1643)/L´Ulisse errante(lost)(1644)/La Semiramide in India(lost)(1648)/L´isola di Alcina(1648)(lost)/Ergasto(lost)(1650)/
0 Ita Giulio Cesare Monteverdi 1573 Cremona 1630 Salo Lago di Garda Opera:Il rapimento di Proserpina(1611)/
0 Ita Cesare del Giudice 1607 1680 Mässa:Missa pro mortuis(Requiem Philip IV)(lost)(1666)/
0 Ita Natale Abbadia 1792 Genua 1861 Opera:Giannina di Pontieu(1812)/L´imbroglione ed il castigamatti/
0 Ita Nicola Sabini   (Sabino) 1675 Neapel 1705 Neapel Opera:Il mondo abbatuto(1701)/Innocenza trionfale(1704)/
0 Ita Domenico Natale Sarro 1679 Trani Apulia 1744 Neapel Opera:Candaule Re di Lidia(1706)/Le gare generosa tra Cesare e Pompeo(1706)/Il Vespasiano(1707)/Amore fra gli impossibili(1707)/Barilotto(1712)/Il comando non inteso ed ubbidito(1713)/Armida el campo(1718)/La fede ne´tradimenti(1718)/Arsace(1718)/Alessandro Severo(1719)/Ginevra Principessa di Scozia(1720)/Lucio Vero(1722)/La Partenope(1722)/Eurillo e Beltrammo(1722)/Didone e Nibbio(1724)/Tito Sempronio Gracco(1725)/Il Valdemaro(1726)/Siroe Re di Persia(1727)/Artemisia(1731)/La furba e lo sciocco(1731)/Berenice(1732)/La finta pellegrina(1734)/Demofoonte(1735)/Gli amanti generosi(1735)/Fingere per godere(1736)/Alessandro nell´Indie(1736)/La Rosaura(1736)/Achille in Sciro(1737)/Ezio(1741)/
0 Ita Giuseppe Tricarico 1623 Gallipoli 1697 Gallipoli Opera:L´Endimione(1655)/La virtu guerriera(1659)/L´Oronie(1660)/L´Almonte(1661)/La generosita d´Alessandro(1662)/Edmiro creduta(1670)/
0 Ita Pietro Simone Agostini (Piersimone) 1635 Forli 1680 Parma Opera:Il Tolomeo(lost)(1658)/La regina Floridea(lost)(1669)/Ippolita reina delle Amazoni(lost)(1670)/Eliogabolo(lost)(1670)/La costanza di Rosmonda(lost)(1670)/Gl´inganni innocente ovvero L´Adalinda(1673,75,79)/Il ratto delle Sabine(1680)/
0 Tys Samuel Scheidt 1587 1654 Tabulatura nova 1-3(1624)/Geistliche Concerte 1-4(1631-41)
0 Tys Johann Christian Schieferdecker 1679 Tuechern Weissenf. 1732 Lubeck Opera:Justinus(1700)/Medea(1700)/Der Königliche Printz Regnerus(1701)/Alarich(1702)/Viktor(1702)/
0 Tys Johann Philipp Treiber 1675 Armstadt 1727 Jena Opera:Die Klugheit der Obrigkeit in Anordnung des Bierbrauens(1705)/
0 Tys Poul Christian Schindler 1648 Kphm 17140 Kphm Opera:Der vereinigte Götterstreit(1689)
0 Fra Jean-Philippe Rameau 1683 Dijon 1764 Paris Opera:Samson(1733)/Hippolyte et Aricie(1733)/Castor et Pollux(1737)/Les fetes d´Hebe(1739)/Dardanus(1739)/La princesse de Navarre(1745)/Platee(1745)/Les fetes de Polymnie(1745)/Le Temple de la glorie(1745)/Les fetes de l´Hymeb et de l´Amour(1747)/Zais(1748)/Zoroastre(1749)/Linus(1751)/Acante et Cephise(La symphathie)(1751)/Daphnis et Egle(1753)/Kysis et Delie(1753)/Le procureur dupe sans le savoir(1759)/Les Paladins(1760)/Abaris(1764)/Balett:Les Indes galantes(1735)/Instrument:Les Sauvages(Insdoaner)(1725)/Gavotte et doubbles Amoll(1728)/Pieces de clavecin(Tendres plaintes,Feux follets,La joyeuse,Tambourin,La poule(Hönan)(1728),La dauphine)/Hippolyte Argive(1936)/Kammar:La Timide(1741)/Kantater:Les amants trahis/Motetter:In convertendo/Bok:Traite de L´Harmonie reduite a ses principes naturels(1722)/
0 Fra Louis-Antoine Travenol 1698 Paris 1783 Paris Opera:Vous riet de notre delire(1732)/Les petits maisons/
0 Ita Alessandro Scarlatti  (Pietro) 1660 Palermo 1725 Neapel Opera:(115st)Gli equivoci nel sembiante(1679)/L´honesta negli amori(1680)/Tutto il mal non vien per nuocere(1681)/Il Pompeio(1683)/La Guerriera constante(1683)/L´Aldimiro(1683)/La Psiche(1683)/Olimpia vendicata(1685)/La Rosmene(1686)/Griselda(1721)/Kantat:/Motett:(600st)/Oratorie:(15st)/Mässa:(200st)/Sonat:Cembalosonat Nr 87(1752-57)/Pianosonat Nr 9(Pastorale)(1738-39)/Pianosonat Nr 380(1752-57)/Sonat Gdur(K55)/
0 Ita Domenico Scarletti  (Guiseppe) 1685 Neapel 1757 Madrid Opera:Ottavia ristituita al trone(1703)/Giustino(1703)/Irene(1704)/Silvia(1710)/Tolomeo e Alessandro(1711)/Orlando(1711)/Ifigenia in Aulide(1713)/Ifigenia in Tauri(1713)/Amor d´un ombra e gelosia d´un aura(1714)/Ambleto(1715)/La Dirindina(1715)/Intermedi pastorale(1715)/Berenice regina d´Egitto(1718)/Narciso(1720)/Didone abbandonata(1724)/Sonat:Sonat Dmoll(k5)/Sonat Adur(k26)/
0 Ita Gaetano Maria Schiassi 1698 Bologna 1754 Lissabon Opera:La Rosinda(1726)/La Zanina finta contessa(1728)/Stratonice(1732)/Il Demetrio(1732)/L´amor fra´nemici(1732)/La fede ne´tradimenti(1732)/Alessandro nelle Indie(1734)/Il Demofoonte(1735)/Didone abbandonata(1735)/Le vicende amorose(L´enigma disciolto)(1736)/Arteserse(1737)/
0 Ita Giacomo Rampini (Rampin) 1680 Padua 1760 Padua Opera:Armida in Damasco(1711)/La gloria trionfata d´amore(1712)/Marco Attilio Regolo(1713)/Ercole sul Termodonte(1715)/
0 Ita Pietro Filippo Scarlatti 1679 Rom 1750 Neapel Opera:Clitarco(1728)/
0 Ita Giuseppe Scarlatti 1723 Neapel 1777 Wien Opera:Merope(1740)/Dario(1741)/Arminio in Germania(1741)/Siroe(1742)/Pompeo in Armenia(1744)/Ezio(1744)/Olimpiade(1745)/Il giocatore(1747)/……L´amor geloso(1770)/Amiti e Ontario o I selvaggi(1772)/
0 Ita Antonio Brunelli 1575c Bagnarea 1630c Mässa:Missae tres pro defunctis quarum prima et secunda quaternis vocibus tertia vero septenis...(Requiem)(1619)/
0 Ita Agostino Agazzari 1578 Siena 1640 Siena Opera:Eumelio(1606)/
0 Ita Ottavio Vernizzi   (Invernizzi) 1569 Bologna 1649 Bologna Opera:Stratira(1617-25)/Ulisse e Circe/1617-25)/La coronatione d´Apollo(1617-25)/Europa rapita da Giove(1617-25)/
0 Ita Giovanni Battista Grillo 1570c 1662 Mässa:Requiem Duke of Tuscana Cosimo II de Medici(1621)/
0 Ita Francesco Antonio Vannarelli 1615 Rom 1676 Padua Opera:La Fedra(1661)/
0 Ita Pietro Torri 1650 Peschiera 1737 Munchen Opera:Gli oracoli di Pallade e di Nemesi(1690)/I preggi della primavera(1691)/L´ambizione fulminata/Briseide(1696)/Tornero(1702)/L´homme endormi(1712)/Le reciproque(1714)/L´innocenza difesa dai Numi(1715)/Astianatta(1716)/La Merope(1719)/Eumene(1720)/Lucio Vero(1720)/L´amor d´amico vince ogni altro amore(1721)/Adeleide(1722)/Griselda(1723)/Amadis aus Griechenland(1724)/Venceslao(1725)/L´Epaminonda(1725)/Nicomede(1728)/Edippo(1729)/L´Ippolito(1731)/Ciro(1733)/Catone in Utica(1736)/
0 Ita Giuseppe Maria Orlandini 1675 Florens 1760 Florens Opera:(59)Artaserse(1708)/L´amor generoso(1708)/
0 Ita Francesco Maria Veracini 1690 Florens 1768 Florens Opera:Adriano in Siria(1735)/La Clemenza di Tito(1737)/Partenio(1738)/Rosalina(1744)/
0 Ita Benedetto Vinaccesi  (Vinacece) 1670 Brescia 1719 Venedig Opera:L´innocenza giustificata(1698)/Gli amanti generosi(1703)/Gli sponsali di giubilo(1705)/Chi e causa del sue mal piange de stessa/
0 Ita Pietro Antonio Tamburini 1589 1635 Mässa:Missa defunctorum(Requiem)(5 voices)/
0 Ita Gioseffe Belloni 1575c Lodi 1606c Mässa:Missa pro defunctis(Requiem)(5 voises)/Missarum Liber I/
0 Ita Filippo Vitale 1590 Florens 1653 Florens Opera:L´Aretusa(1620)/La finta mora(1623)/Cocchiata delli Accademici rugginosi(1628)/
0 Ita Antonio Maria Turati 1608 1650 Mässa:Requiem(8 voices)/Requiem(16 voises)
0 Ita Francesco Rasi 1574 Arezzo 1621 Opera:Cibele ed Ati(1617)/Elvidia rapita/
0 Ita Ludovico Balbi 1545c Venedig 1604 Mässa:Missa defunctorum(Requiem)(5 voices)(1595)/
0 Ita Gregoro Zucchini 1540c 1616c Mässa:Missa pro defunctis(4 voises)/
0 Ita Giulio Belli 1560c Longiano 1621 Mässa:Missa pro defunctis(Requiem)(1595)/Requiem/
0 Ita Jacopo Corsi 1560 Florens 1602 Florens Opera:Dafne(1598)/
0 Ita Vincenzo Tozzi 1612 Rom 1679 Messina Opera:I pasticcieri(1650)/Il ratto d´Elena(lost)(1657)/Annibale in Capua(1664)/La gare di Natura e di Fortuna/
0 Ita Gioseppe Vignola 1662 Neapel 1712 Neapel Opera:Tullo Ostilio(1707)/La Rosmene (L´infedelta fedele)(1709)/Teodora Augusta(1709)/
0 Ita Giuseppe Felice Tosi ? ? Opera:Il Celindo(1677)/Atide(1679)/Erismonda(1681)/Il Vespasiano(1683)/Traiano(1684)/Aladario(1685)/Il Giunio Bruto(1686)/Orazio(1688)/Amulio e Numitore(1689)/Pirro e Demetrio(1690)/L´incoronazione de Serse(1690)/L´Alboino in Italia(1691)/
0 Ita Giovanni Battista Volpe 1620 Venedig 1691 Venedig Opera:La constanza di Rosimonda(1659)/Gli amori di Apollo e di Leucotoe(1663)/La Rosilena(1664)/
0 Ita Gottfried Finger (Godfrey) 1660 Olomouc 1730 Mannheim Opera:The Loves of mars and Venus(1696)/The Judgement of Paris(1701)/The Royal Queens(1696)/The Virgin Prophetess(The Fate of Troy)(1701)/Der Sieg der Schönheit uber die Helden(1706)/Crudelta consuma amore(1717)/L´amicia in terza (Il Dionigio)(1718)/Ork:Svit Ddur/
0 Ita Pietro Antonio Fiocco (Pierre-An.) 1650 Venedig 1714 Brussel Opera:Le retour du printemps(1699)/
0 Ita Giovanni Battista Tomasi 1656 Florens 1692 Opera:Il gran Constanzo(1670)/Sesto Tarquinio(1678-79)
0 Ita Antonio Tonelli  (De´Pietri) 1686 Capri 1765 Capri Opera:L´enigma disciolto(1723)/Lucio Vero(lost)(1731)/
0 Ita Giovanni Buonaventura Viviani 1638 Florens 1692 Pistoia? Opera:Astiage(1677)/Scipione africano(1678)/Zenobia(1678)/Le fatiche d´Ercole per Dejanire(1679)/Mitilene regina delle Amazzoni(1681)/L´Elidoro (Il fingere per regnare)(1686)/La vaghezza del fato/
0 Ita Marco Uccellini 1603 Forlimpopoli 1680 Forli Opera:Gli eventi di Filandro ad Edessa(1675)/
0 Ita Giovanni Veneziano 1683 Neapel 1742 Neapel Opera:La mbruoglio de li nomme(1714)/Patro Tonno d´Isca(1714)/Lo Pippo(1715)/Giuseppe Giusto(1733)/
0 Ita Tommaso Traetta (Trajetta) 1727 Bitonte  Bari 1779 Venedig Opera:(56)Il Farnace(1751)/Ifigenia in Aulide(1753)/ ….Gli eroi dei Campi Elisi(1779)/
0 Ita Michelangelo Valentini 1720 Neapel 1768 Opera:La Villana nobile(1748)/La clemenza di Tito(1753,68)/Adriano in Siria(1753)/Andromaca(1754)/Solimano(1756)/
0 Ita Francesco Valentini 1570 Rom 1654 Rom Opera:La Mitra(1620)/L´uccisione di Orfeo(1620)/Pittigora che ritrova la musica(1620)/La Trasformazione di Dafne(1623)/Il ratto di Proserpina (Dafne)(1623)/La cattivita di Venere e di Morte(1623)/
0 Romani Janos Bihari 1764 1827 Ord:Performed for Wiener Congress 1814
0 Spa Antonio Soler 1729 1783 Fandango/Lonsert för två orglar/
0 Spa Juan Hidalgo  (Ydalgo) 1615 Madrid 1685 Madrid Opera:Trionfos de amor y fortuna(1658)/La purpura de la rosa(1660)/Celos aun del aire matan(1660)/Ni Amor se libra de amor(1662)/Autos sacramentales(1665)/La estatua de Prometeo(1672)/Los celos hacen estrellas(1672)/Alfeo y Aretusa(1672)/El temlo de Palas(1675)/Siquis y Cupido(1679)/Hado y divisa de Leonido y Marfisa(1680)/Apolo y Leucoetea(1684)/
0 Spa M F Caballero  (Manuel Fernandez) 1835 Murcia 1906 Madrid Opera:La marcellesa(1876)/Los sobrinos del captain Grant(1877)/El salto del pasiego(1878)/Chateaux Margaux(1887)/El duo de la Africana(1893)/El cabo primero(1896)/La viejecita(1897)/El senor Joaquin(1898)/Gigantes y cabezudos(1898)/El trono de Escocia/
0 Spa Tomas Breton y Hernandez 1850 Salamanca 1923 Madrid Opera:Guzman el bueno(1875)/Los amantes de Teruel(1889)/Juan Garin(1892)/La verbena de la paloma(1894)/La Dolores(1895)/El Domingo de Ramos(1896)/Raquel(1900)/El Caballo del senorito(1901)/Farinelli(1903)/El certamen de Cremona(1906)/Tabare(1913)/Don Gil(1914)/
0 Spa Ruperto Chapi  (y Lorento) 1851 Villena Alicante 1909 Madrid Opera:(112)Abel y Cain(1873)/Las naves de Cortes(1874)/La hija de Jefte(1876)/…..Entre Rocas(1909)/Juan Francisco(1909)/Margarita la Tornera(1909)
0 Fra Léo Delibes 1836 St Germain du Val 1891 Paris Opera:Le Roi Lá dit(1873)/Jean de Nivelle(1880)/Lakme(1883)/Balett:Coppelia(Mazurka)(1870)/Sylvia(1876)/
0 Fra Michel Richard Delalande 1657 Paris 1726 Motett:Dies irae(Requiem)(1690)/Mässa:Requiem
0 Fra Louis Chein 1636c 1694 Mässa:Missa pro defunctis(Requiem)(4 voices)(1690)/
0 Tys Jean Baptiste Volumier 1670 1728 Dresden Opera:Der sieg der Schönheit uber die Helden(1706)/
0 Tys Melchior Hoffmann 1685 Birnstein Dresden 1715 Leipzig Opera:Acontius und Cydippe(1709)/Rhea Sylvia(1714)/
0 Tys Georg Joseph Vogler 1749 Pleichach Wurzburg 1814 Darmstadt Opera:Der Kaufmann von Smyrna(1771)/Lampedo(1779)/Erwin und Elmire(1781)/Albert der Dritte von Bayern(1781)/Egle(1782)/Le patriosisme(1783)/La kermesse(1783)/Athalie(1786)/Castore et Polluce(1787)/Gustav Adolph och Ebba Brahe(1788)/Zoroastre(1796)/Samori(1804)/Epimenides(1806)/Der Admiral(1811)/
0 Tys Carl Vogler 1874 Oberrohrdorf Aarg. 1951 Zurich Opera:Mutter Sybille(1906)/Rubezahl(1917)/Fiedelhänschen(1924)/
0 Tys Johann Hugo von Wilderer 1670 Bayern 1724 Mannheim Opera:(11)Giocasta(1696)/Il giorno de salute (Demetrio in Athene)(1697)/Quinto Fabio Massimo(1697)/La Monarchia risoluta(1697)/L´Armeno(1698)/La Forza del giusto(1700)/La monarchia stabilita(1703)/Faustolo(1706)/Amalsunta(1713)/Coronide(1722)/Esther(1724)/
0 Tys Jean-Jacques Grunenwald 1675 Eywau Annecy 1739 Darmstadt Opera:Der ungetreue Schäfer Cardillo(lost)(1703)/Germanicus(lost)(1704)/
0 Tys Johann Hermann Schein 1586 1630 Madrigaler:Israelis Brunlein(1623)
0 Slovak Cinka Panna  (Panna Cinkova) 1712 Dorf Gemer 1772 Fiol:
0 Ned Jan P. Sweelinck 1562 1621 Fantasier/Toccator/Variatioenr
0 Tys Johann Friedrich Fasch 1688 Buttelstädt Weimar 1758 Zerbst Opera:Clomire(lost)(1711)/Lucius Verus(lost)(1711)/Die getreue Dido(lost)(1712)/Margenis(lost)(1715)/Ork:Das kleine konsert-Bdur/Du sollst Gott deinen Herr´n lieben(Lukas 10-27)/Obeokvartett Gdur/La caccia(konsert)/
0 Sve Johan Helmich Roman 1694 1758 XII Sonate a flavto traverso violone e cembelo(1727)/Musique satt til en Festin hos Ryska Ministren Gref Gollowin(1725-32)/Drottningholmsmusik(Bröllopsmusik(Royal Wedding Music)(svit)(1744)/Svenska mässan(1752)/The Golovin Musik(svit)/Jubilate(1743)/Cembalosonat Nr 11 Fmoll/Assaggio Nr 2 Gmoll/Assaggio Nr 5 Cdur/Kantat:d´Amore Obeokonsert Ddur/Ord:Den Svenska musikens fader/
0 Eng Thomas  Weelkes 1575 1623 Madrigaler:Madrigals of 5 and 6 Parts(1600)
0 Ita Gioseppe  Tartini 1692 1770 Violinkonserter(135st)/Violinsonater(175st)/:Violinsonat Gmoll(Djävulsdrillen)(1713)/
0 Tys Johann Theile  (Theil) 1646 Naumburg 1724 Naumburg Opera:Adam und Eva(1678)/Orontes(1678(/Die Geburth Christi(1681)/
0 Tys Gottfried Heinrich Stölzel 1690 Grunstädtel 1749 Gotha Opera:Narcissus(1711)/Valeria(1712)/Rosen und Dornen der Liebe(1713)/Artemisia(1713)/Orion(1713)/Venus und Adonis(1715-17)/Acis un Galathea(1715-17)/Das durch Liebe besiegte Gluck(1715-17)/Diomedes(1718)/Der Musenberg(1723)/Die begluckte Tugend(1723)/Hercules Prodictus oder die triumphirende Tugend(1725)/Die Ernde der Freuden(1727)/
0 Tys Sigmund Theophil Staden 1607 Kulmbach 1655 Nurmberg Opera:Das geistliche Waldgedicht (Freudenspiel genant Seelewig)(1644)/
0 Tys Georg PhilippTelemann 1681 Magdeburg 1767 Hamburg Opera:(32)Adonis(1708)/Narcissus(1709)/Mario(1709)/Die Satyren in Archadien(1719)/Der gedultige Socrates(1721)/Ulysses(1721)/Sieg der Schönheit(1722)/Belsazar(1723,23)/Der Beschluss des Carnivals(1724)/Der lachende Democritus/Ferdinand und Isabella/Omphale(1724)/Der Neu modische Liebhaber Damon(1724)/Pimpinone(1725)/Cimbriens allgemeines Frolocken(1725)/La capricciosa e il credulo(1725)/Adelheid(1727)/Buffonet und Alga(1727)/Sancio(1727)/Calypso(1727)/Die Last tragende Liebe(1728)/Miriways(1728)/Die verkehrte Welt(1728)/Aesopus(1929)/Flavius Bertaridus König der Langobarden(1729)/Margaretha Königin der Castilien(1730)/Die Flucht des Aeneas(1731)/Judith Gemahlin Kayser Ludewig des Frommes(1732)/Orasia(1736)/Don Quichotte der Löwenritter(1761)/Adam und Eva/Passioner:Övrigt:Admiralitätsmusik(1723)/Konsert:Konsert Gdur(Altfiol)/Trumpetkonsert Ddur(tre trumpeter)(1720)/Konsert Emoll(blockflöjt,flöjt,stråkar)(1767)/Blockflöjt Fagottsonat Nr 20 Fmoll(Der Getreue Music meister)(1728-29)/Konsert Fdur(tre violiner,ork)/Konsert Ddur(trumpet,pukor)/Konsert för stråkar Bdur(Polsk stil)/Dubbelkonsert Bdur/Trippelkonsert Edur/Konsert för stråkar Gdur(Polsk stil)/Triosonat Nr 5 Gmoll/Svit i Cdur(Hamburger Ebb und Flut)/Obeosonata Gmoll(Taffelmusik)(1733)/Tolv fantasier(1732-33)/Pariskvartett Nr 12 Emoll/Trio Ddur(Taffelmusik)(1733)/Svit Amoll/Svit Cdur(Der angenahme Zephir)/Svit Ddur(Gulliversviten)/Svit Essdur(flöjt,stråkar)/Collegium Musicum 90/Kantat:Begravningskantat(Du aber Daniel gehe hin)/Pingstkantat(Schaffe in mir Gott ein reines Herz)/Die Done Ode(Lissabons Jordbävning 1755(1756)/Sonat:Sonat Nr 1 Amoll(I Polsk stil)/Sonata discortato Adur/
0 Ita Antonio Vivaldi 1678 Venedig 1741 Wien Opera:(50st)Orlando finto pazzo(1714)/Giustino(1724)/Griselda(1735)/Ork:(100st)/Orkester,kör(40st)/För gitarr Ddur(RV93)/Gloria Ddur(1708)/Två trumpeter Cdur(RV537)/Två Cello Gmoll(RV531)/Dubbel orkester(RV585)/Tolv violinsonatet(1709)/12 Triosonater(1705)/L´estro armonico(Harmonisk inspiration)(1711)/Konsert:(400st)Konsert Ddur(luta,ork)/Konsert(Obeo) Cdur(Film:John Malkovich)/Konsert(Två mandoliner)(Film:Kramer mot Kramer)/Konsert Cdur(mandolin,ork)/Konsert Cdur(två trumpeter,stråkar)/Le quattro stagione(de fyra årstiderna)(Op 8) 1. Våren Edur 2. Sommaren Gmoll 3. Hösten Fdur 4. Vintern Fmoll(1725)/Il favorito(violin och sträng Emoll(1729)/Con molti stromenti i Cdur(1740)/Flöjtkonsert Nr 1 Ddur (Op10)(La tempesta di mare)(1728)/Flöjtkonsert Nr 2 Gmoll (La Notte)(1728)/Flöjtkonsert Nr 3 Ddur(Steglitsan)(1728)/Flöjtkonsert Nr 5 Fdur(1728)/Flöjtkonsert Nr 6 Gdur(1728)/Blockflöjtkonsert Cmoll(1741)/Sopraninoblockflöjtskonsert Cdur(1741)/Piccolaflöjtkonsert(Flautino)(Cdur(1741)/Obeokonsert Cdur(1741)/Obeokonsert Nr 9 Dmoll(1741)/Obeokonsert Amoll(1741)/Mandolinkonsert Cdur(1741)/Dubbelviolinkonsert Cdur(1741)/Luta viola d´amourekonsert Dmoll(1740)/Stråkkonsert Gdur(Alla Rustica)(1741)/Triosonata Cdur(1730)/Kammarkonsert Ddur(1730)/Cellokonsert Gdur,hmoll/Cellokonsert Cdur(Rv398)/La stravaganza(tolv violinkonserter)/Violinkonsert Nr 5 EssDur (La tempesta di mare)(1725)/Violinkonsert Nr 6 Cdur (Il piarcere)(1725)/Violinkonsert Nr 8 Gmoll(Sommaren)(1725)/Violinkonsert Amoll(Op 3-6)/Konsert(fyra violiner) Hmoll(Op3-10)/Stråkkonsert Dmoll(Il Giardino Armonico)/Konsert för Gitarr(Luta) Ddur(RV93)/Sonat(Cello,luta,cembaloIl)(Giardino Armonico)/Stabat Mater/Magnificat(Lukas 1 46)/Laudate(Psaltaren 113)/Oratorie:Juditha triumphans(1716)/Kyrie,Dixit Dominus,Beatus vir,Salve Regina(1735-38)/
0 Ita Antonio Francesco Tenaglia 1615 Florens 1661 Rom Opera:Il giudizio di Paride(1636)/El Clearco(1661)
0 Ita Carlo Grossi 1634 Venedig 1688 Venedig Opera:La Romilda(1659)/L´Artaxerse(L´Ormondo costante)(1669)/La Giocasta regina d´Armenia(1677)/Il Nicomede in Bitinia(1677)/
0 Ita Agostino Steffani  (Steffano) 1654 Castelfranco 1728 Frankfurt am Main Opera:Marco Aurelio(1681)/Solone(1685)/Audacia e rispetto(1685)/Servio Tullio(1686)/Alarico il Baltha cio&egarve(1687)/Niobe regina di Tebe(1688)/Henrico Leone(1689)/La lotta d´Hercole con Acheloo(1689)/La superbia d´Alessandro(1690)/Orlando generoso(1691)/Le rivali concordi(1692)/La liberta contenta(1693)/Il Turno(1694)/Baccaneli(1695)/I trionfi del fato(1695)/Amor vien dal destini(1709)/Il Tassilone(1709)/
0 Ita Carlo Luigi Pietro Grua 1665 Florens ? Opera:Camillo generoso(1693)/Telegono(1697)/Il pastor fido(1721)/Romolo e Tazio(1722)/Das funfte Element der Welt(1718)/
0 Ita Michele Falco  (Farco) 1688 Neapel 1732 Opera:Lo Lollo pisciaportelle(1709)/Lo Masiello(1712)/Lo mbruoglio d´ammore(1717)/Armida abbandonata(1719)/Lo castiello saccheiato(1720)/Le pazzie d´ammore(1723)/
0 Ita Giuseppe Valentini 1680 Florens 1759 Paris? Opera:La finta rapida(1714)/La constanza in amore(1715)/
0 Ita Carlo Fedeli 1622 Venedig 1685 Venedig Opera:Ermelinda(lost)(1679)/Don Chisciotte della Mancia(lost)(1680)/
0 Ita Ruggiero Fedeli 1655 Venedig 1722 Kassel Opera:Almira(1703)
0 Ita Carlo Augustino Badia 1672 Venedig 1738 Wien Opera:(25)La Ninfa Apollo(1692)/L´Arianna(1702)/Il Telemacco(Il valore coronato)(1702)/La Psiche(1703)/Ercole vincetore di Gerione(1707)/Gli amori di Circe con Ulisse(1709)/Il bel genio dell´Austria ed il Fato(1723)/
0 Eng John Wilbye 1574 1638 Madrigal:Adieu/Sweet Amaryllis/Draw on/Sweet Night
0 Jap Toru Takemitsu 1930 1996 Piano:Lento för två(1950)/Ork:I hear the water dreaming(1987)/Fantasma Cantos II(Fantasi och sång)(1994)
0 Jap Yasushi Akutagawa 1925 Tokyo 1989 Tokyo Opera:Kurai kagami(1960)/Hiroshima na Orfe(1967)
0 Jap Akari Ifukube 1931 Japanese Rhapsody
0 Ita Orazio Vecchi 1550 Modena 1605 Modena Mässa:Missa pro defunctis(1590c)/Opera:L´Amfiparnaso(1594)/Canzonette-6 böcker(1580-97)
0 Ita Francesco Ballaroti 1660 1712 Bergamo Opera:Enea in Italia(1686)/Dialogo musicale fra Nettuno e Bergamo(lost)(1688)/Il merito fortunato(lost)(1691)/Ottaviano(1699)/Aiace(lost)(1694)/Ariovisto(lost)(1699)/La catuta dei Decemviri(lost)(1699)/Esione(lost)(1699)/Alciade (L´Eroico amore)(lost)(1709)/Il cuor del leone(La stella di prima grandessa)(lost)/
0 Ita Antonio Pollarolo (Giovanni) 1676 Brescia 1746 Venedig Opera:L´Aristeo(lost)(1700)/Griselda(lost)(1701)/Demetrio e Tolomeo(lost)(1702)/….Sulpizia fedele(1729)
0 Ita Carlo Francesco Pollarolo 1653 1723 Venedig Opera:(85)I delirii per amore(lost)(1685)/Il Roderico(1686)/Il Licurgo(1686)/…..Pastorale a tre voci/
0 Ita Carlo Baliani (Bagliani) 1680 Milano? 1747 Milano Opera:Ambletto(1719)/
0 Ita Matteo Pantaleone Baccelli 1690 Lucca 1760 Lucca Opera:La donna girandola/
0 Sve Joseph Martin Kraus 1756 Miltenberg am Main 1792 Stockholm Opera:Azire(1778)/Proserpine(1781)/Fintbergs bröllop(1788)/Soliman II(1789)/Äventyraren(1791)/Aeneas i Carthago(1782)/Robert Devereux/Balett:Fiskarena(1789)/Sorgemusik(Gustav III)Symphonie funebre(1792)/Begravningskantaten(Gustav III)(1792)/Symfoni:Symfoni Cmoll(1784)/Symfoni Emoll/Symfoni Cissmoll/Övr:Amphitryon/Flöjtkvintett Ddur/Song:Airs et chansons pour le clavecin/Ord:Den svenske Mozart/
0 Ita Gaetano Donizetti 1797 Bergamo 1848 Bergamo Opera:(30 st)L´elisir d´amour(Kärleksdrycken)(1832/Lucia di Lammermoor(1835)/Anna Bolena(1830)/Maria Padilla/Maria Stuart/Lucrezia Borgia/Regementets dotter(1940)/La Favorita/Maria Stuarda/Maria di Rudenz/Don Pasquale(1943)/Övr:Kärleksdrycken(1832)/Lucia de Lammermoor(Film:The Fith Element)(1835)/Don Pasquale(1843)/Dom Sebastien,roi de Portugal(1843)/Konsert:Consertino(Engelskt horn)/
0 Ita Giovanni Bottesini 1821 1889 Gran Duo concertante(1880)/Elegi nr 1 Ddur(1889)/Fantasia(bellini)(1889)/Capriccio bravura(Kontrabas)(1889/
0 Ita Ermanno Wolf-Ferrari 1876 Venedig 1948 Venedig Opera:Irene(1896)/Cenerentola(1900)/Aschenbrödel(1902)/Le donne curiose(1903)/I quattro rusthegi(1906)/Il segreto di Susanna(1909)/I gioielli della madonna(1911)/L´amore medico(1913)/Gli amanti sposi(1925)/Das Himmelkleid(1927)/Sly(1927)/La vedova scaltra(1931)/Il campiello(1936)/La Dama boba(1939)/Gli dei a Tebe(1943)/
0 Ita Giuseppe Porsile 1680 Neapel 1750 Wien Opera:Il ritorno d´Ulisse alla patria(1707)/Il giorno natalizio dell´imperatrice Amelia Wilhelmina(1717)/….Osmeno e Fileno(1713)/
0 Ita Nicola Porpora  (Antonio) 1686 Neapel 1768 Neapel Opera:(50)Agrippina(1708)/Flavio Anicio Olibrio(1711)/Basilio re d´oriente(1713)/Arianna e Teseo(1714)/Berenice regina d´Egitto(1718)/Temistocle(1718)/Faramondo(1719)/Eumene(1721)/Adelaide(1723)/…..Filandro(1743)/Il trionfo di Camilla(1760)/Ord:Porpora´s Theatre-London
0 Ita Carlo Francesco Cesarini 1664 Rom 1730 Rom Opera:La Santa Genuinda(1694)/La Pastorella(1705)/Giunio Bruto(1711)/La finta rapita(1714)/
0 Ita Domenico Gabrielli 1651 Bologna 1690 Bologna Opera:Flavio Cuniberto(1682)/Il Gige in Lidia(1683)/Il Cleobulo(1683)/Il Rodoaldo re d´Italia(1685)/Il Clearco in Negroponte(1685)/Teodora Augusta(1685)/Le gare genereose tra Cesare e Pompeo(1686)/Il Maurizio(1687)/Il Gordiano(1688)/Carlo il Grande(1688)/Silvio re d´Albani(1689)/Tiberio in Bisanzio(1694)/
0 Ita Marc´Antonio Sportonio 1631 Bologna 1680 Palermo Opera:Elena(1661)/LaFlavia Imperatrice(1669)/Caligola(Caligula)(1675)/La Fiordispina(1678)/
0 Ita Nicola Fago (Francesco) 1677 Tarento 1745 Neapel Opera:Radamisto(1707)/Astarto(1709)/Cassandra indovina(1711)/Lo masiello(1712)/La Dafne(1714)/
0 Ita Luigi Mancinelli 1848 Vatikan 1921 Rom Opera:Isora di Provenza(1884)/Ero e Leandro(1897)/Paolo e Francesca(1907)/Sogno de una Notte d´Estate(1919)/Ork:Messalina(prelude)(1876)/Cleopatra(Symfoni)(1877)/Isaia(kantat)(1887)/
0 Ita Pietro Romula Pignatta (Pignati) ? Rom 1700 Opera:Asmiro re di Corinto(1695)/La costanza vince il destino(1695)/Sigismondo Primo al diadema(1696)/Il Paolo Emilio(1699)/Il vanto d´Amore(1700)/
0 Ita Noccolo Piccinni 1728 Bari 1800 Passy Opera:(120)Le donne dispettose(1754)….
0 Ita Gasparo Spontini 1774 1851 Opera:Vestalen(1807)/Ferdinand Cortez(1809(1817)/
0 Eng York Bowen 1884 1961 Flöjtsonat(1946)/
0 Eng Mark-Anthony Turnage 1960 Ork:Set to(bleckblås)(1993)/Another Set to(Trombon)(2000)/Konsert för två slagverkare(ork)/
0 Eng Michael Nyman 1944 Opera:Film:Tecknarens kontrakt(1982)/Prosperos böcker(1991)/Pianot(1993)/Grattaca(1997)/
0 Eng Sir Henry R. Bishop 1786 1855 Operor:Clari,or the Maid of Milan(Home sweet home)(1823)
0 Fra Daniel-Francois-Esprit Auber 1782 Caen 1871 Paris Opera:Gustav III(Le bal masqué)(Maskeradbalen)(1833)/Masaniello La muette de Portici(Den stumme från Portici)(1828)/Fra Diavolo(1830)/The Bronze horse(Bronshästen)/The Crown Diamants(Kronjuvelserna)
0 Tys Ludwig van Beethoven 1770 Bonn 1827 Opera:(1)Fidelio(1805,14)/Ballet:Prometheus(1801)/Kör:Missa solemnis/Kristus på oljeberget/Goethes dikter/Symfoni:(9)Symfoni Nr 1 Cdur(Op21)(1800)/Symfoni Nr 2 Ddur(Op36)(1801-02)/Symfoni Nr 3 Essdur(Op55)Eroica(Hjältesymfonin)(1804)/Symfoni Nr 4 Bdur(Op60)(1806)/Symfoni Nr 5 Cmoll(Op67)Ödessymfonin(Film:Howards End)(1808)/Symfoni Nr 6 Fdur(Op68)Pastoralsymfonin(1808)/Symfoni Nr 7 Adur(Op92)(1812)/Symfoni Nr 8 Fdur(Op93)(1812)/Symfoni nr 9 Dmoll(Op125)Choral(Till glädje-EU fanfar)(Ode to Joy-Film:A Clockwork Orange)(Film:The dead Poets Society(Döda Poeters sällskap)(1822-24)/Ouvertyr:Fidelio(4)(Fidelio,Leonora 2-3(trumpet)(Op72a)(1805),Egmond(Goethe)(Op84)(1810),Coriolanus(Op62)(1807)/The Cretures of Prometheus(Op43)Prometheus(1800-01)/The Consecration of the House Cdur(Op124)Husets invigning(1822)/Atens Ruiner(Turkisk Marsch(1811)/Konsert:Pianokonsert Nr 1 Cdur(op15)(1795)/Pianokonsert Nr 2 Bdur(Op16)(1793)/Pianokonsert Nr 3 Cmoll(Op37)(Film:Invicible)(Film:The Pianist(Pianisten)(1800)/Pianokonsert Nr 4 Gdur(Op58)(1805)/Pianokonsert Nr 5 Essdur(Op73)(Kejsarkonserten)(Film:The Dead Poets Society(Döda Poeters sällskap)(1809)/Pianokonsert Nr 22(Romans)/Pianokonsert Nr 24(Romans)/Violinkonsert Ddur(Op61)(1806)/Violinkonsert Ddur(1806)/Trippelkonsert Cdur(1803-04)/Diabellivariationerna(piano)/Rondo Bdur(1794)/Violin,cell,piano(1)/Körfantasi(1)/Kammar:Sonat-violon,piano(10):Violinsonat Nr 1 Ddur(1798)/Violinsonat Nr 2 Adur(Romance)(1798)/Violinsonat Nr 3 EssDur(1798)/Violinsonat Nr 4 Amoll(1800)/Violinsonat Nr 5 Fdur(Vårsonaten)(1801)/Violinsonat Nr 6 Adur(1802)/Violinsonat Nr 7 Cmoll(1802)/Violinsonat Nr 8 Gdur(1802)/Violinsonat nr 9 Adur(Kreutzersonaten)(1803)/Violinsonat Nr 10 Gdur(1812)/Opus-18/Opus-59 Cdur(Razumovskijkvartetterna)/Opus-130:Grosse fuge/Trio(violin,cello,piano)/Cellosonat Nr 1 Fdur(1796)/Cellosonat Nr 2 Gmoll(1796)/Cellosonat Nr 3 Adur(1807-08)/Cellosonat Nr 4 Cdur(1815)/Cellosonat Nr 5 Ddur(1815)/Pianotrio Nr 5 Ddur(Spöktrion)(1808)/Pianotrio Nr 7 Bdur(Ärkehertigen)(1810)/Opus 74(Harpkvartetten)/Variationer-cello,piano/Kvintett EssDur(piano,obeo,klarinett,horn,fagott)(Op16)(1796)/Sonat Fdur Horn,piano(Op17)/Stråkkvartett Nr 1 Fdur(1800)/Stråkkvartett Nr 2 Gdur(1798-1800)/Stråkkvartett Nr 3 Ddur(1798-1800)/Stråkkvartett Nr 4 Cmoll(1799)/Stråkkvartett Nr 5 Adur(1798-1800)/Stråkkvartett Nr 6 Bdur(1798-1800)/Stråkkvartett Nr 7 Fdur(Rasumovsky nr 1)(1805-06)/Stråkkvartett Nr 8 Emoll(Rasumovsky nr 2)(1805-06)/Stråkkvartett Nr 9 Cdur(Rasumovsky nr 3)(1805-06)/Stråkkvartett Nr 10 Essdur(1809)/Stråkkvartett Nr 11 Fmoll(Serioso)(1810)/Stråkkvartett Nr 12 Essdur(Galitzin)(1823-24)/Stråkkvartett Nr 13 Bdur(Galitzin)(1825-26)/Stråkkvartett Nr 14 CissMoll(1826)/Stråkkvartett Nr 15 Amoll(1825)/Stråkkvartett Nr 16 Fdur(1826)/Pianosonater(32st):Pianosonat Nr 3 Cdur(1797-98)/Pianosonat Nr 4 Essdur(1796-97)/Pianosonat Nr 7 Ddur(1797-98)/Pianosonat Nr 8 Cmoll(Op13)(Pathetique)(Film:Jurassic Park 2)(Film:Star Trek)(1797)/Sonat Nr 9 Adur Violin,piano(Op47)(Kreutzersonaten)/Pianosonat Nr 9 Edur/Pianosonat Nr 10 Gdur/Pianosonat Nr 14 Cissmoll(Op27,2)(Månskenssonaten)(Film:The Pianist(Pianisten)(1801)/Sonat Nr 19 Gmoll/Sonat Nr 20 Gdur/Pianosonat Nr 21 Cdur(Waltsteinsonaten)(Op53)(1803-04)/Pianosonat Nr 23 Fmoll(Op57)(Appassionata)(1804-05)/Pianosonat Nr 26 Essdur(Les adieux)(1809-10)/Pianosonat Nr 28 Adur(1816)/Lebewohlsonaten/Opus-81a/Pianosonat nr 29 Bdur(Hammarklaversonaten)(1817-18)/Pianosonat Nr 30 Edur(1820)/Pianosonat Nr 31 AssDur(1821-22)/Pianosonat Nr 32 Cmoll(1821)/Opus-106/Opus 111(den sista)/Bagateller(Fur Elise)Amoll(Film:Rosemary´s Baby)/Rondo a capriccio/Dans:Menuetter/Tyska danser/Kontradanser/Mödlingerdanser/Song:Adelaide/Ah Perfido/An die ferne Gelibte/Guds lov i naturen/Symfoniskt tema/Dubbelvariationer(vals Diabelli)(1819-23)/Variationer uber ein Schweizerlied/Polacca aus der Serenade(Op 8)/Andante aus der Serenade(Op 8)/Bagatelle(Allegretto quasi Andante)/Menuett(aus dem Septett)(Klarinett)(Op 20)/Bondeslied(Goethe)/Variationer Gdur(Judas Mackabeus)/
0 Tys Wolfgang Amadeus Mozart 1756 Salzburg 1791 Opera:Bastien et Bastienne/Die Entfuthrung aus dem Serail(Enleveringen ur seraljen)(1782)/Le Nozze di Figaro K492(Figaros bröllop)(K492)(1786)/Don Giovanni(Don Juan)(K527)(1787)/Cosi fan Tutti(K588)(1790)/Die Zauberflöte(Trollflöjten)(K620)(1790)/La Clemenza di Tito(Titus)(1791)/Kyrko:Kröningsmässan(1779)/Mässa Cmoll/Kyrkosonater:Exsultate,jubilate(1773)/Ave verum corpus(1791)/Lokal,kör:/Symfoni:(41st)Salzburgssymfonierna-Symfoni Nr 22 C-dur/Symfoni Nr 23 Ddur/Symfoni Nr 24 Bdur/Symfoni Nr 25 Gmoll(K183,173)(Lilla symfonin)(Film:Amadeus)(Film:Romeo o Julia)(1773)/Symfoni Nr 26 Essdur/Symfoni Nr 27 Gdur/Symfoni Nr 28 Adur(1774)/Symfoni Nr 29 Adur(201,186)(Allegro:Film:Amadeus)(1774)/Symfoni Nr 30 Ddur/Nr-31 Ddur(K297,300a)(Parissymfonin)(1778)/Symfoni Nr 32 Gdur/Nr-33 Bessdur(K319(1779)/Symfoni Nr 34 Cdur(K338)(1780)/Symfoni Nr 35 Ddur(K385)(Haffnersymfonin)(1782)/Symfoni Nr 36 Cdur(K425)(Linzsymfonin)(1783)/Symfoni Nr 38 Ddur(K504)(Pragsymfonin)(1786)/Symfoni Nr 39 Essdur(K543)(1788)/Symfoni Nr 40 Gmoll(K550)(Film:The Living Daylight)(1788)/Symfoni Nr 41 Cdur(K551)(Jupitersymfonin)(1788)/Salzburgsymfonierna(K-247-Divertimente)/Serenad Dur(Posthornsserenaden)K-320/Serenad Nr 6-K239(Serenata nutturna)/Serenad Nr 10 Bdur(blås)(Adagio:Film:Amadeus)(1781)/Serenad Nr 11 Essdur(blås)(1782)/Serenad Nr 12 K-388(blås)(1782-83)/Serenad Nr 13 Gdur(Eine kleine nachtmusik)K525(Allegro-Film:Amadeus)(Allegro-Film:Alien)(Film-Nikita)(Film-Fame)(1787)/Tyska Danser(Slädfärden)/K-361-Gran Partita/Dans:/Konsert:Klaverkonsert:(27)Pianokonsert Nr 2 K-39/Pianokonsert Nr 3 K-40/Pianokonsert Nr 4 K41/Pianokonsert Nr 5 K-175/Pianokonsert Nr 6 K-238/Pianokonsert Nr 9 Essdur(K271)(Jeunehomme)(1777)/Pianokonsert Nr 12 Adur(1782)/Pianokonsert Nr 13 Cdur K-415(1782-83)/Pianokonsert nr 14 Essdus K-449(1784)/Pianokonsert Nr 15 Bessdur(K450)(1784)/Pianokonsert Nr 16 K-451/Pianokonsert Nr 17 Gdur(K453)(1784)/Pianokonsert Nr 18/Pianokonsert Nr 19 Fdur(K459)(1784)/Pianokonsert Nr 20 Dmoll(K466)(1785)/Pianokonsert Nr 21 Cdur(K467)(Andante-Film:Elvira Madigan)(Film-Timmarna med Rita)(Film:Silent Fall)(1785)/Pianokonsert Nr 22 Essdur(K482)(1785)/Pianokonsert Nr 23 Adur(K488)(1786)/Pianokonsert Nr 24 Cmoll(K491)(1786)/Pianokonsert Nr 25 Cdur(K503)(1786)/Pianokonsert Nr 26 Ddur(K537)(Kröningskonserten)(1788)/Pianokonsert Nr 27 Bdur(K595)(1791)/För två piano Essdur(K365)(1779)/Obeokonsert Cdur(1777)/Hornkonsert Nr 1 Ddur(1791)/Hornkonsert Nr 2 Essdur(K417)(Rondo:Film:JFK)(1783)/Hornkonsert Nr 3 Essdur(K447)(1784-87)/Hornkonsert Nr 4 EssDur(1786)/Flöjtkonsert Nr 1 Gdur(1778)/Flöjtkonsert Nr 2 Ddur(1777)/Violinkonsert Nr 3 Gdur(K216)(1775)/Violinkonsert Nr 4 Ddur(1775)/Violinkonsert Nr 5 Adur(K219)(1775)/Klarinettkonsert Adur(K622)(Adagio-Film:Out of Africa)(Film-American Gigolo)(1791)/Fagottkonsert Bdur(1774)/Konsert för flöjt och harpa Cdur(K299)(1778)/Kammar:Ein Musikalischer spass(1787)/Flöjtkvartett/De tre Preussiska kvartetterna nr 21-23/De sex Haydnkvartetterna nr 14-19-Stråkkvartett Nr 14 Gdur(1782)/Stråkkvartett Nr 15 Dmoll(Barnsängskvartett)(1783)/Stråkkvartett Nr 16/Stråkkvartett Nr 17(Hunt)(Film-Star Trek)/Stråkkvartett Nr 18/Stråkkvartett Nr 19 Cdur(Dissonans)(1785)/Stråkkvartett Nr 20/Stråkkvartett nr 21 Ddur(575)/Stråkkvintett Cdur(K515)/Klarinettkvintetten Adur-581(1789)/Flöjtkvartett Nr 1 Ddur(1777)/Flöjtkvartett Nr 2/Flöjtkvartett Nr 3 Cdur(1871-82)/Kröningsmässan-317/Obeokvartett Fdur(1781)/Requiem(mässa ofullbordad)-626(Film-Amadeus)(Lacrymosa:Film:Primal Fear)/Exultate jubilate-165/Piano:Alla Turca/Pianosonater:Amoll/Pianokvintett Ess-dur(K452)/Kvintett för klarinett och stråkar Adur K-581/Fantasi i Cmoll-475/Pianofantasi 397/Sonaten i Cdur-330/Sonaten i Cmoll-457/Pianosonat Nr 11 Adur(Film:A Beautiful Mind)(Film-Fame)(1781?83)/Pianosonat Cdur(545)/Sonaten i Adur-331(Turkisk marsch)/Romance(Klarinett)/Orgelverk:/Song:Kom sköna Maj-596/Das Veilchen-476/An Chloe-524/Rondo 494/Unser dummer Pöbel meint K-455/Övr:Rondoletto/Divertimento Bdur/Balett/Romanze/Walzer/Om:The Classical Style(Charles Rosen)/Mozart and the Enlightment(Nicholas Till)/Upplysningstidens romantik(rationella mot de irrationella)(Martin Lamm)(1918-20)/
0 Eng William Boyce 1711 1779 Symfoni:(8)Symfoni Nr 1 Bdur(1760)/Symfoni Nr 2 Adur(1760)/Symfoni Nr 3 Cdur(1760)/Symfoni Nr 4 Fdur(1760)/Symfoni Nr 5 Ddur(1760)/Symfoni Nr 6 Fdur(1760)/Symfoni Nr 7 Bdur(1760)/Symfoni Nr 8 Dmoll(1760)/Kyrkomusik/Teatermusik:
0 Sve Frans Berwald  (Franz Berwald) 1796 Stockholm 1868 Stockholm Opera:Gustav Vasa(1828)/Cicilia)lost)(1829)/Leonida(1829)/Der Verräter(lost)(1830)/Donna Isabella(1830)/Trubaduren(1830)/Jag går i Kloster(operett)(1843)/Modehandlerskan(1845)/En lantlig förlovningsfest i Sverige/Estrella de Soria(1841,62)/Slottet Lochleven(1863)/Drottningen av Galconda(1864)/Konsert:Gustav Vasa(1828)/Symfoni:Sinfonie serieuse(1842)/Ernste und heitere Grillen(1842)/Erinnerung an die norwegischen Alpen(1842)/Sinfonie capricieuse(1842)/Symfoni Nr 1 Gmoll(Sinfonie Serieuse)(1842)/Symfoni Nr 3 Cdur(Sinfonie singuliere)(1845)/Symfoni Nr 4 Essdur(Sinfonie naive)(1845)/Drottningen av Golconda/Piano:Pianotrio Nr 3 Dmoll/Pianokonsert Ddur/Duo Bmoll(cello,piano)/Kammar:Septett Bdur/
0 Sve Johan Fredrik Berwald 1787 Stockholm 1861 Stockholm Opera:L´heroine de l´amour filial(1811)/
0 Sve Christian Geist 1640 1711 Domine qui das salutem Regibus fac salvem Regem(Karl XI kröning-Sthm(1672)
0 Sve William Berwald 1864 Schwerin 1948 Loma Linda Califon Opera:Utopia(1936)/
0 Irl John Field 1782 1837 Pianokonsert:(7st)
0 Irl Patrick Heeney 1881 1911 Irlands Nationalsång(1926)
0 Irl Van Morrison (George Ivan) 1945 Song:Gloria(1965)/Brown eyed girl(1967)/Moondance(1970)/Into the mystic(1970)/Have I told you laterly(1989)/
0 Sve Johan Agrell 1701 Linköping 1765 Nurnberg Symfoni:Sinfoni Nr 1/Sinfoni Nr 2/Sinfoni Nr 3/Sinfoni Nr 4/Sinfoni Nr 5/Sinfoni Nr 6 EssDur/Ork:Cembalosonat Nr 1/Cembalosonat Nr 2 Gdur/Cembalosonat Nr 3 Fdur/Flöjtduo Adur/
0 Tys Carl Philipp Emmanuel Bach 1714 1788 Symfoni:(6)Stråksymfoni Nr 1 Gdur(1773)/Stråksymfoni Nr 2 Bdur(1773)/Stråksymfoni Nr 3 Cdur(1773)/Stråksymfoni Nr 4 Adur(1773)/Stråksymfoni Nr 5 Bmoll(1773)/Stråksymfoni Nr 6/Symfoni Nr 1 Ddur(W183.1)(1775-76)/Symfoni Nr 3 Fdur(W183.3)(1775-76)/Cembalo:Sex sonater/Cembalokonsert Fdur/Variationer på folia/Kammar:fem triosonater för flöjt,violin,generalbas/Konsert:Pianokonsert Cdur/Cellokonsert Amoll(1750)/Cellokonsert Bdur(1751)/Cellokonsert Adur(1753)/Flöjtkonsert Adur(1753)/Flöjtkonsert Gdur(1755)/Obeokonsert Bdur(1765)/Obeokonsert EssDur(1765)/Dubbelkonsert Essdur/Fantasy Cdur/Övr:Arbiter elegatiarum/Obeosonat Gmoll(1735)/Soloflöjtsonat Amoll(1747)/
0 Tys Friedrich Benda  (Wilhelm Heinrich) 1745 Potsdam 1814 Potsdam Opera:Orpheus(1785)/Alceste(1786)/Das Blumenmädchen(1806)/Övr:Flöjtkonsert Fmoll/
0 Tys Friedrich Ludwig Benda 1752 Gotha 1792 Königsberg Opera:Der Barbier von Sevilla(1776)/Der Tempel der Wahrheit(1780)/Der Verlobung(1790)/Louise(1791)/Mariechen(1792)/
0 Tys Georg Benda (Anton) 1722 Stare Benatky 1795 Köstritz Opera:Xindo riconosciuto(1765)/Il buon marito(1766)/Il maestro di capella(1767)/Ariadne auf Naxos(1775)/Der Jahrmarkt(1775)/Medea(1775)/Walder(1776)/Romeo und Julia(1776)/Der Holzbauer(1778)/Theone(1779)/Pygmalion(1779)/Das tartarische Gesetz(1787)/Das Findelkind(1887)/Cephalus und Procris(1805)/
0 Tys John Ernest Galliard 1680 Celle 1749 London Opera:Calypso and Telemachus(1712)/Pan and Syrinx(1718)/Decius and Paulina(1718)/Circe(1719)/Oedipus(1722)/Jupiter and Europa(1723)/The Necromancer(Harlequin Dr Faustus)(1723)/Harlequin Sorcerer(The Loves of Pluto and Proserpine)(1725)/Apollo and Daphne(The Burgomaster Trick´d)(1726)/The Rape of Proserpine(The Birth of Harlequin)(1727)/Perseus and Andromeda(The Spaniard Outwitted)(1730)/The Nuptial Masque(1734)/Merlin(The Devil of Stonehenge)(1734)/The Royal Chace(Merlin´s Cave)(1736)/The Happy Captive(1741)/Oreste e Pilade(lost)/
1 Tys Elizabeth Sophie  (Sophia) 1613 Gustrow 1676 Luchove Opera:Neuerfundenes Freuden-Spiel genandt Friedens-Sieg(1648)/Gluckwunschende Freudensdarstellung..Herrn Augusten Hertzogen zu Braunschweig und Luneburg(1652)/Der Natur Banquet(1654)/Ballet der Zeit(1655)/Der Minervae Banquet(1655)/Gluckwunschende Wahrsagung und Ankunft der Königin Nicaulae(1656)/
0 Tys Johann Christian Bach 1735 Leipzig 1782 Paris Opera:Artaserse(1760)/Catone in Utica(1761)/Alessandro nell´Indie(1762)/Orione(Diana vendicata)(1763)/Zanaida(1763)/Adriano in Siria(1765)/The Fairy Favour(1767)/Carattaco(1767)/Endimione(1772)/Temistocle(1772)/Amor vincitore(1774)/La clemenza di Scipione(1778)/Amidas de Gaule(1779)/Konsert:Ouvertyr:(6)/Cembalo:(6)/Opus 18/Symfoni:Symfoni Nr 1 Cdur(1765)/Symfoni Nr 2 Ddur(1765)/Symfoni Nr 3 EssDur(1773)/Symfoni Nr 4(1781)Symfoni Nr 5/Symfoni Nr 6 Gmoll(1770)/
0 Tys Carl Heinrich Graun 1704 Wahrenbruck 1759 Berlin Opera:Sancio und Sinilde(1727)/Polydorus(1728)/Iphigenia in Aulis(1731)/Scipio Africanus(1732)/Lo specchio della fedelta(1733)/Pharao Tubaetes(1735)/Rodelinda regina de´Langobardi(1741)/Venere e Cupido(1742)/Cesare e Cleopatra(1742)/Artaserse(1743)/Catone in Utica(1744)/La festa del Imeneo(1744)/Lucio Papirio(1745)/Adriano in Siria(1746)/Demofoonte re di Tracia(1746)/Caio Fabricio(1746)/Le feste galanti(1747)/Il re pastore(1747)/L´Europa galante(1748)/Galatea ed Acide(1748)/Ifigenie in Aulide(1748)/Angelica e Medoro(1749)/Coriolano(1749)/Fetonte(1750)/Il Mitridate(1750)/L´Armida(1751)/Britannico(1751)/L´Orfeo(1752)/Il giudizio di Paride(1752)/Silla(1753)/Il trionfo della fedelta(1753)/Semiramide(1754)/Montezuma(1755)/Ezio(1755)/I fratelli nemici(1756)/La Merope(1756)/Övr:Triosonat Gmoll(två violiner)/
0 Tys David Pohle (Pohl) (Pohlen) (Pole) 1624 Marienberg 1695 Merseburg Opera:Liebe krönt Eintracht(1669)/Der singende Hof-Mann Daniel(1671)/Aspasia(1672)/Der gluckselige Liebes-Fehl Prinz Walrams aus Sachsen(1673)/Der verliebte Mörder Herodes(1673)/Das ungereimte Paar Venus und Vulcanus(1679)/
0 Tys Johann Kilian Heller 1633 1674 Officium:Officium defunctorum(Requiem)(1673)/Bok:Sacer concentus-Mainz(motetter,psalm)(1671)/
0 Tys Heinrich Bauermann 1784 1847 Klarinettkvintett EssDur(1847)/
0 Tys Carl Friedrich Abel 1723 Cöthen 1787 London Symfoni:(19)Symfoni Nr 1(op7)/Symfoni Nr 2(op7)/Symfoni Nr 3(op7)/Symfoni Nr 4(op7)/Symfoni Nr 5(op7)/Konsert:Cellokonsert Bdur/Cembalokonsert Cdur/Cembalokonsert Fdur/Cembalokonsert Ddur/Cembalokonsert Bdur/Cembalokonsert Gdur/Flöjtkonsert 1-6/Orgelkonsert 1-6/Obeokonsert 1-4/Övr:Ouvertyr 2,4,5/Kvartett Adur/Stråkkvartett Fdur/Romans Amoll/Sonat 1-6/Violinsonat Cdur/Violinsonat Dmoll/
0 Tys Peter Cornelius  (Carl August) 1824 Mainz 1874 Mainz Opera:Der Barbier von Bagdad(1858)/Der Cid(1865)/Gunlöd(1874)/
0 Tys Paul Dessau 1894 Hamburg 1979 Berlin Opera:Giuditta(1912)/Lanzelot und Sanderein(1918)/Das Eisenbahnspiel(1931)/Tadel der Unzuverlässigkeit(1931)/Die Reisen des Glucksgottis(1945)/Die Verurteilung des Lukullus(1951)/Puntilla(1959)/Geschäftsbericht(1967)/Lanzelot(1969)/Einstein(1973)/
0 Tys Leo Blech 1871 Aachen 1958 Berlin Opera:Aglaja(1893)/Cherubina(1894)/Das war ich(1902)/Alpenkönig und Menchenfeind(1903)/Aschenbrödel(1905)/Versiegelt(1908)/Rappelkopf(1917)/Die Strohwitwe(1920)/
0 Tys Franz Waxman 1906 1967 Rebecca(svit)(1940)/Preludie till Prince(1954)/Carmen fantasia(violin)(1946)/
0 Tys Paul Lincke 1866 1946 Operett:Lysistrata(Lysmaskidyll)(1902)/BerlinerLuft(1904)/Övr:Fröken Chic(1895)/
0 Tys Wilhelm Friedemann Bach 1710 1784 Symfoni:/Konsert:Konsert Fdur(två cembalo)(1783)/Orgel:/Kantat:/Klaver:
0 Öst Franz Schubert 1797 Himmelpfortgrund 1828 Wien Opera:Der Spiegelritter(1813)/Des Teufels Lustschloss(1814)/Adrast(1819)/Der vierjährige Posten(1815)/Fernando(1815)/Claudine von Villa Bella(1815)/Die freunde von Salamanka(1815)/Die Burgschaft(1816)/Die Zauberharfe(Trollharpan)(1820)/Die Zwillingsbruder(1820)/Das Zauberglöckchen(1821)/Alfonso und Estrella(1822)/Die Verschworenen(1823)/Fierrabras(1823)/Pianomusikstycken - ca 600-700st/Pianokvintett Adur(Forellkvintetten)(1819)/Sin Promto/Moments musicaux(1823-27)/Impromtu Nr 1 Cmoll(1828)/Impromtu Nr 2 Essdur(Op90)(Film:The Pianist(Pianisten)(1828)/Impromtu Nr 3 Gessdur(1828)/Impromtu Nr 4 Assdur(1828)/Impromtu Nr 5 Fmoll(1828)/Impromtu Nr 6 Assdur(1828)/Impromtu Nr 7 Bdur(1828)/Die schöne Mullerin(W.Muller)(1823)/Winterreise(W.Muller)(1827)/Schwanengesang(1828)/Kvintett Cdur/Wandererfantasin Cdur(Moments Musicaux)/Symfoni:(8 st)Symfoni Nr 1/Symfoni Nr 2 Bdur(1815)/Symfoni Nr 3 Ddur(1815)/Symfoni Nr 4 Cmoll(D417)Den tragiska(1816)/Symfoni Nr 5 Bdur(D458)(1816)/Symfoni Nr 6 Cdur(D589)(1817-18)/Symfoni Nr 8 Hmoll(D759)/Den ofullbordade(1822)/Symfoni Nr 9 Cdur(D944)Stora Cdursymfonin(1825-28)/Övr:Rosamunde(Rosamunda von Cypern)(scen)(1823)/Oktett Fdur/Stråkkvartett:(19st)-Stråkkvartett Nr Nr 10 Essdur/Stråkkvartett Nr 12 Cmoll(Quartettsatz)(1820)/Stråkkvartett Nr 13 Amoll(Rosamunda)(1824-25)/Stråkkvartett Nr 14 Dmoll(Der Tod und das Mädchen)(döden och flickan)(1824)/Stråkkvartett Nr 15 Gdur(1826)/Stråkkvintett Cdur(1828)/Stråktrio Bdur/Piano:Pianosonat Nr 13 Adur(1819)/Pianosonat Nr 14 Amoll(1823)/Pianosonat Nr 16 Adur/Pianosonat Nr 17 Ddur(1825)/Pianosonat Nr 18 Gdur(Fantasi)(1826)/Pianosonat Nr 19 Cmoll(1828)/Pianosonat Nr 20 Adur(1828)/Pianosonat nr 21 Bdur(1828)/Pianotrio Nr 1 Bdur(1827)/Pianotrio Nr 2 Essdur(1827)/Fantasi Fmoll(två piano)(1828)/Wandererfantasi/Sonat:Violinsonatina Nr 1 Ddur(1816)/Violinsonatina Nr 2 Amoll(1816)/Violinsonatina Nr 3 Gmoll(1816)/Violinsonat Adur(Duo)(1817)/Sonat för kontrabas(arpeggione),piano/Song:Der Hird auf dem Felsen(röst,klarinett,piano)/Gebet(Friedr.de la Motte Fouque)/Des Tages Weihe/An Die Musik/Ganymed(Goethe)/Ständchen/Litanei/Die Winterreise(röst,kör,ork)(1827)/Die schöne Mullerin(Rondo Adur)(1823)/Schwanengesang/Fantasi Fmoll/Övr:Auf dem strom/
0 Öst Johann Michael Zacher 1651 1712 Mässa:Requiem(4 voices)(1693)/
0 Öst Kaiser Leopold I 1640 Wien 1705 Mässa:Missa pro defunctis(Requiem his wife Margarita Maria Teresa)(1673)/
0 Öst Georg Arnold 1621 Feldsberg 1676 Mässa:Missae pro defunctis et alla missa laudativa(Requiem)(4-5,7 voices)(1665)/
0 Öst Johann Joseph Fux 1660 Hirtenfeld st Marein 1741 Wien Opera:Il fato monarchico(1700)/Neo exoriens phosphorus (non electus et infultatus praesul Mellicensis)(1701)/L´offendere per amore(La Telesilla)(1702)/La Clemenza d´Augusto(1702)/Julio Ascanio re d´Alba(1708)/Pulcheria(1708)/Il mese di Marzo consecrato a Marte(1709)/Gli ossequi della notte(1709)/La decima fatica d´Ercole (La Sconfitta di Gerione in Spagna)(1710)/Dafne in Lauro(1714)/Orfeo ed Euridice(1715)/Angelica vincitrice di Alcina(1716)/Diana placata(1717)/Elisa(1719)/Psiche(1720,22)/Le nozze di Aurora(1722)/Constanza e Fortessa(1723)/Giunone placata(1725)/La corona d´Arianna(1726)/Enea negli Elisi(1731)/Mässa:Requiem Arcduchess Eleonora(1697)/Requiem(K51)/(1720)/Requiem(K53)(1720)/
0 Öst Anton Diabelli  (Antonio) 1781 Mattsee Salzburg 1858 Wien Opera:Adam in der Klemme(1809)/Övr:Vaterländischer Kunstlerverein(Antologi)(1824)/Valze(Diabellivariatiner-Beethoven)/
0 Öst Johann H Schmelzer von Ehrenruff 1623 Wien 1680 Sonat:Sonatae unarum fidium(1664)/Mässa:Requiem(1679)/
0 Öst Carl Czerny 1791 Wien 1857 Wien Liten vals/Ord:Elev år Beethoven/Lärare år Liszt
0 Öst Christoph Straus 1575c Wien 1631 Mässa:Requiem(8-20 voices)/Requiem(1631)/
0 Eng Thomas Clayton 1665 1725 Opera:Arsinoe(1705)/Rosamond(1707)/
0 Eng Thomas Arne 1710 London 1778 London Opera:(50)Rosamond(1733)/Thomas and Sally(The Sailor´s return)(1760)/Tiggaroperan Alfred-Rule Britannia(1740)
0 Fra Eugene Bozza 1905 1991 Saxofonkvartett(Andante et scherzo)(1938)/
0 Fra Charles Marie Widor 1844 1937 Symfoni:(9)Symphonie gothique(1895)/Symphonie romane(1900)/Orgel:Orgelsymfoni Nr 5 Fmoll(toccata)(1880)/
0 Fra Gaston Lataize 1909 1991 Orgel:Tolv stycken för orgel(1939)/24 Liturgiska preludier(1954)/Preludier och fugerad dans(1964)/
0 Fra Pierre Danican Philidor 1681 Paris 1731 Paris Opera:
0 Fra Francois Andre Philidor 1726 1795 Opera:Ernelinde(1767)/Tom Jones(1768)/Ord:02-Schackspel/Bok:Analyse du jeu des schecs(1749)
0 Fra Jean-Valentin de Bournonville 1585c Noyon 1632 Mässa:Requiem(1619)/
0 Fra Andre Danican Philidor 1647 Versailles 1730 Dreux Opera:Le canal de Versailles(1687)/Le mariage de la couture avec la grosse Cathos(1687)/La princesse de Crete(1688)/La mascarade des Savoyards(1700)/La mascarade du roi de la Chine(1700)/La mascarade de la vaisseau marchand(1700)/La mascarade de la noce village(1700)/
1 Fra Anne Danican Philidor 1681 Paris 1728 Paris Opera:L´amour vainqueur(1697)/Diane et Endymion(1698)/Danae(1701)/
0 Fra Ernest Chausson 1855 1899 Symfoni:Symfoni Bessdur(Op20)(1889-90)/Piano:/Song:Chanson perpetuelle(1898)/Konsert:Poem för violin och orkester (Op25)(1896)/Konsert Ddur(violin,piano,stråkkvartett)(1889-91)/
0 Ned Cesar Franck 1822 1890 Six pieces(1860-62)/Le Chasseur maudit(1882)/Panis angelicus/Les Beatitudes(1879)/Symfonisk variation för piano och orkester(1885)/Symfoni:Symfoni Dmoll(1886-88)/Orgel:Piece heroique Bmoll/Kammar:Pianokvintett Fmoll/Kvartett Ddur/Piano:Sonat Adur(piano,violin)/Preludium/Orgel:Koraler för orgel(3st)/Piece heroique/Grande piece sumphonique/Fantasi Adur/Fantasi Cdur/Final Bdur/Koral Nr 2 Hmoll/
0 Fra Francois Boieldieu 1775 1835 Kalifen i Bagdad(1800)/Vita frun på slottet Avenel(1825)/Harpkonsert Cdur(1795)/
0 Fra Pascal Collasse  (Colasse) 1649 Reims 1709 Versailles Opera:Achille et Polyxene(1687)/Diverssiment(1688)/Les noces de Thetis et Pelee(1689)/Amarillis(1689)/Enee et Lavinie(1690)/Astree et Celadon(1692)/Jason(1696)/La naissance de Venus(1696)/Canente(1700)/L´Amor et l´Hymen(1701)/Telemaque(1704)/Polyxene et Pyrrhus(1706)/
0 Fra Charles Dassousy (Assoucy) 1605 Paris 1677 Paris Opera:Les amours d´Apollon et de Daphne(lost)(1650)/Andromede(1653)/
0 Fra Philip de Bourbon 1674 St Cloud 1723 Versailles Opera:Philomele(1694)/Renaud et Armide(1705)/Penthee(1705)/
0 Fra Michael Corrette 1709 1795 Motett:Laudate Dominum("Våren")(1766)/Symfoni:Ca ira ca ira/
0 Fra Lionel Daunais 1901 1982 Kör:Le Pont Mirabeau(1977)/
0 Fra Philippe Gaubert 1879 1941 Flöjtsonat Nr 1 Adur(1917)/
0 Ita Luigi Boccerini 1743 1805 Opera:Medea(1797)/Les deux journees(Vattendragaren)(1800)/Instrumentalverk(300st)/Konserter:Minuett(Strängkvintett)(Film:Greystoke)(Film:Tarzans äventyr)(Film:Lord of the Apes(Apornas Planet)/Cellokonsert Nr 9 Bdur(1775)/Stråkkvartett(1771)/Gitarrkvintett Nr 4 Dmoll(1788)/Gitarrkvintett Nr 7 Emoll(1798)/Gitarrkvintett Nr 9 Cmoll(1789-97)/
0 Ita Agostino Accorimboni 1739 Rom 1818 Rom Opera:Le scaltre contadine di Montegelato(1768)/Le contadine astute(1770)/L´amante nel sacco(1772)/Le finte zingarelle(1774)/Nitteti(1777)/Il finto cavaliere(1777)/L´amor artigiano(1778)/
0 Ita Francesco Canova da Milano 1497 1543 Ricercar/Fantasia 16/Fantasia 31/Fantasia 84/Ricercars and duets(lute)/La Spagna/
0 Ita Giovanni Paolo Colonna 1637 Bolgna 1695 Bologna Opera:Pelope e Ippodamia(1678)/Amicare e Cipro(1692)/Mässa:Messa salmi e responsori per li defonti(Requiem)(1685)/
0 Ita Johann Georg Conradi 1699 Oettingen Opera:Templum Martis(1683)/Die schöne und getreue Ariadne(1691)/Diogenes Cynicus(1691)/Der fromme und friedfertige König der Römer Numa Pompilius(1691)/Der tapffere Kayser Carolus Magnus und dessen erste Gemahlin Hermingardis(1692)/Der Verstöhrung Jerusalem ander Theil(1692)/Der Grossen König der africanischen Wenden Gensericus al Rom und Karthagens Uberwinder(1693)/Der Königliche Printz aus Pohlen Sigismundus(1693)/Der wunderbar vergnute Pygmalion(1694)
0 Ita Francesco Ciampi 1690 Pisa 1765 Opera:Sofinisba(1715)/Timocrate(1716)/Tamerlano(1716)/Il Teuzzone(1717)/L´amante ravveduto(1725)/Ciro(1726)/Lucio Vero(1726)/Zenobia(1726)/Onorio(1729)/Demofoonte(1735)/
0 Ita Agostino Bonaventura Coletti 1675 Lucca 1752 Venedig Opera:Bruto e Cassio(1699)/Paride in Ida(1706)/Ifiginia(1707)/Prassiteli in Gnido(1707)/Muzio Scevola(1723)/Codro re d´Atene(1723)/Timoleonte cittadino di Corinto(1726)/
0 Ita Giovanni Carlo Maria Clari 1677 Pisa 1754 Pisa Opera:Il savio delirante(1695)/Il principe corsaro(1717)/
0 Ita Filippo Acciaiuoli 1637 Rom 1700 Rom Opera:Chi e cagion del suo mal pianga se stesso(1682)/
0 Ita Francesco Cirillo   (Cerilli) 1623 Grumo Nevano Aversa 1678 Opera:Orontea regina d´Egitto(1654)/Il ratto d´Elena(1655)/
0 Ita Nicola Francesco Haym 1678 Rom 1729 London Opera:Il reciproco amore di Tirsi e Clori(1699)
0 Ita Andrea Stefano Fiore 1686 Milano 1732 Turin Opera:Sidonia(1706)/La casta Penelope(1707)/L´Anfitrione/1707)/La Svanvita(1707)/Engelberta(1708)/Arenaide(1709)/Agrippina(1709)/Ercole in cielo(1710)/Tito Manlio(1710)/Zenobia(1711)/Melissa contenta(1711)/Il trionfo di Camilla(1713)/Il trionfo d´Amore(La Fillide)(1715)/Arideno(1715)/Merope(1716)/Teuzzone(1716)/Sesostri re d´Egitto(1717)/Il trionfo di Lucilla(1718)/Publio Cornelio Scipione(1718)/Il pentimento generoso(1719)/La preziosa ridicola(1719)/L´Argippo(1722)/L´innocenza difesa(1722)/Gildo e Nerina(1722)/Ariodante(1722)/Il trionfo della fedelta(1723)/Lesbo e Nesa(1723)/Elena(1725)/I veri amici(1728)/Siroe re di Persia(1729)/
0 Ita Pirro Albergati (Capacelli) 1663 Bologna 1735 Bologna Opera:(3)Gli amici(lost)(1699)/Il principe selvaggio(lost)(1712)/
0 Ita Roque Ceruti 1683 Milano 1760 Lima Opera:El mejor escudo de Perseo(1708)/
0 Ita Michele Novaro 1822 1885 Italiens Nationalsång(1946)
0 Ita Nicola Sala 1713 Tocco-Gaudio Bene. 1810 Neapel Opera:Vologeso(1737)/La Zenobia(1761)/Demetrio(1762)/Il giudizio d´Apollo(1768)/La bella eroina(1769)/Merope(1769)/
0 Ita Domenico Cimarosa 1749 Aversa Neapel 1801 Venedig Opera:(65)Le straveganza del conte(1772)/Il matrimonio segreto(Det hemliga äktenskapet)(1792)/Artemisia(1801)/Oratorie:/Sonat:/Kammar::
0 Öst Franz Joseph Haydn 1732 Rohrau Burgenland 1809 Wien Opera:Der krumme Teufel(1753)/Der neue krumme Teufel(1758)/Acide(1763)/La marchesa nespola(1763)/La canterina(1766)/Lo speziale(1768)/Le pescatrici(1770)/L´infedelta delusa(1773)/Philimon und Baucis(1773)/L´incontro improvviso(1775)/Die Feuersbrunst(1775)/Il mondo della luna(1777)/La vera costanza(1779)/La fedelta premiata(1781)/Orlando Paladino(1782)/Armida(1784)/L´anima del filosofo(1791)/Die bestrafte Rachgebierde/Dido/Genovevens vierten Theil/Symfoni:Symfoni Nr 6 Ddur(Morgonen)/Symfoni Nr 7 Cdur(Middagen)/Symfoni Nr 8 Gdur(Kvällen)/Symfoni Nr 44 Emoll(Den tragiska)(1772)/Symfoni nr 45 Fmoll(Avskedssymfonin)(1772)/Symfoni Nr 48 Cdur(Maria Theresia)(1768)/Symfoni nr 49 Fmoll(La Passione)(1768)/Symfoni Nr 60 Cdur(Il Distratto)(1769)/Symfoni Nr 67/Symfoni Nr 78 Cmoll/Symfoni Nr 80/Parissymfoni Nr 83 Gmoll(La poule)(Hönan)(1785)/Symfoni Nr 84 Essdur(1786)/Symfoni Nr 85 Bessdur(1785)/Symfoni Nr 86 Ddur(1786)/Parissymfoni Nr 87 Adur(1785)/Symfoni Nr 88 Gdur(Letter V)(1787)/Symfoni Nr 92 Gdur(Oxfordsymfonin)(1789)/Londonsymfoni Nr 93 Ddur(1791)/Londonsymfoni Nr 94 Gdur(Med pukslaget Surprice)(1791)/Symfoni Nr 95 Cmoll(1791)/Londonsymfoni Nr 96 Ddur(Mirakelsymfonin)(1791)/Symfoni Nr 97 Cdur(1792)/Symfoni Nr 98 Bessdur(1792)/Symfoni Nr 99 Essdur(1793)/Londonsymfoni Nr 100 Gdur(Militärsymfonin)(1793-94)/Londonsymfoni Nr 101 Ddur(Uret)(1793-94)/Londonsymfoni Nr 102 Bdur(1794)/Symfoni Nr 103 Essdur(med pukvirveln)(1795)/Londonsymfoni Nr 104 Ddur(Londonsymfonin)(1795)/La chasse(Jakten)/Tysklands Nationalsång(Einigkeit und Recht und Freiheit,fur..)/Stråkkvartetter:Stråkkvartett Ddur/Stråkkvartett nr 2 Dmoll(Kvintkvartetten)/Stråkkvartett nr 3 Gmoll(Ryttarkvartetten)/Stråkkvartett nr 3 Cdur(Kejsarkvartetten)/Stråkkvartett Nr 4 Bdur(Soluppgångskvartetten)/Stråkkvartett nr 5 Ddur(Op76)(Largokvartetten)(Film:The Pianist(Pianisten)/Stråkkvartett nr 6 Ddur(Grodkvartetten)/Stråkkvartett Nr 32 Cdur(Sol)(1772)/Stråkkvartett Nr 34 Ddur(Sol)(1772)/Stråkkvartett Nr 63(Lark)(Film:Star Trek)/Stråkkvartett Nr 67 Ddur(Lärkan)(Lärkkvartetten)(1790)(1790)/Stråkkvartett Nr 74(Apponyi)Dmoll(Ryttar)(1793)/Stråkkvartett Nr 76 Dmoll(Erdödy)(Kvint)(1799)/Stråkkvartett Nr 77 Cdur(Kejsar)(1799)/Stråkkvartett Nr 78 Bdur(soluppgång)(1799)/Stråkkvartett Nr 81 Gdur(Lobkowitz)(1799)/Stråkkvartett Nr 82 Fdur(Lobkowitz)(1799)/Serenaden/Lobkowitz kvartetterna/Oratorie:Die Schöpfung(Skapelsen)(1798)/Mässa Nr 4 Gdur(Nikolaimässan)/Mässa Nr 12 Bdur(Harmonimässan)/Nelsonmässan/Ariadne på Naxos(kantat)/Årstiderna(1801)/Konsert:Pianokonsert Nr 11 Ddur(1784)/Pianotrio EssMoll/Pianotrio EssDur/Trumpet Concerto(Trumpetkonsert) EssDur(1796)/Violinkonsert Nr 1 Cdur(1769)/Violinkonsert Gdur/Cellokonsert Nr 1 Cdur(1761-65)/Cellokonsert Nr 2 Ddur(1783)/Sonat:Pianosonat Ddur/Sonat Nr 39 Ddur/Klaviatursonat Nr 62 EssDur(1794)/Sånger:Tre Skotska folkvisor/Gott erhalte Franz den Kaiser/Scherzino/
0 Ita Luigi Cherubini (M C Zanobio Salv. ) 1760 1842 Operor:Quinto Fabio(1779)/Lodoiska(1791)/Medee(1797)/Les deux journees(1800)/Ork:Anacreon(Operaballett)(1803)/
0 Ita Pietro Alessandro Guglielmi 1728 Massa di Carrara 1804 Rom Opera:Don Chichibio(1739)/Der Lohn weiblicher Sittsamkeit(La pastorella nobile)(1755)/Lo solachianello mbroglione(1757)/
0 Ita Antonio Salieri 1750 Legnano 1825 Wien Opera:La vestale(lost)(1768)/La donne letterate(1770)/L´amore innocente(1770)/…L´Europa riconsciuta(1778)/Tarare(1787)(Axur re d´Ormes)(1788)/Falstaff(1799)/….Die Neger(1804)/Pianokonsert Bdur/Pianokonsert Cdur/Oratorium:La Passione di Nostro Signore Gesu Cristo/
0 Eng Muzio Clementi 1752 1832 Pianosonat:(60st)Pianosonat Gdur/Pianosonat Gmoll(Den övergivna Dido)/Symfoni:Symfoni Nr 1 Cdur/Övr:Overtyr Cdur/Duo Bdur/Duett Bdur/Flöjtsonat Gdur/
0 Hol Kjohann Wilhelm Wilms 1772 1847 Symfoni:Symfoni Nr 1/Symfoni Nr 2/Symoni Nr 3/Symfoni Nr 4/Symfoni Nr 5/Symoni Nr 6 Dmoll/Symfoni Nr 7 Cmoll/
0 Tys Christoph W illibald Gluck 1714 Erasbach-Nurnberg 1787 Operor:Orfeus och Eurydike(1762)/Alceste(1767)/La Corona/Echo ed Narcisse/Paride ed Elena(om Sköna Helena)/L´isle de Merlin(La rencontre imprevue/Parnaso confuso/Telemacco(Trionfo de Clelia/La Danza/Armide(arior)/La contessa de numi/Iphigenie en Tauride/Iphigenie en Aulide/Paride ed Elena(1770)/Övrigt:Ifigenia i Aulis(1774)/Armide(1777)/Ifigenia på Tauris(1779)/Dans på de saligas ängder/Balett:Don Juan/
0 Öst Michael Haydn 1737 1806 Mässor:/Te Deum:/Requiem:/Magnificat:
0 Fin Bernard Crusell 1775 1838 Klarinett:Klarinettkvartett Nr 2 Cmoll/Symfoni:Sinfonia konsertante Bdur(op3)/
0 Fin Aho Kalevi 1949 Symfoni:/Stråkkvartett:/
0 Fin Robert Kajanus 1856 1933 Kullervos död(1880)/Symfonisk dikt:Aino(1885)
0 Fra Ferdinand Hérold 1791 1833 Opera:Marie eller Bröloppsfetsen(1826)/Zampa eller Marmorbruden(1831)/Duellen(1832)
0 Fra Charles Valentin Alkan 1813 1888 Grand Duo concertantant FissMoll(184)/Pianokonsert/Sonat de consert Edur(cello,piano)(1856)/Symfoni(op39:4-7)/
0 Öst Johann Nepomunk Hummel 1778 1837 Sonater:Sonat  Essdur(Altfiol)(Op5,3)/Pianokonsert:/Konsert:Trumpet Concert(Trumpetkonsert) Essdur(1803)/Fagottkonsert Fdur(1805)/
0 Tys Carl Maria von Weber 1786 Eutin(Oldenburg) 1826 Opera:Die Macht der Liebe und des Weins(1798)/Das Waldmädchen(1800)/Peter Schmoll und seine Nachbarn(1803)/Rubezahl(1805)/Silvana(1810)/Abu Hassan(1811)/Der Freischutz(Friskytten)(1821)/Die Drei Pintos(1821)/Euryanthe(1823)/Oberon(1826)/Konsert:Klarinettkonsert Nr 1 Fmoll(J114)(1811)/Ork:Aufforderung zum Tanz(Inbjudan till dans(Op65)(1819)/Klarinettkonsert Nr 1 Fmoll(1811)/Klarinettkonsert Nr 2 Essdur(1811)/Klarinettconcertino EssDur(1811)/Konsertstycke Fmoll/Silvanavariationer Bdur(1811)/Klarinettkvintett Bdur(1815)/Pianosonat nr 2 Assdur(1816)/Grand duo concertante(klarinett)(1816)
0 Tys Leopold Mozart 1719 Augsburg 1787 Salsburg Ork:Divertimento Fdur(Sleigh Ride)(1755)/Divertimento Ddur(Peasent Wedding)/Symfoni Gdur(Sinfonia burlesca)/Die muisikalische Schlittenfart(Den musikaliska slädfärden)/Die Bauernhochzeit(Bondebröllopet)/Burlesk symfoni)/Trumpetkonsert Ddur(1762)/
0 Tys Johannes Andreas Amon (Johann) 1763 Bamberg Kvintett(flöjt,horn,string)(Op110)/Kvintett(flöjt,horn,string)(Op118)/
0 Tys Heinrich Marschner 1795 Zittau 1861 Hannover Opera:Titus(1817)/Der Kiffhäuser Berg(1817)/Saidar und Zulima(1818)/Heinrich IV und d´Aubigne(1819)/Der Holzdiep(1825)/Lukretia(1927)/Der Vampyr(1827)/Tempelherren och Judinnan(1829)/Des Falkners Braut(1830)/Hans Heiling(1833)/Das Schloss am Ätna(1836)/Das stille folk/Ali Baba/Kaiser Adolf von Nassau(1844)/Austin(1852)/Der Sängeskönig Hiarne(Das Tyrfingschwert)(1861)/
0 Tys Giacomo Meyerbeer (J.L.M.Beer) 1791 Vogeldorf Berlin 1864 Paris Scen:Der Fisher und das Milchmädshen(1810)/Jephtas Gelubde(1812)/Wirth und Gast(1813)/Das Brandenburger Tor(1814)/Gli amori di Teolinda(1816)/Romilda e Costanza(1817)/Semiramide riconosciuta(1819)/Emma di Resburgo(1819)/Margherita d´Anjou(18120)/L´esule di Granata(1822)/Il Crociato in Egitto(1824)/Robert le diable(Robert av Normandie)(1831)/Les Huguenots(Hugenotterna)(1836)/Le Prophete(The Prophet)(Profeten)(1849)/Das Hoffest von Ferrara(1843)/Ein Feldlager in Schlesien(1844)/L´etoile du nord(Nordens Stjärna)(1854)/Le pardon de Ploermel(1859)/L´Africaine(Afrikanskan)(1865)/Teolindas kärlekar(kantat)/Song:Ein Feldlager in Schlesien(1844)/Den som är i herrens skydd(psaltaren 91)/
0 Ita Gioacchino Rossini 1792 Pesaro 1868 Passy Opera:Demetrio e Polibio(1806)/La cambiale di matrimonio(Äktenskapsväxeln)(1810)/L´equivoco stravagante(1811)/L´inganno felice(1812)/Ciro in Babilonia(1812)/La Scala de seta(Silkesstegen)(1812)/La pietra del paragone(1812)/L´occasione fa il ladro(1812)/Il Senor Bruschino(1813)/Tancredi(Tankred)(1813)/L´italiana in Algeri(Italienskan i Alger)(1813)/Aureliano in Palmira(1813)/In turco in Italia(Turken i Italien)(1814)/Sigismonde(1814)/Elisabetta Regina d´Inghilterra(Elisabetta Englands drottning)(1815)/Torvaldo e Dorliska(1815)/La gazzette(1816)/Otello(1816)/Il barbiere de Seviglia(Almaviva)(Barberaren i Sevilla)(1816)/Cinderella(Askungen)(1817)/La gazza ladra(The Thieving Magpie)(Den tjuvaktiga skatan(1817)/Armida(1817)/Adelaide di Borgogna(1817)/Mose in Egitto(1818)/Adina(Il califfo di Bagdad)(Kalifen i Bagdad)(1818)/Riccardo Zoraide(1818)/Ermione(1819)/Eduardo e Christina(1819)/La donna del Lago(Sjöfröken)(1819)/Maometto II(1820)/Matilde Shabran(1821)/Zelmira(1822)/Semiramide(1823)/Le Siege de Corinthe(Korints belägring)(1826)/Moses i Egypten(1927)/Il viaggio a Reims(Resan till Reims)(1825)/Moise et Pharaon(Mose in Egitto)(1827)/Le Comte Ory(Greve Ory)(1828)/Wilhelm Tell(1829)/Orkester:Messa di gloria(1820)/Semiramide(Ouvertyr)(1823)/Wilhelm Tell(Ouvertyr)(Film:A Clockwork Orange)(1829)Stabat mater(1832,1841)/Petite messe solonnelle för fyra soli,kör,två pianon och harmonium(1864)/Sonat nr 1 Gdur(violin,viola,bas)(1804)/Sonat nr 2 Adur(strängar/Sonat Nr 3 Cdur(1804)/Sonat Nr 4 Bdur(1804)/Sonat Nr 5 EssDur(1804)/Sonat Nr 6 Ddur(1804)
0 Ita Lorenzo Baseggio  (Basseggio) 1660 1714 Opera:L´Adimiro(1687)/Laomedonte(1715)/
0 Ita Michelangelo Rossi (Michel Angelo) 1601 Genua 1656 Rom Opera:Erminia sul Giordano(1633)/Andromeda(1638)/Övr:Toccata Nr 7/
0 Ita Giovanni Battista Bassani 1647 Padova 1716 Bergamo Opera:L´Amorosa preda di Paride (lost)(1683)/Falaride tiranno d´Agrigento(lost)(1683)/Alarico(lost)(1685)/Vitige(lost)(1686)/Il Trionfo de Venere in Ida(lost)(1688)/Gli amori alla moda(1688)/La Ginerva infanta di Scozia(lost)(1690)/Il coccio Nerva(lost)(1691)/Gh amori tra gl´odii(lost)(1693)/Mässa:Messa per li defonti concertata(Requiem)(4 voices)(1698)/
0 Ita Giovanni Bacilieri 1580c Ferrara 1619 Officium:Totum defunctorum officium(Requiem)(5 voices)(1619)/
0 Ita Giacomo Tiberti 1631 1689 Opera:La forza della fortuna e della virtu (Gl´amori d´Irena)(1661)/
0 Ita Domenico Belli 1560c Florens 1627 Officium:Officium defunctorum(Requiem)(4 voices)(1616)/
0 Ita Giacomo Battestini 1665 1719 Novara Opera:Antonio in Roma(lost)(1695)/Antioco(lost)(1698)/
0 Ita Angelo Maria Fiore 1660 1723 Turin Opera:L´Etna festivo(1696)/
0 Ita Giovanni Sebenico 1640 Sibenik 1705 Cividale del Friuli Opera:L´Atalante(1673)/Leonida in Sparta(1689)/L´oppresso sollevato(1692)/
0 Ita Luigi Rossi 1597 Torremaggiore  1653 Rom Opera:Il palazzo incantato(1642)/Orfeo(1647)/
0 Ita Marc Antonio Ziani 1653 Venedig 1715 Wien Opera:(49)La schiava fortunata(1674)/Leonida in Tegea(1676)/Alessandro Magno in Sidone(1679)/L´Alcibiade(1680)/Damira placata(1680)/La Flora(1681)/Tullio Ostilio(1685)/
0 Ita Pietro Andrea Ziani 1616 Venedig 1684 Neapel Opera:(30)La guerriera spartana(1654)/L´Eupatra(1655)/La fortuna di Rodope e di Damira(1657)/
0 Ita Alessandro Poglietti ? 1683 Wien Opera:Endimione festeggiante(1677)
0 Ita Giovanni Benedetto Platti 1697 Padua 1763 Wurzburg Opera:Arianna(lost)(1729)/
0 Ita Alessandro Stradella 1644 Nepi Viterbo 1682 Genua Opera:Accademia d´amore(1665)/Reggetemi non posso piu(1666)/La Circe(1668)/O di Cocito oscuro deita(1668)/Che nuove o ragionevoli(1668)/Con mesta luci(1668)/…../La rosaura(1688)/Il moro per amore(1695)/
0 Ita Gioseffo Zamponi  (Giuseppe) 1615 Rom? 1662 Brussel Opera:Ulisse nell´isola di Circe(1650)/
0 Ita Marco Marazzoli (Marazoli) (dell´Arpa) 1602 Parma 1662 Rom Opera:Il falcone(1637)/Chi soffre speri(1639)/La fiera de farfa(1639)/L´amori trionfante dello sdegno(1642)/Gli amori di Giasone e d´Issifile(1642)/Le Pretensione del Tebro e del Po(1642)/Il capriccio(1643)/Del male il bene(1653)/Le armi e gli amori(1654)/La vita humana(Il trionfo della pieta)(1656)/L´Arianna(?)
0 Ita Antonio Maria Abbatino 1597 Tiferno Umbria 1679 Tiferno Opera:Dal male in bene(1653)/Ione(1664)/La comica del cielo(La Baltasara)(1668)/
0 USA Samuel Barber 1910 West Chester  PA 1981 New York Opera:Vanessa(1953)/A Hand of Bridge(1959)/Antony and Cleopatra(1966,75)/Balett:Medea(konsertsvit)(1946)/Souvenier(konsertsvit)(1952)/Ork:Stråkkvartett(1936)/Stråkkvartett:Adagio för stråkar(Op11)(Film:The Elephant Man)(1938)/Symfoni:Symfoni Nr 1(1942)/Symfoni Nr 2(1944)/Konsert:Violinkonsert(1939-40)/Violinkonsert(op14)(1939-40)/Cellokonsert(1945)/Capricorn concerto(1944)/Summer Music(1956)/Pianokonsert(1962)/Ouvertyr:The school for scandel(1931-33)/Sonat:Cellosonat(1932)/Pianosonat(1949)/Övr:Knoxville Summer(röst,ork)(1915)/Orkesteressä Nr 1(1937)/Orkesteressä Nr 2(1942)/Orkesteressä Nr 3(1978)/Sommarmusik(träblås)(1956)/Canzone(flöjt,piano)(1962)/
0 USA Charles Wakefield Cadman 1881 Pennsylvania 1946 Los Angeles Opera:The Land of the Misty Water(1912)/Ramala (The land of the Misty Water)/Shaneewis (The Robin Woman)(1918)/The Sunset Trail(1922)/The Garden of Mystery(1925)/A Witch of Salem(1826)/Operett:The Ghost of Lollypop Bay(1926)/Lelawala(1926)/The Belle of Havanna(1928)/South in Sonora(1932)/
0 USA William Henry Fry 1815 Philadelphia Penn. 1864 Santa Cruz (V.Ind) Opera:Aurelia the Vestal(1841)/Leonora(1845)/Giulio e Leonora(1858)/Notre Dame of Paris(1864)/
0 USA John Beeson 1921 Muncie Indiana Opera:Jonah(1950)/Hello Out there(1954)/The Sweet Bye and Bye(1957)/Lizzie Borden(1965)/My Heart´s In the Highlands(1970)/Captain Jinks of the Horse Marines(1975)/
0 USA Peter Schickele 1935 Ames Iows Symfoni:Symfoni Nr 1(Songlines)/Kammar:Konsert för kammarorkester/Stråkkvartett Nr 1(Amerikanska drömmar)(1983)/Stråkkvartett Nr 2(In memoriam)/Sextett(strängar)/Stråkkvartett Nr 5(A Year in the Country)/Kvintett Nr 1(piano,sträng)/Kvinett Nr 2(piano,sträng)/Pianokvintett Nr 1/Övr:Blue set Nr 1/Blue set Nr 2(4 basson)/Last Tango in Beyreuth/Hornsmoke/Bok:The Definitive Biography of PDQ Bach/
0 USA Ferde Grofé  (Grofe) 1892 1972 Grand Canyon(symfonisk svit)(1931)/
0 USA George Gershwin 1898 Brooklyn NY 1937 Los Angeles Opera:Blue Monday(1922)(Porgy and Bess(Summertime)(1943)/Song:Swanee(1919)/Oh,Lady bee good/I got rythm/Embraceable You/Tre Preludier-sex sånger(1926)/Cuban Overture(1932)/Girl Cracy/A Foggy day/Someone to watch over me/Musicals:Strike up the band(1927)/Of thee I sing(1931)/Rhapsody in Blue(1924)/Ork:An American in Paris(1928)/Konsert:Pianokonsert Fdur(1925)/Second Rapsody(1931)/Övr:Lullaby(1919)/
0 Ita Nicolo Paganini 1782 Genua 1840 Nizza Violinkonsert Nr 1 EssDur(Ddur)(Op6)(1817)/Violinkonsert Nr 2 Hmoll(La Campanella)/Violinkonsert Nr 3 Edur/Violinkonsert Nr 4 Dmoll/Violinkonsert Nr 5/Kammar:Violin och gitarr(Sonat 1-6)/Capricci(24)(1801-07)/
0 Ita Edoardo Di Capua 1864 Neapel 1917 Milano Song:O Solo mio(1898)/Maria Mari/
0 Ita Angelo Tarchi 1755 Neapel 1814 Paris Opera:(59)L´archetiello(1778)/I viluppi amorosi(1778)/Il barbiere di Arpino(1779)/Il re alla caccia(1780)/…..Ariarate(1786)/Publio(1786)/….Une aventure de M de Sainte-Foix(1802)/Asolphe et Alba(1802)/
0 Ita Annuzio Mantovani 1905 1980 Ord:Cascading strings
0 Ita Luca Bati 1550 Florens 1608 Florens Opera:Il rapimento di Cefalo(1600)/
0 Ita Valentini Giuseppe 1680 Florens 1759 Paris Opera:La finta rapita(1714)/La statua matematica/
0 Ita Giovanni Bassano 1558 1617 Frais et galliard(blockflöjt,violin)(1617)
0 Sve Hugo Alfvén  (Alfven) 1872 Stockholm 1960 Symfoni:Symfoni Nr 1 Fmoll(1897)/Symfoni Nr 2 Ddur(1897-98)/Symfoni Nr 3 Edur(1906)/Symfoni Nr 4(från Havsbandet)(1918-19)/Symfoni Nr 5 Amoll(1942-52)/Rapsodi:Rapsodi Nr 1(Midsommarvaka(1903)/Rapsodi Nr 2(Uppsalarapsodin)(1907)/Rapsodi Nr 3(Dalarapsodi)(1931)/Ork:Festspel(op25)(1907)/Gustav II Adolf(svit)(1932)//Balett:Bergakungen(Vallflickans vals)(1916-23)/The Prodigal son(Den förlorade sonen)(Roslagspolka(Johansson..),Svensk polka,Roslagsvår)(1957)/Övr:Drömmeri(piano)(1898)/Gustav II Adolf(Elegi)(scen)(1932)/Uti vår hage(1940)/Skogen sover/Jag längtar digSå tag mitt hjerta/Jag längtar dig/Kantat:Vid sekelskiftet(1899)/Uppsala Universitet 450 års Jubileum(1927)/Song:Sveriges Flagga(1916)/Vaggsång(1939)/En båt med blommor(Oscar Levertin)/Taltrasten(1941)/Så tag mit Hjerte(1941)/Kör:Gryning vid havet(1933)/Dagen blir natt(vaggvisa)(1933)/Sång till Stockholm(1936)/Midsommarlåt i Leksand(1937)/Glädjens blomster(1938)/Maj(1941)/Aftonen(1942)/Vedergällningen(1942)/De sju gullborgarna(1943)/Nordens länder(1943)/Rövaren Brun(1943)/Roslagsvår(1954)/Simon i Sälle/Vallvisa från Ängdalen/Rosor och violer/
0 Sve Petter Conrad Boman 1804 Stockholm 1861 Stockholm Opera:Byn i bergen(1846)/Ljungby horn och pipa(1858)/
0 Tys Boris Blacher 1903 1975 Opera:Zwishenfälle bei einer Notlandung(1966)/Övrigt:Paganini-Variationer(1948)
0 Fra Nicolas Charles Bochsa 1789 1856 Australien Nocturne Bdur(horn,obeo,harpa)(Op3)(1810/Nocturne trio(horn,klarinett,harpa)/
0 Eng Charles Ancliffe 1880 1952 Ork:Nights of gladness(vals)(1912)/
0 Eng Samuel Taylor Coleridge 1772 1834 Dikt:The ancient Mariner/Cristabel/Khubla Khan/Lyrical Ballads(1789)/The Rime of the Ancient Mariner(Sången om den gamle sjömannen)(1799)/Dejection(1802)/Kubla Kahn(1816)/Encyclopaedia Metropolitana(1817)/Biographia Literaria(1817)/Om:Notebooks 1-3(1957-73)
0 Sve Karl-Birger Blomdahl 1916 Växjö 1968 Kungsängen Sthlm Opera:Aniara(1959)/Herr von Hanken(1965)/Sagan om den stora datan/Ballet:Sisyfos(1954)/Minotauros(1957)/Symfonier(3)/Facetter(1950)/Ork:Concerto grosso(1944)/Trios-violin,viola,violincell(1945)Trios-Piano,blåsare,slagverk(1953)/Pastoralsvit(1948)/Forma/Speglarnas sal(Erik Lindegren)/ ferritonans(1961)/Altisonans(1966)/Kammar:Tråkkvartetter/Trios/Danssviter/Kör:Anabase(1956)/Speglarnas sal(1952)/Ord:Måndagsgruppen
0 Rys Alexander Borodin 1833 St petersburg 1887 St Petersburg Opera:Bogatiri(1867)/Mlada(1872)/Knyaz Igor(Prins Igor)(Polovtiska danser)(1890)Symfoni:Symfoni Nr 1 Essdur(1862-67)/Symfoni Nr 2 Hmoll(1871-76)/Symfoni nr 3 Amoll/På Centralasiens stäpper(tondikt)(1880)/Stråkkvartett Nr 1 Adur(1875-78)/Stråkkvartett Nr 2 Ddur(Notturno:Film:The Living Daylight)(1881)/Ork:Prins Igor(Ouvertyr)(1890)/Petite suite(piano)(1885)/Pianokvintett Cmoll/
0 Rys Fikret Amirov 1922 1984 Ork:Kurd Ovshari(1948)/
0 Rys Konstantin Schvedov 1886 1954 Fragments/O come and Worship/Bless the Lord O My Soul/O Joyful light/The Trisagion
0 Rys Edison Denisov 1929 1996 Song:Klagosånger(1966)/Ork:Inkas sol(1964)/Piano:Tre preludier för piano)1996)/
0 Rys A Alexandrov Rysslands Nationalsång
0 Fra Jacques Ibert 1890 1962 Ork:Ballade de la geole de Reading(dikt)(1920)/Escales(Hamnstäder)(1922)/Histories(1922)/Angélique(1926)/Chant de folie(1927)/Bacchanale/Symphinie marine/Divertissement(kammar)(1930)/Flöjtkonsert(1934)/Piece pour flute(1936)/Piano:Le petit ana blanc(den lilla vita åsnan)/Övr:Scherzetto(harpa)/
0 Eng Bennett William Sterndale 1816 1875 Ork:/Kammar:
0 Eng Hubert Bath 1883 1945 Cornettrapsodi(Film:Love Story)(1944)/
0 Eng Kenneth Macmillan 1929 Skottland 1992 Balett:Le Sacre du printemps(1962)/Romeo och Julia(1965)/Anastasia(1971)/Manon(1974)/Mayerling(1978)/Song of the Earth(1965)/Requiem(1977)/
0 Eng Michael Berkeley Hornkonsert(1984)/
0 Eng Lennox Berkeley 1903 1989 Opera:/Symfoni:/Kammar:Sonatin(blockflöjt)(1939)/Horntrio(1956)/Song:Stabat Mater(1947)/Kör:/
0 Ung Béla Bartók  (Bela Bartok) 1881 Nagyszentmiklos 1945 New York Opera:A Kekzakallu herceg vara(Riddar Blåskäggs Borg)(1911)/Balett:Träprinsen(1914-16)/Den sällsamme mandarinen(1918-25)/Ork:Stråkkvartett Nr 1 Amoll(1908)/Stråkkvartett Nr 2(1915-17)/Stråkkvartett Nr 4(1928)/Stråkkvartett nr 5(1934)/Stråkkvartett nr 6(1938)/Sonat för Piano(1926)/Im Freien(1926)/Divertimento(stråkar)(1939)/Rapsodi Nr 1(1928)/Rumänska folkdanser/Musik för stränginstrument,slagverk och celesta(Film:John Malkovich)(1936)/Mikrokosmos(1926-39)/Sonat för två piano och slagverk(1937)/Konsert:Violinsonal Nr 1(1921)/Violinsonat Nr 2(1922)/Konsert för Orkester(Introduzione,Giuocco delle coppie,Elegia,Intermezzo interotto,Finale)(1942)/Musik för stränginstrument,slagverk,celesta/Konsert för viola och orkester(1945)/Piano:Tio lätta pianostycken(Beardance)(1910)/Allegro Barbara(1911)/Pianosonat(1915)/Pianosvit(1916)/Out of Doors(I det fria)(piano)(1926)/Mikrokosmos Bok(Peasant dance)(piano)(1926)/Pianokonsert Nr 1(Sz83)(1926)/Pianokonsert Nr 2(Sz95)(1930-31)/Pianokonsert Nr 3(Sz119)(1945)/Violinkonsert Nr 1(1907)/Violinkonsert Nr 2(Sz112)(1937-38)/Violakonsert(1945)/Sonat för två pianon(1937)/Violinsonat Nr 1(1921)/Violinsonat Nr 2(1922)/Soloviolinsonata(1944)/Violinduos Nr 1 1-14(1931)/Violinduos Nr 2 15-25(1931)/Violinduos Nr 3 26-36(1931)/Violinduos Nr 4 37-44)(1931)/Musik för stränginstrument,slag,celesta(1936)/Övr:One ideal nr 1(1907-08)/One grotesque nr 2(1911)/Rapsidi Nr 1(violin.ok)(1928)/Rapsodi Nr 2(violi,piano)(1928)/Rumänska folkdanser(1915)/tre Burlesker(1908-11)/Femton Ungerska bondesånger(1914-18)/Kontraster/Ord:Atonalitet
1 Ung Adriana Hölszky 1953 Bukarest Opera:Bremer Freiheit(1988)/Die Wände(1995)/Der Aufstieg der Titanic(1997)/Der unsichtbare Raum(1997)/Ork:
0 Ung Ernst von Dohnanyi  (Dohnányi) 1877 1960 Kammar:/Övr:Serenad Cdur(1902)/
0 Ung György Kurtag 1926 Poem för Viola och orkester(1954)/Jatekok(1973-76)/Requiem po drugu(sopra,piano)(1987)/Dubbelkonserten(piano,cello)(1989-90)/Lebenslauf(två piano)(1992)/Grabstein fur Stefan ffg/
0 Ung Ferenc Erkel Opera:Bank ban/Ungerns Nationalsång(Hymn)(1844)/
0 Ung Miklos Maros  (Miklós) 1943 Opera:Jag orkar jag vore(1971)/Stora grusharpan(1981)/Att i denna natt(1986)/Kastrater(2004)/Symfoni:Symfoni Nr 1/Symfoni Nr 2/Symfoni Nr 3/Konsert:Saxofonkonsert(1990)/Kammar:Kvintett(horn,stråkkvartett)(1995)/Manipulation/Kör:Turba(1971)/
0 Ung Zoltan Kodaly 1882 1967 Epigrams(Klarinett)/Ungerska folksånger(1937)/Kör:Psalmus hungaricus(1923)/Hary Janos(operasvit)(1926)/Te Deum(1936)/Danser från Galanta(1933)/Påfågelsvariationer(Ungersk folksång)(1938-39)/Missa brevis(1944)/Cellosonata(1915)/Serenad Fdur(Op12)(1920)/
0 Eng Arthur Bliss 1891 1975 A Colour Symfony(1922)/Morning Heroes(1930)
0 Eng Gerald Finzi 1901 1956 Fem bagateller(piano,klarinett)(1920)/Klarinettkonsert Cmoll(1948-49)/
0 Eng Frank Bridge 1879 1941 Ork:Lament(Klagosång)(1915)/Cellosonata Dmoll(1913-17)/Sir Roger de Coverley/Sally in our Alley/Cherry Ripe
0 Spa Juan Crisostomo de Arriaga y Balzola 1806 1826 Opera:Los esclavos felices(1819)/Symfoni:/Piano:/Ork:Stråkkvartett Nr 1 Dmoll(1824)/Stråkkvartett Nr 2 Adur(1824)/Stråkkvartett Nr 3 EssDur(1824)/
0 Spa Manuel de Falla  1876 Cadiz 1946 Alta Gracia Arg. Opera:Los amores de la Ines(1902)/La vida breve(Det korta livet)(1905)/El retablo de maese Pedro(1923)/Atlantida(1946)/Balett:El amor brujo(Kärlekens trollmakt)(1915)/El sombrero de tres picos(Den trekantiga hatten)(Alarcon)(Orkestersvit Nr 2)(1919)/Mjölnarens dans(Den trekantiga hatten)/Övrigt:Konsertallegro(19039/Danze Espagnole(La vida breve)(1904)/Psyche(1924)/Cembalokonsert(1923-26)/Noches en los jardines de Espana(Nätter i Spanska trädgårdar)(1907-16)/Fantasia Beatica(1919)/Rituell Elddans/Opera:El retablo de Maese Pedro(Don Quijote)/Atlantida(ofullbordad)/Homenaje(Claude Debussy)(1920)/
0 Spa Alfons X (El Sabio) (den vise) 1221 1284 Cantigas de Santa Maria/
0 Rum George Enescu 1881 1955 Rumänska rapsodier 1-2(1901)/Opera:Oedipe(1921-31)/Kammar:/Ork:Violinsonat Nr 2 Fmoll/Violinsonat Nr 3 Amoll(1926)
0 Rum Sergey Berinsky 1946 1998 Konsert:Buffo Infernale(basun)/Symfoni Nr 1/Symfoni Nr 2/Symfoni Nr 3(And/Symfoni Nr 4
0 Rum Nicolai Afanassiev 1821 1898 Rencontre/Parler d´Amour/
0 Rum Peter Eötvös Transylvanien Opera:Tre Systrar(Tjechov)/Le Balcon(Jean Genet)/Angels(2004)/Ork:Chinese Opera/Ima/Paris Dakar/Jet Stream/
0 Rys Michael Glinka 1804 Novospasskoye 1857 Berlin Opera:Zhizn´za tsarya(Livet för Tsaren)(Ivan Susanin)(1836)/Ruslan i Lyudmila(Ruslan och Ludmilla)(1842)/Övr:Spanska Ouvertyrer/Valsfantasi/Trio Dmoll(Trio pathetique)/Pianosextett Essdur/
0 Tys Michael Torke 1961 Ork:Ash(Color music,green,orangePurple,..)(1989)
0 Eng Edvard Elgar 1857 1934 Konsert:Salut d´amour(Liebesgruss)(1888)/Froissart(1890)/Violinkonsert Hmoll(Op61)(1910)/Cellokonsert Emoll(Op85)(1919)/Stråkkvartett Emoll(1892)/Stråkserenad Emoll(1892)/Oratorie:The dream of Gerontius(1900)/Ork:La Capriceuse(violin,piano)(1891)/Enigmavariationerna(Nimrud..)(1899)/Pomp and Circumstance Nr 1 Ddur(Op39)(Land of Hope and Glory)(Film:A Clockwork Orange)(1901)/Pomp and circumstance Nr 4 Gdur:Film:Tarzans äventyr)(Lord of the Apes(Apornas planet)(1907)/Pomp and circumstance Nr 5(Militärmarscher)(1901-30)/Introduction and Allegro for Strings(1905)/Pianokvintett Amoll(1918-19)/In the South(Allasio)(1903)/Symfonier:Symfoni Nr 1 Assdur(Op55)(Film:Tarzans äventyr)(Lord of the Apes(Apornas planet)(1907-08)/Symfoni Nr 2 Essdur(Op63)(1909-11)/Fastaff(1913)/Salut d´amoure(1888)/Sea Pictures/Song:Chanson de Nuit(1901)/Chanson de matin(1901)/The Music makers/Grekisk Antologi/Rosa Newmarch(Op73)/Go song of mine(Op57)/
0 Fra Adolphe Adam  (Charles) 1803 Paris 1856 Opera:Le mal du pays(1827)/Pierre et Catherine(1829)/Danilowa(1830)/Trois jours en une heure(If I were King)(Konung för en dag)/…/Alphyddan/Nurnbergsdockan/Le postillon de Longjumeau(1836)/Ballet:Giselle(Les Willis)(1841)/Filleule des Fees/Jolie Fille de Gand/Song:Cantique de Noel/Minuit Chrétiens(O Helga Natt)/
0 Nor Edvard Grieg 1843 Bergen 1907 Bergen Opera:Bergliot(1871)/Olav Trygvason(1873)/Symfoni:(1)Symfoni Cmoll)/Ork:Humoresker(1865)/Två elegiska Melodier(1881)/Fra Holbergs tid(Holbergsvit)(1884)/Ballade för piano(1876)/Lyriska Stycken(piano)(1867-1901)/Pianosonat Emoll/Troldtog(piano)/Hösten(Ouvertyr)/Anitras dans/Lyriska stycken Nr 1(Fjäril)(Schmetterling)(1886)/Lyriska stycken Nr 4(Nocturne)(1891)/Lyriska stycken Nr 6(Bröllopsdag på Troldhaugen)(1896)/Lyriska stycken Nr 6(Till våren)(1886)/Konsert:Pianokonsert Amoll(Op16)(1868)/Peer Gyntsvit Nr 1(1874)/Per Gyntsvit Nr 2(1874)/Stråkkvartett Nr 1 Gmoll(1877-78)/Violinsonat Nr 1 Fdur(1865)/Violinsonat Nr 2 Gdur(1867)/Violinsonat Nr 3 Cmoll(1886-87)/Cellosonat Amoll(1883)/Norska danser(4st)/Song:Jeg elsker dig/Våren(A.Olavsen Vinje)/En dröm/Haugbussa(Sångcykel)/Fra Monte Pincio(B.Björnson)/Solveigs vaggvisa(Solveigs sang)(H Ibsen)/En svan(H.Ibsen)/Hjertesar(Heart Wounds)/The first meeting/Erotik/Kureigen und Bauerntanz/
0 Nor Björn Wilho Hallberg 1938 Oslo Opera:Evakueringen(1969)/Josef(1979)/Majdagar(1989)
0 Nor Edvard Fliflet Braein 1924 1976 Ork:Seaward(stråkar)(Ut mot havet)(1951)
0 Fra Georges Auric 1899 1983 Film:(70st)
0 Rys Aaron Avshalomoff 1894 Nikolayevsk Sibirien 1965 New York Opera:Kuan Yin(Goddess of Mercy)(1924)/The Great Wall(1945)/Konsert:The Soul of the Chin(violin)(1926)/Symfoni Nr 1(piano)/Symfoni Nr 2(piano)/
0 Ita Evaristo Dall Abaco 1675 1742 Kammar:
0 Ita Vincenzo Bellini 1801 Catania Sicilien 1835 Puteaux,Paris Opera:(10)Adelson e Salvini(1825)/Bianca e Gernando(Bianca e Fernando)(1828)/Il Pirata(1827)/La Straniera(Den okända)(1829)/Zaira(1829)/I Capuleti ed Montecchi(Romeo,Julia)(1830)/La sonnambula(Sömngångerskan)(1831)/Nessun Norma(Rom-Gallien)(1831)/Beatrice di Tenda(1833)/I Puritani(Puritanerna)(1835)/Konsert:Obeokonsert EssDur(1935)/
0 Schw Albert Rudolph Faesy 1837 Zurich 1891 Columbus/Der Triumph der Liebe/Sempach
0 Fra Hector Berlioz 1803 La Cote Saint-André 1869 Paris Opera:(5st)Estelle et Nemorin(1823)/Les francs juges(1826)/Benvenuto Cellini(1838)/La sonne sanglante(1847)/Les troyens(Trojanerna) - 1La prise de Troie 2.Les Troyens a Carthage(1856-58)(1863)/Beatrice et Bebedict(Mycket väsen för ingenting)(1862)/Balett:Balett des Sylphes(Faust)(1845-46)/Symfoni:Symphonie fantastique (Op14)(Film:Sleeping with the Enemy(Sova bland fiender)(1830)(1830)/Omarbetning av Marseillaise(Marseljäsen)(1830)/Symfoni för fiol,orkester(Op16)Harold i Italien(Altfiol)(1834)/Symfoni (Op17)/Romeo och Julia(1839)/Requiem(1837)/Grande symphonie funèbre et triomphale(1940)/Ork:Le carneval Romain(La Corsaire)Romersk karneval(Ouvertyr Benveneto Cellini)(Op9)(1844)/Ungersk marsch(Rakozsy)(1845)/Kleopatras död/Fausts fördömelse(La Damnation de Faust)(1846)/Sommarnätter(1834,1856)/Oratorie:L´Enfance du Christ(1854)/Bok:Grand traite d´instrumentation et d´orchestration modernes 1-2(1843-55)
0 Mex Manuel de Zumaya 1678 Mexiko 1756 Mexiko Opera:La partenope(1711)/
0 Spa Isaac Albéniz  (Albeniz) 1860 Camprodon Lerida 1909 Campo les Bains Opera:El Canto de salvacion(lost)/The Macic Opal(1893)/Poor Jonathan(1893)/San Antonio de la Florida(1894)/Henry Clifford(1895)/Pepita Jimenez(1896)/Kung Arthur: 1 Merlin(1906) 2.Lancelot/Ork,Piano:Espana(Tango Nr 2 Ddur)(Malaguela)(1896)/Iberia(el corpus en Sevilla)(ork)(1906-08)/Rapsodia Espanola(1909)/Navarra(1909)/Klarinett:Chant d´Amour/Tango/Guitar:Suite Espanola(Spansk svit)(Nr 1 Granada   Nr 2 Cataluna   Nr 3 Sevilla   Nr 4 Cadiz    Nr 5 Asturia   Nr 6 Castilla)(1886)/Mallorca/Orientale/Aragon/
0 Spa Vicente Asencio 1908 1979 Guitar:Three Hoages(Tango de la Casada Indidel,Eligia,Sonatina)
0 Sve Tor Aulin 1866 1914 Konsert:Violinkonsert Nr 3-Cmoll(1896)/Violinsonat(1892)/Fyra Akvareller(1.Humoresk 2. 3. 4.)(1899)/Mäster Olof(Strindberg)-musik(1908)/Svenska Danser/En stormig dag/Serbiska sånger/Trenne sånger/Giogiones serenad(1910)/Tre albumblad/Musik(Mäster Olof)(1908)/Ord:Aulinska kvartetten(1887-1912)
0 Sve Valborg Aulin 1860 1928 Stråkkvartett Nr 1 Fdur/Stråkkvartett Emoll/Kör:/Orgel:/
0 Sve Kurt Atterberg 1887 1974 Opera:(5)Härvard harpolekare(1919)/Bäckahästen(1923-24)/Fanal(1929-32)/Aladdin(1941)/Stormen(1948)/Härvards hemkomst(1952)/Symfoni:(9)Symfoni Nr 2(1911-13)/Symfoni Nr 3(Västkustbilder)(1914-16)/Symfoni nr 4(Sinfonia Picola)/Symfoni Nr 5/Symfoni Nr 6 Cdur(Dollarsymfonin)(1927-28)/Ballet:De fåvitska jungfruna(1920)/Per Svinaherde/Konsert:Svit Nr 3(violin,viola,stråkar)(1922)/
0 Dan Hans Abrahamsen 1952 Works for Sinfonetta/
0 Dan Johann Paul Kunzen 1696 Leisnig 1757 Lubeck Opera:Die uber Eifersucht un list triumphirende beständige Liebe(1720)/Die heldenmuthigen Schäfer Romulus und Remus(1824)/Cadmus(1720)/Critique des Hamburgischen Schauplatzes(1725)/Abendmusiken
0 Dan Friedrich Ludwig Aemilius Kunzen 1761 Lubeck 1817 Köpenhamn Opera:Die Fischer(1784,87)/Holger Danske(1789)/Das Fest der Winzer(Die Weinlese(1793)/Festen i Valhal(1796)/Hemmeligheden(1796)/Dragedukken(1797)/Jokeyen(1797)/Erik Ejegod(1798)/Naturens röst(1799)/Min bedste moder(1800)/Hjemkomsten(1802)/Eropolis(1803)/Den logerende(1804)/Hussitterne(1806)/Ossians Harfe(1806)/Gyrithe(1807)/Kapertoget(1808)/Kaelighed paa landet(1810)/Husarerne paa frieri(1813)7
0 Dan Henning Christiansen 1932 Kphm Opera:Dejlig vejr idag n´est-ce pas(1968)/Blomsten og forraederiet(1975)/Bridas Fall(1976)/
0 Dan Siegfried Salomon  (Naphtali) 1885 Kphm 1962 Kphm Opera:Leonora Christina(1926)/
0 Sve Israel Kolmodin 1643 Enköping 1709 Visby Psalm:?Den blomstertid nu kommer
0 Aus Arthur Benjamin 1893 1960 Jamaican pieces(Jamaican Rumba)(1938)/
0 Eng Ernest John Moeran 1894 Isloworth Middlesex 1950 Symfoni Gmoll(1924-37)/Stråkkvartett(trio) Gdur/
0 Tys Gunter Bialas 1907 1995 Opera:/Ork:/Ord:Tolvton
0 Tys Louis Spohr (Ludwig) 1784 1859 Opera:Faust(1816,1852)/Jessonda(1823)/Konserter:Violin(15st)/Bok:Viloinschule(1831)/
0 Tys Christoph Ernst Friedrich Weyse 1774 1842 Otte Morgensange og syv aftensange(1837-38)/Scen:Sovedrikken(1809)/
0 Tys Johann Joachim Quantz 1697 Oberscheden-Gött. 1773 Potsdam Flöjt:(300)Flöjtsonat Gmoll/Bok:Anweisung die Flöte traversiere zu spielen(1752)/Ord:Musiklärare(Fredrik den Store)
0 Tys Friedrich von Flotow 1812 1883 Opera:(30)Martha(1847)/Alessandro Stradella/
0 Fra Giuseppe Sarti  (Sardi) 1729 Faenza 1802 Berlin Opera:(89)Pompeo in Armenia(1752)/Il re pastore(1753)/Vologeso(1754)/
0 Fra Leon Boellmann 1862 1897 Suite Gotique(1895)/
0 Fra Jean Francaix 1912 1997 Träblåskvintett Nr 1 Edur(1948)/Tema con vanazioni(1972)/Dikter(Paul Valery)/Åtta exotiska danser(1981)/Dansskolan(balett)/Hyllning till vännen Papageno(1984)/Quintet for wind nr 1(1948)/
0 Fra Robert Cambert 1628 Paris 1677 London Opera:La pastorale(1659)/Ariane(1661)/Adonis(1662)/Pomone(1671)/Les peines et les plaisirs de l´amour(1671)/
0 Fra Andre Campra 1660 Aix en Provence 1744 Versailles Opera:Divertissement(1697)/L´Europé galante(1697)/Orfeo nell´inferni(1699)/Venus feste galante(1698)/Hesione(1700)/Les muses(1703)/Arethuse(1701)/Tancrede(1702)/Iphigenie en Tauride(1704)/Alcine(1705)/Hippodamie(1708)/Les fetes venitiennes(1710)/Idomenee(1712)/Teleohe(1713)/Enee et Didon(1714)/Camille reine des volsques(1717)/Les ages(1718)/La feste de l´Isle-Adam(1722)/Les muses rassemblees pat l´Amour(1724)/Les sauvages(1729)/Achille et Deidaimie(1735)/Les nopces de Venus/
1 Fra Elisabeth-C  Jacquet de la Guerre 1666 1729 Paris Opera:Cephale a Procris(1694)
0 Fra Jean-Claude Gilliers 1667 Paris 1737 Paris Opera:Amphion(1696)/Arlequin roi de Serendib(1713)/Arlequin Thetis(1713)/Arlequin invisible chez le roi de Chine(1713)/Arlequin Mahomet(1714)/La tombbeau de Nostradamus(1714)/La Foire de Guibray(1714)/…La repetition interrompu(Le petit maitre malgre lui)(1735)/La Basoche du Parnasse(1738)/
0 Fra Charles Piroye 1669 Paris 1725? Paris Opera:Jepthe(1703)/
0 Fra Franc.Antonio Mamiliano Pistocchi 1659 Palermo 1726 Bologna Opera:Il Leandro(1679)/Gli amori fatali(1682)/Il Narciso(1697)/Le pazzie d´amore e dell´interesse(1699)/La risa di Democrito(1700)/I rivale generosi(1710)/
0 Fra Louis de Lacoste 1675 1755 Opera:Aricie(1697)/Philomele(1705)/Bradamante(1707)/Creuse(1712)/Telegone(1725)/Orion(1728)/Biblis(1732)/Opomone(lost)/
0 Fra Jaques Arcadelt 1505 1568 Chanson:(4)/La pastorella mia
0 Fra Jacques Halevy (Franc.-Fromental) 1799 Paris 1862 Nice Opera:Les Bohemiennes(np)(1820)/Les Deux pavillons(1824)/Pygmalion(np)(1824)/L´Artisan(1827)/Le Roi et le batelier(1827)/……Valentine d´Aubigny(1856)/La Magicienne(1858)/Noé(1885)/
0 Fra Georges Bizet 1838 Paris 1875 Bougival Opera:Don Procopio(1858-59)/Pärlfiskarna(1863)/La jolie fille de Perth(Den vackra flickan från Perth)(1866)/Carmen(Toreadorsong:Film:Babe)(Habanera:Film:Trainspotting)(1873-74)/Ork:L´Arlesiennesvit 1-2/Jeux d´enfants/(1871)/Symfoni:Symfoni Nr 1 Cdur(1855)/Smugglarkvintetten
0 USA Ernest Bloch 1880 Schweiz 1959 Ork:Trois poemes juifs(1913)/Symfoni:Israel(Hebreisk rapsodi)(1916)/Konsert:Violinkonsert(1937-38)/Conserto grosso Nr 1/Bal shem Nr 2(chasidiskt liv)(1923)/Nigur Nr 2(Bal shem)(1923)/
0 USA Alan Hovhaness 1911 2000 Symfoni:Symfoni Nr 2 (Op132) Mysterious Mountain(1955)/Odysseus(1973)
0 Irl Charles Villiers Stanford 1852 1924 Klarinettsonat(1912)/
0 USA John Philip Sousa 1854 1932 Marsch:(132)Semper fidelis marsch(1888)/Washington Post(1889)/The Liberty Bell(Monty Python)(1893)Manhattan beach(1893)/The Stars and Stripes Forever(Under stjärnbaneret)(1897)/Operett:(11)/Song:/Dans:
0 USA Jan Bach 1937 Forrest Illinois Opera:The System(1973)/The Student from Salamanca(1980)/
0 USA Gerald Shapiro 1942 Piano trio/
0 USA Stephen Foster 1826 1864 Song:My Old Kentucky home/Jeanie with the light brown hair/Oh Susanna/Old folks at home/Old black Joe/
0 USA Burt Bacharach 1928 Song:Only love can break a heart(1962)/Make it easy for yourself(1962)/Anyone who had a heart(1963)/Reach out for me(1963)/Walk on by(1964)/What the world needs now is love(1965)/I say a little prayer(1966)/Do you know the way to San Jose?(1967)/This guy´s in love with you(1968)/Raindrops keeps fallin on my Head(1969)/I´ll never fall in love again(1969)/
0 USA Del Shannon  (Del Shannon) Song:Runaway(1961)/
0 USA Roy Orbison 1936 1988 Song:Oooby Dooby(1956)/Only the Lonely(1960)/Blue Angel(1960)/Running Scared(1961)/Crying(1961)/Dream baby(1962)/In Dreams(1963)/Mean Woman Blues(1963)/It´s Over(1964)/Oh Pretty Woman(1964)/Mistery Girl(alb)(1989)/
0 USA Gerard Marsden Song:Ferry Cross the Mersey(1964)/
0 USA Elmer Bernstein 1922 Film:Moderna Millie(1967)/Mannen med den gyllene armen(1955)/7 vågade livet(1960)/Ombytta roller(1983)/Oskuldens tid(1993)/Far from heaven(2002)/
0 USA Dominick Argento 1927 York  PA Opera:The Boor(1957)/Cononel Jonathan the Saint(19609/Christopher Sly(1963)/The Masque of Angels(1964)/The Shoemaker´s Holiday(1967)/Postcard from Morocco(1971)/The Voyage of Edgar Allan Poe(1976)/A Water Bird Talk(1977)/Miss Havisham´s Fire(1979)/Miss Havisham´s Wedding Night(1981)/Casanova´s Homecoming(1985)/The Aspern Papers(1988)/The Dream of Valentino(1994)/
0 USA John Adams 1947 Worcester,Mass. Opera:Nixon in China(1987)/The Death of Klinghoffer(1994)/I was looking at the Ceiling and Then I sae the Sky(1994)/Doctor Atomic(2005)/El Nino(om Jesus)/Konsert:Kammarsymfoni(1992)/Violinkonsert(1993)/Ork:Stråkorkester(1977)/Grand Pianola Music(1982)/Light over water(1983)/Harmonielehre(1985)/Short Ride in a fast Machine(1986)/Film:Nixon in China(1987)/The Death of Klinghoffer(1998)/Övr:/Phrygian Gates för Piano(1977)/Shaker Loops ör Stråkseptett(1978,83)/The Chairman Dances(foxtrot)(1985)/Två fanfarer för orkestrar(1.Tromba Lontana 2.Short ride in a Fast Machine)(1986)/The Chairman Dances(1986)/Gnarly Buttons klarinett(ork)(1996)/
0 Eng Jack Judge 1878 1934 It´s a long way to Tipperary(1912)/
0 Eng John Barnett 1802 Bedford 1890 Leckhampton Opera:Before Breakfast(1826)/Two seconds(1827)/The Duece is in Her(1830)/Married lovers(1831)/The Picturesque(1831)/Country Quarters(1831)/The Convent(The Pet of the Petticoats)(1832)/Win Her and Wear her(1832)/Farinelli(1839)/Marie(1845)/
0 Eng Grandville Bantock 1868 1946 Symfoni:Hebriderna(1915)/
0 Eng Benjamin Britten  (Edward) 1913 Lowestoft-Suffork 1976 Aldeburgh Opera:Let´s make an opera(barn)(1940)/Paul Bunyan(1941)/Peter Grimes(Havsmellanspel)(1945)/Albert Herring(1947)/Billy Budd(1951)/The Turn of the Screw(1954)/A Midsummer Night´s dream(1960)/Death in Venice(1973)/Symfoni:Sinfonia da Requiem(Op20)(1940)/Enkel Symfoni(Simple)(Stråkorkester)(Op5)(1933-34)/Vårsymfoni(Solist,kör,ork)(Op44)(1949)/Cellosymfoni Ddur(1963)/Konsert:Pianokonsert Nr 1 Ddur(1938)/Violinkonsert Dmoll(Op15)(1939,58)/Ork:Quartettino(1930)/Fantasikvartett(1932)/Sinfonietta(1933)/Stråkkvartett Nr 1 Ddur(1941)/The Young Person´s Guide to the Orchestra(1945)/War Requiem(1962)/Cellosvit Nr 1(Film:Fanny och Alexander)(1964)Cellosvit Nr 2(1967)/Cellosvit Nr 3(1972)/Nocturnal(John Dowland)(1963)/Sångcykel:Our Hunting Fathers(1936)/On this Island/Övr:Franska sånger(1928)/Now sleeps the crimson petal(Alfred Tennyson)(1943)/Cabticle Nr 3(1954)/Sacred and profane(1975)/Les illuminations(Arthur Rimbaud)(1939)/
0 Par Augustin Barrios Mangore 1885 1944 Guitar:Un sueno en la Floresta(1918)/Mazurka appasionata(1919)/Vals Nr 3 Dmoll(1919)/Vals Nr 4 Gdur(1923)/Le Catedral(1921)/Tres Dances Paraguaya(1924)/Julia Florida(1938)/Una Limosna por el amor de Dios(1944)/Maxixa(1944)/Choro de saudade(1944)
0 Sve Sven Erik Bäck 1919 Sthlm 1994 Opera:Tranfjädrarna(1956)/Gästabudet(1958)/Fågeln(1961)/Ork:Sinfonia da camera(1955)/A Game around a Game(1959)/Favola för klarinett och slagverk(1962)/Övr:Sonat för soloflöjt(1949)/Gästabudet(1958)/Fågeln(1961)/Ballet:Ikaros/Kör:Vid havets yttersta gräns(1979)/Kantat:Ekvator(1988)/Tre Motetter/Ord:Måndagsgruppen
0 Pol Frederic Chopin 1810 Warsawa 1849 Paris Piano:Andante spianato och Grande polonaise/Ballad Nr 1 Gmoll-Op23(Film:The Pianist(Pianisten)(1834)/Ballad Nr 1 Gmoll(1831-35)/Ballad Nr 2 Fdur(1836-39)/Ballad Nr 3 Assdur(1840)/Ballad Nr 4 Fmoll(1842)/Preludier(Op28)/Fantaisie-impromptu Fmoll(1834)/Pianosonat Nr 2 Bmoll(Sorgemarschen)(1839)/Pianosonat Nr 3 Hmoll(1844)/Vals:(19)Vals Nr 1 EssDur(1831)/Vals Nr 5 AssDur(1840)/Vals Nr 6 DessDur(Minutvalsen)(1846-47)/Vals Nr 7 CissMoll(1846-47)/Vals Nr 14 Emoll(1830)/Etyd:(27)Revolutionsetyden/Preludie:(26)Regndroppspreludiet Dessdur(1836-39)/Scherzo(1837)/Sonat i Bmoll Marche Funebre(Sorgemarschen)(Film:Fanny och Alexander)(1839/Pianokonsert Nr 1 Emoll(Op11)(1830)/Pianokonsert Nr 2 Fmoll(Op21)(1829)/Grande Polonaise Brillante(Op22)(Film:The Pianist(Pianisten)/Nocturn:(21)Nocturne Nr 2 EssDur(1830)/Nocturne Nr 4 Fdur(1839)/Nocturne Nr 5 FissDur(1830)/Nocturne Nr 16 Essdur/Nocturne Nr 19 Emoll(1827)/Nocturne Cmoll(Film:The Pianist(Pianisten)/Polonäs:(16)Polynäs Nr 3 Adur(Militär)(1838)/Polynäs Nr 5 FissMoll(1840)/Polynäs Nr 6 AssDur(Hjälte)(1842)/Polynäs Nr 7 AssDur(Polynäsfantasin)(1845-46)/Mazurka Nr 5 Bdur(1831)/Mazurka Nr 13 Amoll(1832)/Mazurka Nr 23 Ddur(1837)/Mazurka Nr 41 CissMoll(1846)/Fantasie Fmoll(1841)/Impromptu Nr 1 AssDur(1837)/Opus 40 Adur/Opus 53 Assdur/Barcarolle FissDur(Allegretto)(1846)/Berceuse DessDur(Andante)(1843-44)/Scherzo Nr 1 Hmoll(1831-32)/Scherzo Nr 2 Bmoll(1837)/Scherzo Nr 3 Cissmoll(1842)/
0 Pol Scharwenka Pianokonsert Nr 4/
0 Pol Michal Kleofas Oginski 1765 1833 Polens Nationalsång
0 Lit Ricardas Kabelis 1957 Ork:Pastorale(1982)/Modus(1984)/Cacti(1994)/Int.elon.s(1996)/Mudra(2000)/Kammar:Dasonata(1980)/Invariations(1983)/Restaration(1985)/Mini duo(1991)/Zelle(1992)/Hämmergesang(1992)/Opus Servus(1993)/Opus Parvulus(1994)/Ex oriente lux(1994)/Windmuhle(1995)/Opus Germanum(1995)/Opus Novum(1999)/Mirror(2003)/Solo:/Kör:/Song:/Elektro:Cechana(1991)/Viola(1994)/Voco(1995)/Orions Belt(1996)/Scen:Goldbarbig(drama)(1988)/Sibiria(1991)/Sheeps instead of Violins(1994)/The Cresent Moon(1995)/Steno(1996)/
0 Lit Vytautas Barkauskas 1931 Partita(violin)(1967)/
0 Pol Jan Wanski Litania Ddur/
0 Pol Mar Wanski Litania Gdur/
0 Pol Jozef Zeidler Stabat Mater/
0 Rys Anton Stepanovitj Arenskij 1861 S:t Peterburg 1906 Symfoni:(2)/Kammar:Pianotrio i Dmoll
0 Israel Noam Sheriff 1935 Ork:Festival Prelude(1957)/Heptaprism(balett)(1965)/Israel Suite(1967)/Charonne(1968)/May Ko Mashma Lan..(1976)/Akeda(Akedha)(1977)/Essay(1977)/Prayers(1983)/La Follia Variation(1984)/A Vision of David(1986)/Konsert:Song of Songs(flöjt)(1981)/Violinkonsert(1986)/Violincello(1987)/Scarlattiana(2piano)(1994)/Kammar:Before the Gate of Gloom(1974)/Sonata(1973)/Two Epigrams(1968)/Destination 5(1961)/Psalm:Song of Degrees(1959)/
0 Israel Abraham Zvi Idelsohn 1882 Lettland 1938 Song:Thesaurus of Hebrew Oriental Melodies 1-10(1914-32)/
0 Ita Sylvano Bussotti 1931 Five Pieces for David Tudor(1959)/Opera:La Passion selon Sade(1965)
0 Ita Girolamo Abos (Abosse) (Avosso) 1715 La Valetta 1760 Neapel Opera:Le due zingare simili(1742)/Le furbiere de Spiletto(1744)/La serva padrone(1744)/La moglie gelosa(1745)/Artaserse(1746)/Pelopida(1747)/Alessandro nelle Indie(1747)/Arianna e Teseo(1748)/Adriano in Siria(1750)/Tito Manlio(1751)/Erifile(1752)/Lucio Vero a sia Il vologeso(1752)/Medo/Andromeda/
0 Ita Giovanni Maria Pagliardi 1637 Genua 1702 Florens Opera:Caligula delirante(1672)/Lisimaco(1673)/Il Numa Pompilio(1674)/Il pazzo per forza(1687)/Il tiranno di Colco(1687)/Il Greco in Troia(1689)/Attilio Regolo(1693)/
0 Ita Giacomo Facco  (Jaime)(Jayme) 1680 Venedig 1753 Madrid Opera:Amor es tode ymbenzion(1721)/Amor aumenta el valor(1728)/
0 Ita Vincenzo Albrici 1631 Rom 1696 Kör:Fader vår(1654)/Övr:Sinfonia/Ord:Drottning Kristinas hovmusiker
0 Ita Gian Domenico Partenio (Partenico) 1650 Spilimberg Friuli 1701 Venedig Opera:Genserico(1669)/Iphide greca(1671)/La constanza trionfante(1673)/Dionisio(1681)/Flavio Cuniberto(1682)/Mässa:Missa pro defunctis(Requiem)(4 voices)/
0 Ita Egberto Gismonti Brasilien Bodas de rato
0 Ita Pietro Pace  (Paci) 1559 Loreto 1622 Loreto Opera:La Delinda(lost)/L´Ilarcosmo(Il mondo lieto)(1621)/
0 Ita Carlo Pallavicino (Pallavicini) Salo Brecia 1688 Dresden Opera:Demetrio(1666)/Aureliano(1666)/Il tiranno humiliato d´amore(lost)(1667)/Ercole in Tebe(1672)/Diocletiano(1674)/Enea in Italia(1675)/Vespasiano(1678)/Il Nerone(1679)/Le Amazoni nell´isole fortunate(1679)/Messalina(1679)/Bassiano(1679)/Carlo re d´Italia(1682)/Il re infante(1683)/Licinio imperatore(1684)/Massimo Pupieno(1684)/Penelope la caste(1685)/Amore inamorate(1686)/La Didone delirante(1686)/L´Amazone corsara(1686)/Elmiro re di Corinto(1686)/La Gerusalemme liberata(1687)/Antiope(1689)/
0 Ita Bernando Pasquini 1637 Mas.de Valdinievole 1710 Rom Opera:La sincerita con la sincerita (Il Tirinto)(1672)/La forza d´amore(1672)/L´amor per vendetta(L´Alcasta)(1673)/Trespolo tutore(1675)/La donna ancora e fedale(1676)/La caduta del regno dell´Amazzoni(1678)/Dov´e amore e pieta(1679)/L´Idalma(Chi la dura la vince)(1680)/Il Lisimaco(1681)/Arsace(1683)/L´Arianna(1685)/Santa Dinna(1687)/L´Eudossia(1692)/Seleucco(1693)/Radamisto(1696)/Alessandro amante/
0 Ita Carmine Giordani 1685 Cerratp 1758 Neapel Opera:La vittoria dell´amor coniugale(1712)
0 Ita Marco Gioseppe Peranda 1625 Macerata Rom 1675 Dresden Opera:Dafne(1671)/Jupiter und Io(1673)/
0 Ita Giuseppe Giordani (Giordanello) 1745 Neapel 1798 Fermo Opera:L´astuto in imbroglio(1771)/Epponina(1779)/Elpenice(1781)/Ritorno d´Ulisse(1782)/L´Acomate(1783)/Erifile(1783)/Pizarro nell´Indie(1784)/Tito Manlio(1784)/Osmano(1785)/L´impegno(1786)/Ifiginia in Aulide(1786)/Fernando nel Messico(1786)/La vestale(1786)/Alciade e Telesia(1787)/I rippieghi fortunati(1787)/Ariarate(1788,89)/Caijo Ostilio(1788)/Il Corrivo(1788)/Scipione(1788)/I tre fratelli ridicoli(1788)/La disfatta di Dario(1789)/Cajo Mario(1789)/Don Mitrillo contrastato(1791)/Medente re di Epiro(1791)/Atalanta(1792)/Song:Caro mio ben/My Dearest Love(piano,tuba)/
0 Ita Antonio Sartorio 1630 Venedig 1680 Venedig Opera:Gl´amori infruttuosi di Pirro(1661)/Seleuco(1666)/La prosperita d´Elio Seiano(1667)/La caduta d´Elio Seiano(1667)/L´Ermengarda regina de´Longobardi(lost)(1669)/L´Adelaide(1672)/L´Orfeo(1672)/Massenzio(1673)/Alcina(lost)(1674)/Giulio Cesare in Egitto(1676)/Antonino e Pompeiano(1677)/L´Anacreonte tiranno(1677)/Ercole su´l Termodonte(1678)/I duo tiranni al soglio(1679)/La Flora(1680)/
0 Ita Antonio Palella 1692 Giovanni a T. Neapel 1761 Neapel Opera:L´Origille(1740)/L´incanti per amore(1741)/Il trionfo del valore(1741)/Il chimico(1742)/Tigrane(1745)/Il geloso(1751)/
0 Ita Gasparo Sartorio  (Sertorio) 1625 Venedig 1680 Venedig Opera:Orithia(1650)/Armidoro(1651)/L´Erginda(1652)/Iphide greca(1671)/
0 Ita Giovanni Paisiello 1740 Roccaforzata 1816 Neapel Opera:(98)Il ciarlone(1764)/I franceci brillanti(1764)/Madama l´umorista(Gli stravaganti)(1765)/L´amore in ballo(1965)….Proserpine(1803)/Elisa(1807)/I pittagorici(1808)/
0 Ita Baldassare Galuppi (Il Buranello) 1706 Burano Venedig 1785 Venedig Opera:(98)La fede nell´incostanza(Gli amici rivali)(1785)/….Il filosofo di campagna(1754)/…La serva per amore(1773)/Övr:Alla tromba della Fama(trumpet)/Dixit Dominus(Psaltaren 109)/Cembalokonsert/Orgelsonat Gdur/Sixi Dominus(Psaltaren 109)/Cembalosonat Nr 38 Cmoll/Konsert Fdur/
0 Ita Giovanni Pacini 1796 Catania Sicilien 1867 Pescia Opera:(90)Don Pomponio(1813)/Annetta d´adversaire(1813)/La ballerina raggiratrice(1814)/……Don Diego di Mendoza(1867)/Berta di Varnol(1867)
0 Ita Ennio Morrocone (Morricone) 1928 Konsert:/Ork:Kantat till Europa(1988)/Film:För en handfull dollar(1964)/Den gode,den onde,den fule(1966)/Slaget om Alger(1965)/Salo eller Sodoms 120 dagar(1975)/1900(1977)/Himmelska dagar(1978)/The Mission(1986)/De omutbara(1987)/Bind mig,älska mig!(1990)/Bulworth(1998)/Marco Polo(TV-serie)(1982)/
0 Ita Goffredo Petrassi 1904 2003 Salmo IX(kör,ork)(1936)/Magnificat(1940)/Coro di morti(1941)/Sonata da camera(1948)/Opera:Il Cordovano(1949)/Kantat:Noche oscura(1951)/Konsert:(8)/Övr:Duetto(violin,viola)(1985)/Kyrie(kör,stråkar)(1990)/Nonsens(kör)(1952)/Porträtt av Don Quijote(balettsvit)(1945)/
0 Por Joly Braga Santos 1924 1988 Konsert:Stråkorkester Ddur(1951)/
0 Por Carlos Seixas 1704 1742 Symfoni B/Cembalo:
0 Por Filipe de Magalhaes 1571 Azeltao 1652 Officium:Officium defunctorum(Requiem)(1614)/Mässa:Missa pro defunctis(Requiem)(1636)/
0 Tys Johannes Brahms 1833 Hamburg 1897 Symfoni:(4)Symfoni Nr 1 Cmoll(Op68)in do minore(Un poco sostenuto,Andante sostenuto,Un poco allegretto e grazioso,Adagio)(1876)/Symfoni Nr 2 Ddur (Op73)Re maggiore(Allegro non trappa,Adagio non trappa,Allegretto grazioso,Allegretto con spirito)(1877)/Symfoni Nr 3 Fdur(Op90)in fa maggiore(Allegro con brio,Andante,Poco Allegretto,Allegro,Tragisk Symfoni-Allegro non trappo(Film:Goodbye Again)(1883)/Symfoni Nr 4 Emoll(Op98) in mi minore(Allegro non trappa,Andante moderato,Allegro giocoso,Allegro energico e passionato)(1884-85)/Pianokvartett Nr 1 Gmoll(Op25)(1861)/Pianokvartett Nr 2 Adur(1861-62)/Pianokvartett Nr 3 Cmoll(1855-75)/Pianotrio Nr 1 Hdur(Trio Ondine)(1853-54)/Pianotrio Nr 2 Cdur(1880-82)/Pianotrio Nr 3 Cmoll(1886)/Pianosonat Nr 1 Cdur(op1)/Konsert:Violinkonsert Ddur (Op77)(1878)/Violinkonsert Gdur(Op78)/Pianokonsert Nr 1 Dmoll(Op15)(1854-58)/Pianokonsert Nr 2 Bdur (Op83)(1878-81)/Dubbelkonserten Amoll(Violin och cello)(1887)/Hungarian Dance Nr 5(Film:The Great Dictator(Diktatorn)/Stråkkvartett Nr 1 Cmoll/Stråkkvartett Nr 1 Cmoll(1865-73)/Stråkkvartett Nr 2 Amoll(1865-73)/Stråkkvartett Nr 3 Bmoll(1876)/Stråkkvintett Nr 2 Gdur(1890)/Stråksextett Nr 1 Bdur(1858)/Stråksextett Nr 2 Gdur(1864)/Sonat:Klarinett,piano Nr 1 Fmoll/Violinsonat Nr 1 Gdur(Regnsonaten)(1878-79)/Violinsonat Nr 2 Adur(1886)/Violinsonat Nr 3 Dmoll(1886-88)/Violasonat Nr 1 Fmoll(1894)/Violasonat Nr 2 Essdur(1894)/Klarinettsonat Nr 1 Fmoll(1894)/Klarinettsonat Nr 2 Essdur(Op120)(1894)/Klarinetttrio Amoll(1891)/Klarinettkvintett Hmoll/Cellosonat Nr 1 Emoll(1862-65)/Cellosonat Nr 2 Fdur(1886)/Horntrio EssDur(1865)/Rapsodi Nr 1 Hmoll(1879)/Rapsodi Nr 2 (piano)Gmoll(1879)/Altrapsodi(Goethe)/Kör:Rhapsodie(1869)/Schlicksalslied(1871)/Nänie Gesang der Parzen(1882)/Song:(200st)Vier ernste Gesänge/Serenad Nr 1/Serenad nr 2(Ein Deutsches reqiem)/Övr:Tragisk Uvertyr/Faustouvertyren/Horntrio/Paganinivariationer(28)(1862-63)/Ungerska danser 1-6 Ungersk dans nr 1 Gmoll/Ungersk Dans Nr 6 Dessdur//Händelvariationer(25) Bdur(1861)/Fem sånger(op104)/
0 Ung Paul Abraham 1892 Apatin 1960 Hamburg Operett:Viktoria unf ihr Husar(Viktorias husar)(1930)/Die Blume von Hawaii(Blomman från Hawaii)(1931)/Bal im Savoy(Bal på Savoy)(1932)/Märchen im Grand Hotel(1934)/Dschainah(1935)/Roxy und ihr Wunderteam(1937)/
0 Tys Heinrich Schultz 1585 1672 Opera:Dafne(1627)/Övr:Jag är det sanna vinträdet/Kleine geistlische Konzerte(1636,39)/Geistliche Chormusik(1648)/Psalm:Psalmen Davids(1619)/Psalm nr 119(1667)/Motetter:
0 Tys Gregor Aichinger 1564 Ratisbon 1626 Mässa:Requiem(1615)/
0 Rys Aram Chatjaturjan   (Chatjaturian) 1903 Jerevan Armenien 1978 Balett:Gajane(1942)/Spartacus(1956)/Symfoni:(3)Symfoni Nr 1(Symfoni Nr 2(The Bell)/Symfoni Nr 3/Balett:Sabeldans ur Gayanch(1942)/Konsert:(2)Pianokonsert DessDur(1936)/Violinkonsert Dmoll(1940)/Maskeradvals/
0 Rys Sergej Tanejev (Sergey Taneyev) 1856 Vladimir na Klyazme 1915 Opera:Orestien(Oresteya)(1895)/Symfoni:(4)/Övr:Pianokvintett Gmoll/Övr:Canzone Fissdur/
0 Rys Alexander Tanejev (Taneyev) 1850 St Petersburg 1918 Petrograd Opera:Mest´ Amura(1899)/Metel´(1916)
0 Kaz Mikkail Bronner 1952 Kazakstan Dream Garden/The Gates to Heaven/Passion by Juda/He Who has forgotten us/Dona Nobis Pacem/The time to have Passion/Violinkonsert/
0 Rys Milij Balakirev 1837 1910 Symfoni:Symfoni Nr 1 C dur(1864-66)/Symfoni Nr 2 Dmoll(1900-08)/Ork:Orientalisk fantasi(Islamey)(1869)/Symfoniskt poem(Tamara)(1867-82)/Uvertyr Nr 2(Ryska teman)(1863-64)/
0 Sve Sven Eric Johansson 1919 Göteborg 1997 Symfoni:Chez nous(1991)/Duinoelegi(1954)/De fyra elementen(Fotia,Terra)(1965-68)/Nalle Puh(Saga)(1980)/En Frödingssymfoni(1984)/Kammarmusik:/Ord:Måndagsgruppen
0 Sve Lars Sandberg 1955 Stockholm Piano:Pleon/Touch/Ork:Bild Avbild/Fog ofog/Efterklang/Tecken/Omfattning(1991)/Ort och Rum/Sig själv förvandlande/Med visst sjungande uttryck/Ett avlyssnat ögonblick hos Bruckner/
0 Eng Frederick Delius 1862 Bradford 1934 Grez sur Loing Opera:Irmelin(1892)/The Magic Fountain(1895)/Koanga(La Calinda)(1897)/A Village Romeo och Julia(1901)/Margot la rouge(1902)/Fennimore and Gerda(1910)/Konsert:Pianokonsert(1906)/Violinkonsert RTVII,6(1916)/Violinsonat Hdur/Skisser från norra England(1914)/Brigg Fair(1907)/Walk to the Paradise(1900-01)/Kör:Mas of Life(1905)/Cynara(1907)/En sång om sommar(1930)/
0 Tys Max Bruch   (Bruck) 1838 1920 Symfoni:Symfoni Nr 1 EssDur(1870)/Symfoni Nr 2/Symfoni Nr 3 Edur(1887)/Frithjof Saga(Tegnér)/Kol Nidrei(Cello)(1881)/Konsert:Scotsk Fantasi för violin,orkester(Op46)(1880)/Violinkonsert nr 1-Gmoll(Op26)(1864-67)/Violinkonsert Nr 2 Dmoll(1878)/Dubbelkonsert Emoll(1911)/Kol nidrei(Alla löften)(1981)/So trinken wir alle/Kol Nidrei/
0 Öst Anton Bruckner 1824 Ansfelden 1896 Symfoni:(9st)Symfoni Nr 1 Cmoll Linzversionen(1865-66)Symfoni Nr 2 Cmoll(1871-72,1875-77)/Symfoni Nr 3 Dmoll(Wagnersymfonin)(1873-77,1889)/Symfoni Nr 4 Essdur(Den romantiska)(1874-76)/Symfoni Nr 5 Bdur(1875-76)/Symfoni Nr 6 Adur(1879-81)/Symfoni Nr 7 Edur(1881-83)/Symfoni Nr 8 Cmoll(Haasedition)(1884-87,1889-90)Symfoni Nr 9 Dmoll(Nowakedition)(1894)/Symfoni Nr 9 Dmoll(ofullbordad)/Symfoni Nr 11/Övrigt:Requiem d-moll(1849)/Te Deum(1884)/Ecco sacerdos/Ave Maria(kör)/Virga Jesse floruit/Stråkkvintett i F-dur/
0 Sve Anders Hultqvist 1955 Stockholm Ork:Time and Bell(1989)/The Wintergarden/Within for horn och stråkkvartett/Rain and After/Konsert:Incantatio/Solvind(datormusik)/Song:Winterafternnon(12 sångare)
0 Sve Lars Erik Larsson 1908 1986 En spelmans jordafärd(1927)/Symfoni nr 1(1928)/Sinfonietta(1932)/Saxofonkonsert(1934)/Pastoralsvit 1-4(Romans)(1938)/En vintersaga(1938)/Förklädd Gud(1940)/Film:(Farliga vägar)(1942)/Musik för orkester(1949)/Missa brevis(1954)/Concertini(12 st)(1955-57)/Tre stycken för orkester(1960)/Quattro tempi/Orkestervariationer(1962)/Tre Citat(kör)(1970)/Due auguri(1971)/Råårokoko(1973)Obligationsmarsch(1940)/Opera:Aresten på Bohus(1938)/Balett:Linden(1958)/
0 Bel César Frank 1822 1890 Six pieces(1860-62)/Le Chasseur maudit(1882)/Symfoni Dmoll(1889)/Symfoniska variationer(1885)/Oratorie Les Beatitudes(1879)/Pianokvintett Fmoll(1880)/Violinsonat Adur(1886)/Cellosonat Adur(1886)/Pianokvintett Fmoll(1878)/Koral Nr 1 Edur(1890)/Koral Nr 2 Hmoll(1890)/Koral Nr 3 Amoll(1890)/Fantasie(3) Adur(1884)/Prelude koral,fuga(1884)/Pastoral Edur(6)(1860-62)/Cantabile Hdur(3)(1878)/
0 Bel Jean Absil 1893 Peluweiz 1974 Ukkel Symfoni:Symfoni Nr 2/Gitarr 1-12/Gitarr 1-12/Gitarr 1-12/Konsert:Orgelkonsert 1-3/Violakonsert/Gitarrkonsert/Övr:Fantasi Caprise/Printemps(lied)/Svit Nr 1-2/
0 Bel Eugene Ysaye 1858 1931 Solovolinsonat Nr 2 Amoll(1923)/Soloviolinsonat Nr 3 Dmoll(1923)/Soloviolinsonat Nr 4 Emoll(1923)/Soloviolinsonat Nr 6 Edur(1923)/
0 Bel Guillaume Lekeu 1870 1894 Violinsonat Gdur(1891)/
0 Tys Walther von der Vogelweide 1160 1230 Unter den Linden/
0 Tys Otto Nicolai 1810 1849 Opera:Muntra fruarna i Windsor(Shakespeare)(1849)/Symfoni:(2st)/
0 Spa Enrique Granados 1867 1916 Opera:Goyescas(Goya)(1911)/Piano:Andaluza(Danzas espanoles)(1892-1900)/Quejas o la maja y el ruisenor(Goyesca)
0 Spa Jeronimo Gimenez (Jimenez) 1854 Sevilla 1923 Madrid Opera:(110)Las Ninas denvueltas(1878)/El esclavo(1887)/Escuela modelo(1888)/….La cortesana de Oman(1920)/
0 Spa Diego Pisador 1509 e1557
0 Spa Pablo Esteve y Grimau 1630 Barchelona 1794 Madrid Opera:Fortunita(1761)/Garrido enferno y su testamento/El Juicio del Ano/
0 Spa Dionysio Aduago 1784 1849
0 Spa Marcos Portugal 1762 1830
0 Sve Ingvar Lidholm 1921 Jönköping Opera:Holländarn(1967)/Inga träd skall väcka dig(1974)/Ett drömspel(1992)/Kör:Laudi(bibeln)(1947)/Canto LXXXI(1956)/…a riveder le stelle(1974)/Ork:Toccata e canto(1944)/Jungfrulin(Erik Härninge)(1945)/Ritornell(1955)/Canto LXXXI(Ezra Pound)(1956)/Poesis(1963)/Kontakion(1978)/Övrigt:Stamp music(1971)/Ord:Måndagsgruppen/Bok:Modern nordisk musik/
0 Sve Hans Holewa 1905 Wien 1991 Sthm Opera:Apollos förvandling(1971)/Symfoni:Symfoni Nr 5(1988)/Kammar:Stråktrio(1961)/
0 Rys Pjotr(Peter) Tjajkovskij (Tchaikovsky) 1840 Ukraina 1893 Opera:(11st)Vojevoden(1867)/Eugen Onegin(Film:Anna Karenina)(Polonaise)(1879)/Jungfrun av Orleans(1881)/Mazeppa(1884)/Jolantha(1890)/Spader Dam(1890)/Balett:Svansjön(Film:Billy Elliot)(Film:Anna Karenina)(Film:John Malkovich)(1877)/Törnrosa(1888-89)/Nötknäpparen(Nötknäpparsviten)(Prinsens dans)(Waltz of the flowers-Film:Fantasia)(1892)/Symfoni:(6st)Symfoni Nr 1 Gmoll(Op13)(Winter Daydreams)(Vinterdrömmar)(1866)/Symfoni Nr 2 Cmoll(Op17)Lillryska(1872,79)/Symfoni Nr 3 Ddur(Op29)Den Polska(1875)/Symfoni Nr 4 Fmoll(Op36) Till Fru Meck(1877)/Manfredsymfonin (Op58)(1885)/Symfoni Nr 5 Emoll (Op64)(1888)/Symfoni Nr 6 Hmoll(Op74)Pathetique(Film:Anna Karenina)(1893)/Manfredsymfonin(1885)/Ork:Serenad för stråkar(1880)/Capriccicio Italien(1880)/Marche Slave(Slavisk marsch)(1876)/Svit Nr 1(Intermezzo)/Ouvertyren 1812(med kanoner och kyrkklockor)(Overture-Film:The Music Lovers)(1880)/Årstiderna(pianosvit)(Nr 6 Hmoll)(1876)/Konsert:Pianokonsert nr 1 Bmoll (Op23)(1875)/Pianokonsert Nr 2 Gdur (Op44)(1879-80)/Pianokonsert Nr 3 Essdur/Pianotrio Amoll(1881-82)/Stråkkvartett Nr 1 Ddur(1871)/Stråkkvartett Cdur(1880)/Stråkkvartett Nr 3 Essmoll/Stråkserenad Cdur/Violinkonsert Ddur (Op35)(Film:Anna Karenina)(1878)/Romeo och Julia/Francesca de Rimini(Symfonisk fantasi)/Rokokovariationer Adur(Cello,ork)(1876)/Karamellféen dans/
0 USA A Cupland 1900 1991 Music for the Theter(1925)/Pianokonsert:(1926)/El salon Mexico(1936)/Appalachian spring(1944)/Ord:Inscape(återupplevelse)
0 Fra Emmanuel Chabrier 1841 Ambert Puy deDome 1894 Paris Opera:Fisch-Ton-Kan(1864)/Vaucochard et fils ler(1864)/Jean Hunyade(1867)/L´Etoile(Horoskopet)(1877)/Le Sabbat(1877)/Une education manquee(1879)/Les muscadins(1880)/Gwendoline(1886)/Le roi malgre lui(Kung mot sin vilja)(1887)/Briseis(1891)/Ork:Espana(rapsodi)(1883)/Impromptu Cdur/Sulamit/A La musique/
0 Fra Guillaume Poitevin 1646 Arles 1707 Mässa:Messe des morts(Requiem)(4 voices)/
0 Ita Francesco Pollini 1762 Ljubljana 1846 Milano Opera:L´orfanella svizzera/Il genio insubre/La casetta nei boschi(1798)/
0 Ita Alexander Agricola 1446 1506 Fortuna desperata/
0 Tys Johann Paul Agricola 1638 Hilpolstein 1697 Neuburg a d Donau Streit der Schönheit und der Tugend(1679)/Die bebeidete jedoch nicht beleigte Liebe abgebildet einem poetischen Sinngedichte von dem Schäfer und der Nymphe Melisse(1679)/Die gesuchte verlorene und endlich wiedergefundene Freiheit in der Begebniz zweier Sicilianischer Princessinnen Salibene und Rosimene(1679)/
0 Tys Johann Rosenmuller 1619 Ölsnitz  Sachsen 1684 Mässa:Requiem(1650)/
0 Tys Michael Kraft 1590c 1662 Mässa:Missa pro defunctis(Requiem)(16 voices)(1652)/Opus XI Musicum(1652)/
0 Tys Antonio Quintavalle 1724 Opera:L´oracolo in sogno(1699)/Il trionfo d´amore(1703)/Paride sull´Ida(1704)/Partenope(1713)/
0 Ita Manuel Maria Ponce 1882 1948 Guitar:
0 Spa Juan Ponce 1480 1521
0 Spa Joan Cererols 1618 Martorell 1676 Mässa:Missa pro defunctis(Requiem)(7 voices)(1651)/Missa pro defunctis(Requiem)(4 voices)(1680)/
0 Ita Mario Castelnuovo-Tedesco 1895 1968 Opera:/Oratorie:/Kantat:
0 Tjeck Frantisek Xaver Pokorny 1729 1794 Konsert Fdur(horn)
0 Tjeck Pavel Josef Vejvanovsky 1639c Hukvaldy Moravia 1693 Mässa:Requiem(2 voices)/Requiem(3 voices)/Requiem(4 voices)/Requiem(lost)/
0 Tjeck Zbynek Vostrak 1920 Prag 1985 Strakonice Opera:Rohovin ctverrohy(1949)/Kutnohorsti haviri(1955)/Prazske nokturno(1960)/Rozbity dsban(1963)/
0 Ita Antonio Bibalo 1922 Trieste Opera:Das Lächein am Fusse der Leiter(Henry Miller)(1965)/Frökem Julie(A.Strindberg)(1975)/Gengangaren(Ibsen)(1981)/Macbeth(Shakespeare)(1990)/Tolvton:Sinfonia notturna(1968)
0 Ita Piero Umiliani 1926 2001 Film:(100)/Song:Mah Na Mah Na(1968)/
0 Ita Bonaventura Rubino 1600-t Montecchio Mässa:La messe de requiem(1653)/
0 Ita Mario Capuana 1590c 1649 Mässa:Messa di defonti(Requiem)(4 voices)(1650)/
0 Ita Innocenzio Alberti 1535 1615 Pavin of Albarti
0 Tys Albert Lortzing 1801 1851 Opera:Tsar och timmerman(1837)/Tjuvskytten(1842)/Vapensmeden(1846)/Die Opernprobe(1851
0 Tys Johann Kuhnau (Kuhn) (Cuno) 1660 Geising Erzgebirge 1722 Leipzig Opera:Orpheus(lost)/Singspiel(lost)/
0 Tys Antonio Giannettini (Zannettini) 1648 Fano 1721 Munchen Opera:Medea in Atene(1675)/L´Aurora in Atene(1678)/Echo ravvivata(1681)/Irene e Constantino(1681)/Temistocle in Bando(1683)/La fedelta consolata dalla Speranza(1685)/L´Ermione racquistata(1686)/L´ingresso alla gioventu di Claudio Nerone(1692)/Introduzione alla festa d´armi e balli(1699)/Virgina console(1704)/Artaserse(1705)/I presagi de Melissa(1709)/Il giuditio di Paride(1710)/Publio Scipione(1710)/L´unione delle tre dee Pallade Giunone e Venere(1716)/La gare di Minerva(1716)/Il Panaro in giubilo(1717)/
0 Tys Jean-Baptiste Stuck 1680 Livorno 1755 Paris Opera:Rodrigo in Algeri(1702)/Thetis et Pelee(1708)/Meleagre(1709)/Manto la fee(1711)/Il Cid(1715)/Polidore(1720)/Orion(1725)/
0 Tys Reinhard Keiser (Cesare) (Renato( 1674 Teuchern Weissenfels 1739 Hamburg Opera:(138)Der köinigliche Schäfer(1693)/Procris und Cephalus(1694)/Die wiedergefundenen Verliebten(1695)/…Jauchzen der Kunste(1733)/Circe(1734)/
0 Tys Johann Krieger(Kreuger)(Kriegher) 1651 Nurnberg 1735 Zittau Opera:Die sicilianische Argenis(lost)(1683)/Der verfolgte David(lost)(1683)/Von der verkehrtenWelt(1683)/Nebucanezar(lost)(1684)/Der politische Quacksalber(lost)(1684)/Der Schwedische Regner(lost)(1684)/Die vierte Monarchie(lost)(1684)/Der Amandus-Tag(1688)/Friedrich der Weise(1717)/Der vormahligeZittauische Kirchen Reformation(1721)/
0 Tys Johann Philipp Krieger (Kriger) 1649 Nurnberg 1725 Zittau Opera:Die gluckselige Verbindung des Zephyrs mit der Flora(1683)/Flora Ceres un Pomona(1688)/Von der getruckten und wieder erquickten Eheliebe(1688)/Die ausgesöhnte Eifersucht(Cephalus und Procris)(1689)/Der grossmutige Scipio(1690)/Der wahrsagende Wunderbrunnen(1690)/Mars und Irene(1692)/Der wiederkehrenden Phöbus(1692)/Ganymedes und Juventas(1693)/Wettstreit der Treue(1693)/Hercules unter denen Amazonen(1694)/Chronus Apollo Fortuna Constantia(1695)/Unterhänigstes Freuden-Opffer(1696)/Cecrops mit seinen drey Töchtern(1698)/Die lybische Talestrias(1698)/Tafelmusik bei der Ruckkehr Johann Georgens und Friderica Elisabeth aus der Emser Bade(1707)/Die bewährte Liebes-Cur(öost)/Schieffers Comoedia(lost)
0 Tys Johann Augustin Kobelius 1674 Waehlitz Merseburg 1731 Weissenfels Opera:Der unschuldig verdammte Heinrich Fursy von Wallis(1715)/Der Irrgarten der Liebe(Livia und Cleander)(1716)/…../Paris und Oenone(1729)/Theseus und Helene(1729)/
0 Tys Nicolaus Adam Strungk (Strunck) 1640 Braunschweig 1700 Dresden Opera:Der glucklich-steigende Sejanus(1678)/Der unglucklich-fallende Sejanus(1678)/Alceste(1680)/Die Liebreiche durch Tugend und Schönheit erhöhete Esther(1680)/Die drei Töchter Cecrops(1680)/Doris oder Der Königliche Sklave(1680)/Semiramis(1681)/Theseus(1683)/Floretto(1683)/L´Antiope(1689)/Alceste(1693)/Nero(1693)/Syrinx(1694)/Phocas(1696)/Ixion(1697)/Scipio und Hannibal(1698)/Agrippina(1699)/Erechtheus(1700)/Julius Caesar(1694-99)/
0 Tys Johann David Heinichen 1683 Krössuln Weissenf. 1729 Dresden Opera:Der Karneval von Venedig(Der angenehme Betrag)(1705)/Hercules(1709)/Olimpia vendicata(1709)/Paris und Helena(1710)/Le passioni per trappo amore(1713)/Mario(1713)/Zeffiro e Clori(1714)/L´amicizia in terzo(1718)/La gara degli dei(1719)/Diana sull´Elba(1719)/Serenata di Moritzburg(1719)/Flavio Crispo(1720)/Le nozze di Nettuno e di Teti(1726)/
0 Tys Johann Philipp Käfer 1672 Schney 1735 Meiningen Opera:Der teutschen Schulmeisters Anstalt zur Lust Music(1711)/Der durch den Siegen bezwungene Hercules(1716)/Iphigenia(1716)/Almire und Fernando(1717)/Der erste Königin derer Amazonen(1717)/Ixion(1718)/
0 Tys Heinrich Albert 1604 1651 Lute:
0 Ita Francesco Cilea 1866 Palmi 1950 Varezze Genua Opera:Gina(1889)/La Tilda(1892)/L´Arlesiana(1897,98,1910,37)/Adriana Lecouvreur(1902)/Gloria(1907,32)/Il matrimonio selvaggio(1909)/Symfoni:
0 Ita Giordano Giacobbi 1567 Bologna 1629 Bologna Opera:Dramatodia(1608)/L´Andromeda(1610)/Proserpina rapita(1613)/Amor prigioniero(1615)/Il Reno sacrificante(1617)/La selva dei mirti(1623)/Ruggero liberato/
0 Ita Geminiano Giacomelli 1692 Piacenza 1740 Loreto Opera:Ipermestra(1724)/Scipione in Cartagena nuova(1728)/Zidiana(1728)/Gianguir(1729)/Lucio Papirio dittatore(1729)/Semiramide riconosciuta(1730)/Annibale(1731)/Epaminonda(1732)/Rosbale(1732)/Alessandro Severo(1732)/Adriano in Siria(1733)/La caccia in Etolia(1733)/Merope(1734)/Cesare in Egitto(1735)/Nitocri regina d´Egitto(1736)/Arsace(1736)/Demetrio(1737)/La costanza vinicitrice in amore(1738)/Egloga amebea/
0 Ita Giovanni Antonio Giai 1690 Turin 1764 Turin Opera:Il trionfo d´Amore (La fillide)(1715)/Sesostri re d´Egitto(1717)/Artenice(1723)/Publio Cornelio Scipione(1726)/Il Tammerlano(1727)/I veri amici(1728)/Mitridate(1730)/Demetrio(1732)/Eumene(1737)/Gianguir(1738)/Adriano in Siria(1740)/Fetonte sulle rive del Po(1750)/Le tre dee riunite(1750)/
0 Eng Edward German 1862 Whitchurch Salop. 1936 London Opera:The Two Poets(1886)/The Rival Poets(1901)/The Emerald Isle(1901)/Merrie England(1902)/A Princess of Kensington(1903)/Tom Jones(1907)/Fallen Fairies(1909)/
0 Aus Percy Grainger 1882 (Hattmakarens borg) 1961 Song:Danish Folksong Suite(Danska folksånger)(1922-30)/Lincolnshire posy(1940)/
0 Tys Joseph Ascher 1829 1869 Danse Espagnole a Madame Bouchardy(op24)(piano)
0 Tys Eugene Ketterer 1831 1870 Valse Des Fleurs(op116)
0 Tys Felix Mendelssohn 1809 1847 Oktett i Essdur(1825)/Pianokonsert Nr 1 Gmoll/Violinkonsert Emoll(Op64)(1844)/Scen:En midsommarnattsdröm Nr 1(Uvertyr)(1826)/En midsommarnattsdröm Nr 2(Schhezo)(1843)/En midsommarnattsdröm Nr 8(Notturne)(1843)/En midsommarnattsdröm Nr 10(Wedding March)(Bröllopsmarsch)(Film:A Midsummer Night´s Sex Comedy)(Film:Four Weddings and a Funeral)(1826)/Hebriderna(Fingals cave)(Op26)(uvertyr)(Film:L.A.Confidential)(1832)/Symfoni:Symfoni Nr 1 Cmoll(Op11)(1824)/Symfoni Nr 2 Bdur(Op52)(Bönsymfonin)(Lobgesang)(1840)/Symfoni Nr 3 Amoll (Op56)(Den skotska)(1842)/Symfoni Nr 4 Adur (Op90)(Den Italienska)(1833,1837)/Symfoni Nr 5 Ddur(Reformationssymfonin)(1829-30)/Stråkkvartet Nr 1 Ddur/Stråkkvartett Nr 2 Amoll/Stråkkvartett Nr 3 Essdur/Stråkkvartett Nr 4 Emoll/Stråkkvartett Fmoll/Stråkoktett Essdur(1825)/Cellosonat Nr 1 Bdur(1838)/Violinkonsert Emoll(op64)/Cellosonat Nr 2 Cmoll(1845)/Pianotrio Nr 1 Dmoll(1839)/Pianotrio Nr 2 Cmoll(1845)/Presto Cdur(Spinnerlied Bee´s Wedding)(1843-45)/Oratorie:Paulus(1836)Elias(1846)/La Resurrezione(1708)/Sånger:Auf Flugeln des Gesanges/Song without words(1845)/Orkester:Lieder ohne Worte(1830-40)/Variations serieuses(piano)(Film:The Pianist(Pianisten)(1841)/
0 Ita Giuseppe Verdi 1813 Le Roncole Busseto 1901 Milano Opera:Oberto Conte di San Bonifacio(1839)/Ub giorno di regno(1840)/Nabucodonosor(Nebukadnessar-Fångarnas kör)(Film:tango)(Uvertyr)(1842)/I Lombardi alla prima crociado(1843)/Ernani(1844)/I due foscari(1844)/Giovanni d´Arco(1845)/Alzira(1845)/Attila(1846)/Macbeth(1847,65)/I Masnadieri(1847)/Jerusalem(1847)/Il Corsaro(1848)/La battaglia di Legnano(1849)/Luisa Miller(1849)/Stiffelio(Aroldo)(1850)(1857)/Rigoletto(Questa a quella:Film:Wall Street)(1851)/Il Trovatore(Trubaduren)(Anvil Chorus:Film:A Night at the Opera)(1853)/La Traviata(Dammi tu forza:Film:Pretty Woman)(1853)/Smideskören/Sicilianska Vespern(Sicilianska aftonsången)(1855)/Giovanna de Guzman(1855)/Simon Boccanegra(1857)/Aroldo(1857)/Un ballo in maschera(Maskeradbalen)(1859)/Don Carlo(1867,72)/La Forza del destino(Ödets makt)(Overture:Film:Jean de Florette)(Film:John Malkovich)(1862)/Aida(Marsch)(1871)/Othello(Otello)(1887)/Falstaff(1893)/Ork:Messa di requiem(1874)
0 Rys Dmitrij Kabalevskij 1904 1987 Opera:Colas Breugnon(1938)/Konsert:Pianokonseret Nr 2(1935)
0 Rys Aleksej Verstovskij (Nikolayevich) 1799 Seliverstove-Tambov 1862 Moskva Opera:Pan Twardowski(1828)/Vadim(Probuzhdeniye dvenadtsati spyashchikh dev)(1832)/Askol´dova mogila(Askolds Grav)(1835)/Toska po rodine(1839)/Churovo Dolina(Son nayavu)(1841)/Gromoboy(1858)/
0 Rys Anatolij Ljadov 1855 1914 Musical snuffbox(Musikalisk snusdosa)(op32)(1893)/Kikimora(op63)(1909)/
0 Rys Alexander Glazunov 1865 1936 Balett:Raymonda(Op57)(1898)/Årstiderna(1899)/Symfoni:(9)Symfoni Nr 1(Slavyanskaya)/Symfoni Nr2/Symfoni Nr 3/Symfoni Nr 4/Symfoni Nr 5 Bessdur(Op55)(1985)//Konsert:Violinkonsert Amoll (Op82)(1904)/Saxofonkonsert(1934)/Kör:/Stråkkvartett:(7)
0 Ung Franz Liszt 1811 1886 Piano:Paganinnietyderna(1838)/Sonat Hmoll/Hungarian Rhapsodies(Ungersk rapsodi)(19st)(Nr 2 Cissmoll Film:Who Frames Roger Rabbit?)/Petrarcasonetterna/Annees de pelerinage(tre samlingar)(1836-37)/Dikt:Les Preludes(1848)/Harmonies poetiques et religieuses(Nr 7 Begravning)(1849)/Les jeux d´eau a la Villa d´Este/Festklanger/La Campanella(Klockan) GissMoll(1838)/Liebestraum Nr 3 Assdur(Dream of love)/Symfoni:Dantesymfonin(S109)(1856)/Faustsymfonin(S108)(1857)/Konsert:Pianokonsert Nr 1 Essdur(S124)(1849,53,56)/Pianokonsert Nr 2 Adur(S125)(1839,1849-65)/Pianosonat Hmoll(1853)/Mephisto Waltz(1880)/Oratorie:Elisabeth(1862)/Christus(1867)/Ork:The Battle of the Huns(Ouvertyr)(S105)(1857)/Från vaggan till graven(S107)(1881)/Ungersk Rapsodi Nr 2 Cissmoll/Hungarian Rhapsody Nr 17/Preludier(S97)(1848)/Richard Wagners grav/Fantasi och fuga(Adnos ad salutarem undam)(1850)/Konsertstudier(3)/Etyd Nr 2(La leggierezza) Fmoll(1848) Etyd Nr 3 Un sospiro(1848)/Etudes d´execution(Harmonies du Soir)/Consolation Nr 6(Pensees poetiques 1-6)(1858)/Konsertstudier(2) 2 Gnomenreigen(Dvärgdans)(1862-63)/Totentanz(Dödsdans)(1849)/Mefistovals Nr 1 Adur(Der Tanz in der Dorfschenke)(1859-60)/Rigolettoparafras(1859)/Scherzo & March/Ave Maria(Die Glocken von Rom)/
0 Ung Emil Abranyi 1882 Budapest 1970 Budapest Opera:A Ködkiraly(The King of Mist)(1902)/Monna Vanna(1906)/Poalo es Francesca(1911)/Don Quijote(1917)/Ave Maria(A May Intermezzo)(1922)/A vak Katona(The Blind Soldier)(1923)/Ay eneklö dervis(The Prince of the Lilies)(1938)/Bizanc(Byzantium)(1942)/Eva boszorkany(Eva the Witch)(1944)/Balatoni rege(A Balaton Legend)(1945)/A Tamas-templon karnagya(The Cantor of the St Thomas Church)(1947)/
0 Eng Henry Kimball Hadley 1871 Somerville Mass. 1937 New York Opera:Safie(1909)/The Atonement of Pan(1912)/Azora Daughter of Montezuma(1917)/Bianca(1918)/Cleopatra´s Night(1918)/Semper virens(1923)/A Night in Old Paris(1924)/The Legend of Hani(1933)/Operett:Happy Jack(1897)/Nancy Fire Prince(1924)/The Pearl Girl/Symfoni:Symfoni Nr 1/Symfoni Nr 2/Symfoni Nr 3/Symfoni Nr 4 Dmoll(Op64)/Övr:The Ocean(Op99)/The Culprit Fay(Op62)/
0 Eng Thomas Ades 1971 Opera:Powder her face(1995)/Symfoni:Liten Symfoni(199o)/
0 Eng Charles Tomlinson Griffes 1884 1920 Piano:
0 Öst Alban Berg 1885 Sthlm 1935 Sthlm Opera:Lulu(1935)/Wozzeck(1925)/Piano:Pianosonat(Fyra stycken)(op5)(1907)/Fyra sånger(op2)(Alfred Mombert)(1910)/Altenberglieder(1912)/Tre orkesterstycken(1914)/Kammarkonsert(träblås)(1925)/Lyrisk svit(6)(1926,28)/Violinkonsert(To the memory of an Angel)(1935)/Stråkkvartett(1910)/Die Nachtigall(Theodor Storm)/Ord:Atonalitet
0 Öst Georg Christoph Wagenseil 1715 1777 Symfoni:(100)Symfoni Adur(Wv432)/Kammar:/Konsert:Cellokonsert Adur/Orgelkonsert Bdur/Harpkonsert Gdur/Svit för tre Celli och kontrabas/Övr:Confitibor
0 Öst Sigismund Thalberg 1812 1872
0 Öst Anton Karas 1906 1985 Film:Den tredje mannen(The Harry Lime Theme)(1925)/
0 Öst Karl Böhm 1894 1981 Grand Polonaise
0 Fra Claude Debussy 1862 Saint Germain Paris 1918 Paris Opera:Rodrigues et Chimene(1888-92)/Pelleas och Melisande(1902)/Le diable le beffroi(1902-11)/Ballet:Khamma(1911-12)/Jeux(lek,spel)(1912)/Ork:Printemps(1887)/Prelude a l´apres-midi d´un faune(Förspel till en fauns eftermiddag)(1891)/Tre Nocturnes(Nuages,Fetes,Sirenes)(1897-99)/Premiere Rhapsodie för klarinett,ork(1909-10)/Nuages(Skyar)(1901-08/Den Helige Sebastians martyrium(1911)/La Mer 1:Cello,2:,3:Dialogue de Vent et de la Mer(Dialog mellan vinden och havet)(Havet)(1903-05)/Dances sacree et danse profane(1904)/Images(1911)/Syrinx(1913)/Berceuse neroque(1914)/Prelude a L´apresmidi dun Faune(1892-93)/Preludieboken Nr 2(Vinporten)/Fetes(Fester)/Sonater(1915)/Song:Mandoline(1880-83)/Cinq poemes de Baudelaine(1887-91)/Ariettes oubliees(1888)/Tetes galantes I(1882,1891-92)/Fetes Galantes II(1904)/Proses lyriques(1892-93)/Chansons de Bilitis(1897-98)/Trois ballades de Villon(1910)/Trois ballades de Mallarme(1913)/Övr:Stråkkvartett Gmoll(1893)/Violinsonat Gmoll(1916)/Cellosonat Dmoll(1915)/Sonat(fjöjt,viola,harpa)(1916)/Piano:Arabesque nr 1-2(1888-91)/Marche ecossaise(duett)(1891)/Petite Suite(duett)(1886-89)/Suite bergamasque(1890)/Pour le Piano(1896)/Lindaraja(2-piano)(1901)/Estampes(1903)/L´isle joyeuse(Lycksalighetens ö)(1904)/Images I(1905)/Images II(1907)/Childrens corner(1906-08)/12 Preludes Book I(1912)/Book II(1910)/Epigraphes antique(duett)(1914)/12 Edydes Book I-II(1915)/En blanc et noir(2-piano)(1915)/Clair de Lune(piano)/Le petit negre(Klarinett)/Flickan med linhåret/Den sjunkna katedralen/Trädgårdar i regn/Sex Etyder/Fantasy(Fantasi)/Ord:Impressionism/Symbolism/Stephan Mallarmes dikter/
0 Fra Maurice Durufle  (Duruflé) 1902 1986 Orgelsvit(1933)/
0 Pol Richard Addinsell 1904 1977 Warsaw conserto(1941)
0 Pol Ignacy Jan Paderewski 1860 Warsawa 1941 Pianokonsert Assdur(Op17)/
0 Pol Henryk Górecki (Gorecki) 1933 Symfoni:Symfoni Nr 3 (Op3)/Symfoni av sorgesamma sånger(1976)/Symfoni Scontri(1960)/Konsert:Cembalokonsert Nr 2/Stråkkvartett:Already It Is Dusk(1988)/Kör:Beatos vir(Baryton,kör)(1997)/Totus Tuus(1987)/Sanctus Adalbertus(1997)
0 Slovak Ernö Dohnény (Ernst v Dohnanyi) 1877 Bratislava 1960 New York Opera:Tante Simona(1913)/A vajda tornya(1922)/Der Tenor(1929)/
0 Slovak Johann Sigismund Kusser (Cousser) 1660 Bratislava 1727 Dublin Opera:Julia(1690)/Cleopatra(1691)/La Grotta di Salzdahl(1691)/Ariadne(1692)/Andromeda(1692)/Jason(1692)/Narcissus(1692)/Porus(1693)/Erindo(1694)/Genericus als Rom und Karthagens Uberwinder(1694)/Pyramus und Thisbe getreue und festverbondene Liebe(1694)/Der grossmutige Scipio Africanus(1694)/Der verliebte Wald(1698)/Erminia(1698)/The Man of Mode(1705)/
0 Slovak Johann Christoph Kaffka 1754 Regensburg (Bratisl) 1815 Riga Opera:Das wuthende Heer(1782)/Rosamunde(1784)/Bitten und Erhörung(1784)/Antonius und Cleopatra/Der Talismann/
0 Slovak Miska Hauser 1822 Bratislava 1887 Wien Opera:Der blinde Leiermann/
0 Fra Henry Deparc 1848 1933 Lénore/Piano:/Ork:Aux etoiles/Song:L´Invitation au voyage/La Vie anterieure/Phidyle
0 Tys Antonin Dvorak 1841 Nelahozeves Böhm. 1904 Prag Opera:(14)Alfred(1870)/Kral a uhlir(1871)/Tvrde palice(1874)/Vanda(1875)/Selma sedlak(1878)/Dimitrij(1882)/Jacobin(1889)/Cert a Kaca(1899)/Rusalka(Sången till månen)(1900)/Armida(1904)/Symfoni:(9)Symfoni Nr 1/Symfoni Nr 2/Symfoni Nr 3/Symfoni Nr 4/Symfoni Nr 5 Fdur (B54 Op76)(1875)/Symfoni Nr 6 Ddur (B112 Op60)(1880)/Symfoni Nr 7 Dmoll (B141 Op70)(1884-85)/Symfoni Nr 8 Gdur (B163 Op88)(1889)/Symfoni Nr 9 Emoll (B178 Op95)(Från nya världen)(1893)/Konsert:Cellokonsert Nr 2 Hmoll(B191)(1894-95)/Violinkonsert Amoll (B108)(1880,82)/Serenad för stråkar Edur(Op22)(1875)/Serenad för blåsare Dmoll(Op44)(1878)/Pianotrio Emoll(Dumky)/Stråkkvartett:(14)Stråkkvartett Nr 6 Fdur(Den Amerikanska)/Stråkkvartett Nr 9/Stråkkvartett Nr 10 EssDur(Slaviska)(1878-79)/Stråkkvartett Nr 12 Fdur(Amerikanska)(1893)/Stråkkvartett Nr 13 Gdur(1895)/Stråkkvartett Nr 14 AssDur(1895)/Stråkkvintett EssDur(Amerikanska)(1893)/Stråksextett Adur/Stråkvartett Essdur(Amerikanska)(1893)/Violinsonat Gdur/Romans för violin,orkester Fmoll(Op11)/Humoresque(Klarinett)(Film:Fanny och Alexander)/Pianotrio Nr 3 Fmoll(1883)/Pianotrio Nr 4 Emoll(Dumka)(1890)/Pianokvintett Nr 2 Adur/Ork:Serenad Edur(uvertyr)/Slaviska danser 1-8 AssDur(1878,86)/Slavisk Dans Nr 2 Emoll(Dumka)(1878)/Dikt:Vattumannen/Middagshäxan/Den gyllene spinnrocken/Skogsduvan/Mähriska sånger/Klanger från Mähren)(1876)/Tjeckisk svit/Song:Stabat Mater
0 Bel Henri Vieuxtemps 1820 1881 Konsert:Violinkonsert Nr 1/Violinkonsert Nr 2/Violinkonsert Nr 3/Violinkonsert Nr 4 Dmoll(1850)/Violinkonsert Nr 5 Amoll(Op37)(1861)/Violinkonsert Nr 6/Violinkonsert Nr 7
0 Pol Witold Lutoslawski 1913 1994 Symfoni:Symfoni Nr 1/Symfoni Nr 2/Symfoni Nr 3(1983)/Symfoni Nr 4(1992)/Symfonisk variation/Konsert:Konsert för Orkester(1954)/Paganinivariationer(2 piano)(1941,1977-78)/Chantefleurs et Chantefables/Silesian Triptych/Dubbelkonsert(Obeo,harpa)/Cellokonsert/Livre pour orchestra/Novelette/3 Poems by Henri Michaux/Paroles Tissées/Les Espaces du Sommeil/Konsert för orkester(1954)/Musique funebre(stråkar)(1958)/Kammar:Jeux vénetiens(1961)/Chain I(Two Childrens songs,Six Childr..)(1983)/Chain II(Interlude,Partita)(1985)/Chain III/Pris:Polarpriset 1993
0 Pol Henryk Wieniawski 1835 1880 Konsert:Violinkonsert Nr 2 Dmoll(Op22)(1862)/Violin:Etudes Caprices (8st)(1862)/Polonaise Nr 1 Ddur(1853)/Scherze tarantelle Gmoll(1856)/Legende Gmoll(op17)/
0 Fra Charles Gounod 1818 Paris 1893 St Cloud Opera:(14)Sapho(1851)/La nonne sanglante(1854)/Le medecin malgre lui(1858)/Faust(1859)/Philemon et Baucis(1860)/La colombe(1860)/La reine de Saba(1862)/Mireille(1864)/Romeo och Julia(1867)/George Dandin(1873)/Cinq-Mars(1877)/Maitre Pierre(1877)/Polyeucte(1878)/Le tribut de Zamora(1881)/Sancta Ceciliamässan/Övr:Symfoni Nr 1 Ddur/Petite symphonie(Liten symfoni för blåsare)(1885)/Song:Ave Maria/Övr:Requiem(sonsons död)(1893)/Soldatkör/
0 Fra Louis Vierne 1870 1937 Orgelsymfoni Nr 1 Dmoll(1898-99)/Orgelsymfoni Nr 3 FissMoll(1912)/Orgelsymfoni Nr 6 Hmoll(1930)/Carillon de Westminster Nr 6(Pieces de fantasie)(1927)/
0 Tys Johan Strauss I  d.ä. 1804 1849 Radetzky-marschen(Op228)(1848)/Eisele und Beisele Sprunge(Op202)/Kettenbruckewalzer(Op4)/Salon Polka(Op161)/
0 Tys Johan Strauss II  d y   (Baptist) 1825 Wien 1899 Wien Operett:(16)Indigo und die vierzig Räuber(1871)/Der Carneval in Rom(1873)/Die Fledermaus(Läderlappen)(1874)/Cagliostro in Wien(1875)/Prinz Methusalem(1877)/Blindekuh(1878)/Das Spitzentuch der Königin(1880)/Der lustige Krieg(1881)/Eine Nacht in Venedig(En natt i Venedig)(1883)/Der Zigeunerbaron(Zigenarbaronen)(1885)/Simplicius(1887)/Ritter Pazman(1892)/Furstin Ninetta(1893)/Jabuka(1894)/Waldmeister(1895)/Die Göttin der Vernunft(1897)/Balett:Askungen/Wienervals:Morgenblätter vals(1864)/An der schönen blauer Donau(Film:Hannibal)(Film:Titanic)(1867)/Kunstlerleben vals(1867)/G´schichten aus dem Wienerwald(Film:Heat and Dust)(1868)/Wienerblod(Film:My Big Fat Greek Wedding)(1871)/Wein Weib Gesang val(1869)/Indigo och de fyrtio rövarnas vals(Ur Tusen och en natt)(1871)/Wienerblut vals(1873)/The Blue Danube(Film:True Lies)(Film:Roxanne)/Rosen aus dem Suden vals(1880)/Frulingstimmen vals(1883)/Kaiservals(Kejsarvalsen)(1889)/Annen-Polka(1852)/Perpetuum Mobile(1862)/Egyptisk marsch/Jaktpolka/Explosionenpolka/Unter Donner und Blitz(Blixt och dunder)(1868)/Trisch-Tratsch-polka(Chit Chat)(1858)/Accelerationen(vals)(1860)/Pizzicato Polka(1870)/Auf der Jagd galopp(Jaktgaloppen)(1875)/
0 Tys Oscar Straus  (Strauss) 1870 Wien 1954 Bad Ischl Opera:Die lustigen Nibelungen(1904)/
0 Tys Josef Strauss 1827 1870 Valser:Delirier(1867)/Sphärenklänge vals(1868)Flora Polka mazur(Op54)/Frauenherz Polka mazur(Op166)/Sehnsucht Polka mazur(Op22)/
0 Tys Eduard Strauss 1835 1916
0 Tys Johan Strauss III 1866 Wien 1939 Berlin Opera:Katze und Maus(1898)
0 Tys Alfredo Keil 1850 1907 Opera:Serrana(1899)/Portugals Nationalsång(1910)
0 Tys Udo Zimmermann 1943 Dresden Opera:Weisse Rose(Vita Rosen)(1967)/Die Zweite Entscheidung(1970)/Levins Muhle(1973)/Der Schuhu und die fliegende Prinzessin(1976)/Die wundersame Schustersfrau(Den underbara skomakarfrun)(1982)/Weisse Rose(Vita Rosen)(1986)/Ganterbein(1998)/Konsert:/Kör:/
1 Tys Ellen Taaffe Zwilich 1939 Symfoni:Symfoni Nr 1/Symfoni Nr 2/Symfoni Nr 3/Symfoni Nr 4/Konsert:Conserto Grosso Ddur(1985)/Trumpetkonsert(1986)/Posaunenkonsert(1990)/Flöjtkonsert(1991)/Obeokonsert(1992)/Hornkonsert(1995)/Trippelkonsert(1997)/Kammar:Oktett(1985)/Klavertrio(1990)/Klarinettkvintett(1992)/
1 Tys Luise Adolpha Le Beau 1850 Rastatt 1927 Baden Baden Lied/Kör/Ballad/
0 Tys Bernd Alois Zimmermann 1918 Bliesheim(Erftstadt) 1970 Frechen (Köln) Opera:Die Soldaten(Soldaterna)(1965)/Symfoni:Sinfonie in einem Satz/Balett:Alagoana/
0 Tys Richard Strauss 1864 Munchen 1949 Garmisch Partenki. Opera:Guntram(1894)/Feuersnot(1901)/Aus Italien/Salome(De sju slöjornas dans)(1905)/Elektra(1909)/Rosenkavalier(Rosenkavaljeren)(1911)/Ariadne på Naxos(1912)/Die Frau ohne Schatten(Kvinnan utan skugga)(1919)/Intermezzo(1924)/Die ägyptische Helena(1928)/Arabella(1933)/Die schweigsame Frau(1935)/Friedenstag(1938)/Daphne(1938)/Die Liebe der Danae(1940)/Capriccio(1942)/Symfoni:Don Juan(1889)/Till Eulenspiegels lustige Streiche(Spratt)(1895)/Also sprach Zarathustra(Nietzsche)(Film:A Space Odyssey(Odeusseus äventyr)(Film:Toy Story 2)(1896)/Ein Heldenleben(En hjältes liv)(1899)/Eine Alpensinfonie(Alpsymfonin)(1911-15)/Sinfonia Domestica(1902-03)/Tod und Verklärung(1889)/Konsert:Burleske Dmoll(1886-86)/Violinsonat EssDur(1887-88)/Cellosonat Fdur(1880)/Serenad EssDur(1881)/Svit Bdur(1884)/Sonatina Nr 2 EssDur(Fröhliche Werkstatt)(1944-45)/Don Juan(tondikt)(1888)/Don Quixote(Altfiol,Cello)(Don Q själv)(1896-97)/Ein Heldenleben(1898)/Le Bourgeois gentilhomme(Borgaren och Adelsmannen)(1912)/Obeokonsert(1945)/Hornkonsert Nr 1 EssDur(1882-83)/Hornkonsert Nr 2 EssDur(1942)/Metamorphosen(Metamorfoser)(1945)/Vier letzte Lieder(1948)/Don Quijote(symfonisk dikt)/
0 Tys Robert Schumann  (Alexander) 1810 Zwickau 1856 Endenich(sjukhus) Opera:Der Corsar(1844)/Genoveva(1850)/Piano:Papillons(1832)/Carneval(1833-35)/Kinderszenen(Träumerei)(Klarinett)(1838)/Kreisleriana(1838)/Fantasi Cdur(1836)/Davidsbundlertänze(1837)/Arabesk(1838)/Arabesque Cdur(1838)/Kreisleriana(1938)/Etudes symphoniques/Das Paradies und die Peri(1843)Waldszenen(1848-49)/Song:Liederkreis(1836)/Frauenliebe und leben(1840)/Dichterliebe(1840)/Märchenbilder(op113)/Gesänge der Fruhe/Symfoni:Symfoni Nr 1 Bdur(Op38)Vårsymfonin(1841)/Symfoni Nr 2 Cdur(Op61)(1845-46)/Symfoni Nr 3 Essdur(Op97)Rhensymfonin(1850)/Symfoni Nr 4 Dmoll(Op120)(1841,51)/Konsert:Pianokonsert Amoll(Op54)(1841-45)/Violinsonat Nr 1 Amoll(1851)/Violinsonat Nr 2 Dmoll(1851)/Violinkonsert Dmoll(1853)/Pianokonsert Amoll(1841-45)/Pianosonat Nr 1 Fissmoll(1832-35)/Pianosonat Nr 2 Gmoll(1833-38)/Pianokvintett Essdur(1842)/Pianotrio Nr 1 Dmoll(1847)/Cellokonsert Amoll(Op129)(1850)/Ork:Manfred Ouvertyr(Op115)(1852)/Övr:Tre romanser(obeo,piano)(1849)/5 stycken i folkton(1849)/Geistervariationerna/
1 Tys Clara Schumann   (f.Wieck) 1819 1896 Pianokonsert Amoll(1835)/Pianotrio Gmoll(1846)/Romanser(1853)/Sånger(1853)/Lieder(opus 23)/Sex Romanser(piano)(opus 21-22)/
0 Tys John Christopher Pepusch 1667 Berlin 1752 London Opera:Thomyris Queen of Scythia(1707)/Venus and Adonis(1715)/Myrtillo(1715)/Apollo and Daphne(1716)/The death of Dido(1716)/The Prophetess(The History of Diocletian)(1724)/The beggers opera(Tiggaroperan)(1728)/The Wedding(1729)/Polly(1777)/
0 Ita Umberto Giordano 1867 Foggia 1948 Milano Opera:(12st)Marian(1889)/Mala vita(1892)/Regina Diaz(1894)/Andrea Chenier(1896)/Il voto(1897)/Fedora(1898)/Siberia(1903)/Marcella(1907)/Mese Mariano(1910)/Madame Sans-Gene(1915)/Giove a Pompei(1921)/La cena delle beffe(1924)/Il re(1929)/La festa del Nilo/
0 Sve Allan Pettersson 1911 1980 Symfoni:(16st)/Symfoni Nr 7(1967)/Symfoni Nr 12(De dödas torg)/Symfonisk sats(1973)/Song:Barfotasånger(1943-45)/Min längtan(1954)/
0 USA Erich Wolfgang Korngold 1897 1957 Opera:Die tote Stadt(1920)/Konsert:Judisk påsk(lovsång)(1941)/Violinkonsert(1)(Op35)(1945)/Symfoni:(1)(1951-52)/Sifonietta(Op5)(1912)/Song:Sterbelied(Alfred Kerr)/Dies eine kann mein Sehen nimmer fassen(Edith Ronsperger)/Film:Anthony Adverse(1936)/Robin Hoods äventyr(1938)/
0 USA Philip Glass 1937 Baltomore Opera:Einstein on the beach(1976)/A Madrigal Opera(1980)/Attacca(The Panther)(1980,82)/Satyagraha(1980)/The Photographer Far from the truth(1982)/Akhnaten(1983)/the CIVIL warS(1984)/The Juniper Tree(1985)/The making of the Representative for Planet(1988)/The fall of the house of Usher(1988)/1000 Airplanes on the Roof(1988)/Hydrogen Jukebox(1990)/The Voyage(1992)/Orphee(1993)/La Belle et la Bete(1994)/Les Enfants Terribles(1996)/The Marriages Between Zones Three Four and Five(1997)/Monsters of Grace(1998)/White Raven(1998)/Galileo Galilei(2002)/Film:/Opera:Huset Ushers fall(1988)/La belle et la Bete(1994)/Hydrogen Jukebox(1990)
0 USA Louis Armstrong  (Satchmo) 1901 New Orleans 1971 Dippermounth Blues(1923)/Big Butter and Egg Man(1926)/Hotter than that(1927)/Savoy Blues(1927)/Weather Bird(1928)/West end Blues(1928)/Ain´t Misbehavin(1929)/When your smiling(1929)/Dinah(1930)/Sweethearts on parade(1930)/Tiger Rag(1930)/Star Dust(1931)/Eventide(1936)/Carry Me back to Old Virginny(1937)/I Double dare You(1938)/Stuttin with some Barbecue(1938)/I Cover the Waterfront(1941)/Cabin in the Sky(1943)/Back O´Town blues(1947)/Blueberry hill(1949)/Yellow dog blues(1954)/Mack the Knife(1955)/Hallo Dolly(1963)/What a Wonderful World(1967)/I Guess I´ll take the papers and go home(1968)/
0 USA Amy Beach 1867 1944 Violinsonat(1896)/Pianokvintett Fissdur(1907)/Pianotrio Amoll(1938)/
0 USA Gene Krupa 1909 1973 Jazz:(Drums)Drums Boogie(1940)/Let me off upptown(1941)/Film:Gene Krupa story(1959)
0 USA Dexter Gordon 1923 1990 Jazz:(saxophon)Settin the Pace(1945)/The Chase(1946)/Doin Alright(1961)/I want more(1964)/The Panther(1970)/More than you know(1975)/
0 USA Stan Getz  (Stanley) 1927 1991 Jazz:(saxophon)At the Opera House(1957)/Gerry Mulligan Meets Stan gets(1957)/Jazz Samba(1962)/Sweet Rain(1967)/Captain Marvel(1972)/The Dolphin(1981)/Ord:Four Brothers/Early Autumn
0 USA Benny Goodman  (Benjamin) 1909 1986 Jazz:(Clarinet)King Porter Stomp(1935)/After you´ve Gone(1935)/Avalon(1937)/The man I love(1940)/Clarinet a la King(1941)/Royal Garden Blues(1940)/Shine(1945)/Bok:The Kingdom of swing(1939)/Ord:The King of Swing/Bok:The Kingdom of Swing(1939)
0 USA Fats Waller  (Thomas Wright) 1904 1943 Jazz:(piano)Ain´t Misbehavin/Honeysuckle Rose/Black and Blue/Smashing Third(1929)/Clothes Line Ballet(1934)/Bok:Ain´t Misbehavin(Ed Kirkeby)(1966)
0 USA Erroll Garner 1921 1977 Jazz:Misty(1954)/
0 USA Frederick Grant Gleason 1848 Middelton 1903 Chicago Opera:Otho Visconti(1877)/Montezuma(1885)/
0 USA Dave Brubeck 1920 Symfoni:They All sang Yankee Doodle/Jazz:The Duke/In Your Own Sweet Way/
0 USA B.B.King 1925 Blues:Blues Summit(1993)/Blues on the Bayou(1998)
0 USA John Harbison 1938 Orange NJ Opera:Winter´s tale(1974,91)/Full Moon in March(1979)/The Great Gatsby(1999)
0 USA Bix Beiderbecke 1903 1931 Jazz:(kornett,piano)In a Mist/Singin the Blues/Clarinet Marmalade/I´m Coming Virginia/Sorry/
0 USA Chick Corea (Armando Anthony) 1941 Jazz:(piano)Spain(1972)/Time Warp(1995)/
0 USA Young Lester  (Pres) 1909 1959 Jazz:(saxophon)Lady be Good(1936)/Without Your Love(1937)/I can´t get Started(1938)/Countless Blues(1938)/Clap Hands Here comes Charlie(1939)/Tickle Toe(1940)/You´r Driving me cracy(1946)/Pres returns(1956)/Film:Jammin the Blues(1944)/
0 USA Jelly Roll Morton (Ferdinand Joseph) 1890 1941 Jazz:(pianist)King Porter Stomp/Wolverine Blues/I Thought I heard Buddy Boldon Say(1939)/
0 USA Johnny Griffin  (John) 1928 Jazz:Tough Tenors(1960)/Blues for Harvey(1973)/
0 USA James P Johnson  (Price) 1894 1955 Jazz:(pianist)Caroline Shout(1921)/Symfoni:Yarnekraw(1928)/Harlem Symphony(1932)/
0 USA Wynton Marsalis 1961 Jazz:(trumpet)Things of One(1982)/Blood on the Fields(1997)/Bok:Sweet Swing Blues on the Road(1994)/
0 USA Daron Aric Hagen 1961 Milwaulkee WI Opera:Shining Brow(1992)/The Elephant´s Child(1994)/Vera of Las Vegas(1996)/Madness and Sorrow(1997)/Bandanna(1999)/
0 USA Art Blakey 1919 1990 Jazz:(Drums)
0 USA William Wallace Symfoni CissMoll(Skapelsesymfonin)/
0 USA Jerry Leiber 1933 Los Angeles Song:(290)Hound Dog(1953,56)/Love me(1954)/Black denim trousers and motorcycle boots(1955)/Trouble(Guitar Man)/Jailhouse Rock(1957)/Loving You(1957)/Yakety Yak(1958)/Don´t(1958)/King Creole(1958)/Treat me nice/You´re the boss/Little Egypt/Charlie Brown(1959)/Love Potion number nine(1959)/There goes my baby(1959)/Kansas City(1959)/I´m stuck on you/Is that all there is?/I´m a woman/Leader of the pack(1963)/Chapel of Love/Humphrey Bogart/Young blood/I Who have nothing/Stand by me(1961)/On Broadway(1963)/I keep forgetting/Spanish Harlem/Baby I don´t care/Bossanova Baby/Drip drop/Searchin/Poison Ivy/Along Came Jones/Dirty Dirty Feeling/Fools fall in love/Girls Girls Girls/Hot Dog/I Want to be free/If you don´t come back/Just tell her Jim said hello/Santa Claus is back in town/She´s not you/Steadfast loyal & True/Three corn patches/
0 USA Gery Klein Song:Bobby´s Girl(1962)/
0 USA Paul Anka 1941 Song:Diana(1957)/Lonely Boy(1959)/Put your head on my shoulder(1959)/My way(1967)
0 USA Dave Bartholomew Song:One Night(with you)(1957)
0 USA Leo Robin Song:Blue Hawaii(1937)/
0 USA Kris Kristofferson Song:For the good time(1968)/Help me make it through the night(1970)/
0 USA Sid Wayne Song:I need your love tonight(1959)/Flemming Star(1961)/Spin out(1966)/
0 USA Jeff Barry Song:Do Wah Diddy Diddy(1963)/
0 USA William Trader Song:A fool such as I/
0 USA James Hudson Song:Goodnight Sweetheart Goodnight(1953)/
0 USA Herb Wiener Song:It´s my party(1963)/
0 USA Mike Stoller 1933 Los Angeles Song:(290)Hound Dog(1953,56)/Black denik Trousers and motorcycle boots(1955)/Trouble(Guitar Man)/Jailhouse Rock(1957)/Yakety Yak(1958)/Don´t(1958)/King Creole(1958)/Treat me nice/You´re the boss/Love me/Little Egypt/Charlie Brown(1959)/Love Potion number nine(1959)/Kansas City(1959)/I´m stuck on you/Is that all there is?/I´m a woman/Save the last dance for me/Leader of the pack(1963)/Chapel of Love/Humphrey Bogart/Young blood/I Who have nothing/There goes my baby(1959)/Stand by me(1961)/Girls Girls Girls(1961)/On Broadway(1963)/I keep forgetting/Spanish Harlem/Loving You/Baby I don´t care/Bossanova Baby/Drip drop/Searchin/Poison Ivy/Along Came Jones/Dirty Dirty Feeling/Fools fall in love/Hot Dog/I Want to be free/If you don´t come back/Just tell her Jim said hello/Santa Claus is back in town/She´s not you/Steadfast loyal & True/Three corn patches/
0 USA Buck Ram  (The Platters) 1907 1991 Song:Twilight time(1944)/The Great Pretender(1955)/Only You(1955)/
0 USA Roy Turk Song:Are you lonesome tonight?(1960)/
0 USA Ben E King 1938 Song:Spanish Harlem/Stand by me(1961)/
0 USA Gerry Goffin Song:Take good care of my baby(1961)/Who put the bomb(in the bomb ba bomb ba)(1961)/The Loco Motion(1962)/Up on the roof(1962)/One fine day(1963)/
0 USA William Smokey Robinson Song:You´ve really got a hold on me(1962)/My Guy(1964)/
0 USA Jerry Lordan Song:Apache(1961)/
0 USA Robert Guidry Song:See you later Alligator(1965)/
0 USA Louis Gruenberg 1884 Brest-Litovsk 1964 Beverly Hilla CA Opera:The Bridge of the Gods(1913)/The dump wife(1923)/Jack and the Beanstalk(1931)/The Emperor Jones(1931)/Queen Helen(1936)/Green Mansions(1937)/Helena´s Husband(1938)/Volpone(1945)/One night of Cleopatra/The Delicate King(1955)/Antony and Cleopatra(1955)/Operett:Signor Formica(1910)/The Witch of Brocken(1912)/Piccadillymädel(1913)/Hallo Tommy(1925)/Lady X(1927)/
0 USA Howard Hanson 1896 Wahoo Nebraska 1981 Rochester NY Opera:Merry Mount(1934)/
0 USA Carl Davis 1936 Film:
0 USA Kenny Clark (Kenneth) 1914 1985 Jazz:(Drums)
0 USA Bud Powell  (Earl) 1924 1966 Jazz:(piano)Wail/Stricty Confidential/Dance of the Infidels/Hallucinations/
0 USA Richard Penniman Song:Keep on Knocking(1957)/
0 USA Elvis Presley 1935 Missisippi 1977 Song:All shook up(1955)/Heartbreak Hotel(1956)/Don´t be Cruel(1956)/Love me tender(1956)/
0 Arg Mauricio Kagel 1931 Buenos Aires Opera:Sur Scene(1962)/Staatstheater(1971)/Mare nostrum(1975)/Die Erschöpfung der Welt(1980)/Aus Deutschland(1981)/Match(1964)/
0 Arg Julian Aguirre 1868 1924 Huella(argentinsk sång)(1924)/
0 Arg Astor Piazzolla 1921 Mar del Plata 1992 Esqualo/Fugata/Lunfardo/Chacarera/Milonga del angel/Lo que vendra/Le Grand Tango/Årstiderna/Ord:Dragspelare(bandoneonist)/Tango(den nya)/Historie du Tango(1986)/
0 Fra Tristan Murail 1947 Gondwana/Ord:Spektralmusik
0 Fra Marie-Joseph Canteloube 1879 1957 Opera:/Song:Chants d´Auvergne(Bailléro) 1-4(Film:Henry V)(1924-30)
0 Ita Luigi Dallapiccola 1904 Pisino(Pazin) Kroatien 1975 Florens Opera:Volo di notte(Nattfly)(1940)/Il prigioniero(Fången)(1950/Job(1950)/Ulisse(Odysseus)(1960)/Ork:Sei cori di Michelangelo Buonarrotti il giovani(1936)/Cant di prigonia(1941)/Övr:Liriche reche(1942)/Canti di liberazione(1951-55)/Cinque canti(1956)
0 Ita Arrigo Boito 1842 1918 Opera:Mefistofele(1868)/Libretto:Otello/Falstaff
0 Rys Alfred Schnittke  (Shnitke) 1934 Engel´s 1998 Hamburg Opera:Gesualdo(1955)/Odinnadtsataya zapoved(1962)/Livet med en idiot(1992)/Historia von D Johann Fauster(1995)/Symfoni:(9)Symfoni Nr 5/Ork:Stråkkvartett Nr 1/Stråkkvartett Nr 2/Stråkkvartett Nr 3/Cellosonat Nr 1(1978)/Stråktrio(1985)/Pianotrio(1985)/Conserto grosso Nr 4/Moz Art för två violiner/Balett:Peer Gynt(1989)/Film:(60)/Övr:Kör:(1985)/Requiem(1994)
0 Rys Nikolaj Medtner 1880 1951 Pianokonsert Nr 3 Emoll(ballad)/
0 Öst György Ligeti   (Sandor) 1923 Dicsöszetmarton Opera:Den stora Makabern(Le grand macabre)(1978)/Ork:Ensamhet(Sandor Weöres)(1946)/Sex bagateller(blåskvintett)(1951-53)/Artikulation(1958)/Apparitions(1958-59)/Atmospheres(1961)/Aventures(1962)/Horntrio/San Francisco polyphony(1974)/Pianokonsert(1988)/Tio stycken för blåsarkvintett/
0 Öst Karl Goldmark 1830 Keszthely 1915 Wien Opera:Die Königin von Saba(1875)/Merlin(1886)/Das Heimchen am Herd(1896)/Die Kriegsgefangene(1889)/Götz von Berlichingen(1902)/Ein Wintermärchen(1908)/Symfoni:/Kör:/Kammar:/
0 Öst Karl Ditters von Dittersdorf 1773 Wien 1799 Schloss Rothlhotta Opera:(44)Doctor und Apotheker(1786)/Das Gespenst mit der Trommel(1794)/Konsert:Kontrabaskonsert Edur/
0 Gre Iannis Xenakis 1922 2001 Metastasis(1954)/Pithoprakta(1956)/Herma(1964)/Analogique a-b(1959)
0 Gre Mikis Theodorakis 1925 Song:(700st)Brevet(Taube)(1968)/En sång till frihet(Bo Z)(1974)/Opera:Medea(1991)/Oratorie:To Axion Esti(1963)/Canto General(1973)/Balett:Antigone(1959)/Film:Elektra(1961,63)/Zorba(1964,65)/Den dag fisken flöt upp(1967)/Phaedra(1961,62)/Bok:Att erövra friheten(1970)/Fem meter från min cell(1971)/Dagbok från en motståndsrörelse(1972)/Ärkeängelns vägar(Memo)(1988)
0 Gre Spiridon Samaras Den Olympiska Hymnen(Olympisk fanfar)(1896)(Text:Kostis Palamas)
0 Eng Gustav Holst (Gustavus Theodore) 1874 Cheltennahm 1934 London Opera:Landsown Castle(1893)/The Revoke(1895)/The Idea(1898)/The Youth Choice(1902)/Sita(1906)/Savitri(1908)/The Vision of Dame Christian(1909)/The perfect fool(1923)/At the Boar´s Head(1925)/The Wandering Scholar(1930)/Ork:A Somerset Rhapsody(1906-07)/The Planet(Planeterna)(1914-16)/Saint Pauli svit(1912-13)/A Moorside Suite(1928)/En fugerad konsert(1923)/Kör:Ave Maria(1900)/Rigvida(1910)/The Hymn of Jesus(1917)/Egdon Heath(1927)/At the Boar´s Head(1925)/Hammersmith(1930)/
0 Fra Olivier Messiaen 1908 Avignon 1992 Paris Opera:Saint Francois d´Assise(1983)/Symfoni:Turangalila Symphony(piano,ondes,martenot,ork)/Orgel:Apparition de l´eglise eternelle(1932)/La Nativite de Seigneus(Herrens födelse)(1935)/Les Corps glorieux(De lysande kropparna)(1939)/Technique de mon langage musical 1-2(1944)/Quatre etudes de rythme(1949)/Messe de la Pentecote(Pingstmässa)(1950)/Livre d´Orgue(1951)/Oiseaux exotiques(1956)/Piano:Visions de l´Amen(2 pianon)(1943)/Vingt regards surl´enfant Jesus/Rondeau/Prelude(1964)/Fantaisie Burlesque/Pice pour le tombeau de Paul Dukas/La Fauvette des jardins/Ork:Le Jeune France(1935)/Turangalila-symfonie(1948)/Kammar:Quatuor pour la fin du temps(Quartet for the end of Time)(Kvartett vid tidens ände)(1940)/Jesus Christ in Music/Clinq rechants/
0 Fra Francois Joseph Gossec 1734 Vergnies (Belg) 1829 Paris Symfoni:(17)Symfoni Nr 2(op5)/Symfoni Nr 3(op5)/Symfoni Nr 2 Fdur(op8)/Symfoni Nr 2 Gdur(op12)/Symfoni Nr 5 Gdur(op12)/Stråkkvartett Nr 1-6/Stråktrio/Hymn till Frihetens staty/Duo(2 violiner)/Mässa:Requiem/Ord:Franska revolutionen/Concerts des amateurs(1770)/Concerts spirituels/
0 Fra Charles Aznavour (Varenagh) 1924 Armenien Song:(ca 700 sång,musik)Je hais les diamanches(1950)/She/Yesterday When I was Young/The Happy Days/La Boheme/How Sad Venice Can be/No I could Never Forget/Happy Anniversary/You´veGot To learn/I didn´t see the time go by/And in my chair/There Is a time/You´ve let youself go/The Old Fashioned Way/Take me along/To my Daughter/The sound of your name/It will be my day/Ave Maria/What makes a man/They Fall/Operett:Monsieurs Carneval(1965)/
0 Tys Engelbert Humberdink 1854 1921 Opera:Hans och Greta(1893)/Törnrosa(1902)/Kungabarnen(1910)/
0 Tys Berthold Goldschmidt 1903 Hamburg 1996 London Opera:Der gewaltige Hahnrei(Den praktfulle hanrejen)(1932)/Beatrice Cenci(1950)/
1 Öst Sophie-Carmen Eckhardt-Grammatte 1902 1974 Pianosonat Nr 1(1923)/Pianosonat Nr 3/Pianosonat Nr 3(1924)/Fagottkonsert(1950)/
0 Öst Adelbert von Goldschmidt 1848 Wien 1906 Hacking Wien Opera:Helianthus(1884)/Gaea(1893)/Die fromme Helena(1897)/
0 Tys Carl Reinecke 1824 1910 Flöjtsonat Emoll(1885)/
0 USA Charlie Parker 1920 1955 Jazz:Nows the time(1945)/Ko-Ko(1945)/Yardbird suite/Night in Tunisia/Cool Blues/Lady be Good/Dewey Square/Embraceable You/Donna Lee/Parkes Mood/Au Privave/Confirmation/Just friends/Summertime/We´ll meet again
0 USA Adolphe Charles Adam 1803 1856 Song:O Holy Night(O Helga Natt)
0 USA John Coltrane 1926 1967 Jazz:(saxophon)Blue Train(1957)/Soultrane(1958)/Giant Steps(1959)/My Favourite Things(1960)/Love Supreme(1964)/Ascension(1965)/Meditations(1965)/
0 USA Miles Davis 1926 Alton Illinois 1991 Jazz:(trumpet)Birth of the Cool(1949-50)/Round about Midnight(1955-56)/Walking(1955-56)/Relaxin/Cookin(1956)/Miles Ahead(1957)/Porky and Bess(1958)/Sketches of Spain(1959-60)/Milestones(1958)/Kind of Blue(1959)/ESP(1965)/Nefertiti(1967)/Filles de Kilimanjaro(1968)/Bitches Brew(1969)/The Man with the Horn(1980)/Aura(1984)/Tutu(1986)/Fiesta(1988)/Amandia(1989)/Bok:Miles(sb)(1989)
0 USA Sam Cooke 1931 1964  (skjuten) Song:You send me(1957)/Having a party(1962)/Wonderful World/Bring it on home to me(1962)//Shake/Only Sixteen/A change is gonna come(1964)/
0 USA Mitch Murray   Song:How do you do it?(1962)/
0 USA Uquincy Jones 1933 Jazz:(piano)/Film:Pojken i trädet(1961)/Med kallt blod(1967)/Purpurfärgen(1985)/
0 USA John Phillips (Mamas and Papas) 1935 2001 Song:Califonia dreamin(1965)/Monday Monday(1966)/Go where you wanna go(1965)/
0 USA Michelle Phillips(Mamas and Papas) 1944 Song:Califonia dreamin(1965)/Monday Monday(1966)/
0 USA John Fogerty (Creedence Clearwater) 1941 Song:Bad Moon Rising(1969)+H928/Down on the corner/Proud Mary(1969)/Up around the bend/Who´ll stop the rain(1970)/
0 USA Tom Fogerty (Creedence Clearwater) 1941 1990 Song
0 USA Jimmy DeKnight Song:Rock around the clock(1953)/
0 USA Don Gibson Song:I can´t stop loving you(1958)/
0 USA Mark James Song:Suspicious mind(1969)/
0 USA Carl Perkins 1932 1998 Song:Blue Suede Shoes(1956)/Everybody try to be my baby/
0 USA Robert (Bumps) Blackwell Song:Good Golly Miss Molly(1958)/Breathless/
0 USA Al Lewis Song:Blueberry Hill(1956)/
0 USA J D Miller Song:Honky Tonk Angels(1952)/
0 USA Bruce Springsteen 1949 Song:Born to run(1975)/Thunder road(1975)/Born in the U S A(1984)/Saml:Born in the U S A(1984)/Live(1975)/The River(1980)/Nebraska(1982)/Human Touch(1992)/The Ghost of Tom Joad(1995)/Tracks(1998)/The Rising(2002)/
0 USA Little Richard (Richard Penniman) 1932 Macon Penn Song:Long Tall Sally(1956)/Tutti Frutti(1956)/Lucille(1957)/Keep a Knocking(1957)/
0 USA Chuck Berry (Charles Edward B) 1926 Song:Maybellene(1955)/Roll over Beethoven(1956)/Brown Eyed Handsome man(1956)/Rock and Roll Music(1957)/Sweet little Sixteen(1958)/Johnny B Goode(1958)/Surfin U S A(1963)/The promised land(1964)/No particular place to go(1964)/My Ding a ling(1972)/Ord:Duckwalk
0 USA Woody Guthrie  (Woodrow Wilson) 1912 Okemah-Oklahoma 1967 Song:The Union Maid(1940)/Babe o´Mine(1940t)/Dear Mrs Roosevelt(1940t)/Reckless talk(1940t)/Joe Hillstrom(1940t)/Born to win(1940t)/Mean Talking blues(1940t)/Talking Subway(1940t)/The Weavers song(1940)/Reuben James(1941)/Boomtown Bill(1942)/Round and Round Hitlers grave(1942)/So long Its been good to know you(1942)/The Ladies Auxiliary(1942)/Ludlow Massacre(1944)/1913 Massacre(1944)/Sally Don´t yoy grieve(1944)/Talking Sailors(1944)/The Dying Doctor(1945)/The Blinding of Isaac Woodard(1946)/This land is your land/Prosa:My Life(1947)/Notes About music(1940t)/On Jim Garland(1940t)/On the Grapes of Wrath Movie(1939-40)/On Sarah Ogan Gunning(1940t)/On Aunt Molly Jackson(1940t)/Saml:Dust Bowl Ballads/Grupp:Almanac Singers/Bok:Bounds for Glory(Hela Härligheten)(film)
0 USA Muddy Waters 1915 Missisippi 1983 Blues:I can´t be satisfied/Hoochie Coochie Man/Rollin and Tumblin/Got My Mojo Workin/Mannish Boy/
0 USA Dizzy Gillespie (John Birks) 1917 1993 Jazz:Woody´n You(1944)/Blue´n Boggie(1945)/Groovin High(1945)/Shaw Nuff(1945)/Night in Tunisia(1946)/Things to Come(1948)/Emanon(1948)/Two Bass Hit(1948)/Swedish suite(1948)/World Statesman(1956)/Dizzy at Newport(1957)/An Electrifying Evening(1961)/Giants of Jazz(1971)/Saml:Dizzy Gillespie Plays and Raps in his Greatest Concert(1981)/Bok:To Be or Not to Bop(1979)
1 USA Mary Lou Williams 1910 1981 Jazz:(piano)Walkin/Swingin/Mary Lou´s Mass(1970)/
1 USA Kitty Wells  (Murial Deason) 1919 Song:/Ord:Countrymusic
1 USA Patsy Cline 1932 Winchester-Virginia 1963 Ord:Countrymusic
0 USA Barry Harris 1929 Jazz:(piano)Luminescene(1967)/Magnificent(1969)/Barry Harris Plays Tadd Dameron(1975)/
0 Ita Bruno Maderna 1920 1973 Opera:Satyricon(1973)/Elektroakustisk:Continuo(1958)
0 Irl Bono  (Paul Hewson)  (U2) 1960 Song:Sunday Bloody Sunday(1983)/New Year´s Day(1983)/Pride(In the name of love)(1984)/With or without you(1987)One(1991)/
0 Irl The Edge (David Evans) (U2) 1961 Song:Sunday Bloody Sunday(1983)/New Year´s Day(1983)/Pride(In the name of love)(1984)/With or without you(1987)One(1991)/
0 Irl Adam Clayton   (U2) 1960 Song:Sunday Bloody Sunday(1983)/New Year´s Day(1983)/Pride(In the name of love)(1984)/With or without you(1987)One(1991)/
0 Irl Larry Muller  (Laurence)  (U2) 1961 Song:Sunday Bloody Sunday(1983)/New Year´s Day(1983)/Pride(In the name of love)(1984)/With or without you(1987)One(1991)/
0 Fra Leon Jongen 1884 Liege 1969 Brussel Opera:L´ardennaise(1909)/Thomas l´Agnelet(1924)/Les cinq filles de Benjamin/
0 Fra Vincent d´Indy 1851 1931 Opera:Fervaal(1897)/Symfoni:Symphonie cevenole(1886)/
0 Jam Bob Marley (Robert) (The Wailers) 1945 1981 Song:I shot the Sheriff(1973)/No woman no cry(1975)/Get up Stand up(1975)/Rastaman vibration(1976)/Exodus(1977)/Survival(1979)/Redemption song(1980)/Ord:Reggae
0 USA Charles Ives 1874 1954 Symfoni:Symfoni Nr 1/Symfoni Nr 2 (1898-1902)/Concord sonata(1911-15)/Symfoni Nr 4(1910-18)/Kammar:The Unanswered Question(Den obesvarade frågan)(1906)/Central Park in the dark(1906)/New England Holidays(Washington´s Birthday)(1904-13)/Stråkkvartett Nr 1(Ett väckelsemöte)/
0 USA Curtis Mayfield 1942 1999 Song:It´s all right(1964)/People get ready(1965)/Walk right back/Film:Superfly(1972)/
0 USA Sonny Bono  (Sonny and Cher) 1935 1998 Song:Needles and pins(1963)/I got you babe(1965)/The Beat goes on(1967)/
0 USA Buddy Holly (Charles Hardin Holley) 1936 1959 (Flygolycka) Song:Peggy Sue(1957)/That´ll be the day(1957)/Not fade away(1957)/Rave on(1958)/It´s so easy(1958)/
0 USA Artie Glenn Song:Crying in the Chapel(1953)/
0 USA Otis Redding 1941 1967 (Flygolycka) Song:These Arms of mine(1963)/Mr Pitiful(1965)/I´ve been loving you too long(1965)/Respect(1965)/Sitting on The dock of the Bay(1968)/
0 USA Garth Brooks 1963 Song:/Ord:Countrymusic
0 USA Wilson Pickett 1941 Song:In the midnight houer(1965)/634-5789(1966)/Land of the 1 000 dances(1966)/Mustang Sally(1966)/
0 USA Robby Krieger  (The Doors) 1946 Song:Light my fire(1967)/
0 USA Hank Williams Sr 1923 Georgiana-Alabama 1953 Song:Long Gone Lonesome Blues/Why Don´t you love me/Kaw-Liga/Take These Chains from my heart/I´m so lonesome I could cry(1949)/Lovesick Blues(1949)/Cold Cold Heart/Hey Good Lookin/Honky Tonk Blues/Your cheatin heart/Your Cheatin heart(1953)/Jambalaya/Ord:Countrymusic/Grupp:Drifting Cowboys/
0 USA Chuck D (Ridenhour)(Public Enemy) 1960 Song:Fight the power(1989)/
0 USA Brian Holland 1941 Song:Come to me(1959)/Shop around(1961)/Heatwave(1963)/Baby Love(1964)/Where did our love go(1964)/Stop in the name of love(1965)/It´s the same old song(1965)/You keep me hanging on(1966)/Reach out I´ll be there(1966)/
0 Can Neil Young 1945 Song:Ohio(1970)/Heart of Gold(1972)/Cortez the Killer(1975)/Rockin in the free world(1989)/
1 Can Joni Michell 1943 Song:Both sides now(1968)/Ladies of the Canyon(1970)/Court and Spark(1974)/The Hissing of Summer Lawns(1975)/Dog eat dog(1985)/Taming the Tiger(1998)/Pris:Polarpriset(1996)/
0 USA Arthur Crudup Song:That´s all right (mama)(1954)/
0 USA Neil Sedaka 1939 Song:Stupid Cupid(1958)/Oh Carol(1959)/Happy Birthday sweet sixteen(1961)/Breaking up is hard to do(1962)/Is this the way to Amarillo(1972)/Laughter in the Rain(1974)/
0 USA Clip Taylor Song:Wild Thing(1966)/
0 USA Gene Clark   (The Byrds) 1941 1991 Song:I´ll feel a whole lot better(1965)/
1 USA Deborah Harry (Debbie)  (Blondie) 1945 Song:Heart of Glass(1978)/One way or another(1978)/Call me(1980)/
0 USA Chris Stein 1950 Song:Heart of Glass(1978)/
0 USA Jimi Hendrix 1942 1970 Song:Hey Jude(1967)/Purple Haze(1967)/The wind cries Mary(1967)/The wind cries Mary(1967)/Little wing(1968)/Saml:Are you Experienced?/Axis Bold as Love(1967)/Electrik Ladyland(1968)/Woodoo Child(Slight return)(1968)/
0 USA Gene Vincent  (Blue Caps) Song:Be Bop a Lula(1956)/
0 USA Johnny Cash 1932 2003 Song:I walk the line(1956)/Folsom prison blues(1956)/
0 USA Norman Gimbel Song:Killing me softly with his song(1973)/
0 USA John Densmore  (The Doors) 1945 Song:The End(1967)/
0 USA McKinley Morganfield Song:Rollin Stone(1948)/
0 USA Robbie Krieger (The Doors) 1946 Song:The End(1967)/
0 USA Ray Manzarek  (The Doors) 1939 Song:The End(1967)/
0 USA L Russel Brown Song:Tie a wellow ribbon round the ole oak tree(1972)/
0 USA Trevor Peacock (Hermans Hermit) Song:Mrs Brown you´ve got a lovely daughter(1965)/
0 USA Phil Spector 1940 Song:Then he kissed me(1963)/
0 USA John Denver 1943 1997 (Flygolycka) Song:Take me home country roads(1971)/Annie´s song(1974)/
0 USA Arthur Resnick Song:Under the Boardwalk(1964)/
0 USA Jim Morrison  (The Doors) 1943 1971 Song:The End(1967)/
0 USA Jacques Morali Song:Y M C A(1978)/
0 USA Paul Simon (Simon & Garfunkel) 1941 Song:The sounds of Silence(1965)/Homeward Bound(1966)/Mrs Robinson(1968)/The Boxer(1969)/Graceland(1986)/Bridge over trouble water(1970)/
0 USA Art Garfunkel (Simon & Garfunkel) 1941 Song:Bright Eyes(1979)/
0 USA Pete Seeger (Peter)  (Weavers) 1919 Song:Where have all the flowers gone?)1961)/If I had a Hammer/We shall overcome(1960,63)/Saml:The incompleat folksinger(1972)/Grupp:Almanac Singers/
0 USA Percy Mayfield Song:Hit the road Jack(1961)/
0 USA Hank Ballard Song:The Twist(1960)/
0 USA James Brown 1933 Song:Please Please Please(1965)/I got you(I feel good)(1965)/It´s a Man´s Man´s World(1966)/Say it loud I´m black and proud(1968)/Get uo(I feel like being) Sex Machine(1970)/
0 Eng Mike Jones  (The Clash) 1955 Song:Give Em enough rope(1978)/London Calling(1979)/
0 Eng David Bowie 1947 Song:Space Oddity(1969)/Changes(1971)/Ziggy Stardust(1972)/Young Americans(1975)/Heroes(1977)/Let´s dance(1983)/
0 Eng William Walton 1902 Oldham 1983 Ischia Opera:Trolius and Cressida(1945)/The Bear(Björnen)(1967)/Symfoni:(2)Symfoni Nr 1 Bmoll(1931-35)/Symfoni Nr 2/Konsert:Violakonsert Amoll(1929,36,61)/Violinkonsert Hmoll(1938-39,43)/Cellokonsert(1956)/Partita för orkester(1958)/Konsert för altfiol/Cantico del sole(Franciskus av Assisi)/Kammar:Facade(Edith Sitwell)(1923)/Fem bagateller(1972)/Missa Brevis/Övr:Krönings Te deum(1953)/Bagateller(gitarr)/Kör:Belshazzar´s Feast(1931)/Solosången/Film:Henrik V(1944)/Henrik VIII(1945)/
0 Eng Terry Geezer Butler (Black Sabbath) 1949 Song:Paranoid(1970)/Iron man(1971)/Sabbath Bloody Sabbath(1973)/
0 Eng Tony Iommi (Black Sabbath) 1948 Song:Paranoid(1970)/Iron man(1971)/Sabbath Bloody Sabbath(1973)/
0 Eng John Ozzy Osborne (Black Sabbath) 1948 Song:Paranoid(1970)/Sabbath Bloody Sabbath(1973)/
0 Eng Alice Cooper (Vincent Furnier) 1948 Song:I´m Eighteen(1971)/School´s out(1972)/Billion dollar Babies(1973)/
0 Eng Robin Gibb  (The Bee Gees) 1949 Song:To Love Somebody(1967)/Massachusetts(1967)/Stayin Alive(1977)/How deep is yoyr love(1977)/Film:Saturday Night fever(1977)/
0 Eng Barry Gibb  (The Bee Gees) 1947 Song:To Love Somebody(1967)/Massachusetts(1967)/Stayin Alive(1977)/How deep is yoyr love(1977)/Film:Saturday Night fever(1977)/
0 Eng Maurice Gibb (The Bee Gees) 1949 2003 Song:To Love Somebody(1967)/Massachusetts(1967)/Stayin Alive(1977)/How deep is yoyr love(1977)/Film:Saturday Night fever(1977)/
0 Eng Cat Stevens 1948 Song:I love my dog(1966)/The first cut is the deepest(1967)/Wild World(1970)/Lady d´Arbanville(1970)/Prayers of the last Prophet(1999)/
0 Eng David Gilmour (Pink Floyd) 1944 Song:Wish you were here(1975)/Comfortably Numb(1979)/
0 Eng Roger Waters (Pink Floyd) 1944 Song:Another brick in the wall part 2(1979)/
0 Eng Annie Lennox  (Eurythmics) 1954 Song:Sweet dreams(Are made of this)(1983)/
0 Eng Dave Stewart 1952 Song:Sweet dreams(Are made of this)(1983)/
0 Eng Bert Russel Song:Twist and Shout(1960)/
0 Eng Bennie Benjamin Song:Don´t let me be misunderstand(1965)/
0 Eng Eric Clapton (The Yardbirds) 1945 Song:Sunshine of your love(1968)/Layla(1970)/Lay down Sally(1977)/Tears in Heaven(1992)/
0 Eng Elvis Costello (Declan MacManus) 1954 Song:Alison(1977)/Watching the Detectives(1977)/
0 Eng Paul McCartney (Beatles)(Wings) 1942 Liverpool Song:Love me do(1962)/P S I love you(1962)/She love you(1963)/All my loving(1963)/Misery(1963)/All I´ve got to do(1963)/I call your name(1963)/I want to hold your hand(1963)/It won´t be long(1963)/There´s a place(1963)/Thank you girl(1963)/Bad to me(1963)/From me to you(1963)/I saw her standing there(1963)/Ask me why(1963)/Do you want to know a secret(1963)/Hallo little girl(1963)/Not a second time(1963)/This boy(1963)/I´ll get you(1963)/Little child(1963)/Hold me tight(1963)/Cry baby cry(1963)/Please Please me(1964)/I´ll follow the sun(1964)/I´ll be back(1964)/You can´t do that(1964)/I´ll cry instead(1964)/What you´re doing(1964)/World without love(1964)/I feel fine(1964)/If I fell(1964)/I´m happy just to dance with you(1964)/She´s a woman(1964)/Things we said today(1964)/I wanne be your man(1964)/And I lover Her(1964)/No reply(1964)/Every little thing(1964)/I should have known better(1964)/I don´t want to spoil the party(1964)/From a window(1964)/Can´t buy me Love(1964)/I´m a loser(1964)/Baby`s in black(1964)/Eight days a week(1964)/Any time at all(1964)/When I get home(1964)/A Hard day´s night(1964)/Can´t buy me love/Yesterday(1965)/Yes it is(1965)/You´ve got to hide your love away(1965)/Another girl(1965)/We can work it out(1965)/Nowhere man(1965)/Think for youself(1965)/I´m down(1965)/What goes on(1965)/The night before(1965)/Day Tripper(1965)/In my life(1965)/The world(1965)/For no one(1965)/You won´t see me(1965)/Michelle(1965)/Girl(1965)/Drive my car(1965)/Tell me what you see(1965)/I´ve just seen a face(1965)/It´s only love(1965)/I´m looking throught you(1965)/Ticket to Ride(1965)/Norwegian Wood(This Bird has flown)(1965)/You´re going to lose that girl(1965)/Wait(1965)/I need you(1965)/Help(1965)/Eleanor Rigby(1966)/I`m only sleeping(1966)/Taxman(1966)/All your bird can sing(1966)/Here there and everywhere(1966)/Dr Robert(1966)/Tomorrow never know(1966)/She said She said(1966)/I got to tell you into my life(1966)/Run for your life(1965)/Good day sunshine(1966)/Paperback Writer(1966)/Rain(1966)/Yellow Submarine(1966)/The fool on the hill(1967)/Getting better(1967)/Your mother should know(1967)/Fixing a hole(1967)/Strawberry fields forever(1967)/When I´m sixty four(1967)/Within you without you(1967)/I am the Walrus(1967)/Lucy in the sky with diamonds(1967)/She´s leaving home(1967)/Hallo Goodbye(1967)/Lovely Rita(1967)/Sgt Pepper´s lonely hearts club band(1967)/A Day in the life(1967)/With a little help from my friends(1967)/Being for the benefit of my Mr Kite(1967)/Good morning Good morning(1967)/Baby You`re a rich man(1968)/Penny Lane(1967)/All you need is love(1967)/Magic Mistery Tour(1967)/From me to you/Hey Jude(1968)/Across the Universe(1968)/Everybody´s got something to hide except me and my monkey(1968)/Julia(1968)/Glass Onion(1968)/Dear prudence(1968)/Rocky Raccoon(1968)/Honey Pie(1968)/Get peace a chance(1968)/I`m so tired(1968)/The ballad og John and Yoko(1968)/Ob la di Ob la da(1968)/Back in the U S A(1968)/Revolution(1968)/All together now(1968)/Happiness is a warm gun(1968)/Why don´t we do it in the road(1969)/Mother nature´s son(1968)/Good Night(1968)/I will(1968)/Martha my dear(1968)/Wild honey pie(1968)/Lady Madonna(1968)/Helter Skelter(1968)/Hey Bulldog(1968)/Birthday(1968)/Sexy Sadie(1968)/Yes Blues(1968)/Blackbird(1968)/Get Back(1969)/Her Majesty(1969)/Don´t let me down(1969)/Sun King(1969)/Carry that weight(1969)/Polythene Pam(1969)/The End(1969)/You never give me your money(1969)/Oh Darling(1969)/Mean Mr Mustard(1969)/She came in through the bathroom window(1969)/I want you(1969)/Golden Slumbers(1969)/Two of us(1969)/Goodbye(1969)/Because(1969)/Maxwell´s silver hammer(1969)/Come together(1969)/Let It be(1970)/Dig it(1970)/One after 909(1970)/I´ve got a feeling(1970)/Maybe I´m amazed(1970)/The long and Winding road(1970)/Dig a Pony(1970)/Heart of the country(1971)/Another day(1971)/Uncle Albert(1971)/Mary Had a little lamb(1972)/My Love(1973)/Live and let die(1973)/Get on the right thing(1973)/Band on the Run(1974)/Nineteen Hundred and Eightyfive(1974)/Helen Wheels(1974)/Junior´s farm(1974)/Hold me tigh(1974)/Little lamb dragonfly(1974)/When the night(1974)/Single Pigeon(1974)/Country dreamer(1974)/Lazy Dynamite(1974)/Only one more kiss(1974)/Power cut(1974)/Big barn bed(1974)/Hand of love(1974)/Loap(1974)/The Mess(1974)/Listen to what the man said(1975)/Letting go(1975)/Venus and Mars(1975)/Rock show(1975)/Magneto and Titanium Man(1975)/Silly love songs(1976)/Let Em in(1976)/Mull of Kintyre(1977)/With a little luck(1978)/London Town(1978)/Maybe I´m amazed(1979)/Arrow through me(1979)/Goodnight Tonight(1979)/Getting closer(1979)/Spin it on(1979)/Coming up(1980)/Ebony anf Evory(1982)/Take it away/1982)/Wanderlust(1982)/Tug of war(1982)/Ballroom Dancing(1982)/Somebody who cares(1982)/Sweetest little show in town(1983)/Pipes of peace(1983)/Say say say(1983)/The man(1983)/So Bad(1983)/Heba Heba Helloa(1989)/Rough Ride(1989)/We got Married(1989)/Figure of Eight(1989)/My brave faces(1989)/This one(1989)/Put it there(1989)/Inner City Madness(1990)/Golden Earth Girl(1992)/Hope of Deliverance(1992)/Winedark open sea(1992)/C´Mon People(1992)/Off the ground(1992)/I owe it all to you(1992)/Looking for the changes(1992)/Mistress and maid(1992)/Biker like an icon(1992)/Peace in the Neighborhood(1992)/The lover that never were(1992)/Get out of my way(1992)/Big Boys bickering(1992)/Kicked around no more(1992)/Long leather coat(1992)/Bluebird(1974)/
0 Eng John Lennon  (Beatles) 1940 Liverpool 1980 Song:Love me do(1962)/P S I love you(1962)/She love you(1963)/I want to hold your hand(1963)/Misery(1963)/I´ll get you(1963)/Do you want to know a secret(1963)/Not a second time(1963)/I call your name(1963)/All my loving(1963)/It won´t be long(1963)/Bad to me(1963)/There`s a place(1963)/Thank you girl(1963)/From me to you(1963)/She Loves you(1963)/Hallo little girl(1963)/Ask me why(1963)/All I´ve got to do(1963)/This boy(1963)/I saw her standing there(1963)/Little child(1963)/Hold me tight(1963)/Cry baby cry(1963)/I feel fine(1964)/If I fell(1965)/Please Please me(1964)/Every little thing(1964)/World without love(1964)/Eight days a week(1964)/What you´re doing(1964)/When I get home(1964)/I´m happy just to dance with you(1964)/She´s a woman(1964)/Things we said today(1964)/And I love her(1964)/I´ll follow the sun(1964)/I wanne be your man(1964)/I´ll be back(1964)/No reply(1964)/Any time at all(1964)/I should have knovn better(1964)/I´ll cry instead(1964)/I don´t want to spoil the party(1964)/Baby`s in black(1964)/Tell my why(1964)/You can´t do that(1964)/I´m a loser(1964)/Can´t buy me love(1964)/From a window(1964)/A hard day´s night(1964)/Can´t buy me love/Yesterday(1965)/Yes it is(1965)/I´m looking through you(1965)/I´ve just seen a face(1965)/Think for yourself(1965)/We can work it out(1965)/I need you(1965)/Tell me what you see(1965)/The night before(1965)/Nowhere man(1965)/Another girl(1965)/Day Tripper(1965)/For no one(1965)/I´m down(1965)/What goes on(1965)/Run for your life(1965)/Norwegian Wood(This bird has flown)(1965)/Michelle(1965)/It´s only love(1965)/Girl(1965)/You´ve got to hide your love away(1965)/Drive my car(1965)/Ticket to Ride(1965)/In my life(1965)/The world(1965)/You´re going to lose that girl(1965)/Help(1965)/Wait(1965)/You won´t see me(1965)/Eleanor Rigby(1966)/Dr Robert(1966)/Good day sunshine(1966)/Here there and everywhere(1966)/Rain(1966)/She said She said(1966)/Yellow Submarine(1966)/Tomorrow never know(1966)/I got to tell you into my life(1966)/I`m only sleeping(1966)/Paperback Writer(1966)/Taxman(1966)/All your bird can sing(1966)/Sgt Pepper´s lonely hearts club band(1967)/Fixing a hole(1967)/When I´m sixty four(1967)/Good Morning Good Morning(1967)/Hallo Goodbye(1967)/Within you without you(1967)/Getting better(1967)/I Am the Walrus(1967)/Baby You`re a rich man(1967)/A day in the life(1967)/She´s leaving home(1967)/Lovely Rita(1967)/Magic Mystery Tour(1967)/The fool on the hill(1967)/Strawberry fields forever(1967)/Your mother should know(1967)/Being for the bebefit of Mr Kite(1967)/With little help from my friends(1967)/Penny Lane(1967)/Lucy in the sky with diamonds(1967)/All you need is love(1967)/Birthday(1968)/All together now(1968)/Across the Universe(1968)/Helter Skelter(1968)/The ballad og John and Yoko(1968)/Julia(1968)/Rocky Raccoon(1968)/Honey Pie(1968)/I`m so tired(1968)/Glass Onion(1968)/Get peace a chance(1968)/Dear prudence(1968)/Sexy Sadie(1968)/Wild honey Pie(1968)/Happiness is a warm gun(1968)/Hey Jude(1968)/Ob la di Ob la da(1968)/Mother nature´s son(1968)/The continuing story of Bungalow hill(1968)/Good night(1968)/Revolution(1968)/Back in the U S A(1968)/Lady Madonna(1968)/Hey Bulldog(1968)/Yes Blues(1968)/Martha my dear(1968)/Blackbird(1968)/Everybody´s got something to hide ecept me and my monkey(1968)/I will(1968)/Because(1969)/Her Majesty(1969)/Don´t let me down(1969)/Golden Slumbers(1969)/Oh Darling(1969)/Get Back(1969)/Come Together(1969)/I want you(1969)/Two of us(1969)/Why don`t we do it in the road(1969)/Mean Mr Mustard(1969)/She came in through the bathroom window(1969)/Carry that weight(1969)/Polythene Pam(1969)/Sun King(1969)/The End(1969)/You never give me your money(1969)/Goodbye(1969)/Maxwell´s silver hammer(1969)/Let It be(1970)/One after 909(1970)/Dig it(1970)/The long and winding road(1970)/I´ve got a feeling(1970)/Dig a Pony(1970)/From me to you/Imagine(1971)/Imagine(1971)/
0 Eng Ringo Starr (Richard Starkey) 1940 Liverpool Song:Octopus´s garden(1969)/Don´t please me(1968)/Don´t pass me by(1968)/Dig it(1970)/
0 Eng George Harrison (Beatles) 1943 Liverpool 2001 Song:If I need someone(1965)/You like me to much(1965)/I want to tell you(1966)/I me mine(1966)/Love you to(1966)/Blue Jay way(1967)/Savoy truffle(1968)/While my guitar gently weeps(1968)/It´s all to much(1968)/Long Long Long(1968)/The inner light(1968)/Only a northern song(1968)/Piggies(1968)/Something(1969)/All brown shoe(1969)/Here comes the sun(1969)/My sweet lord(1970)/For you blue(1970)/Dig it(1970)/
0 Eng Freddie Mercury (Bulcara)(Queen) 1946 1991 Song:Bohemian Rhapsody(1975)/
0 Eng Brian May  (Queen) 1947 Song:We will rock you(1977)/
0 Eng Alan Price   (Animals) 1942 Song:The House of the Rising sun(trad)(1964)/
0 Eng Sting (Gordon Summer)(The Police) 1951 Song:Roxanne(1979)/
0 Eng Elton John (Reginald K. Dwight) 1947 Song:Empty sky(1969)/Your song(1970)/Tiny Dancer(1971)/Rocket man(1972)/Crocodile rock(1972)/Goodbye yellow brick road(1973)/Candle in the wind(1973)/Don´t let the sun go down on me(1974)/Islands girl(1975)/Philadelphia Freedom(1975)/Someone saved my life tonight(1975)/
0 Eng Steve Winwood (Spencer Davis G) 1948 Song:Gimme Some Lovin(1966)/
0 Eng Muff Winwood (Spencer Davis Group) Song:Gimme Some Lovin(1966)/
0 Eng Jimmy Page (Led Zeppelin) 1944 Song:Whole lotta love(1969)/Heartbreaker(1969)/Ramble on(1969)/Stairway to heaven(1971)/Black dog(1971)/Kashmir(1975)/
0 Eng Mick Jagger  (The Rolling Stones) 1943 Song:I can´t get no Satisfaction(1965)/Paint It Black(1966)/Ruby Tuesday(1967)/Sympathy for the devil(1968)/Street fighting man(1968)/Gimme shelter(1968)/Jumping Jack flash(1968)/You can´always get what you want(1969)/Honky tonk woman(1969)/Wild Horses(1971)/Brown suger(1971)/Tumbling Dice(1972)/Beast of Burden(1978)/Miss You(1978)/
0 Eng Keith Richard (The Rolling Stones) Song:I can´t get no Satisfaction(1965)/Paint It Black(1966)/Ruby Tuesday(1967)/Sympathy for the devil(1968)/Street fighting man(1968)/Gimme shelter(1968)/Jumping Jack flash(1968)/You can´t always get what you want(1969)/Honky tonk woman(1969)/Wild Horses(1971)/Brown Suger(1971)/Tumbling dice(1972)/Beast of Burden(1978)/Miss You(1978)/
0 Eng Rod Stewart (Roderick) 1945 Skottland Song:Gasoline Alley(1970)/Maggie May(1971)/Mondolin wind(1971)/Maggie May(1971)/Stay with me(1971)/Every picture tells a story(1971)/You wear it well(1972)/True Blue(1972)/Tonight´s the night(1976)/The killing of Georgie/The Balltrap/Da Ya Think I´m sexy(1978)/Fool for you/Hot legs(1977)/You´r in my heart/Do Ya think I´m sexy?(1978)/Young Turks/Tonight I´m yours(1981)/I was only Joking(1982)/Forever young(1988)/
0 Eng Gavin Sutherland (Maurice) Song:I´m Sailing/Bad loser/Dream Kid/Hallelujah/Lifeboat/
0 Eng Ritchie Blackmore (Deep Purple) 1945 Song:Smoke on the water(1973)/
0 Fra Arthur Honegger 1892 1955 Symfoni:Symfoni Nr 1/Symfoni Nr 2(trumpet)(1941)/Symfoni Nr 3 (H186) Liturgisymfonin(Den liturgiska)(1945-46)/Symfoni Nr 4/Symfoni Nr 5 Di tre re(1951)/Klarinettsonatina(1921-22)/Stråkkvartett Nr 1(1917)/Piano:Sept pieces breves(1920)/Ork:Pastorale d´ete(1920)/Oratorie:Kung David(1921)/Övr:Jeanne d´Arc på bålet(1938)/La Danse des morts(1940)/Ljudkonserter:Pacific 231(1923)/Rugby(1928)/Ord:de sex/Bok:Je suis compositeur(1951)
0 Fra Yves Baudrier 1906 1988 Ork:/Kammar:/Film:/Ord:La Jeune France(orkester)(1935-39)
0 Fra Louis Aubert 1887 1968
0 Slovak Erwin Schulhoff 1894 Prag 1942 Wulzbourg (Nazi C) Opera:Plameny(The Flames)(Flammor)(1928)/Symfoni:Symfoni Nr 1(1925)/Symfoni Nr 5(1938)/Ork:Svit för kammarorkester(1921)/Inventioner 1-10(1921)/Basnäktergal(1922)/Konsert för piano(1923)/Funf Stucke fur Streichquartett:Stråkkvartett Nr 1(1924)/Foxtrott:Kassandra arabiafox/Orinoco Cariocafox
0 Fra Jules Schulhoff 1825 1898 Valse Brillante
0 Fra Camille Schubert (Camille Prilipp) 1810 1889 La Soupir Grande Valse(op302)/
0 Fra Alfred Quidant 1815 1893 Grande Etude Galop(Mazeppa)(op21)(piano)/
0 Fra Darius Milhaud 1892 Aix en Provance 1974 Opera:Christophe Colomb(1930)Abandon d´Ariane/Saudades do Brasil(Piano)(1921)/Balett:La creation du monde(balett)(1923)/Symfoni:Six petites symphonies(1916-23)/Konsert:Concertino d´Hiver(trombon,ork)/Övr:Segoviana(Guitar)/Scaramouche suite(Saxophon)(Brazileira)(samba)(1937)/Ord:de sex
0 Fra Louis James Alfred Lefebure-Wely 1817 1869 Apres La Chasse(op130)(piano)
0 Fra Jean Babtiste Arban 1828 1889 Theme and variation(Le Carneval de Veneci)(trumpet,ork)(1889)/
0 Fra Louis Lacombe 1818 Bourges 1884 Nocturne Nr 1(op8)(piano)/Nocturne Nr 2/Nocturne Nr 3/Nocturne Nr 4/
0 Fra Paul Lacombe 1837 1927
0 Fra Jean Barraque 1928 1973 Ork:Sequence(1952)/Sonat för piano(1953)/
0 Fra Francis Poulenc 1899 Paris 1963 Opera:Les Mamelles de Tiresias(Brösten på Therese)(1947)Karmelitsystrarna(1957)/ La Voix humaine(Vox Humana)(1959)/Balett:Les Biches(1924)/Konsert:Trio(obeo,fagott,piano)(Manuel de Falla)(1916)/Orgelkonsert(stråkar) Gmoll(1938)/Konsert för två piano,orkester Dmoll(1932)/Sextett för piano och blåsare(1932)/Violinsonat(1942-43)/Flöjtsonat(1956)/Klarinettsonat(Honeggers minne)(1962)/Obeosonat(Prokofjevs minne)(1962)/Elegi(Horn,Piano)(1957)/Mässa/Ork:Concert champetre(1928)/Litanies a la Vierge noire(1936)/Kör:Figure humaine/Un soir de neige//Ord:de sex
0 Fra Jean-Fery Rebel (Babtiste-Ferry) 1666 Paris 1747 Paris Opera:Ulysse(1703)
0 USA Duke Ellington 1899 Washington 1974 New York Jazz:Soda Fountain rag/Black and the Tan Fantasy(1927)/Mood Indigo(1930)/Drop me off at Harlem(1933)/Prelude to a kiss(1938)/Creole Rhapsody(1931)/Reminiscing in Tempo(1935)/Sophisticated Ladies(1933)/Solitude(1934)/In a Mellotone(1940)/Come Sunday/Satin Doll(1953)/Konsert:Sacred Concert nr 2(1971)/
0 USA Calvin Lewis Song:When a man loves a woman(1966)/
0 Fra George Auric 1899 1983 Ballet:Les Matelots/Pastorale/Les Enchantements de la Fee Alcine/La Concurrence/Les Imaginaires/Le Peintre et son Modele/Phedre/Chermin de Lumiere/La Chambre/Euridice/Opera:Sous le masque/Ork:/Kammar:/Film:(70)Ord:Les Six(de sex)
0 Fra Alberic Magnard 1865 Paris 1914 Baron Symfoni Nr 1 Cmoll/Symfoni Nr 2/Symfoni Nr 3/Symfoni Nr 4/Ork:Chant funèbre/Hymn a la Justice/Cellosonat(Op 20)//
0 Fra Louis Durey 1888 1979 Ord:de sex
0 Eng Hubert Parry 1848 1918 Symfoni:/Kör:/Oratorie:Job(1892)/King Saul(1894)
1 Eng Shirley Bassey 1937 Film:Gold Finger(1964)
1 Eng Phyllis Tate 1911 Gerrards Cross 1985 London Opera:The Policeman serenade(1930)/The Lodger(1960)/Dark Pilgrimage(1963)/Twice in a Blue Moon(1968)/Scarcrow(1982)/Ork:Saxophone Concerto(1944)/Nocturne for four voices(1946)/Six Songs for children(1946)/Sonat(klarinett,cello)(1947)/String Quartet(1952)/
0 Eng Pete Townshend (The Who) 1945 Song:My Generation(1965)/I can´t explain(1965)/The Kids are alright(1965)/Substitute(1966)/I can see for miles(1967)/Won´t get fooled again(1971)/Baba O´Riley(1971)/
0 Eng Angus Young (AC-DC) 1955 Song:Highway to hell(1979)/Back in black(1980)/
0 Eng Ray Davies (The Kinks) 1944 Song:You really got me(1964)/All day and all of the night(1964)/Tired of waiting for you(1965)/Till the end of the day(1965)/Dedicated follower of fashion(1966)/Sunny afternoon(1966)/Waterloo Sunset(1967)/Lola(1970)/
0 Eng Paul Cook  (Sex Pistols) 1956 Song:Anarchy in the U K(1977)/Get pissed/Destroy/
0 Eng Peter Maxwell Davies 1934 Manchester Opera:Notre Dame de fleurs(1966)/Taverner(1972)/Blind Man´s buff(1972)/The Martydom of St Magnus(1977)/The two Fiddlers(1978)/Le Jongleur de Notre Dame(1978)/The Lighthouse(1980)/Resurrection(1987)/Ork:Stråkkvartett 1-12/Stråkkvartett Nr 3(Irakkriget)(2003)/Stråkkvartett Nr 4(2004)/
0 Eng Johnny Rotten  (Sex Pistols) 1956 Song:Anarchy in the U K(1976)/God save the Queen(1977)/
0 USA Lloyd Price Song:Lawdy Miss Clawdy/
0 Eng John Ireland 1879 1962 A Dowland suite(1932)/Fantasisonata(1932(/
0 Öst Arnold Schönberg (Schoenberg) 1874 1986 Opera:Pelleas et Melisande(1902-03)/Erwartung(väntan)/Den lyckliga handen/Moses och Aron/Symfoni:Symfoni Nr 1 (Op9)(1906,22)/Pianokonsert(12 noter)(Op42)(1942)/Stråkkvartett:Verklärte nacht(R.Dehmell)(1899)/Stråkkvartett nr 2(1908)/Stråktrio(1946)/Ork:Verklärte Nacht(1899)/Gurrelieder(1901)/Drei Klavierstucke(Första Atonala verket)(1908)/Gurrelieder(1911)/Pierrot Lunaire(talstämmor)/Vid skiljevägen/Tre satirer för blandad kör(1925)/Orkestervariationer(1926-27)/Fen orkesterstycken(1909,49)/Sångcykel:Das Buch der hänenden Gärter(1909)/Pierrot Lunaire(1912)/Bok:Harmonilehre(1911)/Style and Ideas(1950)/En överlevande från Warsawa/Ord:Atonalitet
0 Sve Dag Wirén  (Wiren) 1905 1986 Alla Marcia/Stråkserenad(1937)/Stråkkvartett Nr 1/Stråkkvartett Nr 2/Stråkkvartett Nr 3(1945)/Kör:Titania(G Fröding)(1942)/
0 Rys Anton Rubenstein 1829 1894 Opera:Demonen(1875)/Konsert:Pianokonsert Nr 4(1864)/Övr:Melodie(Op 3,1)
0 Rys Anton Arenskij 1861 1906 Svit Nr 1 Fdur(två pianon)(1887)/Svit Nr 2(Siluettes)(två pianon)(1892)/Pianotrio Nr 1 Dmoll(piano,violin)(1894)/Pianotrio Nr 2 Fmoll(piano,violin)(1905)/Stråkkvartett Nr 1/Stråkkvartett Nr 2 Amoll/Tjajkovskijvariationer(1894)/
0 Fra Camille Saint-Saens 1835 Paris 1921 Alger Opera:La princesse jaune(1872)/Le timbre d´argent(1877)/Simson och Delila(1877)/Etienne Marcel(1879)/Henry VIII(1883)/Proserpine(1887)/Ascanio(1890)/Phryne(1893)/Fredegonde(1895)/Les barbares(1901)/Helene(1904)/L´ancetre(1906)/Dejanire(1911)/Övr:Introduction and Rondo capriccioso for violin and orchestra Amoll(The new Mozart)(Op28)(1868)/Symfoni:Symfoni Nr 3 Cmoll(Op78)Orgelsymfonin(Film:Babe Pig in the City)(1886)/Konsert:Pianokonsert Nr 1(1858)/Pianokonsert Nr 2 Gmoll(Op22)(1868)/Pianokonsert Nr 3/Pianokonsert Nr 4 Cmoll(Op44)(1874)/Pianokonsert Nr 5 Fdur/Violinkonsert Nr 3 Hmoll(Op61)(1880)/Cellokonsert Nr 1 Amoll(Op33)(1872)/Havanaise Edur(violin,ork)(1887)/Övrigt:Dance macabre Gmoll(1874)/Le Carneval des animaux(Djurens karneval)(Svanen för cello)(1886)/Sonat Nr 1 Dmoll(violin)/Sonat(klarinett,piano)/Violinsonat Nr 1 Dmoll(1885)/Klarinettsonat EssDur(1921)/Pianotrio Nr 2 Emoll/
1 Rys Sofia Gubaidulina 1931 Chistopol-Tatar Night in Memphis(1968)/Musical toys(1969)/String Quartet Nr 1(1971)/String Trio(1988)/String Quartet nr 4(1993)/Konsert:Offertonium(violin)(1980)/Symfoni:Stimmen(1986)/Violakonsert(1996)/Johannespassion(2000)/H788
0 Fra Francesco Mancini 1672 Neapel 1737 Neapel Opera:Ariovisto(1702)/Lucio Silla(1703)/La costanza nell´honore(1704)/Gli amanti generosi(1705)/La serva favorita(1705)/Alessandro il Grande in Sidone(1706)/Turno Aricino(1708)/Engelberta o sia La forza dell´innocenza(1709)/Hydaspe fedele(171019/Selim re d´Ormuz(1712)/Artaserse re di Persia(1713)/Il Grand Mogol(1713)/Il Vincislao(1714)/Alessandro Severo(1718)/La fortezza al cimento(1721)/Il Trajano(1723)/Orontea(1729)/Alessandro nelle Indie(1732)/Don Aspremo(1733)/Il Demofoonte(1735)/
0 Fra Anton Reicha  (Antonin Rejcha) 1770 Tjeckien 1836 Traite de haute composition musicate 1-2(1824-26)/Blåskvintett EssDur (Op 88 2(1811)/
0 Fra Charles Koechlin 1867 1950 Oboesonat(1916)/Song:Kles Bandar-Log(Djungelboken)(1940)/Bok:
0 Fra Erik Satie  (Eric)(Alfred-Leslie) 1866 Honfleur 1925 Paris Opera:Genevieve de Brabant(1899)/Pousse l´amour(lost)(1905)/Le piege de Meduse(1913)/Symfoni:Socrate(1918)/Piano:Tre Sarabandes(1887)/Avant dernieres pensees/Tre Gymnopedies(lent et douloureux,Lent et grave,Lent et triste)(1888)/Tre Gnossiennes(1890)/Sex Gnossiennes(Nr 4:Film:About Schmidt)/Trois Nocturnes Reverie du Pauvre/Les Trois valses//Trois Gymnopedies(piano,ork)/Je te veux(piano)/Balett:Parade(1917)/
0 Öst Hugo Wolf 1860 Slovenj Gradec 1903 Wien Opera:Der Corregidor(Bydomaren)(1895)/Manuel Venegas(1897)/Kammar:/Symfondikt:Penthesilea(1885)/Song:Spanisches Liederbuch(1890-90)/Italienisches Liederbuch(1890-96)/Italienische Serenade(1887)/Stråkkvartett(1892)/
0 Öst Anton Webern    (Anton von W) 1883 1945    (Skjuten) Musik:Opus 1-31/Ork:För Stråkorkester(1905)/Opus 1 Passacaglia(1908)/Opus 5 Fem satser för stråkkvartett(1909)/Opus 9 Sex bagateller(1913)/Sex stycken för orkester(1928)/Opus 24 Konsert för nio instrument(1934)/Kantat Nr 1/Kammarmusik:Opus 20(Ståktrio)(1927)/Symfoni:Opus 21(1928)/Opus 28 Kvartett(1938)/Opus 30 Orkestervariationer(1940)/Fuga Ricercata(Bachfuga)/Ord:Atonalitet
0 Can Robbie Robertson (The Band) 1944 Song:The Weight(1968)/
0 Can Leonard Cohen 1934 Song:Hallelujah(1994)/Suzanne/Sisters of Mercy/Bok:The Favorite Game(Älsklingsleken)(1963)/Beautiful Losers(Sköna förlorare)(1966)/Dikt:The Energy of Slaves(Puckelryggens sånger)(1972)/
0 USA John Corigliano 1938 Opera:The Ghost of Versailles(1991)/Konsert:Pied Piper Fantasy(1982)/Fantasi(1985)/Symfoni:Symfoni Nr 1/
0 USA Jerry Goldsmith  (Jerrald) 1929 Film:Chinatown(1974)/Omen(1976)/Alien(1979)/Freud(1962)/Apornas planet(1968)/Patton pansargeneralen(1970)/Gremlins(1984)/River Wild(1994)/L A Konfidentiellt(1997)/Mulan(1998)/
0 USA Aretha Franklin (Lady Soul) 1942 Song:I never loved a man(The Way I Loved you)(1967)/Respect(1967)/Chain of Fools(1967)/Think(1968)/I say a Little Prayer(1968)/Aretha(1980)/Who´s Zoomin Who(1985)/
0 USA Kurt Cobain  (Nirvana) Song:Smells Like Teen Spirit(1991)/In Bloom(1991)/Saml:Nevermind(1991)/In Utero(1993)/MTV Unplugged in New York(1994)/
0 USA Marvin Gaye 1939 1984 (skjuten av fadern) Song:Stubborn Kind of Fellow(1962)/Dancing in the street(1964)/I heard It Through the Grapevine(1968)/What´s going on(1971)/Let´s get it on(1973)/Sexual Healing(1982)/
0 USA Ray Charles (R Charles Robinson) 1930 2004 Song:I got a woman(1955)/Hallelujah I love Her so(1956)/What´d I say(1959)/Georgia on my mind(1960)/Hit the road Jack(1961)/I can´t stop Loving you(1962)/
0 USA Max Steiner 1888 Österrike 1971 Film:King Kong(1933)/Borta med vinden(Tara)(1939)/Casablanca(1942)/Myteriet på Caine(1954)/
0 USA Dimitri Tiomkin 1899 Ryssland 1979 Film:Bortom horisonten(1937)/Skuggan av ett tvivel(1943)/Rio Bravo(1959)/Sheriffen(1952)/Mellan himmel och jord(1954)/Den gamle och havet(1958)/
0 USA Huddie Ledbetter Song:Cotton filds(1962)/
0 USA Tadd Dameron  (Tadley Ewing) 1917 1965 Jazz:(piano)Good Bait/Hot House/If you Could see me now/Soulphony/Mating Call(1956)/Fontainebleau(1956)/The Magic Touch(1962)/
0 USA John Sebastian (The Lovin Spoonful) 1944 Song:Do you believe in magic(1965)/Summer in the city(1966)/Daydream(1966)/
0 USA Maurice Mysels Song:I want you I need yoy I love you(1956)/
0 USA Lee Rosenberg Song:Too Much(1956)/
0 USA Ivory Joe Hunter Song:I almost lost my mind(1949)/Since I met you baby(1959)/
0 USA Arthur Smith Song:Guitarr Boogie Shuffle(1946)/
0 USA Maurice Williams Song:Little Darlin(1957)/Stay(1960)/
0 USA Brian Wilson  (The Beach Boys) 1942 Song:In my room(1963)/Little Deuse Coupe(1963)/Surfin U S A(1963)/Surf City(1963)/Don´t worry baby(1964)/I get around(1964)/Fun Fun Fun(1964)/Califonia Girls(1965)/Good Vibrations(1966)/Sloop John B(trad)(1966)/Caroline No(1966)/God Only Knows(1966)/
0 USA Doc Pomus Song:Turn me loose(1959)/Save the last dance for me(1960)/The Magic moment(1960)/Daydream(1966)/Kiss me quick/Little Sister/Suspicion/A mess of blues/His latest flame/Surrender/Viva Las Vegas/Long Lonely highway/
1 USA Doris Payne Song:Just one look(1963)/
1 USA Edna Lewis Song:Lipstick on your collar(1959)/
0 USA Don Everly Song:Til I Kiss you(1959)/
0 USA L Payne Song:I love you because/
0 USA Bert Caroll Song:Wear my ring around your neck(1958)/
0 USA Jimmie Rodgers 1897 Pine Springs-Miss. 1933 Song:T for Texas/Waiting for the Train/Ord:Countrymusic/Blue Yodel/
0 USA Gene Pitney Song:Hello Mary Lou(1960)/He´s a rebel(1963)/
0 USA Beverly Ross Song:Lollipop(1958)/
0 USA Tex Davis Song:Be Bop a lula(1956)/
0 USA Felice Bryant Song:Bye Bye Love(1957)/Wake up little Susie(1957)/
0 USA Mac Davis Song:In the Ghetto/Don´t cry daddy/
0 USA A P Carter (Alvin Pleasant D C) 1891 Virginia 1960 Song:Wildwood flower/Keep on the Sunny Side/Grupp:The Carter Family(1927-)/Ord:Countrymusic
0 USA Sara  Carter  (Doughterty) 1898 Virginia 1979 Song:/Grupp:The Carter Family(1927-)
0 USA Jerry Fuller Song:Travalin Man(1960)/
0 USA George David Weiss Song:Can´t help falling in love with you(1961)/The Lion sleeps tonight(1961)/
0 USA Mike Love  (The Beach Boys) 1941 Song:Califonia Girls(1965)/Good Vibrations(1966)/
0 USA Curly Putman Song:Green Green Grass of Home(1965)/
0 USA Stevie Wonder (Steveland Morris) 1950 Song:Superstition(1972)/You are the sunshine of my life(1972)/Living for the City(1973)/
0 USA Miklos Rozsa 1907 1995 Symfoni:/Kammar:/Film:Tjuven i Bagdad(1940)/Trollbunden(1945)/Dubbelliv(1947)/Ben Hur(1959)/I asfaltens djungel(1950)/El Cid(1961)/Nålen öga(1981)/
0 USA Andre Previn  (Andreas Prewin) 1929 Opera:A streetcar named Desire(Linje lusta)(1998)/Kammar:Coco(1969)/Film:Irma la douce(1963)/
0 USA Roger Sessions (Huntington) 1896 Brooklyn 1985 Princeton Opera:Lancelot and Elaine(1910)/The fall of the House Usher(1925)/The Trial of Lucullus(1947)/Montezuma(1964)/Symfoni:(9)(1927-78)/Konsert:Conserto for orchestra(1981)/
0 USA Louis Horst 1884 1964 Balett:Primitive Mysteries(1931)/El Penitente(1940)/Bok:Pre-Classic DanceForms(1937)/Modern dance forms(1961)/Tidskr:Dance Obsever(1934-75)
0 USA Bernard Herrmann 1911 1975 Opera:/Balett:/Ork:/Radio:Världarnas krig(1938)/Film:Citizen Cane(1941)/Ambersons(1942)/Studie i brott(1958)/Psycho(1060)/Taxi Driver(1976)/
0 USA Kurt Weill    (Julian) 1900 Dessau 1950 New York Opera:Der Protagonist(1926)/Royal Palace(1927)/Na Und(1927)/Der Zar lässt sich photographieren(1928)/Tolvskillingsoperan(1928)/Staden Mahagonnys uppgång och fall(1927)/Silversjön(1933)/Balett:De sju dödssynderna(1933)/Operett:Lady in the dark(1941)/One touch of Venus(Gäckande Venus)(1943)/Street scene(1947)/Övr:Kleine Dreigroschenmusik(Liten tolvskillingsmusik)(1928)/Symfoni:(2st)Symfoni Nr 1/Symfoni Nr 2 Dmoll(tre nattliga scener)(1933-34)/Violinkonsert:(1st)/Violinkonsert(1924)
0 USA Madonna (M Louise Ciccone) 1958 Song:True Blue(1986)/Like a Prayer(1989)/Bok:Sex(1992)/
0 USA Keith Jarrett 1945 Pennsylvania Köln konserten(1975)/The last solo konsert(1984)/Wien konserten(1991)/Ord:Polarpriset 2003
0 USA Prince (Prince Rogers Nelson) 1958 Song:1999(1982)/Little Red Corvette(1983)/When Doves Cry(1984)/Purple rain(1984)/Kiss(1986)/Sign O the Times(1987)/Film:The Batman
0 USA Don Felder (The Eagles) 1947 Song:Hotel Califonia(1976)/
0 USA Jerry Lee Lewis (The Killer) 1935 Song:Whole lotta shakin goin on(1957)/Breathless(1958)/High School Confidential(1958)/
0 USA Jackson Browne 1948 Song:
0 USA Ed McCurdy Song:Last night I had the strangest dream(I natt jag drömde)(1950,51,55)/
0 USA Francis Zambon Song:Suspicious mind/
0 USA William Roberts Song:Hey Joe(1966)/You always hurt the one you love
0 USA Kal Mann Song:Teddy bear(1957)/Let´s twist again(1961)/
0 USA Herb Newman Song:The Birds anf the Bees(1964)/
0 USA Reg Presley Song:Love is all around(1967)/
1 USA Milred J Hill (Smith) 1859 Kentucky 1916 Song:Happy Birthday to you(1893)/
0 USA Mark James Song:Moody Blues/
0 USA Aaron Schroeder Song:Any way you want me(1956)/Don´t leave me now(1957)/Stuck on you/It´s now or never(1960)/Good luck Charm(1962)/
0 USA Otis Blackwell Song:Don´t be Cruel(1956)/Great Balls of Fire(1957)/All shook up(1955)/Return to sender/Easy Question/One broken heart for sale/
0 USA Benjamin Nelson Song:Theres goes my baby(1959)/
0 USA Boudleaux Bryant Song:By By Love(1957)/Wake up little Susie(1957)/
0 USA Bo Diddley (Ellas McDaniel) 1928 Song:Bo Diddley(1955)/Roadrunner(1956)/Who do you love(1956)/
0 USA Bob Dylan  (Robert Zimmerman) 1941 Duluth Minnesota The  Freewheeelin Bob Dylan(1963)/Another side of Bob Dylan(1964)/Blowin in the wind(1963)/The Times they are A Changin(1964)/Another side of Bob Dylan(1964)/Desolation Row(1965)/Mr Tambourine man(1965)/Like a rolling stone(1965)/Subterranean Homesick blues(1965)/Highway 61 Revisited(1965)/Positively 4th street(1965)/Just like a Woman(1966)/Visions of Johanna(1966)/Masters of War/A Hard rain a gonna fall/With Gog in our side/All along the watchtower(1968)/Writings and drawnings by Bob Dylan(1973)/Pat Garett and Billy the Kid(1973)/Knocking on Heaven´s door(1973)/Planet waves(1974)/Blood on the tracks(1975)/The basement tapes(1975)/Tangled up in blue(1975)/Desire(1976)/Street legal(1978)/Knocked out loaded(1986)/Saml:Lyrics 1962-85/
0 Bra Heitor Villa-Lobos 1887 1959 Symfoni:(12)/Stråkkvartett:(17)/Övr:Choros(1920-29)/Bachianas brasileiras(1930-40)/Gitarrkonsert(1951)/Suite populaire bresilienne(gitarr)(1908-12)/Etyder(12)(1929)/Preludier(5)(1940)/
0 Bra Carlos Gomes  (Antonio) 1836 Campinas 1896 Belem Opera:A noite do castelo(1861)/Joana de Flandres(1863)/Se sa minga(1867)/Nella luna(1868)/Il Guarany(1870)/Posca(1873)/Salvator Rosa(1874)/Maria Tudor(1879)/Lo schiavo(1889)/Condor(1891)/Colombo(200-års minne)(1892)/
0 Fra Jules Massenet 1842 Montaud St Etienne 1912 Paris Opera:La Grand tante(1867)/Marie Magdeleine(1873)/Herodiade(1881)/Scenes napolitaines/Manon(1884)/Werther(Goethe)(1892)/Thais(Anatloe France)(Meditation)(1894)/Cendrillon(sagoopera)(1899)/Cherubin/Le jongleur de Notre Dame(1910)/Don Quichotte(Don Quijote)(1910)/Ballet:Le Cid(Cesar de Bazan)/Dansskolan/Ork:Orkestersvit Nr 1/Hyllning till Papageno/Bok:Mes souvenirs(Sb)(1912)/
0 Fra Pierre Verdier 1628 1707
0 Fra Maurice Jarre 1924 Film:Lawrence av Arabien(1962)/Den längsta dagen(1962)/Doktor Zjivago(Lara´s Theme)(1965)/Topaz(1969)/En färd till Indien(1984)/Vittne till mord(1984)/Mosquito Coast(1986)/Dead Poets Society(Döda Poeters Sällskap)(1989)/Super Mario Bros.(1993)/Mr Jones(1993)/The River Wild(1994)/
0 Fra Paul Dukas 1865 Paris 1935 Paris Symfoni:Trollkarlens lärling(Goethe) fagott(1897)/Opera:Horn et Rimenhild(lost)(1892)/L´arbre de science(lost)(1899)/Ariane et Barbe Bleu(Maeterlinck)(1907)/Le nouveau monde(lost)(1910)/Ork:The Sorcerer´s Apprentice(Film:Fantasia)
0 Tjeck Leos Janácek  (Janacek) 1854 Hukvaldy (Hochwald) 1928 Ostrava Opera:Sarka(1888)/Pokatek romanu(Början till en Romans)(1904)/Jeji pastorkyna(Jenufa)(Hennes styvdotter)(1894-03)/Osud(Ödet)(1904)/Kata Kabanova(Katja Kabanova)(1921)/Prihody lisky Bystrousky(Den listiga lilla räven)(1923)/Vec Makropulos(Testamentet)(Affären Makropoulos)(1926)/Z mrtveno domu(Döda huset)(1930)/Balett:Valaske tance(Valachian Dances)(1889)/Rakos Rakoczy(1891)/Ork:Taras Bulba slavisk rapsodi(Gogol)(1915-18)/Zdenkavariationerna/Mähriska danser/Saga/Ungdom/Sinfonetta(fem satser)(Militärsinfonetta)(1926)/Violinsonat(1914)/Glagolitisk mässa(1926)/Idyll för stråkorkester/Violinkonsert(Själens pilgrimsfärd)(1928)/Svit för stråkorkester(1877)/Concertino(piano,ork)(1925)/Stråkkvartett Nr 1 (Kreutzersonaten)(1923)/Stråkkvartett Nr 2 (Intima brev)(1928)/Pianosonat(över en arbetares död 1 Okt 1905)(1905)/Donau(dikt)(1928)/Byspelmannens barn/Längs en övervuxen stig(1901-08)/Pohadka(saga)(1910)/Sextettsvit(Mladi)(ungdom)(1924)/Song:Vildanden/Duvan/
0 Tjeck Jaromir Weinberger 1896 Prag 1967 S.Petersburg Florida Opera:Kocoukov(1926)/Svanda Dudak(1927)/Die geliebte Stimme(1931)/Lide z Pokerflatu(1932)/Fruhlingssturme(1933)/Na ruzich ustlano(1934)/Valdstejn(1937)/Apropo co dela Andulu/Cisar pan na Tresnich/
0 Sve Carl Michael Bellman 1740 1795 Gustavs skål(1772)/Fredmans Epistlar 1-82(1790)/Fredmans sånger 1-65(21.Så lunka vi så småningom/35.Gubben Noak/64.Fjäriln vingad)(1791)/Nytext:Fredmans Epistlar(Gunnar Hillbom)(1990-92)/Fredmans sånger(Gunnar Hillbom)(1990-92)/Bacchi tempel(Bort allt vad oro gör)/
0 Fra Édourd Lalo 1823 1892 Spansk symfoni(Op21)(1873)/Cellokonsert Dmoll(1877)/
0 Fra Jean Francois Le Sueur 1760 Drucat-Plessiel 1837 Paris Opera:La Caverne(1793)/Paul et Virginie(1794)/Telemaque(1796)/La Mort d´Adam(1802)/Ossian ou les Bardes(1804)/L´Inauguration du temple de la Victoire(1807)/Le Triomphe de Trajan(1807)/Alexandre a Babylone(1815)/
0 Öst Franz Lehár  (Lehar) 1870 Komarno Slovakien 1948 Bad Ischl Operett:Die Lustig Witwe(Glada änkan)(1905)/Greven av Luxemburg(1909)/Zigenarkärlek(1910)/Paganini(1925)/Tsarevitj(1927)/Das Land des Lächeln(Leendets land)(1929)/Song:Mein Ahnherr war der Luxemburg/Dein ist mein ganzes Herz(Film:U 571)/Meinen Lippen sie Kussen so Heiss(Film:Schindlers List)/Övr:Gold and Silver(Op79)
0 Ita Ruggero Leoncavallo 1857 Neapel 1919 Bagni di Montecatini Opera:Chatterton(1876)/Pagliacci(Pajazzo)(Vesti la giubba:Film:The Untouchables(De omutbara)(1892)/Medici(1893)/La Boheme(1897)/Zaza(1900)/Der Roland von Berlin(1904)/Maia(1910)/Zingari(1912)/Edipo Re(1920)/Operett:(9)
0 Öst Gustav Mahler 1860 Kaliste Cechy 1911 Wien Opera:Herzog Ernst von Schwaben(lost)(1872)/Rubezahl(1883)/Die drei Pintos(1888)/Der Argonauten(lost)/Symfoni:(9st)Symfoni Nr 1 Ddur Titan(1888,93-98)/Symfoni Nr 2 Cmoll Resurrection(Uppståndelsesymfonin)(1884-86,93-96)/Symfoni Nr 3 Dmoll(Film:Death in Venice(Döden i Venedig)(1893-96,1906)/Symfoni Nr 4 Gdur(Pianokvartett)(1892,1899.1900-10)/Symfoni Nr 5 Cissmoll(Adagietto)Film:Death in Venice(Döden i Venedig)(1901-02)/Symfoni Nr 6 Amoll(Den tragiska)(1904)/Symfoni Nr 7 Emoll(Lied der Nacht)(1904-06)/Symfoni Nr 8 Essdur Symphony of a Tousend(De tusendes symfoni)(1906)/Symfoni Nr 9 Ddur (ofullbordad)(1909)/Symfoni Nr 10 Fissmoll(Ofullbordad)(1910)/Song:Kindertotenlieder(F.Ruckert)(1901-04)/Das Lied von der Erde(1907-09)/Ruckertlieder/Lieder eines fahrenden Gesellen/Des Knaben Wunderhorn(Der Schildwache Nachtlied,Rheinlegendchen,Verlorne Muh,Wo die schönen Trompeten blasen,Es sungen drei Engel)/Ich bin der Welt abhanden gekommen(Friedr.Rucker)/
1 Öst Alma Mahler 1879 1964 Lieder/
0 Öst Franz Krommer 1759 Kamenice 1831 Klarinett:Klarinettkonsert(två) Essdur(Op35,36,91)(1803)/Kammar:Partitas for Wind Ensable/
0 Öst Fritz Kreisler 1875 1962 Liebesfreud(violin,piano)(1910)/Liebeslied)violin,piano)(1910)/Schön Rosmarin(1910)/Preludium(Puganini)(1910)/Caprice Viennois(1910)/Tambourin chinois(1910)/Siciliano Rigaudon(1911)/Rondino(Beethoven)(1915)/
0 Tys Hanns Eisler   (Johannes) 1898 Leipzig 1962 Berlin Opera:Johannes Faustus(1953)/
0 Öst Paul eisler 1875 Wien 1951 New York Opera:Spring Bides/The Sentinel/The Little Missus/In the Year(1814)/
0 Öst Josef Labor Fantasi för orgel/
0 Öst J. Schrammel Wien bleibt Wien/Ord:Schrammelmusik/Schrammelkvartett
0 Ita Pietro Mascagni 1863 1945 Opera:(14 st)Cavalleria Rusticana(På Sicilien)(Film:Godfather III (Gudfadern III)(1890)/Vännen Fritz(1891)/Iris(1898)/
0 Ita Tomaso Antonio Vitali 1663 1745 Ciacona Gmoll(violin,piano)(1745)
0 Ita Sebastian Duron 1660 Brihuega 1716 Cambo Opera:Salir el amor el mondo(1680)/Veneno en de amor la embidia(1697)/Jupiter y Yoo(1699)/La nuevas armas de amor(1711)/Apolo y Dafne/Muerte en amor es la ausecia/La guerra de los gigantes/
0 Ita Giovanni Cesare Netti 1649 Putignano Bari 1686 Neapel Opera:Adamiro(1681)/La Filli(1682)/
0 Ita Simpliciano Olivo (Olivi) 1594 Mantua 1680 Parma Opera:Il ratto d´Elena(1646)/
0 Ita Paolo Magni 1650 Milano 1737 Milano Opera:Affari ed amori(1675)/Enea in Italia(1686)/Scipione africano(1692)/Endimione(1692)/L´Aiace(1694)/Il Radmisto(1695)/L´Amfione(1698)/Ariovisto(1699)/Cleopatra regnante(1700)/Admeto Re di Tessaglia(1702)/L´Agrippina(1703)/Il meleagro(1705)/Il Teuzzone(1706)/Tito Manlio(1710)/
0 Ita Francesco Durante 1684 Frattamagg.Aversa 1755 Neapel Opera:Prodigii della divina misericordia verso i devoti del glorioso S Antonio di Padova(1705)/La cerva assetata(lost)/Abigaile(1736)/S Antonio di Padova(1754)/
0 Ita Ferruccio Busoni 1866 Empoli Florens 1924 Berlin Opera:Sigune(1889)/Die Brautwahl(1912)/Arlecchino(Die Fenster)(1917)Turandot(1917)/Doktor Faust(1925)/Konsert:Pianokonsert(1903-04)/Piano:De sex sonatinerna(1910-20)/Bok:Enwurt einer neuen Ästhetic der Tonkunst(1907)/
0 Ita Nino Rota 1911 Milano 1979 Rom Opera:Den Italienska halmhatten(1955)/Film:8 1/2(1963)/Gudfadern(1972)/
0 Rys Modest Musorgskij 1839 Karevo 1881 St Petersburg Opera:Salammbo(1866)/Zhenit´ba(1868)/Boris Godunov(1868-69,74)/Chovansjtjina(1881)/Sorochinskaya yarmarka(Marknaden i Sorotjinsk)(1881)/Ork:Pictures from Exibition(Tavlor på en utställning)(ork el.piano)(1874)/En natt på Blåkulla(tondikt)(1867)/Chovansjtjina(förspel)(1881)/De Persiska slavinnornas dans(Hovansjtjina)(1881)/Song:Barnkammaren/Dödens visor och danser/Sången om loppan och andra visor/
0 Spa Recuerdo Tarrega 1852 1909 Guitar:Capricho árabe(1909)/Recuerdos a la Alhambra(Tremolostudien)(1909)/Lagrima
0 Spa Tomas Marco 1942 Ork:Cuasi un requiem(1971)/Cocierto Guadiana(1973)/Symfoni:Symfoni Nr 6(1992)/
0 Spa Miguel Nieto 1844 Madrid 1915 Madrid Opera:(26)La somnanambula(1872)/El marselles(1875)/El prado de noche(1877)/
0 Spa Vicente Martin y Soler 1754 Valencia 1806 St Petersburg Opera:La Madrilena(1776)/Ifigenia in Aulide(1779)/Ipermestra(1780)/Andromaca(1780)/Astartea(1781)/Partenope(1782)/L´amor geloso(1782)/….La scuola dei maritati(1795)/L´isola del piacere(1795)/La nozze de´contadini spagnuoli(1795)/La festa del villagio(1798)/
0 Spa Federico Moreno Torroba 1891 1982 Gitarrsonatina Adur(1925)/
0 Spa Frederic Mompou 1893 1987 Piano:Cacons i dances(Film:Star Trek Nemesis)/Scenes d´enfants/Charmes/Paisajes/Planys/12 Preludes/Surburbis/Dialogues/Pessebres/Trois variations/Variations sur un theme de Chopin/Fetes lointaines/Cants magics/Chanson de berceau/El Pont/Muntanya(dansa)/Musica Callada/Guitar:Suite Compostelana
0 Spa Fernando Sor 1778 1839 Introduktion och variationer Edur(Ur trollfjöjten)(1839)/Variation Tema av Mozart(op9)/Divertissement(2 gitarr)/
0 Spa Pablo de Sarasate 1844 1908 Zigeunerweisen(Zigenarvalsen)(1878)/Danzez Espanolas: 2.Habanera 3 Romana Andaluz 6 Zapateado(1880)/Caprice basque(piano,violin)(1881)/
0 Dan Carl Nielsen  (August) 1865 Sortelung  Lyndelse 1931 Kphm Opera:Snefrid(1894)/Saul og David(1902)/Maskerade(Maskerad)(1906)/Symfoni:Symfoni Nr 1 Gmoll(Op7)(1890-92)/Symfoni Nr 2 (FS29)(De fyra temperamenten)(1901-02)/Symfoni Nr 3 Dmoll(Sinfonia expansive)(FS60)(1910-11)/Symfoni Nr 4(FS76) Det uudslukkelige(Den outsläckliga)(1914-16)/Symfoni Nr 5 (FS97)(1922)/Symfoni Nr 6 (FS116)Sinfonia semplice(1925)/Kör:Hymnus amoris(1897)/Övrigt:Violinkonsert (Op33)(1911)/Träblåskvintett(1922)/Flöjtkonsert(FS119)(1926)/Klarinettkonsert(FS129)(1928)/Chaconne(1917)/Thema med variationer(1917)/Commotio(Orgelverk)(1931)/Helios/Aladdin-svit/Amor og digteren/Saga-Dröm/Helios
0 Dan Svend Nielsen 1937 Köpenhamn Opera:Bulen(1968)/
0 Dan Ludolf Nielsen 1876 Nörre Tvede-Naestv 1939 Köpenhamn Opera:Uhret(1913)/Isabella(1915)/Lola(1920)/
0 Dan Asker Hamerik (Hammerich) 1843 Frederiksberg kphm 1923 Frederiksberg kphm Opera:Tovelille(1865)/Hjalmar och Ingeborg(1868)/La vendetta(1870)/Den rejsende(Den resande)(1871)/
0 Dan Ebbe Hamerik (Hammerich) 1898 Kphm 1951 at sea Opera:Stepan(1924)/Leonardo da Vinci(1939)/Marie Grubbe(1940)/Rejsekameraten(Reskamraten)(1946)/Drömmerne(Drömmarna)(1974)/
0 Dan Hans Ernst Kröyer 1798 1879 Danmarks Nationalsång(1844)
0 Sve Gösta Nystroem 1890 1966 Pianosvit:Regrets(1924)/Symfoni dikt:Ishavet(1924)/Symfoni:Sinfonia breve(1931)/Sinfonia espressiva(1932-35)/Sinfonia del mare(Havssymfoni(Ebba Lindqvist dikt:det enda)(1948)/Opera:Herr Arnes Penningar(1958)/Sånger:Åtta sånger ur ångest(1927)/Sånger vid havet(Jag har ett hem vid havet,Havets visa,Ute i skären,Jag väntar månen,Nocturne)(1939-40)/Teatersvit Nr 1,2,3 4(Köpmannen i Venedig)(1936)/
0 Sve Anders Hillborg 1954 Stockholm Ork:Clang and Fury/King Tide/Dreaming River/Lamento(Klarinett,stråkar)(1982)/Celistial Mechanics(1985)/Worlds(1988)/U Tangia na(trombon,band)(1991)/Klarinettkonsert(Peacock tales)(1998)/Lontana in sono(Ork,Mezzo)(Petrarca sonett nr 250,301)(2000)/
0 Sve Åke Palmerud 1953 Genom Landskap av glas(1976)/Read my lips(blås)(1990)/Retur(Blås)(1992)/Balett:Tystnadens hjärta(1998)/Strata(2001)/Ork:Remain(1980)/Mirage(1986)/Inside looking out(1992)/Efterbild(1997)/Song:Yttringar(1983)/Elektro:Time Imaginary Eye(1979)/Rit(1981)/Prolog(1981)/Flöden av glas(1981)/Mandela(1983)/Coda(1984)/Repulse(1986)/Isola(1986)/Terräng(1988)/Stråkkvartett(1988)/Alias(1990)/Jeux imaginaires(1993)/Strings and Shadows(harpa)(1993)/Osynlig musik(1994)/Grains of Voices(1995)/Tystnadens hjärta(1997-98)/
0 Sve Okänd Sverige Gärdebylåten(Rättviks Spelmanslag(1948)/
0 Sve Otto Olsson 1879 1964 Koral:/Orgel:Sex Scherzi(1905)/Cantilena Edur(1908)/Credo symphoniacum(1918)/Kör:/Ork:Te Deum(1906)/Symfoni:Symfoni Gmoll (Op11)(1902)/Stråkkvartett:(5)(1899-1907,1948)
0 Tys Frantisek Drdla 1869 Mähren 1944 Souvenir(violin,piano)(1904)
0 Tys Jacques Offenbach 1819 Köln 1880 Paris Operett:(105)L´alcove(1847)/Le tresor a Mathurin(1853)/Pepito(1853)/Luc et Lucette(1854)/Orfeus i underjorden(Can Can:Film:Titanic)(1858)/Sköna Helena(1864)/Riddar Blåskägg(1866)/Pariserliv(1866)/Storhertiginnan av Gerolstein(1867)/La Perichole(1868)/Opera:Hoffmanns äventyr(1881)/Balett:Gaite Parisienne(1880)/Robinson Crusoe/
0 Tys Johann Heinrich Schmelzer v Ehren 1623 Wien 1680 Sonatae unarum fidilium/Fäktskolan(sonat)/Polska säckpipor Gdur/Song:Tarquinio Merula/Requiem/
0 Tys Georg Caspar Schurmann 1672 Idensen Hannover 1751 Wolfenbuttel Opera:Endimione(1700)/Salomon(1701)/Daniel(1701)/Leonilde oder der siegende Beständigkeit(1704)/Das verstöhrte Troja(1706)/Telemaque(1706)/Giasone(1707)/Die schöne Psyche(1708)/.../Musicalisches Neu Jahrs Opfer(1728)/Der von Londiner zugleich geliebte und ungeliebte Pharasmanes König von Iberien(1729)/Ninus und Semiramis(1730)/Magnus Torquatus(1730)/
0 Tys Karl Michael Esser 1737 Aachen 1795 Opera:Die drei Pächter(lost)(1783)/Ord:Mannheimskolan/
0 Tys Casimir Schweizelsperg 1668 Rosenheim Oberbay 1772 Opera:Der verstellte Dorindo(lost)(1712)/Die in ihrem Christentum standhaft gebliebene Märtyrerin Margaretha(lost)(1714)/Artemisia und Cleomedes(lost)(1716)/Die romanische Lucretia(1716)/Die ungluckselige Liebe zwichen der egyptischen Königin Cleopatra und die romischen Trium-Vir Antonio(lost)/Diomedes(lost)(1717)/
0 Tys Theodor Schwartzkopff 1659 Ulm 1732 Ludwigsburg Opera:Paradis Urteil(lost)(1686)/Endymion(lost)(1688)/Amalthea(lost)(1697)/Serenata(lost)(1721)/
0 Tys Georg Schmezer 1642 Augsburg 1697 Augsburg Opera:Pieris vindicata(lost)(1668)/Davidis polytecni infelix felicitas(Davids Kinderlied und freud(lost)(1668)
0 Tys Bernard Krol 1920 Berlin Opera:Pulcinella(1971)/Concurs(1971)/Ork:Sinfonia sacra(Jesu meine Freude)/
0 Tys Carl Teike 1864 1922 Marsch:Alte Kameraden/Ord:Marschmusik
0 Tys H L Blankenburg 1876 1956 Marsch:/Ord:Marschmusik
0 Tys Carl Orff 1895 Munchem 1982 Munchen Opera:Carmina Burana(1937)/Der Mond(Månen)(1939)/Ein Sommernnachttraum(1939)/Die Kluge(Den klokaste)(1943)/Catulli Carmina(1943)/Die Bernauerin(1947)/Antigonae(1949)/Astutuli(1953)/Trionfo de Afrodite(1953)/Comoedia de Christi Resurrectionae(1957)/Oedipus der Tyrann(1959)/Ludus de nato Infante mirificus(1960)/Prometeus(1968)/De temporum fine comoedia(1973)/Kantat:Carmina Burana(1937)/Catulli Carmina(1943)/Ork:De temporum fine comoedia Vigilia(1973)/Övr:Antigonae(1949)/Oedipus der Tyrann(1959)/Prometheus(1968)/
0 Pol Krzysztof Penderecki 1933 Debica Opera:Djävlarna i Loudun(1969)/Paradise Lost(1978)/Die Schwarze Maske(1986)/Ubu Rex(1991)/Stråkar:Tren Ofiearom Hirozima(Klagosång till Hiroshimas offer)(1960)/Övr:Davids Psalmer(1958)/Emanacje(Emanationer)(1959)/Anaklasis(1960)/Fluorescences(1961)/Ork:Passio et mors Domini nostri Jesu Christi secundum Lucam(Lucaspassionen)(1965)/Oratorie:Dies Irae(1967)/Te Deum(1980)/Polsk Requiem(1984)/
0 Pol Wanda Landowska 1879 1959 Ord:Cembalospel
0 Pol Moritz Moszkowski 1854 1925 Violinkonsert Cdur/Svit för violiner/Spansk dan(fyrhändigt piano)/
0 Sve Willhelm Peterson-Berger  (Olof) 1867 Ullånger Ångermanl. 1942 Östersund Opera:Ran(1903)/Lyckan(1903)/Arnljot(1910)/Domedagsprofeterna(1912-19)/Adils och Elisiv(1923)/Symfoni:(5st)Symfoni Nr 1 Bdur(Baneret)/Symfoni Nr 2 Sunnanfärd(1910)/Symfoni Nr 3 Fmoll(Same Ätnam)(Lapplandssymfonin)(1913-15)/Symfoni Nr 4(Holmia)(1929)/Symfoni Nr 5 Hmoll(Solitudo)(1932-33)/Kantat:(5st)Kantat(Umeå 300 år)(1922)/Konsert:Majkarneval i Stockholm(1891-93)/Violinkonsert:(1st)Konsert för violin FissMoll(1928)/Kammar:Musik i sommarhagen(Dalmarsch)/Sonat:Sonat Amoll(1887-91)/Sonat Nr 1 Edur(1887)/Sonat Nr 2 Gdur(1910)/Piano:Bröllopsmarsch(piano)(1894)/Damernas album(7)(1895)/Tonmålningar(1896)/Sex låtar för klaver(1897)/Glidande skyar(1897)/Frösöblomster 1-3(Intåg i sommarhagen,Vid Frösö kyrka)(1896-1914)/I somras(6)(1903)/Till Rosorna/Färdminnen(1908)/Tre nya danspoem(1914-23)/Earina(piano)(1917)/Tre albumblad(dans)(1917)/September(1920)/Italiana(tondikt)(1922)/Anakreontika(piano)(1922-35)/Sånger:Aftonstämning(D Fallström)(1888)/Bland skogens höga furustammar(Hebbe)(1892)/När jag för mig själv i mörka skogen går(Hebbe)(1892)/Jämtlandsminnen(1893)/Marits visor(1896)/Titania(1896)/Florez och Blanzeflor(1898)/Meine Rosen,Venedig(Nietzsche)(1901)/Dalmarsch(1902)/Fridolins lustgård(Karlfeldt)(1902)/Aspåkerspolka(Karlfeldt)/Dina ögon äro eldar(Karlfeldt)/Intet är som väntans tider(Karlfeldt)/Ricarda Huch(1910)/Vems röst hör jag ropa(1910)/O vore var Arnljots hälsningssång(1910)/Maska jag knyter(1910)/August Strindberg(1911)/Böljebyvals(Karlfeldt)/Gullebarns vaggsånger(Heidenstam)(1913)/Jungfrun under lind(E Recke)/En visa om kärlek(Fröding)(1914)/Melodi(Bo Bergman)(1919)/Bo Bergman(1921)/En vintervisa(Fröding)(1924)/Sång efter skördeanden(Karlfeldt)/Vandring i gammal ramsa(1928)/Jämtlandssånger(1931)/Höstsång(1936)/Norrlandsrapsodi(1940)/Kör:Våren kom en valborgsnatt(1895)/Trädet/Tio sånger(1889-95)/Album(8 sånger)(1890-94)/Fem dikter ur Arne(1891-93)/Sånger för blandad kör(1891-94)/En fjällfärd(1893)/Hvile i skoven(1894)/Sommarkväll(1912)/Som stjärnorna på himmelen(1927)/Ingerid Sletten/Övr:Svit(violin,piano(1896)/Canzone(violin,piano)(1889)/Berceuse(1891)/Melodia(violin,piano)(1916)/Serenad(1894)/Livets danslek(1923)/Två Orientaliska fantasier(1923)/Törnrosasagan(svit)(1934)/Sveagaldrar(festkantat)/Två melodier för stråkar/Musikens makt/Svensk Lyrik/
0 Tys Hans Pfitzner 1869 1949 Opera:Palestrina(1915)/
0 Ita Amilcare Ponchielli 1834 1886 Opera:La Gioconda(Timmarnas dans)(1876)
0 Ita Antonio Bazzini 1818 1897 La Ronde des scherzo fantastique(op25)(1852)/
0 Ita Giorgio Gaslini 1929 Symfoni:/Film:Natten(1960)/Jazz:/
0 Tys Paul Hindemith 1895 1963 Opera:Mörder,Hoffnung der Frauen(1919)/Sancta Susanna(1921)/Cardillac(1926)/Symfoni:Symfoni Essdur/Mathis der Maler(om Grunewald)(1934-35)/Sonat för altfiol,piano(Op25,1)/Konsert:Nobilissima visione(1938)/Violinkonsert(1939)/Symfoniska metamorfoser(1943)/Kammar:Violasonat Fdur(1919)/Kleine Kammermusik 1(träblåskvintett)(1922)/Kleine kammarmusik Nr 2(blåskvintett)(1922)/Die harmonie der Welt/Der Schwanendreher/Trauermusik(alt,stråkar)/Symfonisk metamorfos(weber)//Konsertmusik för bleckblåsare(1930)/Trumpetsonat(1939)/Övr:Lehrstuck(1929)/Nobilissima Visione(dans)(1938)/Wir bauen eine Stadt(1930)/Plöner Musiktag(1932)/Bok:Unterweisung im Tonsatz(1937-39)/
0 Rys Sergej Prokofjev   (Sergey) 1891 Sontsovka Ukraina 1953 Moskva Opera:(8st)Velikan(1900)/Pir vo vremya chumi(1903)/Undina(1907)/Maddalena(1913)/Lyubov k tryom apelsinam(Kärleken till de tre apelsinerna)(1919)/Ognenniy angel(1927)/Igrok(1929)/Semyon Kotko(1940)/Obrucheniye v monastire(1941)/Voyna i mir(1944)/Povest´o nastoyashchem cheloveke(1948)/Balett:(9st)Ala och Lolly(Skytisk svit)(1915)/Askungen/Den förlorade sonen(1929)/Romeo o Julia(1936)/Övr:Judiska teman(1919)/Peter och vargen(1936)/Cellosonat Cdur(1949)/Symfoni:(7st)Symfoni Nr 1 Ddur(Op25)Sinfonia consertante(Den Klassiska symfonin)(1917)/Nr 2/Symfoni Nr 3 Cmoll(Op44)(1928)/Nr 4/Symfoni Nr 5 Bessdur(Op100)(1944)/Symfoni Nr 6 Essdur(Op111)(1945-47)/Symfoni Nr 7 Cissmoll(Op131)(1951-52)/Pianokonsert Nr 1 DessDur(1911-12)/Pianokonsert Nr 2 Gmoll(Op16)(1913,23)/Pianokonsert Nr 3 Cdur(Op26)(1917-21)/Pianokonsert Nr 4 Bessdur(Op53)(1931)/Pianokonsert Nr 5 Gmoll(Op55)(1931-32)/Vänsterhandskonsert(Wittgenstein)/Pianosonat Nr 2 Dmoll(1912)/Pianosonat Nr 6 Adur(1939-40)/Pianosonat Nr 7 Bdur(1939-40)/Pianosonat Nr 8 Bdur(1939-40)/Visions figuratives(Flyktiga dagdrömmar)(piano)(1915-17)/Violinkonsert Nr 1 Ddur(Op19)(1916-17)/Violinkonsert Nr 2 Gmoll(Op63)(1935)/Viloinsonat Nr 1 Fmoll(1938-46)/Violinsonat Nr 2 Ddur(1949)/Cellosonat Cdur(1949)/Flöjtsonat Ddur(1943)/Stråkkvartett Nr 1/Stråkkvartett Nr 2 Fdur/Oratorie:Ivan den Förskräcklige/Peter och Vargen(1936)/Svit-Löjtnant Kije(Piccolaflöjt)/Film-Aleksandr Nevskij/
0 Ita Giacomo Puccini 1858 Lucca 1924 Bryssel Opera:Le villi(1884)/Edgar(1889)/Manon Lescaut(1893)/La Boheme(O soave fanciulla,Che gelida manina:Film:Moonstruck(Mångalen)(Film:Deep Impact)(1896)/Tosca(1900)/Madame Butterfly(Love Duet:Film:Mona Lisa)(1904)/La Fanciulla del West(Flickan från vilda västern)(1910)/Manteln/Syster Angelica(1917),Gianni Schicchi(Firenze e come un albero fiorito,O mio babbino caro,Dorettas dream:Film:A room With A View(Rum med utsikt)( i Triptyk -3st)/Il trittico: 1.Il tabarro 2.Suor Angelica  3.Gianni Schicchi(1918)/Turandot(Nessun dorma"låt ingen sova")(Film:The Witches of Eastwick(Häxorna från Eastwick)(Film:Bend it like Beckham)(1921-26)/Operett:La rondine( Svalan)(1917)
0 Ita Marij Kogoj 1895 Trieste 56 Ljubljana Opera:Crne maske(Svarta masker)(1929)/
0 Rys Sergej Balasanian 1902 Asjchabad Turkme. 1982 Moskva Opera:Vosstaniye Vose(1939)/Kuznets Kova(1941)/Bakhtijor va Nisso(1954)/
0 Rys Vladimir Tjerbatjev Notett men en röst(1919)/
0 Rys Sofija Gubajdulina 1931 Ork:Stufen(1972)/Konsert:Violinkonsert(Offertorium x 3)(1980-86)/Violakonsert(1996)/Flöjtkonsert/Övr:Vattumannens tidsålder(1991)/
0 Rys Sergej Rachmaninov(Rakhmaninov) 1873 Semyonovo 1943 Beverly Hills Opera:Esmeralda(1888)/Aleko(1893)/Skupoy ritsar(1906)/Francesca da Rimini(1906)/Monna Vanna(1907)/Konsert:(4st)Konsert nr 1 FissMoll(1891)/Pianokonsert Nr 2 Cmoll (Op18)(1900-01)/Pianokonsert Nr 3 Dmoll(Op30)(1909)/Pianokonsert Nr 4 Gmoll(1926)/Symfoni:(3st)Symfoni nr 1(1895)/Symfoni Nr 2 Emoll(Op27)(1906-07)/Symfoni Nr 3 Amoll(Op44)(1935-36)/Preludium CissMoll-Op 3-2(1892)/Preludium Ddur(Op23-4)(Film:Anna Karenina)/Övrigt:Pianopreludie Nr 1(1892)/Klockorna(1913/Ave Maria/Vokalis(1915)/Polka för piano(1911)/Etyd tablå Cdur(1911)/Etyd tablå Gmoll(1911)/Vokalis opus 34-14(1912)/Symfoniska danser(2 piano)(1940)/Svit Nr 1(Fantasitablå)(Påsk)(2 piano)(1893)/Svit Nr 2 Cdur(två piano)(1900-01)/De dödas ö(Dödens ö)(1909)/Rapsodier över ett tema av Paganini(Paganinirapsodin)(Op43)(1934)/Cellosonat Gmoll(1901)/Pianosonat Nr 2 Bmoll(Op36)(Film:Anna Karenina)(1931)/Pianopreludie 2-24)/
0 Sve Ture Rangström   (Anders Johan) 1884 Sthlm 1947 Sthlm Opera:Kronbruden(A.Strindberg)(1916)/Middelalderlig(1921)/Gilgamesj(1944)/Symfoni:(4)Symfoni Nr 2 Dmoll(Mitt Land)(1919)/August Strindberg in Memoriam(1914)/Övr:Dityramb(dikt)(1909)/Divertimento elegiaco(1918)/Song:(300)Ur Kung Eriks visor(Fröding)(1918)/Vingar i Natten(Bo Bergman)(1917)/Melodi(Bo Bergman)(1917)/Bön till Natten(Bo Bergman)(1924)/Vinden och trädet(1924)/Stjärnöga(B Bergman)/
0 Fra Maurice Ravel 1875 Ciboure (södra Fra) 1937 Paris Opera:L`heure espagnole(Sènorans visittimme)(1911)/Lènfant et les sortiléges(Barnet och förtrollningen Barnet och Trollerierna)(1925)/Balett:Daphnis et Chloe(1909-11)/Ma mére lòye(Gåsmors sagor)(1908-11)/Valses nobles et sentimentalies(1920)/Piano:Pavane för en död princessa(1899)/Pavane(Klarinett)/Alborada del gracioso(1905)/Jeux de´au(Vattenlek)/Pianokonsert i Gdur/Pianotrio Amoll(1914)/Ork:Stråkkvartett Fdur(1903)/Sonatin FissMoll(1905)/Rhapsodie Espagnole(1907)/Valses nobles et sentimentales(1911)/Alborada del gracioso(1919)/Berceuse(1922)/Konsertrapsodi(1924)/La valse(1920)/Bolero(Film:Who Framed Roger Rabbit?)(1928)/Konsert:Introduktion och allegro(1906)/Valses nobles et sentimentales(1912)/Pianokonsert Nr 1 Gdur(1931)/Pianokonsert Nr 2 Ddur för vänsterarm(Paul Wittgenstein)(1931)/Till Couperins minne(Obeo)(1913-17)/Pianokonsert Gdur(1931)/Violinsonat Nr 1(1897)/Sonat för violin och Cello(1922)/Violinsonat Nr 2 Gdur(1923-27)/Don Quijote till Dulcinea(Paul Morand)(1933)/Gaspard de la Nuit/Narrens morgonsång/Miroirs(piano)(Noctuelles)(1905)/Jeux d´eau(1901)/Tzigane(konsertrapsodi)(1924)/Scheherazade/Ord:Impressionism
0 Tys Max Reger  (Maxililian) 1873 1916 Orgel:Ein feste Burg ist unser Gott(1898)/Fantasi och fuga(Bach)/Orgelsonat N2 1/Orgelsonat Nr 2/Horn:Klarinettsonat Nr 3 Bdur(1908-09)/Klarinettkvintett(1915)/Scherzino/Piano:Drömmar vid brasan/Körmusik/Sånger:Nachtlied/Opus 111b/
0 Ita Ottorino Respighi 1879 Bologna 1936 Opera:Belfagor/Konsert:Fontana di Roma(Roms fontäner)(1916)/Kyrkfönster(fyra symfoniska impressioner)/Pini di Roma(Roms pinjer)(1924)/Feste Romane(Romerska fester)(1928)/Ork:Violinsonat Hmoll(1917)/Trittico botticelliano(Triptyk efter Botticelli)(1927)/Fåglarna(1927)/Antiche danzr ed arie per liuto(1932)/
0 Ita Ildebrando Pizzetti 1880 1968 Opera:Fedra(1915)/Debora e Jaele(1922)/Kör:Messa de requiem(1922)/
0 Ita Luigi Nono 1924 Venedig 1990 Venedig Opera:Intolleranza(1960,70)/Al gran sole carico d´amore(1975)/Prometeo/Ork:Il canto sospeso(1956)/La fabbrica illuminata(1964)/No hay caminos,hay que caminar/
0 Rys Nikolaj Rimsky-Korsakov (Rimskij) 1844 Tikhvin Novgorod 1908 Klyubensk St Pet.b Opera:(15st)Pskovityanka(Flickan från Pskov)(Ivan den förskräcklige)(1873)/Bojarynja Vera Sjeloga(Bojarkvinnan Vera Sjeloga)(prolog Pskovityanka)(1877)/Mayskaya noch(Majnatten)(1880)/Snegurochka(Snöflickan)(Prinsessan snöflinga)(1882)/Mlada(1882)/Noch pered Rozhdestvom(Julnatten)(1895)/Sadko(1898)/Motsart i Salyeri(Mozart och Salieri)(1898)/Boyarinya Vera Sheloga(1898)/Snow Maiden(Gycklarnas dans)(1898)/Tsarskaya nevesta(Tsarbruden)(1899)/Skazka o tsare Saltane o sine evo..(The Tale of Tsar Saltan)(Humlans flykt,klarinett)(1899-1900)/Serviliya(Servilia)(1902)/Kashchei bessmertniy(Den odödlige Kasjtjej)(1902)/Pan Voyevoda(Vojevoden)(1904)/Skazanie o nevidimom grade Kitezhe i deve Fevronii(Legenden om den osynliga staden Kitezj)(1907)/Zolotoy petushok Neblyza v lyzach(The coq d´or(Guldtuppen en osannorlik berättelse))(Den gyllene tuppen)(1907-09)/Symfoni:Symfoni Nr 1/Symfoni Nr 2(symfonisk svit)(Op9)(Antar)(1868)/Symfoni Nr 3 Cdur(1886)/Sheherazade(symfonisk svit)(tusen och en natt)(1888)/Övr:Capriccio Espanol(1887)/Konsert:Konsert för trombon,ork/Ouvertyr:Rysk påsk(Trombon,ork)(1888)/Majnatten
0 Spa Joaquin Rodrigo 1901 1999 Konsert:Concertio de Aranjuez,gitarr,orkester(Concierto de Aranjuez)(1939)/Fantasia para un Gentilhombre(Gitarr)(1954)/Spanish:Fandango/Passacaglia/Zapateado
0 Spa Joaquin Turina 1882 1949 Fandanguillo(gitarr)(1926)/Andalusisk scen/Andalusiens muser/
0 Sve Hilding Rosenberg (Constantin) 1892 1985 Opera:Resan till Amerika(1932)/Spelet om St Örjan(1937)/Marionetter(1939)/De två Konungsdöttrarna(1940)/Lycksalighetens ö(1945)/Josef och Hans bröder(1948)/Kaspers fettisdag(1954)/Porträttet(1956)/Hus med dubbel ingång(1970)/Balett:Orfeus i stan(1938)/Symfoni:Symfoni för blåsare och slagverk(1966)/Symfoni Nr 3(De fyra livsåldrarna)(1939)/Konsert:Pianokonsert(1930)/Divertimento(1936)/Stråkkvartett Nr 5/Johannes uppenbarelse(1940)/Violinsonat Nr 2(1940)/
0 Sve Hilding Hallnäs 1903 Göteborg 1984 Orgel:Vier Goethe lieder(1934)/Ork:Metamorfosi sinfoniche(1952)/Guitar:Preludier(8)(1974)/Song:Tre dagar(Ferlin)(1943)/Spörjer du broder(Nils Ferlin)(1944)/Sen Romans(Setterlind)/Din blick ej av kärleken skymmes(P Lagerkvist)(1948)/Torso(Lagerkvist)(1949)/Döden tänkte jag mig så(Setterlind)(1954)/Trollkarl(baryton,piano)(1973)
0 Slovak Alexander Moyzes
0 Slovak Jan Cikker 1911 1989 Opera:Beg Bajazid(1957)/Vzkriesenie(1961)/
0 Slovak Eugen Suchoj 1908 1993 Opera:Virveln(1949)/Svätopluk(1959)
0 Slovak Jan Levoslav Bella
0 Slovak Jili Drujecky
0 Slovak Johann Georg Reinhardt 1676 1742 Wien Opera:La piu bella(1715)/L´eroe immortale(1717)/Il giudico di Enone(1721)/
0 Slovak Mikula Schneider-Trnavsky
0 Slovak Viliam Figu Bystry
0 Slovak Frans Paul Rigler
0 Fra Albert Roussel 1869 1937 Symfoni:Symfoni Nr 1/Symfoni Nr 2 /Symfoni Nr 3 Gmoll(Op42)(1929-30)/Symfoni Nr 4 (1935)/Övr:Evocations(Soli,kör,orkester)(1912)/Opera:Padmavati(Operabalett)(1923)/Baccus et Arianne(operabalett)(1930)/Joeurs de Flute(Flöjtspelarna)(1924)/
1 Fin Kaija Saariaho 1952 Balett:Maa(1991)/Övr:Amers(1992)/Sex Japanska trädgårdar(1993)/Graal Theatre(1995)/Neiges(8 celli)(1998)/Aska(1998)/Orion(2002)/Ord:Spektralmusik
0 Fin Magnus Lindberg 1958 Triptyk(1.Parada 2.Cantos 3.     )(2001)/Ord:Spektralmusik/Feria/
0 Fin Kalavi Aho 1949 Forssa Opera:Avain(1978-79)/Hyönteiselämmää(1985-87)/Salaisuuksien(1998)/Ennen kuin me Kaikki..(1999)/Symfoni:(11)Symfoni Nr 1/Symfoni Nr 2/Symfoni Nr 3/Symfoni Nr 7(Butterflies)(1988)/Konsert:Violonkonsert/
0 Fin Ilkka Kuusisto 1933 Opera:Muminoperan(barn)(1974)/Miehen kylkiluu(1977)/Sota valosta(1981)/Jääkäri Stahl(1981)/Pierrot tai yön salaisuudet(1991)/
0 Fin Heikki Aaltoila 1905 1992 Wedding Waltz(Akseli Elina)/
0 Fin Mauri Antero Numminen 1940 Diskreta hejdlösheter(1978)/Wovon man nicht sprechen kann/
0 Fin Jean Sibelius  (Johan) 1865 Hämeenlinna 1957 Järvenpää Opera:Jungfrun i Tornet(1896)/Kammar:Vattendroppar(violin,cello)(1881)/Duo(2 violin)(1882)/Menuetto(2 violin,piano)(1883)/Vatten/Symfoni:Fyra legender-1 Lemminkäinensvit 2 Tuonelas svan(1893-95)/Belsazars gästabud(Hjalmar Procupé)(1905)/Pohjolas dotter(1906)/Tapiola(1925)/Kareliasviten(1893)/Pelleas,Melisande(1905)/Svanesvit-(Strindberg)(1908)/Stormen(Shakespeare)(1925)/Valse triste(Kareliasviten)(1903)/Finlandia(Tuonelas svan)(film:Die Hard 2)(1899)/Rakastava(Den älskade)/En saga(1892)/Symfoni:(7)Kullervo(1892)/Symfoni Nr 1 Emoll(Op39)(1899,00)/Symfoni Nr 2 Ddur(Op43)(1901)/Symfoni Nr 3 C dur(Op52)(1907)/Symfoni Nr 4 Amoll (Op63)(1911)/Symfoni Nr 5 Essdur(Op82)(1915-19)/Symfoni Nr 6 Dmoll(Op104)(1923)/Symfoni Nr 7 Cdur(Op105)(1924)/Symfoni Nr 8(Ofullbordad)/Tapiola(Symfonisk dikt)(1926)/Konsert:Violinkonsert Nr 1 Dmoll(op47)(1903,05)/Jägarmarsch(1917)/Kammar:Veces intimae(1909)/Song:(80)Säv säv susa(Fröding)/Demanten på marssnön/Svarta rosor(Ernst Josephson)/Var det en dröm?(J J Wecksell)/En slända/Flickan kom ifrån sin älsklings möte(Runeberg)(1900)/Piano:Impromto/Opus 75-5-Granen/Björken/Opus 24-50-Vals/Dödsvalsen/Övr:En saga/Six humoresque(op87-89)/Two Serenades(op69)/Psalm:Psalm 645(Giv mig ej glans)(1895)/
0 Rys Dmitrij Sjostakovitj  (Shostakovich) 1906 Sankt Petersburg 1975 Moskva Opera:Nos(1930)/Lady Macbeth från Mtsensk(Katarina Ismajlova)(1934,63)/Moskva(1959)/Katarina Izmaylova(1963)/Symfoni:(15)Symfoni Nr 1 Fmoll(Op10)(1923-24)/Symfoni Nr 2(Till oktober)(1927)/Symfoni Nr 3(Första Maj)(1929)/Symfoni Nr 4 Cmoll(Op43)(1935-36)/Symfoni Nr 5 Dmoll(den självkritiska)(Op47)(1937)/Symfoni Nr 6 Hmoll(Op54)(1939)/Symfoni Nr 7 Cdur(Op60)Leningrad(1941)/Symfoni Nr 8 Cmoll(Op65)(1943)/Symfoni Nr 9 Essdur(Op70)(1945)/Symfoni Nr 10 Emoll(Op93)(1953)/Symfoni Nr 11 Gmoll(Op103)(Året 1905)(1957)/Symfoni Nr 12(Året 1917)(Till Lenins minne)(1960-61)/Symfoni Nr 13 Bessmoll(Op113)(bas,kör,ork)Babi yar(1962)/Symfoni Nr 14 Adur(Op141)(1971)/Symfoni Nr 15(1971)/Kammarsymfoni Cmoll(Stråkkvartett Nr 8)(1960)/Konsert:Piano och trumpetkonsert Nr 1 Cmoll(1932)/Violinkonsert Nr 1 Amoll(Op99)(1947-48,55)/Pianokonsert Nr 2 Fdur(Op102)(1957)/Cellokonsert Nr 1 EssDur(1959)/Cellokonsert Nr 2 Gdur(Op126)(1966)/Oratorie:Sången om skogarna(1949)/Kammar:Stråkkvartett:(1-15)(1938)Två stycken för stråkkvartett(1931)/Stråkkvartett Nr 1 Cdur(1938)/Stråkkvartett Nr 3 Fdur(1946)/Stråkkvartett Nr 4 Ddur(1949)/Stråkkvartett Nr 7 FissMoll(1960)/Stråkkvartett Nr 8 Cmoll(1969)/Stråkkvartett Nr 10 AssDur(1964)/Pianokvintett Gmoll(1940)/Pianotrio Nr 1 Cmoll/Pianotrio Nr 2 Emoll(1944)/Cellosonat Dmoll/Violinsonat(1968)/Violasonat(1975)/Övr:Preludier(24st)/Fugor/Fantastiska danser(1922)/
0 Rys Vladimir Horowitz 1904 Kiev 1989 USA Pianist:
0 Rys Vano Muradeli  (Ilyich) 1908 Gori Sakartvelo 1970 Tomsk Opera:Velikaya druzhba(Den stora vänskapen)(1947)/Oktyabr(1964)/Moskva Parizh Moskva(1969)
0 Rys Boris Asafjev (Igor Glebov) 1884 1949 Opera:(11)/Ballet:(28)Fontänen i Bachtijsaraj/Paris flamma(1932)/Symfoni:(5)/Ord:01 Intonationsteori
0 Rys Alexander Skrjabin  (Scriabin) 1872 1915 Symfoni:Symfoni Nr 1 Edur(Solist,ork) (Op26)(1899-1900)/Symfoni Nr 2 Cmoll(Op29)(1901)/Symfoni Nr 3 (Op43) Divine Poem(1902-04)/Symfoni Nr 4 (Op54) Poem of Ecstasy(Extas)(1905-06)/Symfoni Nr 5 (Op60) Prometheus Poem of Fire(Eldig)(1908-10)/Sonat:Pianosonat Nr 3 FissMoll(1897)/Pianosonat Nr 4 FissDur(1903)/Pianosonat Nr 5 FissDur(1907)/Preludium Dessdur(Op 17,3)/Konsert:Pianokoinsert FissMoll(1896)/Övr:Etyd opus 8 Nr 12 DissMoll(piano)(1894)/Le poeme de extase(1905-08)/Mazurka/
0 Sve Emil Sjögren 1853 1918 Sångdikt:Sju sånger ur Tannhäuser(1880)/Sju Spanska sånger(1881)/I drömmen du är mig nära/Sechs Lieder aus J.Wollfs  Tannhäuser(1884)/Dikter av J.P.Jacobsen(1887)/Piano:Eroticon(1883)/Pianokonsert Nr 2 Adur(1904)/Violin:Violinsonat Nr 1 Gmoll(1886)/Violinsonat Nr 2 Emoll(1889)/Violinsonat Nr 3 Gmoll(1900)/Violinsonat Nr 4(1908)/Violinsonat Nr 5(1914)/Saml:Legender(Orgel)(1907)/
0 Ung Emmerich Kalman 1882 1953 Operett:Höstmanöver(1908)/Zigenarprimas(1912)/Csardasfurstinnan(1915)/Grevinnan Maritza(1924)/Cirkusprinsessan(1926)/Marinka(1945)/Hertiginnan av Chicago
0 Ung Claude-Michel Schönberg 1944 Musical:La Revolution Francoise(1973)/Les Miserables(1980)/Miss Saigon(1989)/Martin Guerra(1996)/
0 Tjeck Bedrich Smetana 1824 Litomysl (Böhmen) 1884 Prag Opera:Branibori v Cechach(Brandenburgarna i Böhmen)(1866)/Prodana nevesta(Bartered Bride)(Brudköpet)(1866)/Dalibor(1868)/Libuse(1872)/Dve vdovy(1874)/Hubicka(1876)/Tajemstvi(1878)/Certova stena(Djävulens vägg)(1882)/Övrigt:Ma Vlast(Mitt fosterland)Sex tondikter(1874-79) Nr 1 Vysehrad Nr 2 Moldau(1874) Nr 3 Sarka Nr 4 Från Böhmens ängar och lunder(1875) Nr 5 Tabor Nr 6 Blanik/Stråkkvartett nr 1 Emoll(Ur mitt liv)(1876)/Stråkkvartett Nr 2 Dmoll(1882-83)/Andantino Gmoll(1880)/Pianotrio Gmoll(1855)/
0 Tjeck Frantisek Jan Skroup 1801 1862 Tjeckiens Nationalsång
0 Sve Willhelm Stenhammar (Karl Eugen) 1871 Stockholm 1927 Stockholm Opera:Gildet på Solhaug(Ibsen)(1893)/Tirfing(1898)/Övr:Tre Körvisor(J P Jacobsen)(1890)/Ithaka(Oscar Levertin)/Folket i Nifelhem(Oscar Levertin)/Florez och Blanzeflor(1891)/Snöfrid(1891)/Ett Drömspel/Konsert:Pianokonsert nr 1 bmoll(1893)/Pianokonsert  nr 2 Dmoll(1907)/Symfoni:Symfoni Nr 1 Fdur(1903)/Symfoni nr 2 Gmoll(1915)/Övrigt:Tre fantasier(1895)/Excelsior/Midvinter(J O Wallin)(1907)/Karelia/Sensommarnätter(1914)/I Seraillets have/Stråkkvartett Nr 2 Cmoll/Stråkkvartett Nr 3 Fdur/Stråkkvartett Nr 5 Cdur(Serenad)/Serenad för orkester Fdur(1913)(1919)/Kantat:Ett Folk(Hymn Sverige)(Sverige Sverige Sverige Fosterland..)(W.v Heidenstam)(1905)/Sången(Kantat)(1921)/Två sentimentala romanser/Song:
0 Sve Bobbie Ericson 1925 2000 Utskärsgård(1962)/April April(pop)(1961)/En gång i Stockholm(1063)/
0 Sve Carl Stenborg 1752 Stockholm 1813 Stockholm Opera:Gustaf Ericsson i Dalarna(1784)
0 Rys Igor Stravinskij (Stravinsky) 1882 S:t Petersburg 1971 Balett:Lòiseau de feu(Eldfågeln)(1909-10)/Petrusjka(1910-11)/Le sacre du printemps(Våroffer)Scener från det hedniska Ryssland(Introduktion,Dances des adolecentes(Tonårsflickornas danser),Jeu de rapt(Bortföringsritualen),..(1911-13)/Pulcinella(svit)(1920)/Bröllopet(1923)/Apollon musagete(Musernas anförare)(1928)/Le Baiser de la fee(Feekyssen)(1928)/Jeu de cartes(1937)/Scenes de ballet(1944)/Orpheus(1948)/Agon(1957)/Opera:Oedipus Rex/The Rake´s Progress(Rucklarens väg)(1951)/Näktergalen(HC Andersen)(1914)/Mavra(1921)/Ork:Fireworks(Fyrverkeri)(1908)/Sacre du printemps(Våroffer)(Rite of Spring)(1911-13)/Chant du rossignol(1917)/Duo concertante(1931-32)/Dances consertantes(1942)/Four Norweigen Moods(1942)/Ode(1943)/Ebony concerto(jazzorkester)(1945)/Konsert i Ddur(Baselkonserten)(1946)/Konsert Essdur(Dumbaton oaks)/Violinkonsert Ddur(1931)/Blåsinstrument:Blåsoktett(1922-23)/Pianokonsert för två pianon(1931-35)/Kammarmusik:Ragtime(1918)/Epitaphium(1959)/Elegy for J.F.K.(1964)/The Owl and the Pussycat(1966)/Suite italienne(Cello,piano)/Féns Kyss(Hommage till Tjajkovskij)/Melodramer:L´Histoire du soldat(Historien om en soldat)(C-F Ramus)(1918)/Persephone(1934)/Kör:Pater Noster(1926)/Oedipus Rex(oratorium)(1927)/Symfoni:Symfoni in C(1940)/Symfoni i tre satser(Three movements)(1942-45)/Psalmsymfoni(1930,48)/Credo(1932)/Ave Maria(1934)/Babel(Kantat)(1944)/Threni id est Lamentationes Jeremiae prophetae(1958)/A sermon a Narrative and a prayer(Kantat)(1962)/Oktett/Requiem canticles(1966)/Ord:Atonalitet
0 Rys Nikolaj Mjaskovsky  (Miaskovsky) 1881 1950 Symfoni:Symfoni Nr 1/Symfoni Nr 2/Symfoni Nr 3/Symfoni Nr 4/Symfoni Nr 5/Symfoni Nr 6 Essmoll(Op23)(1921-24)/
0 Rys Reinold Gliere 1875 1956 Symfoni:Symfoni Nr 1/Symfoni Nr 2/Symfoni Nr 3 Bmoll(Op42) Il´ya Mouromets(1909-11)
0 Rys Josef Suk 1874 1935 Symfoni:Asrael Symfoni Cmoll(Op27)(1905-06)/Piano:Uivotem a snem(1909)/Ork:Livets mognad(1917)/Stråkserenad Essdur(1892)/Stråkkvartett Nr 2(1911)/
0 Öst Franz von Suppe 1819 Belgien/Ital 1895 Operett:Den sköna Galathea(1846)/Light Cavalry(Lätta kvalleriet)(1866)/Boccaccio(1879)/Ork:Dichter und Bauer(Poeten och bonden)(1846)/Den sköna Galathea(Ouvertyr)(1846)/
0 Nor Johan Svendsen 1840 1911 Fest Polonaise(1873)/Norsk Kunstnerkarneval(1874)/Symfoni nr 2 bdur/Norska rapsodier(4st)(1876-77)/Ork:Romanse(1881)/Två Svenska melodier/
0 Nor Oddvar Kvam  (O Schirmer) 1927 Oslo Opera:The Dream of the 13th Hour(1986)/The Cabinet(1989)/
0 Nor Rickard Nordraak 1842 1866 Norges Nationalsång(1864)
0 Sve August Söderman 1832 Stockholm 1876 Stockholm Opera:Urdur(Neckens dotter)(1852)/Zigenarhöfdingen Zohrab(1854)/Hin ondes första lärospån(1856)/Vikingen(Harald och Anna)(no played)(1857)/Ork:Bröllopet på Ulfåsa(Frans Hedberg)(1865)/Marsk Stigs Döttrar(Ludvig Josephson)(1866)/Orleanska Jungfrun(Svenskt festspel)(Schiller)(1867)/Övr:Ett Svenskt bondbröllop(Bröllopsmarsch)(Richard Gustavsson)(1868)/Kung Heimer och Ashög(Frans Hedberg)(1870)/Katolsk mässa(1875)/Kvarnruinen(A F A Schnetzler)/Die Wallfahrt nach Kevlaar(1859-66)/Trollsjön/Bok:Nordiska folkmelodier för manskör(1865)/
0 Eng Michael Tippett 1905 London 1998 London Opera:The Village Opera(1928)/Robin Hood(1934)/The Midsummer Marriage(1955)/King Priam(1962)/The Knot Garden(1970)/The Ice break(1977)/New Year(1989)Symfoni:(4)/Stråkkvartett:(5)Konsert för dubbel stråkorkester(1938-39)/Fantasia concertante(Corellitema)(1953)/Konsert för orkester(1963)/Oratorie:A Child of our time(1941)/Fanfar Nr 1(brass)(1943)/
0 Eng Constant Lambert 1905 London 1951 London Ballet:Romeo and Juliet/Pomona/Horoscope(1941)/Tiresias(1951)/Ork:Mr Bear Squash-You-All-Flat/Eight Poems(Li-Po)/Pianokonsert(1931)/Summers last Will and Testament/Kör:Rio Grande(ork)/Dirge from Cybeline/Film:Anna Karenina/Bok:Music Ho!(1936)
0 Eng Henry Wood 1869 1944 Fantasi över Brittiska sjömansvisor/Ord:Dirigent-The Proms-Albert Hall-London
0 Eng Okänd England God save the Queen(God Save the King)(1745)(1825)(Englands Nationalsång)
0 Eng Thomas Britton 1644 1714 Ord:Veckokonserter i London(1678-)
0 Eng John Tavener 1944 Kantat:The Whale(1966)/Kör:The Lamb(1982)/Ängelns sång/The Western wind mass/Opera:Mary of Egypt(1991)/Ork:Agraphon(sopran,ork)(1995)/Evighetens soluppgång(W.Blake)/
0 Eng Malcolm Arnold  (Sir Malcolm) 1921 Northampton Balett:Solitaire/Konsert:Klarinettkonsert Nr 1(1948)/Klarinettkonsert Nr 2(1974)/Flöjtkonsert Nr 1(1954)/Flöjtkonsert Nr 2(1972)/Munspelskonsert(1954)/Gitarrkonsert(1959)/Dubbelviolinkonsert(1962)/Koonsert(två pianon,tre händer)(1969)Symfoni:Symfoni Nr 1(1949)/Symfoni Nr 2(1953)/Symfoni Nr 3(1954-57)/Symfoni Nr 4(1960)/Symfoni Nr 5(1961)/Symfoni Nr 6(1967)/Symfoni Nr 7(1973)/Symfoni Nr 8(1978)/Symfoni Nr 9(1992)/Övr:Fantasy for Cello(1987)/Five Pieces for Violin,Piano/Trio for Violin,Cello,Piano/Violin Sonatas/Klarinettsonatin(1951)/Dances:Skotska danser(1957)/Engelska danser(1950-51)/Cornish dances(blås)(1966)/Irländska danser(1986)/Övr:Brasskvintett(1966)/Flöjtsonat(1977)/ Uvertyr:Beckus the Dandipratt(1943)/Tam O´Shanter(1955)/A Grand Overtyr(1956)/The Roots of Heaven(film)(1958)/Peterloo(1968)/
0 Eng Sidney Baynes 1879 1938 Destiny(vals)(1912)/
0 Eng Arnold Bax  (Dermot O´Byrne) 1883 1953 Symfoni:Symfoni Nr 1/Symfoni Nr 2/Symfoni Nr 3 Cdur(1929)/Symfoni Nr 4/Symfoni Nr 5/Symfoni Nr 6/Symfoni Nr 7(1939)/Mediterranean(ork)(1920)/Dikt:The Garden of Fand(1913-16)/November Woods(1917)/Tintagel(1917-19)/Övr:Violasonat Gdur(1922)/Symfonisk dikt(November woods)(1917)/Obeokvintett(1922)/Legend(viola)(1929)/Klarinettkonsert Ddur(1934)/Fagin´s Romp Nr 6(Film:Oliver Twist)(1948)/
0 Sve Eduard Tubin 1905 Estland 1982 Opera:Barbara von Tisenhusen(1968)/Prosten från Reige(1971)/Symfoni:Symfoni Nr 1-9(11:e ofullbordad)(1934-73)/Konsert:Violinkonsert Nr 1/
0 Arm Arno Babajanian 1921 Yerevan 1983 Kammar:Piano Trio/Violinsonat/
0 Tys J F Wagner 1856 1908 Marsch:/Ord:Marschmusik
0 Tys Karl Jacob Wagner 1772 Darmstadt 1822 Darmstadt Opera:Der Zahnarzt(1803)/Pygmalion(1809)/Stuph und Nitetis(1811)/Chimene(1821)/
0 Tys Richard Wagner 1813 Leipzig 1883 Venedig Opera:Die Hochzeit(1832)/Die Feen(1834)/Das Liebesverbot(1836)/Rienzi(1838-40)/Der fliegende Holländer(Den flygande Holländaren)(1843)/Tannhäuser(Tennhästen)(Venusbergmusik)(1844-45)/Lohengrin(1850)/Tristan och Isolde(Prelude-Film:Excalibur)(1865)/Mästersångarna i Nurnberg(Prelude)(1868)/Parsifal(Långfredagsundret)(1882)/Nibelungens ring(Rehnguldet,Valkyrian,Siegfried,Ragnarök)(1876) 1 Rhenguldet(1869)/ 2 Valkyrian(Ride of the Valkyries-Film:Apocalypse Now)(1870)  3 Siegfried(1876) 4 Ragnarök(Siegfrids begravningsmarsch)(1876)/Symfoni Cdur/Song:Wesendonck Lieder 1-5(Fem Wesendoncksånger)/
0 Tys Siegfried Wagner   (Helferich Rich.) 1869 Triebschen Lutzen 1930 Bayreuth Opera:(15st)Der Bärenhäuter(1899)/Herzug Wildfang(1901)/Der Kobold(1904)/Bruder Lustig(Kasper,Harlekin)(1905)/Sternengebot(1908)/Banadietrich(1910)/Schwarzscwanenreich(1917)/Sonnenflammen(1918)/Der Heidenkönig(1914)/Der Friedensengel(1915)/An allem ist Hutchen Schuld(1917)/Der Schmied von Marienburg(1923)/Wahnopfer/
0 Eng Ralph Vaughan Williams 1872 Down Ampney 1958 Scen:The Waps(Getingarna)(1909)/Symfoni:Symfoni Nr 1 (Sopran,bariton,kör,ork) A sea Symphony(Havssymfonin)(1903-09,1923)/Symfoni Nr 2 Londonsymfonin(1913,1929,1933)/Symfoni Nr 3 Pastoralsymfonin(1921)/Symfoni Nr 4 Fmoll(1931-34)/Symfoni Nr 5 Ddur(1938-43,1951)/Symfoni Nr 6 Emoll(1944-47)/Symfoni Nr 7(Sinfonia Antartica)(Den antartiska symfonin)(1949-52)/Symfoni Nr 8 Dmoll(1953-56)/Symfoni Nr 9 Emoll(1956-57,1958)/Konsert:Obeokonsert Amoll(1944)/Konsert för Tuba/A Lark Ascending(romans)(1914)/Tallisfantasia(Thomas Tallis)(1910)/Fantasikvintett(1912)/Greenslevesfantasia(Ralph Greaves)(1929)/Svit över Engelsk folkmusik(1923)/Dives and Lazarus(Variationer)(1939)/Song:Songs of travel/
1 Sve Elfrida Andrée  1841 Visby 1929 Göteborg Opera:(1)Frithiofs Saga(1899)/Symfoni:(2)/Orgel:/Kör:Snöfrid(V.Rydberg)(1879)/Kantat:svensk Mässa Nr 2/
0 Sve Johann Gottlieb Naumann  1741 Blasewitz  Dresden 1801 Dresden Opera:It tesero insidiato(1762)/La creduti spiriti(1764)/L´Achille in Sciro(1767)/Alessandro nelle Indie(1768)/La Clemenza di Tito(1769)/Il villano geloso(1770)/Solimano(1773)/…/Amphion(1778)/Elisa(1781)/Cora och amore(1785)/Osiride(1781)/Tutto per amore(1785)/Gustav Wasa(1786)/Orpheus og Eurydike(1786)/La reggia d´Imeneo(1787)/Medea in Colchide(1788)/Protesilao(1789)/La dama soldato(1791)/Amore giustificato(1792)/Andromeda(1972)/Aci e Galtea(1801)/
0 Sve Johann Chr. Haeffner  1759 Oberschönau Thur. 1833 Uppsala Opera:Electra(1787)/Alcides inträde i världen(1793)/Lodoiska(1795)/Renaud(1801)/Försonaren på Golgatha(1809)/Vikingasäten(1814)/
0 Sve Johan David Zander 1753 1796 Opera:Kopparslagaren(1781)/Njugg spar och fan tar eller Åldrarnes dårskaper(1784)/Heergårds Högtider(1784)/Den tokroliga natten eller Lyckan står den djärfve bi(1791)/Kvinnorna och förtroendet(1792)/
0 Sve Erik Gustav Geijer 1783 1847 Svenska folkvisor(1814-15)/Violinsonat Assdur(1819)//Piano:Sonat(piano)(1810)/Sonat(fyra händer) Fmoll(1819-20)/Sonat(fyra händer) EssDur(1919-20)/Pianokvartett(1825)/Pianokvintett Fdur/Sånger vid piano/Scherzo(1838)/Midnattsfantasi för piano/Pianokvartett Emoll/Ork:Stråkkvartett Nr 1 Gmoll(1822)/Stråkkvartett Nr 2 Bdur(1846-47)/Aftonbetraktelser(blås)Song:Valda sånger/Vikingen/Kväll och frid(kör)/Svanvits sång/Tonerna/Tillägnan/
0 Sve Stig Rybrant Symfoni:Karusellsymfonin(1951)/
0 Sve A F Lindblad (Adolf Fredrik) 1801 1878 Symfoni:Symfoni Nr 1 Cdur(1831-32)/Ork:Stråkkvartett Nr 1 Gdur/Stråkkvartett Nr 2 Bdur/Stråkkvartett Nr 3 Cdur/Stråkkvartett Nr 4 Hmoll/Stråkkvartett Nr 5 Fdur/Stråkkvartett Nr 6 Essdur/Stråkkvartett Nr 7 Adur/Allegro(stråkar)(1892)/Stråkkvintett(1895)/Song:En sommardag(1824)/Drömmarne(kör)(1859)/Månskensfantasi(manskör)/Skjutsgossen på hemvägen(1860)/Om vinterkväll(kör)(1863)/Sånger vid Piano forte(Balders bål)/Ord:Jenny Lind
0 Sve Isidor Dannström  (Johan) 1812 Stockholm 1897 Stockholm Opera:Doktor Tartaglia(1851)/Crispinos giftemål(1878)/
0 Sve Ludvig Norman  1831 1885 Pianotrio(2)(1870)/Stråkkvartett(5)(1870)/Pianosextett(1)(1873)/Festouvertyr/Violasonat Gmoll/Song:Sju sånger/
1 Sve Svea Göta  Welander  1889 1985
0 Sve Moses Pergament 1893 Finland 1977 Opera:Himlens hemlighet(Per Lagerkvist)(1953)/Balett:Krelantems och Eldeling(1928)/Ork:Rapsodia ebraica(1935)/Den Judiska sången(1936)/Valse melancolique(1938)/Bok:Svenska tonsättare(1943)/Vandring med fru Musica(1943)/Ny vandring med fru Musica(1944)/
0 Sve Karl Gerhard 1891 1964
0 Sve Helge Lindberg 1898 1973
0 Sve Sten Broman 1902 1983 Gotisk svit(1930)/Stråkkvartett nr.2(1930)/Stråkkvartett nr.3/Symfoni:(9 st)
1 Sve Kai Gullmar  (Gulli Bergström) 1905 1982 En natt på Andcora Bar(1933)/Swing it Magistern(1940)/58 Karlsson(1941)/Blåklockan(1948)/Med dig i mina armar(1956)/
1 Sve Hanna Brooman 1809 Stockholm 1887 Song:
0 Sve Lars Gullin 1928 Gotland 1976 USA Ork:First Walk(1952)/Danny´s Dream(1954)/Fedja(1956)/Aesthetic Lady(1958)/Portrait of my Pals(1964)/Jazz Amour Affair(1970)/Aeros Aromatic Atomica(svit)(1976)/
0 Sve Lasse Dahlquist 1910 1979
0 Sve Povel Ramel 1922 Song:(ca 900st)Coffe Calls for a Cigarett(1942)/Johanssons boogie boogie vals(1944)/Aclutti busch busch bumpa Albertina(1946)/Skutan i Halmstad(1947)/Tjo vad det var livat i holken i Lördags(1948)/Köp inte en Zebra(1948)/Sturske Laban(1949)/Far jag kan inte få upp min Kokosnöt(1950)/Titta det snöar(1951)/Titta jag flyger(1951)/The Gräsänklings blues(1951)/Turion(1954)/Alla har vi varit små(1954)/Följ med bortåt vägen(1954)/Naturbarn(1956)/Fat mammy Brown(1956)/Underbart är kort(1956)/Sorglösa brunn(1956)/Alla har vi varit små(1956)/Ittma Hohah(1956)/Var är tvålen?(1956)/Ratata(1956)/Balladen om Eugen Cork(1956)/Tänk dig en strut karameller(1958)/Banne mig(1958)/Lingonben(1958)/Skratt(1958)/Svarta Malin(1958)/Tänk dig en strut karameller(1958)/Karl Nilsson(1960)/Varför är det ingen is till punchen(1964)/Ta av dig skorna(1965)/Håll musiken igång(1966)/Birth of the gammaldans(1966)/Den sista jäntan(1966)/De sista entusiasterna(1968)/Mitt glada trettital(1968)//Bok:Följ mig bortom vägen(Sb)(1992)/Scen:Akta huvet(1952)/Fanny Boy(1958-59)/Alla 4(semestersångarna)(1961)/De sista entusiasterna(1968)/PoW show(1969)/Knäpp upp/Karamellodier(1972)/Minspration(1981)/Knäpp upp igen(1992)/Kolla klotet(1996)
0 Sve Gunnar Frumerie 1908 1987 Opera:Singoalla(1940)/Piano:Chaconne(1932)/Ballet:Johannesnatten(1947)/Ork:Fader vår)1946)/Vita Nuova(Per Lagerkvist)(1965)/Synfoniska variationer(1941)/Svit för blåskvintett(1973)/Fyra dedikationer(1982)/Pastoralsvit(1941)/Midsommarpolska/Song:Det kom ett brev(Åer lagerkvist)(1941)/Hjärtats sånger(1942)/Aftonland(1955-64)
1 Sve Sara Wennerberg-Reuter 1875 1959 I regnet(piano)/Lillebarn(B.Bergman)/Skogsrået(V.Rydberg)/Davids Psalm(1934)/Det spirar i Guds örtagård(psalm 606)(kör)(1934)/Hur härligt vittna land och sjö(psalm 647)(1934)/Runa om näcken(Wennerberg)/Ork:Angelus(stråkar)(1933)/Motett(1934)/Suckarna(G.Wennerberg)(1934)/Ur Julpraktikan(manskör)(1937)/Stilla komme och välkomna(motett)/Romance(violin)/Kantat till kyrkoherdeinstallation/Lidköpingskantaten(1946)/
1 Sve Helena Munktell 1852 Falun 1919 Opera:Vincent d´Indy/I Firenze(1889)/Ork:Symfonisk svit(1895)/Dalasvit(1910)/Bränningar/Symfoniska bilder/Dalsvite för orkester/Song:Polardrottningen
0 Sve Claude Loyola Allgén  (Klas-Thure) 1920 Calcutta 1990 Stockholm Symfonier/Kammarmusik/Kyrkomusik(mycket långa stycken)/Ord:Måndagsgruppen
0 Sve Åke Hermanson  1923 Symfoni:(3)Symfoni Nr 1(1967)/Kammar:Stråkkvartett Nr 2(1942)/Alarm(solohorn)(1969)/Ork:In nunce(1963)/Apeller(4st)(1969)/Ultima(1972)/Stadier/Utopia(1978)/Kör:Mässa för måsar(1976)/
0 Sve Hans Rytterkvist 1926 1998 Piano:5 pianostycken(1952)/Stråkkvartett:3 stycken(1956)/Trio(violin)(1955)/Kammar:Relazione(1973)/Tre pezzi(1990)/Elektro:Sagio(1967,78)/Permute(1973)/
0 Sve Fred Winter (Sten Njurling) 1892 1945
0 Sve Michael Waldenby Motett:Fem latinska motetter(1995)/Orgel:
0 Sve Göte Carlid 1920 1953 Ord:Måndagsgruppen
0 Sve Johan Wikmanson  (Wikman) 1753 Sthlm 1800 Sthlm Opera:Äfventyraren(1791)/Eremiten(1798)/Stråkkvartett Nr 1 Dmoll(1801)/
0 Sve Lars Johan Werle  1926 Gävle 2001 Opera:Drömmen om Therese(1964)/Resan(1970)/Tintomara(1973)/En saga om sinnen(1971)/Medusan och djävulen(1973)/Animalen(1979)/Kvinnogräl(1986)/Lionardo(1988)/Väntarna(1989)/Stråkkvartett:Pentagram(1960)/Kör:Canzone 126 di Francesco Petrarca(1967)/Övr:Trees(e e cummings)(1982)/
0 Sve Ingvar Wieslander (Axel Otto) 1917 Jönköping 1963 Malmö Opera:Fröknarna i parken(1953)/Skålknallen(1959)/
0 Sve Johan Lindström Saxon Song:Elvira Madigan
0 Sve Erland von Koch 1910 Opera:(5)Pelle Svanslös(1947)/TV-Opera(1980)/Ork:Lappland Metamorfoser(1957)/18 monikoger/Symfoni:(5)/Rondinato/Bok:Musik och minnen(1989)
0 Sve Jules Sylvain  (Stig Hansson) 1900 Möja 1968 Italien Operett:Zorina(1943)/Song:Det är den dagliga dosisen som gör´et(1924)/Bor du hemma hos din mamma/Som varje liten pärla/Beata Christine/Den sötaste flickan i Norden/Nu är han där igen/Säg det i toner(1929)/Sol ute Sol inne/Finns det flickor finns det kyssar/När ringarna växer om våren/Brikiga blad(1931)/Då kände jag en liten rysning/Han är ett bedårande barn av sin tid/Nu skall vi vara snälla/Terrakotta/Tack skall du ha Jonsson heter jag/Vi är soldater i samma arme/Vintergatan/Sommarfröjd/Flickan på Ingarö strand/Det är den stora stora stora stora kärleken/Håll takten spelemän/Aj Aj vilken röd liten ros/Det kommer en vår/Köp Hjärtan/Med en enkel tulipan/I barndomens ängder/Tangokavaljeren/Räkna de lyckliga stunderna blott/
0 Sve Jan Carlstedt  1926 Symfoni:Synphony of brotherhood(1969)/Ork:Pastorals/Stråkkvartett Nr 4(op31)/Lacrimosa(1989)/
0 Sve Herman Palm 1863 1942 Song:Blommande sköna dalar(Topelius)/
0 Sve David Hellström 1883 1965 Kostervalsen
0 Sve Lennart Hedwall 1932 Göteborg Opera:Herr Sleeman kommer(1979)/Amerika Amerika(1981)/Symfoni:Symfoni Nr 1(Sinfonia retrospettiva)(1997)/Piano:Pianosonat(Sonata per pianoforte)(1960)/Song:Sex sånger(1989)/Bok:Hugo Alfven(1973)/Wilhelm Peterson-Berger(1983)/Den Svenska symfonin(1983)/Svensk Musikhistoria(1996)/
0 Sve Stig Gustav Schönberg 1933 Opera:Prins Hatt under jorden(1999)/Konsert:Toccata concertanta Nr 1-5(1954-77)/Es sungen drei Engel(1970)/Symfoni:Symfoni Nr 1/Symfoni Nr 2/Stråkkvartett Nr 1/Stråkkvartett Nr 2/Stråkkvartett Nr 3/Stråkkvarttett Nr 4/Stråkkvartett Nr 5/Stråkkvartett Nr 6/Stråkkvartett Nr 7(1984)/Övr:Du är skön såsom Tirsa(bibeln)(1967)/Effata(1976)/Nio Sorgesången(G Tunström)(1981)/
0 Sve Stig Robertsson 1940 Kammar:Anytime anywhere(piano)(1980)/Från förr eller senare(Blås)(1986)/Världens hjärta(1994)/Sånger vid floden(1994)/Övr:Gloria in exelsis Deo(blås)(1982)/Danssvit(Tango)(1986)/Sonatin(flöjt)(1980)/
0 Sve Torsten Nilsson 1920 Höör 1999 Opera:Dantesvit(1969)/Skapelse(1970)/Den sista natten(1973)/Malin(Pictures of History)(1988)/Symfoni:Satire/Konsert:Steget över tröskeln/Song:Ej vad jag har(1973)/Jag känner den(1973)/
0 Sve Ulf Adåker 1945 Zones(saxofon,ork)(1995)/Konsert:Odyssey of Karib(1999)/Jazz:Rainwail(Storband)(1992)/Cafe International(1993)/
0 Sve John Fernström  (Axel) 1897 Ichang Hubei Kina 1961 Lund Opera:(3)Echnaton(1931)/Isis systrarnas bröllop(1943)/Livet en dröm(1946)/Symfoni:(12)Symfoni Nr 1(1920)/Symfoni Nr 2(1925)/Symfoni Nr 3(1928)/Symfoni Nr 4(1930)/Symfoni Nr 5/1934)/Symfoni Nr 6(1939)/Symfoni Nr 7(1941)/Symfoni Nr 10(1944)/Symfoni Nr 11(utan mask)(1945)/Basson Conserto(1946)/Symphonic Prologue(1949)/Suite Nr 1-2(Köpmannen i Venedig)(1948)/Symfoni Nr 12(1951)/Symfoni Nr 8(1952)/Violinkonsert Nr 1(1925)/Violinkonsert Nr 2(1952)/Festival Music-Lund Studenter(1952)/Stråkkvartett:(8)/Övr:Scanians Rapsody(1925)/Pastoral(1928)/Fragments(1931-34)/Violakonsert(1937)/Konsertino(flöjt)(1937-42)/Cellokonsert(1940)/Blåskvintetten(1943)/Bok:Vår tids tonalitesbegrepp(1951)/Jubals son och blodsarvinge(1967)
0 Sve Andreas Randel 1806 1864 Scen:Värmlänningarna(sångspel)(F A Dahlgren)(1846)
0 Sve F A Dahlgren (Fredrik August) 1816 Taberg Ransäter Song:Å Jänta å ja/
0 Sve Olle Adolphson 1934 Stockholm 2004 Stockholm Å vad underbart med ett tak(1956)/Aubade(N.Ferlin)(1956)/Okända djur(1956)/Visans ö(1957)/En glad calypso om våren(1957)/Mitt Eget land/Det gåtfulla folket(1959)/Nonsensvisan/Trubbel(1964)/Duvan och Vallmon(1966)/Gustav Lindströms visa/Balladen om det stora slagsmålet på Tegelbacken(1966)/Trettifyran 34-an(översatt från amerikansk version)/Folia(1983)/Grön kväll i Margretelund/Nu har jag fått den jag vill ha/Älskar jag dig inte då/Kör:Majvisa(1961)/Nu kommer kvällen(1972)/Vals på Sergels Torg(1973)/Blåst/Mässa på svenska språket(1982-83)/Så går vi bort(1982)/Så rinner tiden bort(1982)/Världens dyraste slum(1983)/År(1983)/Körvisor(1984)/Aria(1985)/Österlenvisan(Ge mig en dag)(1986)/Signatur Karlsson Evig vår(1992)/Nu är det gott att leva(1997)/Nu har jag fått den jag vill ha/Koral(1998)/
0 Sve Evert Taube 1890 1976 Sju Sjömansvisor och Byssan Lull(1919)/Flickan i Hvanna och ett par visor till(1922)/Den Gydene Freden(1924)/Fritjof Anderssons visbok(1929)/Ultramarin(1936)/Himlajord(1938)/Sjösalaboken(1942)/Balladen om Bohuslän(1943)/Ballader i det blå(1948)/Pepita dansar(1050)/Hjärtats nyckel heter sång(1960)/Bok:På böljan blå(1920)/På kryss med Ellinor(1923)/På gott och ont(1927)/Många hundra gröna mil(1951)/Jag kommer av ett brusande hav(1952)/Strövtåg i Ranrike(1955)/Västlig horisont(1957)/Återkomst(1961)/DIkt:Dikter(1955)/Septentrion(1958)/Övr:Knalle Juls vals/Nocturne/
1 Sve Alice Tegner  (Tegnér) 1864 1943 Bä Bä Vita Lamm(1892)/Dansa min docka(1892)/Mors Lille Olle(1892)/Ekorrn satt i granen(1892)/Sockerbagaren(1919)/Lasse Liten(1931)/Julbocken/Så nu är det jul igen/Tre pepparkaksgubbar(Vi komma vi komma)(1937)/När lillan kom till jorden/Bok:Sjung med oss Mamma(1892-34)/Sjung Svenska folk(1905)/
0 Sve Paul Bothen Elektro:Gravity(flöjt,elektroljud)
0 Sve Felix Körling 1864 Halmstad 1937 Song:Kisse Misse Måns(1913)/Wia Wua Wampa(1915)/Där gingo tre jäntor i solen/En liten tomtegubbe satt en gång/
0 Sve August Körling  (Sven) 1842 1919 Ystad Song:Aftonstämning/Pastorale(1898-99)/
0 Sve Olle Bergman 1929 1985 Sjung och Le(1954)/Veronica Veronica(1957)/Olskroksvalsen(1983)/
1 Sve Ellen Bergman (Eleonora) 1842 1921
0 Sve Carl Sjöberg 1861 Gävle 1900 Hedemora Siong:Tonerna
0 Sve Birger Sjöberg 1885 1929 Song:Den första gång jag såg dig/Fridas visor(1930)/Saml:Fridas bok(1922)/
0 Sve Otto Lindblad 1809 1864 Song:Längtan till landet(Vintern rasat ut..)/Ur Svenska Hjärtans djup en gång/Till Skogs en liten fågel flög(Atterbom)/Ord:Lunds Studentsångarförening(1831-1847)/
0 Sve Wilhelm Åström 1840 1898 Song:Hjärtats saga/
0 Sve Georg Riedel 1934 Karstadt-Tjeckoslov. Song:A brother and his sister(jazz)/Agnes Dei/Riedaiglia(balett)(1967)/Jag gör så att blommorna blommar/Katthultsmarschen/Lille Katt(Kattvisan)/Sjörövar Fabbe/Du käre lille snickarbo/Hemsöborna(opera)(1994)/Film:Pippi Långstrump(1969-73)/Emil i Lönneberga(1971-73)/
0 Sve Bror Beckman 1866 1929 Symfoni(1)/Sonat:Violinsonat(Op 1)/Kammar:
0 Sve Gottfrid Berg 1889 1970 Kör:Läroverkskören(1936)/Sacrae Cantiones(1946)/Madrigaler och Körvisor(1950)
0 Sve Stellan Sagvik 1952 Örebro Opera:Förlorade i molnen(1974)/Meneo(1975)/Målet(1975)/Mästersångarna i Bandberg(1975)/Morminne(1977)/Ödesspegeln(1982)/Anna Månsdotter(1988)/Vandringen till Sköldpaddeberget(1992)/
0 Sve Joel Blomqvist 1840 1930 Psalm:Psalm 280(1879)/Psalm 224(1884)/
0 Sve Carl-Johan Anderberg 1914 Sthlm 1972 Malmö Opera:Hilde/Ork:Concertino(1934)/Cyclus stellarum(1947,57)/Strändernas svall(1964)/För piano och orkester(1968)/Bok:Hän mot en ljudkonst(1961)
0 Sve Jesper Nordin Calm like a bomb(violin,tape)
0 Sve Nils Björkander 1893 1972 Ork:Skärgårdsskisser(piano)(1923)/Fyra skärgårdsskisser(1924)/
0 Sve Andreas Hallen  (Johannes) 1846 Göteborg 1925 Sthlm Opera:Harald der Wiking(1881)/Häxfällan(1896)/Waldemarsskatten(1899)/Valborgsmässan(1902)/
0 Sve Ivar Hallström  (Christian) 1826 Sthlm 1901 Sthlm Opera:Hvita frun på Drottningholm(1847)/Hertig Magnus och Sjöjungfrun(1867)/Den förtrollade katten(1869)/En Dröm(balett)(1871)/Mjölnarvargen(1871)/Den bergtagna(1874)/Ett äventur i Skottland(balett)(1875)/Vikingarna(1877)/Silverringen(1880)/Rolf Krake(1880)/Nero(1882)/Melusina(balett)(1882)/Jaguarita l´indienne(1883)/Neaga(1885)/Aristoteles(1886)/Granadas Dotter(1892)/Liten Karin(ej uppf)(1897)/Per svinaherde(1887)/Hin ondes snaror(1900)/Ork:Blommornas undran(kantat)(1860)/Herr Hjalmar och skön Ingrid/Uppsala Minne(1878)/Sonnenkind(1884)/Skaldens hämnd(1894)/Sfixten(1898)/Övr:Vinet fragnar(Dryckesvisor)
0 Sve Laci Boldemann 1921 1969 Opera:Svart och vit sa kejsaren(1964)/Sångcykel:Spefågel,snuggla och trast(1968)/Four Epitaphs(4 Epitaphs)(1953)/Notturno(1958)
0 Sve Chrichan Larson Elektro:Indonshom(Cembalo,slagverk,flöjt)/
0 Sve Johan Isidor Dannström 1812 1897
0 Sve Carl Jularbo(Calle J)(Karl Karlsson) 1893 Jularbo Dalarna 1966 Livet i Finnskogarna(1913)/Grövelsjövalsen/Karl Jerker speleman/Min Tös/Muckarpolka/Älvorna dansar(1920)/Avestaforsens brus(1921)/Drömmen om Elin(1922)/Siljans vågor(1922)/Eskilstunaminnen(1943)/Farsans Hambo(1943)/Hammarforsens brus/Nya Värmlandsvalsen/Finnmarksvalsen(1940)/Avestaforsens brus(1941)/Vårblommor(1941)/Sjötorpsvalsen(1942)/Åkerbyvalsen(1942)/Hälsingepolka(1943)/Min första komposition(1943)/Möjavalsen(1943)/Jularbo Schottis(1944)/Härjedalsvalsen(1945)/Bredsjövalsen(1945)/Minnen från Hylte(1945)/Trestegsvalsen(1943-45)/Visbyminnen(1945)/Sally(1946)/Klarinettvals(1948)/Skogalundsvalsen(1948)/Flickan från Finnskogarna(1948)/Elvy vals(1948)/Bull-Pers Hambo(1952)/Kristina(1952)/Midnattssol över Pajala(1963)/Annika(1969)/Bok:Med dragspelet i högsätet(sb)(1946)
0 Sve Ebbe Jularbo  (Eberhardt) 1915 1991 Ebbes Polka(1972)/Amies vals(1975)/Bromöllavalsen(1975)/Ebbes Jubileumsvals(1975)/
0 Sve Anton Rubenson 1826 1901
0 Sve Oscar Ahnfelt 1813 1910 Psalm 320(1850)/Psalm 59(1851)/Psalm 250(1863)/Psalm 249(Blott en dag ett ögonblick i sänder..)(Lina Sandell)(1872)/Psalm 572(1850)/Andelige Sånger 1-12(1850-77)
0 Sve Yngve Sköld 1899 Vallby  Söderml. 1992 Symfoni:Symfoni Nr 1/Symfoni Nr 2/
0 Sve Lille Bror Söderlundh (Bror Axel) 1912 Kristinehamn 1957 Song:Får jag lämna några blommor/Den vackraste visan om kärleken/När skönheten kom till byn(1943)/Prästkrage säg(1944)/Sorgmantel(1946)/En valsmelodi/Den rikes visa/Det är något visst med det(Rasmus på Luffen)/Kattvisan(Rasmus på Luffen)/Per Skotte/Den tysta kärleken/Balladen om den tysta staden/Den ökända hästen från Troja/Här kommer flottan(1942)/Mi Luti Lo/Den första,Den andra,En ungersven med kärestan sin(Shakespeare)/Preteritum/Den stora Kometen/Narrens sista visa/Vilse/Karl Johan Dalmålning/Men kunde vi bara få vind igen/Jag var ett speglande vatten/Främmande man/Släktregistret/Pingstbrev/Vedergällningen/Rovlåten/En liten konstnär/Jag vet en dejlig rosa/Sankt Staffans visa/Leksandslåtar/Sista visan/Rännarens visa/Midsommarblomster/Scen:Himlaspelet(1942)/
0 Sve Mats Paulson 1938 Song:Tango i Hagalund(saml)(1964)/En stad en morgon(saml)(1966)/Barfota(saml)(1974)/En målares melodi(saml)(1986)/Sången om sommaren(saml)(1988)/Bok:Jesus kom aldrig till Branäs(2001)/
0 Sve Emanuel Jonasson 1886 1956 Gökvalsen(1918)/
0 Sve Staffan Percy 1946 Barn av Kärleken(saml)(1975)/Drömmens skepp/Var finns den vind/Sjömansballad/Den första frosten/Det finns en längtan/Som blommor dör/Under lyktorna/Kärlekens musik/Än brinner var våg(Det mörknar)/
0 Sve Alf Robertson 1941 Gamlestaden-Gbg Song:Mitt Land(1980)/
0 Sve Pehr Henrik Nordgren 1944 Opera:Den svarte munken(1984)/Alex(1986)/
0 Sve Herrman Berens  (Johann) 1826 Hamburg 1880 Sthlm Opera:Violetta(1855)/En sommarnattsdröm(1856)/Lully och Quinault(1859)/En utflykt i det gröna(1862)/Riccardo(1869)/
0 Sve Natanael Berg (Rexroth-Berg) 1879 Sthlm 1957 Sthlm Opera:Leila(1912)/Engelbrekt(1929)/Judith(1936)/Birgitta(1942)/Genoveva(1947)/Three Kings/Ork:Traumgewalten(1911)/Höga visan(1925)/
0 Sve Fredric Bergström Elektro:Vibraphone(vibrafon,sinustoner)
0 Sve Karl-Erik Welin  (Wilhelm) 1934 Genarp Opera:Dummerjöns(1967)/Drottning Jag(1973)/Ork:Tema med 36 variationer(piano)/Yo quiro amaros(orgel)/Stråkkvartett Nr 1(Eigentlich nicht)/El parado de Valldemosa(orgel)/
0 Sve Arvid Niclas von Höpken 1710 Sthlm 1778 Stralsund Opera:Il re pastore(1752)/Catone in Utica(1753)/Il bevitore(1755)/
0 Sve Olof Åhlström 1756 Åletorp Värdinge 1835 Sthlm Opera:Frigga(1787)/Scen:Tand-Doctorn(sångspel)(1800)//Skaldestycken satta i musik(1794-1823)/Koralbok(1832)/Traditioner av Svenska folkdanser 1-4(1814-15)(1972)/Fredmans Epistlar(Bellman)(1790)/Fredmans Sånger(Bellman)(1791)/Tidskr:Musikaliskt tidsfördriv(1789-1835)
0 Sve Erik Åkerberg  (Carl Erik Emanuel) 1860 Sthlm 1938 Sthlm Opera:Turandot(1906)/Pinntorpafrun(1915)/
0 Sve Ferdinand Zellbell d.y. 1719 Sthlm 1780 Sthlm Opera:Il giudizio d´Aminto(1758)
0 Sve Prins Gustav 1827 1852 Song:Sjung om studentens lyckliga dar/Glad såsom fågeln/
0 Sve Hans Eklund  1927 1999 Opera:Moder Svea(för radio)(1972)/Symfoni:(13)/Ork:Musik för orkester(1959)/Konsert:Musica da calera-serien(sex)(1955-70)/Spanska Buketter(1961)/Canzona e danza(1962)/Liten serenad(1972)/Musica da camera 7(1982)/Song:Canti fyra sånger(1981)/
0 Sve David Ahlstrom 1927 Lancaster NY Opera:3 sisters Who Are Not Sisters(1982)/Doctor Faustus Lights the Lights(1982)/America I Love yoy(1983)
0 Sve Pekkos Per Olsson (Pekkos Per) 1808 Bingsjö Rättvik 1877 Spelman:Hjortingens polska/
0 Sve Pekkos Gustav 1916 Bingsjö Rättvik 2000 Spelman:
0 Sve Gutten Per Jönsson 1816 1875 Spelman:
0 Sve Pekkos Hans Mattsson 1880 Bingsjö Rättvik 1954 Spelman:
0 Sve Hjort Anders Olsson 1865 Bingsjö Rättvik 1952 Spelman:Trettondagsmarschen/Åltomtabromarschen/Bingsjövalsen/
0 Sve Pekkos Olof Hansson (Pekkos Olle) 1868 Bingsjö Rättvik 1952 Spelman:
0 Sve Jacob Niclas Ahlström 1805 Visby 1857 Sthlm Opera:Alfred den Store(1848)/Abu Hassan/
0 Sve Alfred Berg    (Fader Berg) 1857 1929 Song:Aftonsång(Afton o hur skön..)/
0 Sve Per August Ölander 1824 Linköping 1886 Sthlm Opera:Blenda(1876)/Mäster Placide(1879)/
0 Sve Per Grundström 1886 1975 Marsch:/Ord:Marschmusik
0 Sve Sam Rydberg Marsch:/Ord:Marschmusik
0 Sve Gustav Blidström 1670c Marsch:(300)Svenska Marscher(1715)/
0 Sve Anders Wesström 1720 1781 Ork:Stråkkvartett:(6)Stråkkvartett Nr 1 Bdur/Sinfonia:(2)/Uvertyr(Armide)/Avh:De abdicatione regia(1744)/
0 Sve Helmer Alexandersson 1886 1927 Symfoni Gmoll/Symfoni Gdur/
0 Sve Viktor Widqvist 1881 1952 Marsch:/Ord:Marschmusik
0 Sve Rune Wahlberg 1910 Gävle 1999 Vänersborg Opera:En saga(1952)/Symfoni:(7)Symfoni Nr 1 (Vårnatt)(Spring Night)/Symfoni Nr 2 (Årstidssånger)(Seasonal Songs)/Symfoni Nr 3(Vårbrytning)(Coming of Spring)/Symfoni Nr 5(Havet)(The Sea)/Symfoni Nr 6(Episoder)(Episodes)/Symfoni Nr 7(Jordesång)(Song of the Earth)/
0 Sve Sune Waldimir (Sune W  Engström) 1907 Västerås 1967 Stockholm Film:Pettersson Sverige(1934)/Marodörer(1934)/Ungdom av idag(1935)/Åh en sån Grabb(1939)/Fram för lilla Märta(1945)/Ballongen(1946)/Pengar en tragikomisk saga(1946)/Sången om Stockholm(1947)/Soldat Bom(1948)/Flickan från tredje raden(1949)/Med flyg till sjunde himlen(1949)/Jungfrun på Jungfrusund(1949)/Kon-Tiki(1950)/Anderssonskans Kalle(1950)/Ung sommar(1954)/Flottans glada gossar(1954)/Galapagos(1954)/Älskling på vågen(1955)/Lille Fridolf och jag(1956)/Mamma tar semester(1957)/Gårdarna runt sjön(1957)/
0 Sve Gustav Bengtsson Violinkonsert Hmoll(1941)/Vadstena kloster(tre bilder)(1949)/
0 Sve Eric Sahlström 1912 Tobo  Uppland 1986 Polska:/Vals:Spelmansglädje/Ord:Nyckelharpa/Spelman
1 Sve Åsa Jinder 1963 Danderyd Men inom mig log hjärtat(album)(1989)/Att ett hjärta kan längta så(album)(1996)/Bok:Bli min mamma igen(1991)/Kärlek störst av allt , smärtsammast(1996)/Ord:Nyckelharpa/Riksspelman
0 Sve Maurice Karkoff 1927 Kammaropera:Gränskibbutzen(1972)/Symfoni Nr 10(1984)/Konsert för tuba och stråkar(1991)/
0 Sve Lars Gunnar Bodin 1935
0 Sve Ingvar Karkoff 1958 Ork:Texture(1979)/Rhythms(trummor,tape)(1983)/Oregon(1993)/Felix(1993)/Carnavalito(1995)/
0 Sve Bengt Hambraeus  1928 Sthlm 2000 Opera:Experiment X(1971)/Se människan(1972)/Sagan(1979)/L´oui dire(1986)/Ork:Rota Transfiguration(1956-63)/Rencontres(1968-71)/Litanies(1988-89)/Continuo a partire da Pachelbel(orgel,ork)(1975)/Kammar:Giuoco del cambio(1954)/Introduzione Sequenze Coda(1958-59)/Mikrogram(1961)/Nocturnals(1989-90)/Elektro:Dobbelrohr II(1955)/Konstellationer II(1959)/Rota II(1963)/Tides(1974)/Tornado(1976)/Mirrors(1987)/Kör:Responsorier(1964)/Konstellationer V(1982-83)/Symphonia sacra(1985-86)/Apokalipsis cum figuris(1987)/Bok:Notskriftens historia
1 Sve Gullan Bornemark (Gunhild) 1927 Song:Gubben i lådan(1962)/Hallå! Hallå!(1964)/Musseri,mussera(1967)/Herr Gårman(1967)/Saml:Pärlorna(1979)
1 Sve Karin Rehnqvist 1957 Song:Davids Nimm(1984)/Puksånger Lockrop(1989)/Tre sånger/Rädda mig ur dyn(Psaltaren 69-15)(1994)/Ork:Lod(1986)/Kast(1987)/Strömmar(1992)/I himmelen i himmelen/Wings(1998)/Kör:Här är jag var är du?(1989)/Triumf att finnas till(Edith Södergran)(1990)/Anrop Inrop Utrop(1997)/
0 Sve Ralph Lundsten  1936 Sju nordiska natursymfonier/Balett:Fader vår(1972)
0 Sve Åke Parmerud 1953
0 Sve Knut Brodin 1898 1986
0 Sve Bengt Emil Johnson 1936
0 Sve Ulf Lundell 1949 Sthlm Jag går på promenaden(1975)/Sextiosju Sextiosju(1977)/Rom i regnet(1979)/Stackars Jack(1980)/Öppna landskap(1982)/Kär och galen(1982)/När jag kysser havet(1982)/Lycklig Lycklig(1982)/Evangeline(1988)/Rött(1993)/Folket bygger landet(1996)/
0 Sve Bo Nilsson 1937 Frekvenser för flöjt,gitarr,bas och slagverk(1957)/Audiogram(1957)/Zwei Stucke/Ett blocks timme för sopran och sex instrument(1958)/Stenogram/Brev till Gösta Oswald(1960)/Arctic Air/
0 Sve N.P.Möller Song:Arbetets söner
0 Sve Knut Håkansson 1887 1929 Pianosonat Edur/Variationer och final över ett tema av Lomjansguten(1928)/Kör:Fyra Madrigaler(Lustwins visa)/Tre Karlfeldtkörer(Brusala)/
0 Sve Olof Gullberg 1931 Varberg
0 Sve Ragnar Althen  (Althén) 1883 1961 Song:Land du välsignade(Elisabet Björklund)(1926)
0 Sve Gösta Geijer 1857 1914 Bok:Svenska folkvisor från forntiden(1814-18)/
0 Sve Arvid August Afzelius 1785 1871 Swenska folkvisor från forntiden 1-3/
0 Sve Gustav Nordqvist 1886 1949 Song:(200 st)Till Havs/Jul Jul Strålande Jul/
0 Sve Nathan Söderblom 1866 1931 Psalm 200(I denna ljuva sommartid..)(1916)/Psalm 198(1916)/Psalm 304(1916)/Psalm 310(1916)/Psalm 518(1916)/
0 Sve Robert Broberg (Robban Broberg) 1940 Råsunda Solna Song:Båtlåt/Bättre en fågel i handen/Carola/Uppblåsbara Barbara/Ingela/Det som göms i snö/
0 Sve Benny Andersson   (Abba) 1946 No Response/Sunny Girl/Dancing Queen(1976)/Klinga mina klockor(1987)/Musical:Chess(1984)/Kristina från Duvemåla(1995)/Mamma Mia(1999)/Sånger:Klinga mina klockor(1987)/Anthem/
0 Sve Johan Anders Wadman 1777 1837 Dikt:Lekochalfwar(1830-35)
0 Sve Carl Ersson Bössa (Byss Kalle) 1783 Älvkarleby Uppland 1847 Polska:Långpolska/Byggnan/Åkerbystålet/Isbrytaren/Storsvarten/Ord:Nyckelharpa/Sextondelspolska
0 Sve Kjell Lönnå 1936 Psalm:Psalm 521(1975)/
1 Sve Emmy Köhler 1858 1925 Psalm 116(Nu tändas tusen..)(1898)/Raska fötter springa tripp tripp tripp/
1 Sve Vera von Kraemer 1878 1940 Brantings på Norrtullsgatan(1939)
1 Sve Paula af Malmborg-Ward Opera:Möss och Människor(Steinbeck)(1992)/Faust(1992)/Bombpartyt(1997)/Vill ni ha ett frostigt päron?(2002)/Ängel(2002)Hittekvinnan(radio)(2005)/Ork:Drömmen om A(blås,slag)(1989)/Ett bloss för moster Lillie(song)(1990)/Corpus(1991)/När King Kong spelar ping pong(1991)/
0 Sve Gunnart Bucht 1927 Stocksund Symfoni:(11st)/Opera:Tronkrävarna(Ibsen)(1966)/Jericos murar(1967)/Bok:Europa i musiken(1996)
0 Sve Oscar Fredrik Bernadotte Byström 1821 Sthlm 1909 Sthlm Opera:Herman Vimpel(1872-76)
0 Sve Björn Ulvaeus  (Abba) 1945 Dancing Queen(1976)/Musical:Chess(1984)/Kristina från Duvemåla(1995)/Mamma Mia(1999)/Sånger:
0 Sve Tommy Blom  (Tages) 1947 Göteborg Song:Sleep little girl(1964)/The Old man Wafwer/Guess who/Seeing with love/In my dreams/What´s the time/She´s having a baby now/People witout faces/Miss Mc Baren(1967)/Prisoner 763(1967)/Short song steps(1967)/Why do you hide me(1967)/Every raindrops means a lot(1967)/Secret room(1967)/Go(1967)/
0 Sve Göran Lagerberg   (Tages) 1947 Song:It´s my life/It´s in a dream/Fantasy Island/Like a woman/Guess who/Seeing with love/Gone too far/In my dreams/True fine woman/She´s having a baby now/Have you seen your brother lately/To be free/Miss Mc Baren(1967)/So many girls/Every raindrops means a lot(1967)/One day(1967)/There´s a blind man playing fiddle in the street/Go(1967)/Hear my lamentation(1967)/
0 Sve Anders Töpel  (Tages) 1947 Song:Guess who/Seeing with love/In my dreams/She´s having a baby now/To be free/Go(1967)/
0 Sve Danne Larsson (Dan)   (Tages) 1948 Song:Extra/Fantasy Island/Like a woman/Guess who/Seeing with love/What´s the time/She´s having a baby now/Miss Mc Baren(1967)/Prisoner 763(1967)/Why do you hide me(1967)/Every raindrops means a lot(1967)/One day(1967)/Go(1967)/
0 Sve Fredrik Skantze  (Tages) 1945 Song:Guess who/In my dreams/Go(1967)/
0 Sve Gunanr Dahl Song:Barnatro
0 Sve Hans Eklund
0 Sve Owe Thörnqvist 1929 Uppsala Song:(300 st)Rumba i engelska parken(1955)/Josefsson(1955)/Anders och Britta(1956)/Rotmos rock(1956)/Titta Titta(1956)/Dagny(1960)/Varm korv boogie(1959)/Hjalmar Bergström(1960)/Loppan(1960)/Alptoppens ros(1961)/När min vän(1961)/Wilma(1962)/Jaguar sport(1963)/I valet och kvalet(1963)/Ett litet rött paket(1963)/Stilla och tyst(1965)/Hör ni nin ni(1981)/Aj Aj Aj Oj Oj Oj(1981)/Bara hjulen början snurra(1998)/Krama ditt barn(Anna Kaffepanna/Albin och Pia/Kör:Åter en dag/
0 Tys Bo Linde 1933 1970
0 Tys Johann Ulich 1630 1700 Psalm:Psalm 472(1674)/
0 Tys Pierre Schaeffer 1910
0 Tys Johannes Walther  (Johan Walter) 1496 1570 Saml:Geystich gesangk Buchleyn(1524)/Psalm:Psalm 178(1541)/
0 Tys Johann Cruger 1598 1663 Song:Praxis pietatis melica(1647)/Motett:/Psalm:Psalm 141(1640)/Psalm 305b(1640)/Psalm 421(1640)/Psalm 5(1647)/Psalm 102(1649)/Psalm 507a(1649)/Psalm 507b(1649)/Psalm 20(1653)/Psalm 24(1653)/Psalm 91(1653)/Psalm 354(1653)/Psalm 363(1653)/Psalm 577(1653)/
0 Tys Hans Werner Henze 1926 Gutersloh Westfalen Opera:Das Wundertheater(1949)/Ein Landsarzt(1951)/Boulevard Solitude(1952)/Boulevard Solitude(operabalett)(1952)/König Hirsch(1956)/Elegie fur Junge Liebende(1961)/Der junge Lord(1965)/The Bassarids(1966)/Das Floss der Medusa(Che Guevara)(1968)/La Cubana(1975)/The English Cat(1983)/Das verratene Meer(1990)/Symfoni:Symfoni Nr 4(1955)
1 Tys Sigfried Köhler Alles Capriolen(1952)/Wirbelwind und Wonnewolken(1954)/
0 Tys Karl Amadeus Hartmann 1905 Munchen 1963 Munchen Opera:Wachsfigurenkabinett(1930)/Simplicius Simplicissimus(1935)/Symfoni:(8)Symfoni Nr 1/Symfoni Nr 2/Symfoni Nr 3/Symfoni Nr 4/Symfoni Nr 5/Symfoni Nr 6 (1951-53)/Symfoni Nr 7/Symfoni Nr 8/Fiede Anno 48/Ord:Musica Viva(konsertserie(1945-63)
0 Sve Daniel Börtz 1943 Osby Opera:Backanterna(1991)/Marie Antoinette(1998)/Kafkatrilogin 1.Voces för orkester tre sopraner och tonband(1966-68) 2.In Memoria di..(1968) 2.Josef K(kör,org)(1969)/Sinfonia:Sinfonia Nr 1(1963)/Sinfonia Nr 2(kort)/Sinfonia Nn 3/Sinfonia Nr 4/Sinfonia Nr 5/Sinfonia Nr 6/Sinfonia Nr 7(1986)/Sinfonia Nr 8(1988)/Konsert:Obeokonsert(1986)/Stråkkvartett Nr 1(1966)/Stråkkvartett Nr 2(1971)/Stråkkvartett Nr 3(Gotlandskvartetten)(1985-86)/Konsert för trumpet(1990)/Strindbergsvit(1993)/Pianosonat(1995)/Sånger och danser(trumpetkonsert)(1995)/Sånger och skuggor(violinkonsert)(1996)/Sånger och ljus(Klarinettkonsert)(1998)/Pianokonsert Nr 1(Sånger)(2004)/Kammar:Monologhi 1-11(Monologer)(1965-84)/Oratorie:Hans namn var Orestes(His name was Orestes)(2001-02)/Celeste/Övr:Kantater(Kafkatrilogin)(1966-69)/Night Winds(vokalkvartett)(1972)/Night Flies(mezzo,kammar)(1973)/Night Clouds(stråkork)(1975)/Ring ej mer(Gunnar Björling)(1975)/Gryningsvind(Petter Bergman)(1976)/Fläckar av liv(J.Werup)(1979)/Lacrymosa(dödsmässa Hilding Rosenberg)(1985)/Parados(kör)(1987)/Sånger om döden(Songs about death)(1994)/Spel(kammardivertissemang)(1999)/
0 Sve Anders Eliasson 1947 Symfoni:Symfoni Nr 1/Symfoni Nr 2/Symfoni Nr 3/Konsert:Canto del Vagabondo(1979)/Konsert(fagott,stråkar)(1983)/Ostacoli(1987)/Klarinettkonsert(1992)/Abendlich(2002)/Kammar:Disegno(klarinett)(1980)/
0 Sve Sten Hansson 1936
0 Sve Jan Sandström 1954 Campane in campi aperti(piano)(1989)/Snowflakes(kammar)(1984)/A short Ride on a Motor Bike(1989)/Cantos de las Mancha(trombon)(1995)/Opera:Bombi Bitt och Nick Carter(1991)/
0 Sve Sven David Sandström 1942
0 Sve Pär Lindgren 1952 Ork:Guggi Guggi(trombon)(1991)/Oaije(1993)/
0 Sve Hans Gefors 1952 Opera:Poeten och glasmästaren(kammaropera)(1979)/Christina(1983-86)/Der Park(1986-91)/Vargen kommer(1994-96)/Clara(1997-98)/Skuggspel(2004)/Ork:Aprahishtita(1970)/Invention(blås)(1972)/Virveln(blås)(1977)/Slits(1981)/Tjurens död(1983)/Twine(1988)/Die Erscheinung(1990)/Möte med Per i parken(stråkar)(1992)/Njutningen(2002)/Suger for my honey(blås)(2003)/Piano,orgel:Through,mirrors of harmony(1973)/Sculpture in motion(1974)/One Two(1983)/Ett jagande efter vind(orgel)(1994)/En flammande brunn av eld(2002)/Kör:Whales weep not(1988)/Lydias sånger(fr.Den allvarsamma leken-Hjalmar Söderberg)/Sångcykel:Njutningen(Kör,ork,solist)(2001)/Song:Sånger om förtröstan(1972)/Ur hav av rök(1972)/Sånger om glädje(1973)/Reveille(1974-75)/Poeten och glasmästaren(1979)/Var jag fullkomlig Daphne(1981)/Christina scener(1987)/En Obol(1989)/Kära joed(2000)/Förra sommaren(2001)/Kör:Orfeus hymn(1976)/Whales weep not(1987)/Övr:Skapelsen(1985,87)/Syndabocken(scen)(A.Strindberg)(1979)/En madrigal om olycksalig kärlek(1980)/Paradisfragment(1993)/Minnesgärd(2000)/Botanistens tillfredsställelse(2001)/
0 Tys Eugen d´Albert 1864 Glasgow 1932 Riga Opera:(21st)Die Rubin(1893)/Ghismonda(1895)/Gernot(1897)/Die Abreise(1898)/Kain(1900)/Der Improvisator(1902)/Tiefland(Låglandet)(1903)/Flauto solo(1905)/Tragaldabas(1907)/Izeyl(1909)/Die verschenkte frau(1912)/Liebesketten(1912)/Die toten Augen(1916)/Der Stier von Olivera(1918)/Revolutions-hochzeit(1919)/Scirocco(1921)/Mareike von Nymwegen(1923)/Der Golem(1926)/Die Schwarze Orchidee(1928)/Mister Wu(1932)/Ork:/Die toten Augen(1916)/Kammar:/Pianokonsert Nr 1/Pianokonsert Nr 2 Edur (Esther)(1893)/
0 Tys Klaus Schulze 1947 Berlin Song:(550st)Mindphaser/Frank Herbert/Floating/Velvet Voyage/Wahnfried 1883/Totem/Crystal Lake/Ludwig II Von Bayern/Voices of Syn/Friedrich Nietzche/Ord:Elektomusik/Space music
0 Tys Karl-Heinz Stockhausen (Karlheinz) 1828 Mödrath Köln Song:Drei Lieden(1950)/Kreuzspiel(1951)/Elektro:Mikrophonie(1964)/Mixtur(1964)/Telemusik(1966)/
1 Tys Fanny Medelssohn-Hensel 1085 1847
1 Tys Clara Wieck-Schumann  1819 1896 Pianokonsert(1st)/Pianotrio/Pianostycken
0 Fra Henri Dutilleux 1916 Symfoni:(2)Symfoni(1951)/Symfoni(1959)/Konsert:(2)Cellokonsert(1969)/Ainsi la nuit(1976)/Den stjärnbeströdda natten(1978)/Violinkonsert(1987)/Kammar:/Balett:/Song:
0 Fra Andre Jolivet Ord:La Jeune France(orkester)(1935-39)
0 Fra Daniel Lesur Ord:La Jeune France(orkester)(1935-39)
0 Fra Jehan Alain 1911 1940 Orgel:Litanies(1937)/Petite Piece/Le Jardin Suspendu(orgel)/Deuxieme Fantasie/Dances/Preludes/Chorales/Variationer(Clement Janequin)(orgel)(1937)/Intermezzo Variations sur I´hymne Lucis Creator/Piano:/
0 Fra Luciano Berio 1925 Oneglia Imperia 2003 Rom Opera:Mimusique nr 2(1955)/Allez-Hop(1959)/Passaggio(1963)/Traces(1964)/Omaggio a Joyce(1958)/Sequenza 1(flöjt)(1958)/Sequenza 5(trombon)(1965)/Sequenza 6(viola)(1967)/Sequenza 7(obeo)(1969)/Sequenza 9 (altsaxofon)(1980)/Sequenza 10(trumpet)(1984)/Circles(1960)/Differences(1958-59)/Sinfonia(1969)/Ekphrasis/Requies(1984)/
0 Fra Bernard Xolotl Tour Detour(2001)/Balboa/Drifting todes/Perceverance/Prophecy(1981)/Towards the Eastern Front/Mexecho/Ord:Cosmic space music(image)/Bild:Mescalines faces(1971)/A Ciel Ouvert(1972)/A Rainbow in Curved Air(1973)/Cosmic seed(1976)/Music of the Speres(1977)/Return of the Golden Mean(1978)/Atomic Buddha(1980)/Maitreya(1980)/Cosmerotica(1980)/Prophecy(1981)/Procession(1981)/Last Wave(1982)/Cosmic Sedds 2(1997)/Maitreya(1999)/Ciel Wrap(1999)/Golden Frax(1999)/Horizon Perspective(1999)/Prisp Elipses Frax(1999)/
0 Fra Claude Joseph Rouget de Lisle 1760 1836 Chant de guerre de l´Armee du Rhin(Allons enfants de la Patrie..La Marseillaise)(Marseljäsen)(Frankrikes Nationalsång)(1795)/
0 Fra Pierre Boulez 1925 Pianosonat Nr 1(1946)/Pianosonat Nr 2(1947-48)/Pianosonat Nr 3(1955-57)/Notations 1-4(1945)/Notations Nr 7(Hieratique(1945)/Le visage nuptial(röst och orkester)(1948)/Livre pour quatuor(1948-49)/Le soleil des eaux(sång med orkester)(1948)/Livre pour cordes(1968)/Structures livre I(1952)/Le marteau sans maitre(1952-54)/Structures livre II(1956-61)/Pli selon pli(sopranstämma och orkester)(1957-62)/e.e.Cummings ist der Dichter(16 solostämmor och orkester)(1970)/Repons(1981)/Memorial(1985)/
1 Fra Augusta Holmés (Hermann Zenta)  1847 1903 Les Argonantes/Irlanda/Ludus pro Patria/Hymne a la paix
1 Fra Cecile Chaminade  1857 1944 Ballett:Callihoe/Övrigt:Les Amazones/Consertino/Pianostycken(200st)(Automne)
1 Fra Germaine Tailleferre  1892 1983 Les maries de la Tour Eiffel(1921)(För Svenska baletten)/Ord:de sex
1 Fra Lili Boulanger  1893 1918 Faust et Helene(1913)/
1 Fra Nadia Boulanger 1887 Paris 1979 Paris
1 Fra Betsy Jolas  1926
0 Fin Erik Tulidberg  1761 1814
0 Fin Bernhard Crusell  1775 1838 Klarinettkonsert Nr 1 EssDur(1808)/Klarinettkonsert Nr 2 Fmoll(1815)/Klarinettkonsert Nr 3 Bdur(1807)/Övr:Frithiofs Saga(Tegner)(1826)/
0 Fin Fredrik Pacius  1809 1891 Opera:Kung Karls Jakt(1852)/Song:Suomis sång(1854)/Vårt land Vårt Land..(Finlands Nationalsång)(1848)/Estlands Nationalsång(1869)/
0 Fin Filip von Schantz  1835 1865
0 Fin Martin Wegelius 1846 1906
0 Fin Oskar Merikanto  1868 1924 Opera:Pohjan neiti(Nordens dotter)(1899)/Song:Där björkarna susar/
0 Fin Erkki Melartin  1875 1937
0 Fin Nils-Erik Fougstedt 1910 1961 Symfoni:(2)/Ork:/Kör:
0 Fin Selim Palmgren  1878 1951 Refrain de berceau(1906)/24 Preludium 1-24(op17)(1907) Preludium Nr 12(Havet)(1907)/Preludium Nr 19(Fågelsång)(1907)/Rococo(1915)/Västfinsk dans/
0 Fin Toivo Kuula  1838 1918 A amulaulu(Morgonsång)/Purjein kuutamolla(Segelfärd i månsken)/Epilog/
0 Fin Leevi Madetoja  1887 1947 Opera:Österbottningar(1924)/Juha(1935)/Balett:Okon Fuoko(1930)/Symfoni:(3)
0 Fin Väinö Raitio  1891 1945
0 Fin Yrjö Kilpinen  1892 1959
0 Fin Aarre Merikanto 1893 1958 Opera:Juha(1922)/Symfoni:(4)/Konsert för nio instrument(1925)/Nonett(1926)/Ork:Pan(1924)/Tukkijoella(Stockflottarna)(sångspel)(1899)/
0 Fin Erik Bergman 1911 Opera:Det sjungande trädet(1988)/Ork:Aubade(1958)/Colori ed improvisazione(1973)/Circulus(1965)/Kör:Fåglarna(1962)/Hathorsviten(1971)/Bardo Thödol(1974)/
0 Fin Bengt Johansson 1914 1989 Kör:The Tomb at Akr Caar(1964)/Requiem(1966)/Cantata humana(1969)/Luthersk vesper(1971)/Övr:Tre elektroniska etyder(1960)
0 Fin Einar Englund  1916
0 Fin Joonas Kokkonen  1921 1996 Opera:Viimeiset kiusaukset(De sista frestelserna)(1975)/Symfoni:(4)(1960-71)/Övr:Musik för stråkar(1957)/Sinfonia da camera(1962)/Requiem(1981)/
0 Fin Einojuhani Rautavaara 1928 Symfoni:(6st)Symfoni Nr 8(Resan)/Opera:Vincent(1987)/The House of the Sun(trad)(1990)/Ork:Stråkkvartett Nr 1(1952)/Requiem in Our Time(för bleckblåsare)(1954)/Cantus articus(1972)/Pianokonsert Nr 1/Pianokonsert Nr 2/Pianokonsert Nr 3(Gift of Dreams)/Kammar:/Kör:
0 Fin Usko Meriläinen 1930
0 Fin Aulis Sallinen  1935 Opera:Ryttaren(1975)/Punainen viiva(Det röda strecket)(1978)/Kungen reser till Frankrike(1984)/Kullervo(1992)/Ork:Aspekter på Peltoniemi-Hintrikis sorgmarsch(1969)/Symfoni:(6)Symfoni Nr 2/Symfoni Nr 2(Symfonisk dialog för slagverkare)(1972)/Symoni Nr 6(Dagbok från Nya Zeeland(1990)/
0 Fin Kari Rydman  1936
0 Fin Henrik Otto Donner  1939
0 Fin Erkki Salmenhaara 1941
0 Let Johann Valentin Meder 1700t
0 Let Johann Fischer 1700t
0 Let Johann Gottfried Muthel 1700t
0 Let Peteris Vasks 1946 Symfoni:Symfoni Nr 1(1990)/Ork:Cantabile(stråkar)(1979)/Musica Dolerosa(stråkar)(1983)/
0 Let Alfreds Kalnios 1879 1951 Opera:Baouta(1920)/Song:
0 Let Karlis Baumanis 1834 1904 Dievs svati Latviju(Letlands Nationalsång)(1989)
1 USA Dolly Parton 1946 Sevierville Tennessee It´s Sure Gonna Hurt(1962)/Just for me(1965)/I took him for grandet(1965)/I wasted my tears(1965)/Everything´s beautiful(1966)/I´ll put it off until tomorrow(1966)/The little things(1966)/The Bridge(1967)/I don´t want to throw rice(1967)/Friends tell friends(1967)/Foel to the flame(1967)/I´m in no conditions(1967)/The Company you keep(1967)/Jeanie´s afraid of the dark(1968)/Dark end of the street(1968)/I´ll Oil Wells love you(1968)/Because one of us was wrong(1968)/Just because I´m a woman(1968)/Don´t let it trouble your mind(1969)/In the old good days when the times was bad(1969)/Daddy(1969)/Gypsy Joe and me(1969)/He´s a go getter(1969)/Little bird(1969)/Evening shade(1969)/Daddy come and get me(1970)/Down from Dover(1970)/Daddy was an old man precher man(1970)/But you loved me then(1970)/I´m doing this for your sake(1970)/Chas(1970)/I can(1970)/Bloody Bones(1970)/Fight and scratch(1970)/Good understanding(1970)/It might as well be me(1970)/I´m waisting your time and you´re wasting mine(1970)/Just the way I am(1970)/Golden streets of glory(1971)/Daddy´s moonshine still(1971)/Jushua(1971)/The Fighting Kind(1971)/The better place to live(1971)/Here I am(1971)/Is it real(1971)/The last one to touch me(1971)/Early morning breeze(1971)/Curse of the wild weed flower(1971)/The fire´s still burning(1971)/Coat of many colors(1971)/Lord hold my hand(1971)/The flame(1971)/J J Sneed(1971)/Christina(1972)/I´ve been this way too long(1972)/The greatest days of all(1972)/In each love some pain must fall(1972)/Lost forever in your kiss(1972)/Just as good as gone(1972)/Little as´t a time(1972)/Back Home(1973)/The letter(1973)/I always waiting(1973)/Robbling over(1973)/Come to me(1973)/Between us(1973)/I´ve been married just as long as yor have(1973)/I remember(1973)/I get lonesame of myself(1973)/Down on music Row(1973)/Daddy´s working boots(1973)/The Better part of life(1973)/The Beginning(1973)/I will always love you(1974)/Highlight of my life(1974)/Fire that keeps you warm(1974)/Living on memories of you(1974)/Getting happy(1974)/Kentucky gambler(1975)/He would know(1975)/I´ll never forget(1975)/Bargain store(1975)/Because I love you(1975)/Bobbys Arms(1975)/I want to be what you need(1975)/I´ll remember you as mine(1975)/Hold me(1975)/How can I(1976)/I´m a drifter(1976)/Falling out of love with me(1976)/If you say I can(1976)/I have no right to care(1976)/Hey lucky lady(1976)/As long as I love you(1977)/I will always love you(1974)/Jolene(1975)/Coat of many colors(1975)/All I can do(1976)/Getting in my way(1977)/It´s all wrong but it´s all right(1977)/How does it feel(1977)/Light of a clear blue morning(1977)/Holdin´on to you(1977)/God´s coloring book(1977)/I wanna fall in love(1978)/Do you think that time stands still(1979)/Down(1979)/Do I ever cross your mind(1987)/Applejack(1977)/Baby I´m Burning(1978)/Working Girl(9 to 5)(1980)/Hide me away(1980)/Little David´s harp(1980)/Beneath the sweet Magnolia Tree(1980)/Hush a bye hard times(1980)/Act like a Fool(1982)/Barbara on your mind(1982)/Heartbreak express(1982)/As much as always(1982)/Hollywood potters(1982)/A gamble either way(1983)/Dr Robert F Thomas(1983)/Appalachian memories(1983)/A Cowboys ways(1983)/Calm on the water(1983)/Jealous heart(1983)/Butterflies(1984)/Christmas to remember(1984)/I believe in santa claus(1984)/God won´t get you(1984)/Christmas without you(1984)/Come back to me(1985)/I hope you´re never happy(1985)/I can´t be true(1985)/Could I have you autograph(1987)/Best woman wins(1991)/Family(1991)/Country road(1991)/If you need me(1991)/Eagle when she flies(1991)/Burning(1992)/Livin´ a lie(1992)/Fish out of water(1992)/Dirty job(1992)/Burning to Burned(1992)/Blue me(1992)/If you ain´t got love(1993)/I make your bed(1993)/Full circle(1993)/High and Mighty(1993)/Heartache Tonight You got me over(1993)/Heartsong(1994)/Brave little soldier(1994)/Change(1994)/Let her fly(1994)/Longer than always(1994)/Crippled bird(1995)/Green eyed boy(1995)/The Camel´s heart(1998)/Hungry again(1998)/Blue valley songbird(1998)/Honky tonk songs(1998)/I´ll never say goodbye(1998)/I still lost you(1998)/I wanna go back there(1998)/The grass is blue(1999)/Endless stream of tears(1999)/Blues pastures(2001)/Little sparrow(2001)/Dagger Through the Heart(2002)/If only(2002)/I´m gone(2002)/Halos and horns(2002)/Hallo God(2002)/John Daniel(2002)/Blackie Kentucky/Color me America(2003)/Leave that cowboy alone(2003)/Gee Ma I Wanna go home(2003)/The lord is my shepherd(2003)/The glory forever(2003)/I´m gonna miss you(2003)/Go to hell(2003)/
1 USA Deborah Drattell 1956 Brooklyn  NY Opera:Lilith(1998)/The Fsetival of Regrets(1999)/Marina Tsvetaeva A Captive Spirit(2000)/Nicholas and Alexandra(2003)/Best Friends(2004)
0 USA Edgard Varése (Varese) 1883 1965 Ameriques orkester(1918-21)/Offrandes(1921)/Hyperprism(1922)/Octandre(1923)/Arkana(1925-27)/Integrales(1924)/Ionisation/slagverk)(1929)/Density(1936)/Deserts för blåsare(1954)/Poeme electronique(1958)/Ord:Spektralmusik
0 USA Aaron Copland 1900 Brooklyn 1990 Opera:The Second Hurricane(1938)/The Tender Land(1954,55)/Symfoni:Symfoni Nr 3(1944-46)/Ballet:Appalachian Spring(1944)/Rodeo(1942)/Konsert:Billy the kid/Rodeo/Appalachian Spring(1944)/Klarinettkonsert(1947-48)/Fanfare for the Common man(Sportsändningsmelodi)(1942)/An Outdoor Overture/El salon Mexico(1936)/Quiet City/Musik för Theater(1925)/In the Beginning(1947)/Inscape(1969)/Duo(1971)/
0 USA Harry Lawrence Freeman 1875 Cleveland OH 1954 New York Opera:The Martyr(1893)/Nada(1898)/Zuluki(rev.Nada)(1898)/An African Kraal(1903)/The Octoroom(1904)/Valdo(1906)/The Tryst(1911)/The Prophecy(1911)/Voodoo(1914)/Athalia(1916)/Vendetta(1923)/American Romance(1927)/The Flapper(1928)/Leah Kleschna(1931)/Nada the Lily(1944)/Allah(1947)/The Zulu King(1934)/The Slave(1932)/Chaka/The Ghost Wolves/The Storm Witch/Uzziah(1931)/
0 USA Paul Bowles 1910 Jamaica NY 1999 Opera:Denmark Valley(lost)(1938)/The Wind Remains(1943)/Yerma(1958)/
0 USA Lukas Foss 1922 Berlin Opera:The Jumping Frog of Calaveras County(1950)/Griffelkin(1956)/Indroductions and Goodbyes(1960)/
0 USA Dudley Back 1839 Hartford CT 1909 West Orange NJ Opera:Deseret (Saint´s Affliction)(lost)(1880)/Serapis(1889)/
0 USA Horatio Parker 1863 Auburndale MA 1919 Cedarhurst NY Opera:Mona(1910)/Fairyland(1915)/
0 USA Irving Berlin  (Israel Baline) 1888 1989 Song:(1500)Alexander´s Rag Time Band(1911)/All by myself(1921)/Always(1925)/Putti´n on the Ritz(1929)/How deep is the Ocean(1932)/Easter Parade(1932)/Heat Wave(1933)/Top Hat(1935)/White Christmas(1942)/There´s no Business Like Show Business(1946)/Steppin´Out of my Baby(1948)/God Bless America/
0 USA George Frederick Bristow 1825 Brooklyn NY 1898 Brooklyn NY Opera:Rip Van Winkle(1855)/Columbus/King of the Mountains/
0 USA Anthony Davis 1951 Paterson N.Jersey Opera:X The life and times of Malcom X(1985)/Under the Double Moon(1989)/Tania(1992)/Amistad(1997)/
0 USA Reginald DeKoven 1859 Middletown CT 1920 Chicago Opera:The Canterbury Tales(1917)/Rip Van Winkle(1920)/
0 USA Carlisle Floyd 1926 Opera:Slow Dusk(1947)/Susannah(1955)/Wuthering Heights(1958)/The Passion of Jonathan Wade(1962)/The Sojourner and Mollie Sinclair(1964)/Of f Mice and Men(1970)/Flower and Hawk(1972)/Bilby´s Doll(1976)/Willie Stark(1981)/Cold Sassy Tree(2000)/
0 USA John Paul Corigliano 1938 New York Opera:The Naked Carmen(1970)/The Ghost of Versailles(1991)/
0 USA John Charles Eaton 1935 Bryn Mawr PA Opera:Ma Barker(1957)/Heracles(1964)/Myshkin(1970)/The Lion and Androcles(1973)/Danton and Robespierre(1978)/
0 USA William Bolcom 1938 Seattle Washington Opera:Dynamite Tonight(1963)/Greatshot(1969)/McTeague(1992)/A View from the Bridge(1999)/A Wedding(2004)
0 USA Joseph Carl Breil 1870 Pittsburg 1926 Los Angeles Opera:Orlando of Milan(1888)/The Legend(1919)/Der Asra(1925)/
0 USA Robert Simpson 1921 Symfoni:Symfoni Nr 9(1987)
0 USA Thelonious Monk 1917 1982 Jazz:Round Midnight(1947-57)/Off Minor(1947-57)/Misterioso(1947-57)/Straight(1947-57)/No Chaser(1947-57)/Blue Monk(1952-54)/Nutty(1952-54)/
0 USA Norman Dello Joio 1914 New York Opera:The Triumph of St Joan(1950)/The Ruby(1955)/The Trial at Rouen(1956)/Blood Moon(1961)/
0 USA Stephen Foster  (S C Foster) 1826 1864 Song:Oh Susanna(1846)/Jaenie with the Light Brown Hair(1854)/Beatiful Dreamer(1864)/Old Folks at Home(Ett kärt gammalt hem)(1851)/My Old Kentucky Home(1853)/Old Joe(Gamle Joe)/
0 USA Frederick Shepherd Converse 1871 Newton Mass 1940 Westwood  NJ Opera:The Pipe of Desire(1906)/The Sacrifice(1911)/Beuty and the Beast(Skönheten och odjuret)(1913)/The Immigrants(1914)/
0 USA George Whitefield Chadwick 1854 Lowell MA 1931 Opera:Tabasco(1894)/Judith(1901)/The Padrone(1912)/Operett:The Peer and the Pauper(1884)/A Quiet Lodging(1892)/Love Sacrifice(1923)/
0 USA Marc Blitzstein 1905 Philadelphia 1964 Fort de France-Ma. Opera:Triple Sec(1929)/Parabola and Circula(1929)/The Harpies(1931)/The Condemned(1932)/The Cradle will rock(1937)/No for a Answer(1941)/Regina(1949)/Reuben Reuben(1955)/Juno(1959)/Sacco Magic Barrel(1964)/Idiots First(1964)/
0 USA Walter Johannes Damrosch 1862 Breslau Polen 1950 New York Opera:The Scarlett letter(1896)/The Dove of Peace(1912)/Cyrano(1913)/The Man without a Country(1937)/
0 USA Roy Harris 1898 1979 Symfoni:(13)Symfoni Nr 1/Symfoni Nr 2/Symfoni Nr 3(1939)
0 USA Howart Hanson 1896 1981 Bok:Harmonic Materials of Modern Musik(1960)/
0 USA Leonard Bernstein  1918 1990 Opera:Troubble in Tahiti(1952)/A Quiet Place(1983)/Symfoni:Symfoni Nr 1 Jeremiah(1942)/Symfoni Nr 2 The Age of Anxiety(1949,65)/Kaddish(1963)/Klarinettsonat(1941)/Balett:Fancy Free(1944)/Musical:On the Town(1948)/Candide(1956)/West side story(1957)/Song:America/
0 USA John Cage 1912 Los Angeles 1992 New York Opera:Theatre Piece(1960)/Europera 1-5(1987-91)/Slump:Bacchanale(1938)/First Construction(in Metal)(1939)/Variations II(1961)/Variations IV(1963)/Imaginary Landscape No 5(elektro)(1952)/Water Music(1952)/4´33´´(Tyst stycke!)(1952)/Solo för trombon(1958)/Bok:Silence(1961)/Empty Words(1979)/X(1983)/Om Ingenting(1966)/
0 USA Lowell Liebermann 1961 Opera:The Picture of Dorian Gray(1996)
0 USA Adam B Levowitz 1968 Opera:The Three Princess(1995)/Strands(1997)/The Tell Tale Heart(1999)/The Brave Little Tailor(2003)/Father Grigory(2004)/Musical:Rip Van Winkle(1993)/Galaxy Cigarettes Presents -It´s Your World(1995)/Here´s Looking At You Kid(2002)
1 USA Pauline Oliveros  1932
1 USA Mary Carr Moore 1873 Memphis TN 1957 Opera:The Oracle(1894)/Narcissa (The Cost of Empire)(1911)/The Leper(1912)/Memories(1914)/Harmony(1917)/The Flaming Arrow(1922)/A Chinese Legend(The Immortal Lovers)(1922)/David Rizzio(1928)/Los Rubios(1931)/Flutes of Jade Happiness(1933)/Legends Provencale(1935)/
0 USA Irwing Berlin 1888 Musical:Annie get your gun(1946)/Song:Cheek to Cheek/Putti´n on the Ritz(1929)/Top Hat(1935)/White Christmas(1942)
0 USA John Williams 1932 Konsert:Konsert för Tuba/Film:Spelman på taket(1971)/Stjärnornas krig(1977)/Hajen(1975)/Indiana Jones(Jakten på den försvunna skatten)(1981)/E T(1982)/Schindlers list(1993)/Superman/Harry Potter/American Journey/
0 USA Gunther Schuller 1925 New York Opera:The Visitation(1966)/The Fisherman and his wife(1970)/
0 USA Composer 1896 Brooklyn 1985 Princeton NJ Opera:Lancelot and Elaine(1910)/The Fall of the House of Usher(1925)/The Trial of Lucullus(1947)/Montezuma(1964)/The Emperor´s New Clothes(Kejsarens nya kläder)(Incomplete)/
0 USA John Laurence Seymour 1893 Los Angeles 1986 San Francusco Opera:Antigone/The Protege of the Mistress/Les precieuses ridicules(1920)/In the Pasha´s Garden(1935)/Ramona(1970)/Ollanta (Jefe Kolla)(1977)/Operett:Bachelor Belles(1922)/Golden Days(1936)/Hollywood Madness(1936)/Two Gentleman of Verona(1937)/The Devil and Tom Walker(1942)/The Three Brothers(1942)/The Lure and the Promise(1960)/
0 USA Robert Eugene Ward 1917 Cleveland OH Opera:He Who Gets Slapped Pantaloon(1955)/The Crucible(1961)/The Lady from Colorado(1964)/Claudia Legare(1973)/Abelard and Heloise(1981)/Minutes till Midnight(1982)/
0 USA Hugo Weisgall 1912 Ivanicie Moravia 1997 Opera:The Tenor(1952)/The Stronger(1952)/Purgatory(1958)/Six Characters in Search of an Author(1959)/The Gardens of Adonis(1959)/Athalia(1964)/Nine Rivers from Jordan(1968)/Jenny (Hundred Nights)(1976)/Esther(1993)/Will You Marry Me?(1989)/
0 USA William Grant Still 1895 Woodville Miss. 1978 Los Angeles Opera:Blue Steel(1934)/Troubled Island(1939)/A Bayoun Legend(1941)/A Southern Interlude(1942)/Costaso(1949)/The Pillar(1955)/Minette Fontaine(1958)/Highway 1 USA(1962)/
0 USA William Schuman 1910 1992 Opera:The Mighty Casey(1953)/A Question of Taste(1989)/Musikal:Ming Toy(1949)/Symfoni:Symfoni Nr 3(1941)/
0 USA Stewart Wallace 1960 Opera:Where´s Dick?(1989)/Kabbalah a chamber opera in 7 movements(1989)/Harvey Milk(1995)/Hopper´s Wife(1997)
0 USA Redd Stewart Song:Tennessee Waltz(1948)/
0 USA Gian Carlo Menotti 1911 Cadegliano  Italy Opera:Amalia al Ballo(1937)/The Old Maid and the Thief(Radio)(1939)/The Island God(1942)/The Medium(1946)/The Telephone(Amour a trois)(1947)/The Consul(1950)/Amahl and the Night Visitors(1951)/The Saint of Bleeker Street(1954)/Maria Golovin(1958)/Labyrith(TV)(1963)/The Last Savage(1963)/Martin´s Lie(1964)/Help Help the Goloblink´s(1968)/Tamu Tamu(1973)/The Egg(1976)/The Hero(1976)/The Trial of the Gypsy(1978)/Chip and his Dog(1979)/Juana la Loca(1979)/A Bride from Pluto(1982)/The Boy Who Grew Too Fast(1982)/Goya(TV)(1986)/The Wedding(Giorno da Nozze)(1988)/The Singing Child(1993)/
0 USA Randell Thompson 1899 New York 1984 Boston Opera:Solomon and Balkis(1942)/The Nativity according to St Luke(1961)/
0 USA Virgil Thompson 1896 Kansas City 1989 New York Opera:Four Saints in Three Acts(1934)/The Duchess of Malfi(1938)/The Mother of us All(1947)/Lord Byron(1972)/
0 USA Thomas Pasatieri 1945 New York Opera:The Woman(1965)/La Devina(1966)/Padrevia(1967)/Calvary(1971)/The Trial of Mary Lincoln(1972)/Black Widow(1972)/The Seagull(1974)/Signor Deluso(1974)/The Penitentes(1974)/Inez de Castro(1976)/Washington Square(1976)/
0 USA Ulysses Simpson Kay 1917 Tucson Arizona 1995 Teaneck NJ Opera:The Juggler of Our Lady(1956)/The Boor(1955)/The Capitoline Venus(1969)/Jubilee(1974)/Frederick Douglass(1979-85)/
0 USA Deems Taylor   (Joseph) 1885 New York 1966 New York Opera:The King´s Henchman(1927)/Peter Ibbetson(1931)/Ramuntcho(1942)/The Dragon(1958)/Operett:Cap´n Kidd & Co(1908)/The Echo(1909)/The Breath of Scandal (The Mistress of the Seas)(1916)/
0 USA John Knowles Paine 1839 Portland Maine 1906 Cambridge MA Opera:Azara(1898)/Oratorie:Sankt Peter/
0 USA Stephen Paulus 1949 Summit  New Jersey Opera:The Village Singer(1979)/The Postman Always Rings Twice(1985)/The Woodlanders(1982)/Harmoonia(1991)/The Woman at Otowi Crossing(1995)/The Three Hermits(1997)/Summer(1999)/Heloise and Abelard(2002)
0 USA Peter Liberson 1946 New York Opera:Ashoka´s Dream(1997)
0 USA Tobias Picker 1954 New York Opera:Emmeline(1996)/The Fantastic Mr Fox(1998)/Therese Raquin(20019/An American Tragedy(2005)
0 USA Silas Gamaliel Pratt 1846 Addison VT 1916 Pittsburg PA Opera:Antonio(1871)/Lucille(1887)/Zenobia Queen of Palmyra(1882)/Ollanta/
0 USA Charles E Pratt Song:My Bonnie
0 USA Douglas Moore 1893 Cutchogue   NY 1969 Greenport Ny Opera:White Wings(1935)/The Headless Horseman(1936)/The Devil and Daniel Webster(1939)/The Emperor´s New Clothes(Kejsarens nya kläder)(1949)/Giants in the Earth(1951)/The Ballad of Baby Doe(1956)/Gallantry(1958)/Wings of the Dove(1961)/The Greenfield Christmas tree(1962)/Carrie Nation(1966)/
0 USA Hoagy Carmichael 1899 1981 Sånger:Stardust(1929)/Georgia on my mind(1930)/Rockin Chair(1930)/Lazy River(1931)
0 USA Walter Piston 1894 1976 Bok:Harmony(1941)/Counterpoint(1947)/Orchestration(1955)/
0 USA Victor Herbert 1859 Dublin Ireland 1924 New York Opera:Natoma(1911)/Madeleine(1914)/Operett:Naughty Marietta(1910)/Babes in Toyland/
0 USA Otto Luening 1900 Milwaukee Wisc. 1996 New York Opera:Evangeline(1932)/
0 USA Arthur berger 1912 2003
0 USA Leroy Anderson 1908 1975 Musikal:(1)/Ork:Jazz Pizzicato(1938)/The Syncopated Clock(1945)/Serenad(1947)/Fiddle Faddle(1947)/Sleigh Ride(1948)/Trumpeters Lullaby(1949)/The Typewriter(1950)/The Belle of the Ball(1951)/Blue Ta