[ Tillbaka ]

Vem kan använda detta material?

Dessa uppställningar är gjorda enbart från en vilja att kunna se helhet och att följa historiska upphovsmän
och deras efterlämnade litterära och konstnärliga verk

Materialet skall kunna läsas av både professionella och av intresserad allmänhet samt för studier.
Strukturen i uppställningarna möjliggör att alla kan få ut mycket av att sätta sig in i materialet.
Förståelse och slutsatser från läsaren är naturligtvis beroende på egna kunskaper och intresse
inom området.

Materialet är ej anpassat efter någon särskild  pedagogisk form eller riktning, men kan
även användas som utbildningshjälpmedel med lämplig handledning och sidolitteratur som läroböcker
tidskrifter eller annat informationsmaterial. (tidningar nyheter, recensioner,  mm.).