[ Tillbaka ]

All undervisning är indelat i olika ämnesområden som avser en historisk uppdelning inom skilda yrken,
sociala och kulturella verksamheter.
Denna uppdelning har sin grund i vårt sätt att systematisera och dela upp ämnen för djupare betraktelse,
och är en naturlig väg för att inlärning-undervisning och förståelse.
Tradition och invanda mönster och organisationsformer bildar med ovanstående indelningar ofta en linjär och 
och centraliserad inlärning och undervisningssituation som ibland även försvåras av en tidsmässig uppdelning
mellan olika faser och delar inom varje ämnesområde.

LJBOS har utvecklat en ny infostrukturell uppställning av fakta som ger en större överblick,
och som ej hindrar möjligheten att fördjupa sig i detaljer. Stor vikt har lagts på att ge en heltäckande
och för det reala synfältet överblickbar bild.(vid skärmvisning blir detta något sämre, men i gengäld kan man
här utnyttja sökfunktioner eller bearbetningsmöjligheter)
Redovisningen visar enbart objekt och representationer från enskilda personer i historien, och är därmed avsaknad av
all övrig information som kan gälla förklaringar eller orsak-verkan analyser.
Personer och deras produktion är tagna utifrån ett kanon - perspektiv (urval från de mest omtalade personerna
och deras verk, tagna från en mångfald av  litterära och andra konstvetenskapliga översiktsverk)
Geografisk och kulturell tonvikt har utgått i från Sverige i ett Västeuropeiskt perspektiv.
Tillägg för USA i allmänhet och för Mellan-Östern, Arabisk, Kinesisk litteratur, samt Personer som varit viktiga för 
Kinesisk-historisk läkekonst har tillfogats.
Avsikten har inte varit att göra en modern bibliografisk uppställning av samtliga idag verksamma upphovsmän (trots detta finns
upptaget en hel del modern litteratur som i sitt urval får betraktas något mer subjektivt) 

Analyser,-förklaringar eller frågeställningar är förbehållna åt läsaren (eller läraren med övrig informationsmaterial)

LJBOS har ett strukturellt system över de fria konsternas representationer. Man kan här lättare
följa personer och deras verk från ett Europeiskt perspektiv.

Strukturerna är:  

1. Filosofi      2. Litteratur      3. Bildkonst      4. Musik      5. Övrig kultur      6. Vetenskap

Uppställningarna utgår ifrån upphovsmannen eller kvinnan för respektive konstyttring eller vetenskaplig avhandling.

Nivå 1.  Är en kronologisk visuell uppställning av historiska personer inom respektive område.
              (Detta material kan köpas som vikta folders i A3 format.

Nivå 2.  Övriga historiska personer inom respektive område

Alla personer (nivå 1 och 2)  finns med i databaser med uppgift om utgivna böcker, musikverk eller tavlor och när de gjordes.