[ Tillbaka ]

Vision

Det skall vara möjligt att läsa eller betrakta litteratur och konstverk i ett historiskt perspektiv och urval.
Att kanske jämföra en nutida författare med den mängd av historiska personer som efterlämnat sin 
litteratur - konst - eller sitt  musikverk
Materialet skall utgöra en möjlighet att följa stilar och samhörighet i olika uttrycksformer.

Lättare kunna finna och fråga efter litteratur på bibliotek och i bokhandeln.

Att visuellt kunna "fånga in" de mest omtalade upphovsmännen inom litteratur, filosofi, konst och musik.
Trots detta stora och mångdimensionella synfält skall det var möjligt att med några få länkar eller uppgifter
komma till djupa och detaljrika informationskällor.