[ Tillbaka ]

Alla personer som avser nivå 1 är upptagna på ett kronologiskt fält som spänner mellan år 600 f.kr  till år 2002.
Varje historisk person är namngiven och placerad med sin text-ram under den tidsperiod han levt.
Placeringarna är slumpvis utlagda i vertikal position men som sagts ligger de rätt i sin längd-tids-axel.
Tidsindelningen är utmärkt med streckad linje för var 100:e år
Kvinnor är skrivna med röd text eller röd text-ram.

Övriga historiska personer - nivå 2 finns upplistade i databas med angivelse av födelseår och dödsår,
samt i strikt mening var de föddes och var någonstans de dog. (vid osäkerhet ? frågetecken).


Enskilt blad