Sveriges Riksbanks pris i Ekonomisk vetenskap till minne av Alfred Nobel   -- HAR TILLDELATS FÖR :                   Nobelpristagare
Nationalekonom Pris år Land För forskning och teorier och förklaringar kring:                     Ekonomisk vetenskap
Ragnar Frisch 1969 Norge utveckling och tillämpning av dynamisk modell för analys av ekonomiska processer  SVERIGES RIKSBANK
Jan Tinberger 1969 Nederl. utveckling och tillämpning av dynamisk modell för analys av ekonomiska processer  till minne av Alfred Nobel
Paul Samuelsson 1970 USA                               1970-talet
Simon Kuznets 1971 USA Empirisk baserad forskning och tolknning av ekonomisk tillväxt/"Kuznetscykel 12-24 år"/  Cykliska teorier
John R Hicks 1972 England    
Kenneth Arrow 1972 USA    
Wassily Leontief 1973 USA Utvecklat Input-Output metodmodell och dess tillämpning på viktiga ekonomiska problem  
Gunnar Myrdal 1974 Sverige    
FriedrichA von Hayek 1974 England    
Leonid Kantorowich 1975 Sovjet För deras bidrag till teorin om optimal fördelning av resurser  
Tjalling C Koopmans 1975 USA För deras bidrag till teorin om optimal fördelning av resurser  
Milton Friedman 1976 USA    
Bertil Ohlin 1977 Sverige banbrytande teori om internationell handel och internationell valutahandel  
James Meade 1977 England banbrytande teori om internationell handel och internationell valutahandel  
Herbert A Simon 1978 USA    
Theodore W Schulz 1979 USA    
Arthur Lewis 1979 England    
Lorence R Klein 1980 USA                               1980 -talet
James Tobin 1981 USA Analys av finansiella marknader och sambanden med finanspolitiken för sysselsättning,produktion och priser  
G J Stigler 1982 USA    
Gerhard Debreu 1983 USA    
Richard Stone 1984 England    
Franco Modigliani 1985 USA för hans analyser om sparande och finansiella marknader  
James Buchanan 1986 USA    
Robert Solow 1987 USA För hans pionjärsarbete och bidrag till teorin om ekonomisk tillväxt  Tillväxtteorier
Maorice Allais 1988 Frankrike    
Trygve Haavelmo 1989 Norge                                
Harry M Markowitz 1990 USA Pionjärsarbete inom Ekonomisk och finansiell teoribildning/ 1990-talet
William F Sharpe 1990 USA Pionjärsarbete inom Ekonomisk och finansiell teoribildning/  
Merton  Miller 1990 USA Pionjärsarbete inom Ekonomisk och finansiell teoribildning/  
Robert H Coase 1991 England    
George S Becker 1992 USA    
Robert F Fogel 1993 USA    
Douglass C North 1993 USA    
Reinhard Selten 1994 Tyskland    
John F Nach 1994 USA For their pioneering analysis of equilibrio in the theory of noncooperative games (Spelteoriutvecklin)/"Nash-jämnvikt"  Spelteorier
John C Harsanyi 1994 USA    
Robert E Lucas Jr 1995 USA Utvecklat och tillämpat hypoteser om rationella förväntningar och i grunden förändrat makroekonomisk analys och synen på ekonomisk politik  
James A Mirrlees 1996 England För fundamentala bidrag till den ekonomiska teorin för incitament vid assymetrisk information  
William Vickrey 1996 USA För fundamentala bidrag till den ekonomiska teorin för incitament vid assymetrisk information  
Robert C Merton 1997 USA För en ny metod att värdera derivatainstrument  
Myron S Scholes 1997 USA För en ny metod att värdera derivatainstrument  
Amartya Sen 1998 Indien Bidrag till ekonomisk välfärdsanalys (Välfärdsekonomi,-teori)  Välfärdsteorier
Robert A Mundell 1999 Canada Analys av penning,-och finanspoliti under olika växelkursregimer,samt hans analys av optimala valutaområden  
James J Heckman 2000 USA Utveckling teori-metod i mikroekonomi för analys av selektiva urval för individers beteende inom såväl nationalekonomi som andra samhällsvetenskaper       2000 - talet
Daniel L Mcfadden 2000 USA Utveckling teori-metod i mikroekonomi för analys av diskreta val av individers beteende inom såväl nationalekonomi som andra samhällsvetenskaper  
Joseph E Stiglitz 2001 USA Analys av marknader med assymetrisk information/  Assymetrisk information
A Michael Spence 2001 Tyskland Analys av marknader med assymetrisk information/  
George A Ekelof 2001 USA Analys av marknader med assymetrisk information/  
Daniel Kahneman 2002 Israel För att ha fört in psykologisk forskning till den ekonomiska vetenskapen, speciellt omdöme och beslutsfattande under ovisshet.  
Vernon L.Smith 2002 USA För att etablerat laboratorieförsök som verktyg till ekonomiska analyser,speciellt studiet av alternativa marknadsförhållanden  
Robert F. Engle 2003 USA For methods of analyzing economic time series with timevarying volatility (ARCH)  
Clive W.J. Granger 2003 England For methods of analyzing economic time series with common trends (cointegration)  
Finn E Kydland 2004 Norge For their contributions to dynamic macroeconomics:the time consisstency of economic policy and the driving forces behind business cycles  
Edward C Prescott 2004 USA For their contributions to dynamic macroeconomics:the time consisstency of economic policy and the driving forces behind business cycles  
     
     
     
     
     
     
    Copyright 20041029
      LJBOS Svensk Tesaurus
     Stabbegatan 59
     416 80 Göteborg 031 219488
                                    www.ljbos.se