Regioner :   -  Västra Götalandsregionen                 Region Skåne     
                         Gotlands Kommun sköter sin egen sjuk och hälsovård.

Självstyrande regioner med regionfullmäktige som utvecklar och planerar för sina egna invånare påbörjades 1999. 
En försöksverksamhet, som pågår till år 2006. Västra Götalandsregionen och Skåne Region sköter äver 
sjuk,-och hälsovården i likhet med de övriga 18 st landstingen.
Förslag med kommunförbund som regionala enheter länsvis är under utredning.
Landsting  18 st   ( huvudman för hälso,sjukvård för sitt landstingsområde.)          

Norrbottens läns landsting
Västerbottens läns landsting
Jämtlands läns landsting                        
Landstinget Västernorrland
Landstinget Gävleborg
Landstinget Dalarna                              
Landstinget Värmland                                                     
Örebro läns landsting                                          
Landstinget Västmanland
Landstinget  Uppsala län
Stockholms läns landsting
Landstinget Jönköpings län
Landstinget Östergötland
Landstinget Sörmland
Landstinget Halland
Landstinget Kronoberg
Landstinget Blekinge
Landstinget Kalmar